AloitussivuSavon rykmenttiEverstiluutnantin komppaniaRuotu → 57 ☰ 

Everstiluutnantin komppania: ruotu 57<>

Ruotutalot ovat kylissä: Tuusmäki (Rantasalmi); Juvola (Sääminki)

Yhteenveto ruodussa palvelleista miehistä lähteistä pääteltynä

Nimi Alkaen Asti Tulo ruotuun Lähtö ruodusta Kommentti #
Krister Jöransson Pölsä mainittu 1700 mainittu 1702 1
Mats Rahunen mainittu 1712 2
Petter Lyytikäinen 1722 16.3.1749 3
Abraham Remes 8.11.1749 2.2.1750 4
Ivar Stolt Kainulainen 2.2.1750 6.4.1762 5
Herman Rot Ruuskanen 9.1.1766 10.6.1795 6
Lars Rusk Kalm 15.9.1795 15.6.1801 täydennysmies 56/57 7
Lars Kalm mainittu 1802 mainittu 1809 8

Varamiehet

Nimi Alkaen Asti Tulo ruotuun Lähtö ruodusta Kommentti #
Ruodun 57 varamies
Lars Koskinen 6.2.1752 1
1776 lähtien ruotujen 56 ja 57 yhteinen varamies numero 26
Johan Turunen 22.3.1773 3,2
Lars Rusk 1785 15.9.1795 ruotu 57 4,3
Anders Hjort 15.9.1801 ruotu 56 5,4


Lähteet

VaramiehetOikealle osoittavat nuolet (⇒) ovat linkkejä skannattuihin kuviin

Katselmusluettelot

AlkuunPalkkaluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitSotilaseläkkeetRuotutalolliset

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1712 5.9.1712
Mattz Påhlss: Rahunen
Katselmus 1720 1720
-
Katselmus 1721 21.9.1721
-
Katselmus 1735 14.6.1735
Petter Lydikäin Sawolax 31 13 gift (1722) 1704
Katselmus 1751 22.4.1751
Ivar Stållt
Katselmus 1754 9.4.1754
Ifwar Stålt
Katselmus 1758 27.2.1758
Ifwar Stålt 29 8 (1750) 1729
Katselmus 1763 17.2.1763
-
Katselmus 1767 21.8.1767
Petter Lydikäin 16.3.1742 hylättiin
Abram Rämes 8.11.1742 ruotu­mies 2.2.1750 esitti miehen tilalleen
Ifwar Stålt 2.2.1750 palkka­mies 6.4.1762 hylättiin
Herman Roth Safwolax 21 1 1/2 ogift 9.1.1766 palkka­mies 1746
Katselmus 1772 31.3.1773
Herm. Roht Savolax 27 7 1/4 gift (1765) 1745
Katselmus 1775 21.8.1775
Herman Roth Safwolax _ 9 7/12 gift 11 3 9.1.1766 otettu
Katselmus 1778 8.9.1778
Herman Roht 32 12 7/12 gift 5 9 (1766) 1746
Katselmus 1782 11.7.1782
Herman Roth 36 _ gift 5 9 1746
Katselmus 1785 6.7.1785
Herman Roth 39 19 gift 5 9 (1766) 1746
Katselmus 1788 24.9.1788
Herrman Roth Randasalmi 42 22 gift 5 9 (1766) 1746
Katselmus 1789 5.11.1789
Herman Roth Randasalmi 43 25 gift 5 9 (1764) 1746
Katselmus 1790 17.9.1790
Herman Roht Randasalmi 44 24 gift 5 9 (1766) 1746
Katselmus 1795 10.6.1795
Herman Roth Randas: 49 30 gift 5 9 (1765) 1746
Katselmus 1798 28.6.1798
Herman Roth 10.6.1795 sai eron
Lars Kalm Randasalmi 3_ 12 gift 5 9 1/2 15.9.1795 täydennys­mies
Katselmus 1801 15.6.1801
Lars Kalm Randasalmi _ 15 gift 5 9 1/2 (1786)
Katselmus 1804 25.6.1804
Lars Kalm Randasalmi 37 10 gift 5 11 (1794) 1767
Katselmus 1809 22.6.1809
Lars Kalm Randasallmi 42 23 gift 5 11 (1786) 1767
Katselmus 1809b 16.10.1809
Lars Kalm Randasalmi 44 26 gift 5 11 (1783) 1765
Sotilaan nimi/nimet Alkaen Selite Ikä Jalkaa Koti­seutu
Asti Syy Palv. vuosia Tuumaa Naim. Synt.
Katselmus 1712 5.9.1712
Mattz Påhlss: Rahunen  
 
