AloitussivuSavon rykmenttiEverstiluutnantin komppaniaKatselmukset → 1785

Savon rykmentti: Everstiluutnantin komppania

Pääkatselmus 6.7.1785 (St Michell)

Rotarna No 41, 42, 43, 44 och 45 äro belägne på Doubiosa Gränsen emellan Riken

(70) Rotan är wid 1743 Års freds slut med Ryssland på Doubiösa Gräntsen förblif:n

(73) Denna Rota är genom freds fördraget på Ryska sidan åfwanledes Rotorna N:r 74, 75, 76, 77, 78 och 79 emellan Doubiöse Gräntsen Linien belägna

(80, 81) Ostridig på Ryska sidan

Ifrån och med N:o 88 till och med N:o 94 äro rotarne igenom freds fördraget blefne på Ryska sidan

(101, 102, 103, 104, 105) Alla dessa 4. Rotar äro belägna på Doubiösa Gräntsen

(105) Rotan är ostridigt på Ryska sidan om gräntz Linien

(108, 109, 110, 111, 112) Dessa fem Rotar äro jemwäl igenom fres slutet på Ryska sidan blefne

(113) År på Doubiösa Gräntsen

(116, 117, 118) Igenom freds slutet äro dessa 3:ne rotor åfwen blefne på Ryska sidan