Katselmus 1720 1720
-  
 
Katselmus 1721 21.9.1721
-  
 
Katselmus 1735 14.6.1735
Petter Lydikäin (1722) 31 Sawolax
  13 gift 1704
Katselmus 1751 22.4.1751
Ivar Stållt  
 
Katselmus 1754 9.4.1754
Ifwar Stålt  
 
Katselmus 1758 27.2.1758
Ifwar Stålt (1750) 29
  8 1729
Katselmus 1763 17.2.1763
-  
 
Katselmus 1767 21.8.1767
Petter Lydikäin  
16.3.1742 hylättiin
Abram Rämes 8.11.1742 ruotu­mies
2.2.1750 esitti miehen tilalleen
Ifwar Stålt 2.2.1750 palkka­mies
6.4.1762 hylättiin
Herman Roth 9.1.1766 palkka­mies 21 Safwolax
  1 1/2 ogift 1746
Katselmus 1772 31.3.1773
Herm. Roht (1765) 27 Savolax
  7 1/4 gift 1745
Katselmus 1775 21.8.1775
Herman Roth 9.1.1766 otettu _ 11 Safwolax
  9 7/12 3 gift
Katselmus 1778 8.9.1778
Herman Roht (1766) 32 5
  12 7/12 9 gift 1746
Katselmus 1782 11.7.1782
Herman Roth   36 5
  _ 9 gift 1746
Katselmus 1785 6.7.1785
Herman Roth (1766) 39 5
  19 9 gift 1746
Katselmus 1788 24.9.1788
Herrman Roth (1766) 42 5 Randasalmi
  22 9 gift 1746
Katselmus 1789 5.11.1789
Herman Roth (1764) 43 5 Randasalmi
  25 9 gift 1746
Katselmus 1790 17.9.1790
Herman Roht (1766) 44 5 Randasalmi
  24 9 gift 1746
Katselmus 1795 10.6.1795
Herman Roth (1765) 49 5 Randas:
  30 9 gift 1746
Katselmus 1798 28.6.1798
Herman Roth  
10.6.1795 sai eron
Lars Kalm 15.9.1795 täydennys­mies 3_ 5 Randasalmi
  12 9 1/2 gift
Katselmus 1801 15.6.1801
Lars Kalm (1786) _ 5 Randasalmi
  15 9 1/2 gift
Katselmus 1804 25.6.1804
Lars Kalm (1794) 37 5 Randasalmi
  10 11 gift 1767
Katselmus 1809 22.6.1809
Lars Kalm (1786) 42 5 Randasallmi
  23 11 gift 1767
Katselmus 1809b 16.10.1809
Lars Kalm (1783) 44 5 Randasalmi
  26 11 gift 1765

Palkkaluettelot

AlkuunKatselmusluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitSotilaseläkkeetRuotutalolliset

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1731 Peer Lydikäin
1733 Petter Lydikain
1734 Petter Lydikain
1735 Petter Lydikain
1736 Petter Lydikäin
1737 Petter Lydikäin
1738 Petter Lydikäin
1739 Petter Lydikein
1741 Petter Lydickäin
1744 Petter Lydikäin
1745 Petter Lydikäin
1746 Petter Lydikäin
1747 Petter Lydikäin
1748 Petter Lydikäin
1749 Petter Lydikäin 16.3.1749 hylätty
1750 Ifwar Stålt 2.2.1750 otettu
1751 Ifwar Stålt
1752 Iwar Stålt
1753 Ifwar Stålt
1754 Ifwar Stålt
1755 Ifwar Stålt
1756 Ifwar Stålt
1757 Ifwar Stålt
1758 Iwar Stolt
1759 Ifwar Stålt
1760 Ifwar Stålt
1761 Iwar Stolt
1762 Ifwar Stålt 6.4.1762 hylätty
-
1763 -
1764 -
1766 Herman Råth 9.1.1766 otettu
1767 Herman Rooth
1768 Herman Roth
1769 Herm Roth
1770 Herman Rooht
1771 Herman Roht
1773 Herman Rooht
1775 Herm: Roht
1776 Herm Rooth
1777 Herman Roht
1778 Herm: Roth
1779 Herman Roht
1780 Herm Roht
1781 Herman Roht
1782 Herm: Roht
1783 Herm: Roht
1784 Herm: Roht
1785 Herman Roht
1786 Herman Roth
1787 Herman Rot
1788 Herm: Roht
1789 Herman Roht
1790 Herm: Rot
1791 Herman Roht
1792 Herman Roth
1793 Herman Roth
1794 Herman Roth
1795 Herman Roth 10.6.1795 sai eron
Lars Rusk Kalm 15.9.1795 täydennysmies
1796 Lars Kalm
1797 Lars Kalm
1798 Lars Kalm
1799 Lars Kalm
1800 Lars Kalm
1801 Lars Kalm 15.6.1801 erotettu
-
1802 Lars Kalm
1803 Lars Kalm
1804 Lars Kalm
1805 Lars Kalm
1806 Lars Kalm
1807 Lars Kalm