MiehistöEsikuntaTiedot

Ruotu Kylä(t) Sotilaan nimi Kotiseutu Ikä Palv.v. Naim. Jalkaa Tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Tulo → Lähtö
1 Hevonlax,
Achwensalo
Joh Mohell erotettiin → erotettiin
Clas Joh Mohell Randasalmi S:n 23 1/2 7 1/2 ogift 5 6 15.7.1782 rumpali 15.7.1782 rumpali →
2 Joutzenlax,
Rauhamäki
Nils Löpare 28 5/12 9 5/12 gift 5 11
3 Pisamalax Jacob Jann 38 5/6 12 5/6 gift 5 6
4 Pisamalax,
Karhilantaipal
Mats Frisk 37 5/6 17 5/6 gift 5 7 1/2
5 Palvalax,
Kåifvumäki
Petter Biörn 42 5/6 22 5/6 gift 5 7 1/4 saa eron → saa eron
6 Palfwalax,
Asikala
Påhl Trast 42 5/6 21 1/2 gift 5 7 saa eron → saa eron
7 Raminmäki Staffan Ramback 27 5/12 8 5/12 gift 5 8
8 Osikonmäki,
Sombasari
Giert Biörck 30 5/12 8 5/12 gift 5 8
9 Hewonlaxby Hemming Loo 35 2/3 4 2/3 gift 5 7
10 Achwensallmi Petter Järn sai eron → sai eron
Johan Turck 25.10.1782 täydennysmies 17.3.1783 erotettiin 25.10.1782 täydennysmies
→ 17.3.1783 erotettiin
Nils Hirfwoin Hierpe Randas: S:n 26 1/6 8 1/4 ogift 5 11 17.3.1783 palkkamies 17.3.1783 palkkamies →
11 Ahwensalmi Adam Abbor 44 5/6 9 1/3 gift 5 8 1/2 saa eron → saa eron
12 Ahwensalmi Petter Ferm 39 5/6 9 1/3 gift 5 6
13 Achwensalmi Nils Kindberg 39 5/6 11 5/6 gift 5 11
14 Achwensalmi,
Repomäki
Arfvid Kieck 38 5/6 21 1/9 gift 5 6
15 Repomäki,
Harjuranda
Johan Jdh 34 5/6 11 5/6 gift 5 7 1/4
16 Harjuranda Hendric Storm 45 5/6 14 5/6 Enkling 5 7
17 Harjuranda Carl Quist 33 5/6 9 1/3 gift 5 7
18 Harjuranda Michell Gröön 30 1/3 9 1/3 gift 5 7 1/4
19 Harjuranda Anders Lackman 37 5/6 18 5/6 gift 5 5
20 Woinsalmi,
Warkaus,
Puinonnemi
Olof Kånst 25.10.1782 tuotiin 17.3.1783 poistettiin 25.10.1782 tuotiin →
17.3.1783 poistettiin
Johan Kutwoin Kånst Randasalmi 23 2/3 1 2/3 ogift 5 6 20.5.1783 palkkamies 20.5.1783 palkkamies →
21 Woinsalmi,
Temassari
Michell Graan 26 5 1/3 ogift 5 5 1/2
22 Temassari Hindric Nöigd 36 5/6 17 5/6 gift 5 6
23 Temassari Anders Ek 30 5/6 9 5/6 gift 5 7
24 Parkumäki,
Tornionemi
Georg: Ad: Oppman 21.8.1783 Karjalan Rakuunarykmenttiin → 21.8.1783 Karjalan Rakuunarykmenttiin
Henr: Joh: Oppman Randasalmi 21 4 1/3 ogift 5 7 21.8.1783 rumpali 21.8.1783 rumpali →
25 Temassari,
Tusmäki
Hinr: Parck 27 2/3 9 2/3 gift 5 6 3/4
26 Tårasalo Ifwar Kyhl 31 1/3 9 1/3 Enkling 5 8
27 Tårasalo Adam Must 39 12 gift 5 6
28 Torasalo,
Pårosalmi
Staffan Sik 47 18 1/6 gift 5 8 saa eron → saa eron
29 Ritalax,
Sallila
Adam Kåpparberg hylättiin → hylättiin
Petter Wräng Randas: 27 3 ogift 5 6 3/4 25.10.1782 vapaaehtoinen täydennysmies 25.10.1782 vapaaehtoinen täydennysmies →
30 Sallila,
Randasalo
Alex Mag: w: Becker 14.6.1783 sai eron → 14.6.1783 sai eron
Lars Mörck Randas: 24 2 ogift 5 6 3/4 21.8.1783 ruodun täydennysmies 21.8.1783 ruodun täydennysmies →
31 Randasalo,
Pölkynemi,
Asikala
Mats Lyhd 27 4 gift 5 7
32 Randasalo,
Lautakotalax
Mats Kårt 32 5/6 14 5/6 gift 5 6 1/2
33 Lautakotalax Nils Rusk sai eron → sai eron
Jacob Jacobson Zonck Åbo län 29 3 gift 5 6 1/2 25.10.1782 ruodun täydennysmies 25.10.1782 ruodun täydennysmies →
34 Lautakotalax,
Syfwäis
Petter Skopa 27 6 5/6 gift 5 9 3/4
35 Asikonmäki Lars Bergman 25.10.1782 korvattiin → 25.10.1782 korvattiin
Samuel Rask Randasalmi 29 3 gift 5 7 25.10.1782 ruodun täydennysmies 25.10.1782 ruodun täydennysmies →
36 Åsikonmäki,
Kupiala
Petter Polett 35 17 _/_ gift 5 6
37 Asikala,
Åsikonmäki
Johan Elg Schepper 29 1/4 12 1/3 gift 5 9
38 Åsikonmäki,
Tomassari,
Hildula
Petter Trygg 28 1/2 7 1/2 gift 5 8
39 Asikala,
Simanalaxby
Petter Pihl 25.10.1782 korvattiin → 25.10.1782 korvattiin
Salamon Hästäsko 25.10.1782 17.3.1783 ruotuun 124 25.10.1782 →
17.3.1783 ruotuun 124
Carl Fred: Winter Carelen 23 2 1/4 ogift 6 - 17.3.1783 nuori mies 17.3.1783 nuori mies →
40 Åsikonmäkiby Eric Malm 28 4 5/12 5 6
46 Hildulaby Mats Hielte saa eron → saa eron
- 25.10.1782 → 25.10.1782
Michel Kling Rand: 24 3 ogift 5 6 25.10.1782 ruodun täydennysmies 25.10.1782 ruodun täydennysmies →
47 Hildula,
Hanhijerfwi
Carl G: Hästesko 11 9 ogift 4 9
48 Hildula Anders Munter 34 4 1/4 gift 5 8
49 Hismäki Jöran Nord 29 8 1/4 gift 5 7 1/2
50 Hismäki Paul Fred: Wattolin 25.10.1782 ruotuun 84 → 25.10.1782 ruotuun 84
Johan Halt Randasalmi 24 3 ogift 5 6 25.10.1782 ruodun täydennysmies 25.10.1782 ruodun täydennysmies →
51 Kålkontaipal Staffan Post 22 4 5/12 ogift 5 8
52 Kålkontaipal,
Saunola
Nils Örn 17.3.1783 korvattiin → 17.3.1783 korvattiin
Lars Hugg 25 1 1/3 ogift 5 6 17.3.1783 ruodun täydennysmies 17.3.1783 ruodun täydennysmies →
53 Kålkontaipal Anders Flink 25.10.1782 sai eron → 25.10.1782 sai eron
Aug: Eman: Järnefelt 15 3 ogift 5 - 25.10.1783 nuori aatelismies 25.10.1783 nuori aatelismies →
54 Tusmäki Olof Steen 26 5 5/12 ogift 5 6 1/2
55 Tusmäki,
Reijola
Petter Färnberg 34 16 1/4 gift 5 7
56 Tusmäki Johan Lustig 42 23 gift 5 4 1/2 saa eron → saa eron
57 Tusmäki,
Jufwola
Herman Roth 39 19 gift 5 9
58 Tusmäki Anders Färdig 36 4 2/3 ogift 5 4 1/4
59 Tusmäki,
Jufwola
Johan Quick 48 27 _/12 gift 5 8
60 Jufwola,
Pirilä
Johan Snell 29 7 gift 5 7 1/2
61 Asikala,
Kåifvumäki,
Kålkontaipal
Johan Haman 25 6 5/12 ogift 5 6 1/2
62 Hismäki Jacob Luhr 27 3 1/2 ogift 5 8
63 Hapataipal,
Kålkontaipal
Johan Kaap 26 7 ogift 5 8
64 Kålkontaipal Thomas Burman 42 18 5/12 gift 5 7 1/2
65 Kålkontaipal,
Pirilä,
Tusmäki
Hindric Stålt 41 14 5/_ gift 5 7 1/2
66 Åsikonmäki,
Tusmäki
Michell Hast 25 3 1/3 ogift 5 6
67 Åsikonmäki Hinric Rönn 26 5 2/3 ogift 5 7 1/2
68 Åsikonmäki,
Syfveis,
Kålkontaipal
Petter Kiepp 25 4 1/2 ogift 5 7
69 Syfvis,
Jufwola,
Simanala
Johan Swart 28 9 1/6 ogift 5 11
71 Pölkyniemi,
Waikotaipal
Petter Purd 34 5 2/3 gift 5 8
72 Jufwola,
Hapataipal,
Hismäki
Johan Lind 30 2/3 9 2/3 gift 5 8 1/4
82 Kuokala,
Sairalanmäki
Petter Reen 27 6 1/2 gift 5 9
83 Kuokala,
Alakona
Thom: Klem 25.10.1782 korvattiin → 25.10.1782 korvattiin
Nils Myhr Kärimäki 30 3 gift 5 8 25.10.1782 ruodun täydennysmies 25.10.1782 ruodun täydennysmies →
84 Alakona,
Yläkona
Petter Hoij 25.10.1782 korvattiin → 25.10.1782 korvattiin
Paul Fr: Wattolin 18 7 ogift 5 25.10.1782 ruodusta 50 25.10.1782 ruodusta 50
85 Yläkona,
Kuomaranda
Lars Kårp 32 12 1/6 gift 5 7 1/2
86 Yläkuona Mattias Hem: Mohell 21 8 5/12 ogift 5 6 huilisti huilisti →
87 Hewonsalo,
Komoranda,
Rawannemi
Petter Kamp 34 12 1/3 gift 5 8
95 Järwenpä,
Pihlajanemi
Olof Larm 44 12 1/3 gift 5 8 1/2
96 Pihlajanemi,
Raikus
Hindric Smed 22.7.1784 kuoli → 22.7.1784 kuoli
Lars Kock 28 1/3 gift 5 6 1/2 17.3.1785 ruodun täydennysmies 17.3.1785 ruodun täydennysmies →
97 Jouhinemi Bertill Mört 30 12 1/3 gift 5 6
98 Kettias,
Jouhinemi,
Niemensalo
Carl Magn: von Fieandt 17 5/12 8 ogift 5 vapaaehtoinen kadetti vapaaehtoinen kadetti →
99 Toropala Påhl Willig 31 1/4 9 1/4 gift 5 8 1/2
100 Waraby Anders Kubin 25.10.1782 korvattiin → 25.10.1782 korvattiin
Staffan Holm Kärimäki 27 3 ogift 5 6 1/2
106 Katamo,
Simonala
Casper Lång 39 15 gift 5 10 1/2 saa eron → saa eron
107 Katamo Johan Tim 13.4.1784 kuoli → 13.4.1784 kuoli
Jöran Marck 27 11/12 ogift 5 8 10.8.1784 ruodun täydennysmies 10.8.1784 ruodun täydennysmies →
114 Waraby,
Yläkona
Michell Stöhr 25.10.1782 korvattiin → 25.10.1782 korvattiin
Gustaf Aminoff 12 3 25.10.1782 vapaaehtoinen nuori aatelismies 25.10.1782 vapaaehtoinen nuori aatelismies →
115 Pakunala,
Rikola,
Sairalanmäki
Petter Furu 33 5 1/4 gift 5 7 1/2 saa eron → saa eron
119 Pitkälänniemi,
Warkaus
Johan Kasp 28 1/3 9 1/3 gift 5 8
120 Warkaus,
Luttila
Abr Enckling 25.10.1782 korvattiin → 25.10.1782 korvattiin
Nils Hindr: Kogerus Randasalmi S:n 17 3 ogift 5 25.10.1782 25.10.1782 →
121 Pussilantaipal,
Purdilanlax
Johan Tålig 34 12 _/4 gift 5 7
122 Purdilanlax,
Lapinmäki
And: Lindman 22 1/2 6 5/12 ogift 5 6
123 Lapinmäki,
Timolaniemi
Johan Carel poistettiin → poistettiin
Eric Fager 27 5/12 6 5/12 gift 5 7 1/2 ruodusta 124 ruodusta 124
124 Hapamäki Eric Fager 11.7.1782 ruotuun 123 → 11.7.1782 ruotuun 123
Mats Krum 25.10.1782 ruodun täydennysmies 17.3.1783 kelpaamaton 25.10.1782 ruodun täydennysmies
→ 17.3.1783 kelpaamaton
Salam: Hästesko 17.3.1783 ruodusta 39 17.3.1783 ruodusta 39
125 Hapamäki,
Kartansalo,
Jurikasalmi
Anders Smeck 30 5 1/4 gift 5 5
126 Pålfwijärfwi Gert Tropp 36 12 1/2 gift 5 9
127 Pålfwijärfwi,
Waristaipal
Ifwar Kloen 33 12 _/12 gift 5 7 1/2 saa eron → saa eron
128 Rumukala Lars Kåck 25.10.1782 korvattiin → 25.10.1782 korvattiin
Nils Minck Leppäwirta S:n 30 2 1/3 ogift 5 9 1/2 25.10.1782 ruodun täydennysmies 25.10.1782 ruodun täydennysmies →
129 Rumukala,
Ninimäki
Hindric Tuhr 33 14 1/3 gift 5 9
130 Ninimäki Mats Böök 41 19 _/12 gift 5 9 saa eron → saa eron
131 Ninimäki Hindric Ahl 17.3.1783 kelpaamaton → 17.3.1783 kelpaamaton
Petter Mattsson Tilikain Tårsk Leppäwirta 24 2 1/3 ogift 5 9 17.3.1783 palkkamies 17.3.1783 palkkamies →
132 Ninimäki,
Sacharlax
Hindric Tjäder 37 17 gift 5 5 saa eron → saa eron
133 Sacharlax Salamon Rolig 25.10.1782 korvattiin → 25.10.1782 korvattiin
Olof Lärcka 29 2 1/3 gift 5 6 25.10.1782 ruodun täydennysmies saa eron 25.10.1782 ruodun täydennysmies
→ saa eron
134 Sackalan,
Unnukansalo,
Kåpolannemi
Johan Storsint 29 6 2/3 gift 5 9
135 Kåpolannemi Hindric Ström 30 5 1/3 gift 5 5
136 Kurolax Nils Kåpp 29 9 1/3 gift 5 8
137 Kuronlax,
Sarkamäki
Gregor Bücht 30 12 _/12 ogift 5 9
138 Sarkamäki,
Waikontaipal
Adam Trana 42 2 1/3 gift 5 8 1/2
139 Sarkamäki,
Rauhamäki
Hinric Gåsman _.8.1783 karkasi → _.8.1783 karkasi
Berendt And: Aminoff 1 1/2 22.12.1783 nuori aatelismies 22.12.1783 nuori aatelismies →

EsikuntaMiehistöTiedot

Palkka Sotilaan nimi Arvo Alkaen Selite Asti Syy Tulo → Lähtö
1. rumpali Hindric Johan Oppman 1:sta Trumbslagare 21.8.1783 ruotuun 24 → 21.8.1783 ruotuun 24
Albrecht Oppman 1:sta Trumbslagare 21.8.1783 otettu 21.8.1783 otettu →
2. rumpali Claes Johan Mohell 2:ra Trumbslagare 15.7.1782 ruotuun 1 → 15.7.1782 ruotuun 1
Anders Mohell 2:ra Trumbslagare 15.7.1782 otettu 15.7.1782 otettu →

TiedotMiehistöEsikunta

Alkuperäinen katselmusluettelo sisältää seuraavat sarakkeet:

Lähteet:

NimetSotilaat ruoduittainKatselmus 1782Katselmus 1788

© Väinö Holopainen 2023