Miehistöluettelot Riiassa

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitSotilaseläkkeetRuotutalolliset

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1700_8 Christer Jöransson Pöllsa
1700_11 Christer Jöranson Pölsa
1700_12 Christer Jöranson Pöllsa
1701_1 Christer Jöranson Pöllsa
1701_2 Christer Jöranson Pöllsa
1701_3 Christer Jöranson Pöllsa
1701_4 Christer Jöranson Pöllsa
1701_5 Christer Jöranson Pöllsa
1701_6 Christer Jöransson Pölsa
1701_7 Christer Jöransson Pöllsa
1701_8 Christer Jöransson Pöllsa
1701_9 Christer Jöranson Pöllsa
1701_10 Christer Jöransson Pöllssa
1701_11 Christer Jöransson Pöllssa
1701_12 Christer Jöransson Pölssa
1702_1 Christer Jöranss:n Pöllssa
1702_2 Christer Jöransson Pöllssa
1702_3 Christer Jöransson Pölsa

Rippikirjat

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotRiikaHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitSotilaseläkkeetRuotutalolliset

Sivu⇒ Kylä ja talo Sotilas perheineen Kommentit
Rantasalmi RK 1761-1771
479 Soldater Herman Roth s. 1746
puoliso: Sophia Hauckatar s. 1745
479 Soldater Herman Roth s. 1746
puoliso: Carin Kämäritär s. 1754
lapsia: Herman, Gustav, Helena, Wilhelm
Rantasalmi RK 1800-1811
II:623 Parkuimäki 9 Herman Ruuskain Roth s. 1746
puoliso: Cahrin Kämäräin s. 1759
lapsia: Wilhelm, Ulrika
afsk Soldat

Historiakirjat

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotRiikaRippikirjatHenkikirjatLäänintilitSotilaseläkkeetRuotutalolliset

Kylä ja talo Sotilas perheineen
Rantasalmen seurakunta
Randasalo
Asickala
Petter Lydikäin
puoliso: Walb: Ponnikatar vih. 14.6.1723
lapsia: Margreta, Walborg, Christer
Tuusmäki
Pirilä
Iwar Kainulain Stålt
puoliso: Helena Wänätär
lapsia: Elin, Beata, Anna, Catharina
Thusm: Herm. Roth From
puoliso: Sophia Haukatar vih. 5.3.1769
lapsia: Herman, Helena, August
Tuusmäki Herm. Ruskain Roth
puoliso: Carin Kämäritär vih. 22.5.1779
lapsia: Wilhelm, Ulrica, Brita, Anna, Matts

Henkikirjat

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatLäänintilitSotilaseläkkeetRuotutalolliset

Pitäjä Vuosi Kylä ja talo Sotilaan perhe Sivu⇒
Rantasalmi 1725 Tuussmäckj 28 Solld: Petter Lydickains hust 2599
Rantasalmi 1727 Tuussmäckj 33 Solld: Petter Lydickeins hust 1786B

Henkikirjat sisältävät sotilaiden vaimoja ja leskiä

Läänintilit

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatSotilaseläkkeetRuotutalolliset

Vuosi Sotilas Alkaen Selite Asti Kommentti
1727_10 Bengt Hardikain kuuluu ruotuun 51
1744 Petter Lydikäin
1745 Petter Lydikäin
1746 Petter Lydikäin
1747 Petter Lydikäin
1748 Petter Lydikäin
1752 Ifwar Stålt
1752b Iwar Stålt
1753 Ifwar Stålt
1754 Ifwar Stolt
1756 Ivar Stålt
1766 Herman Rooth
1767 Herman Roth
1768 Herman Roth
1773 Herman Rooth

Läänintilit sisältävät sotilaiden muonitus- ja apuveroluetteloita

Sotilaseläkkeet

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitRuotutalolliset

Vadstenan sotilashuonekassa

Vuosi Virka Nimi Eronnut Palv.vuosia Ikä Myönnetty Kuollut
1776 Sold Herman Roth 2.5.1797
1784 Soldaten Herman Roth 1795 30 49

Eläkettä anoneet sotilaat

Sotilaskonttorin nimiluettelo myönnetyistä eläkkeistä

Arvo Nimi Syntynyt Palv.vuosia Kotipaikka Myönnetty Rivi Kommentti
Sold: Lars Kalm 1767 26 , 1024

Koko komppania

Ruotutalolliset katselmusluetteloissa

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitSotilaseläkkeet

Katselmus⇒ Kylät Talolliset
1767 Tusmäki
Tusmäki
Jawola
Abraham Rämäs
And: Wänain
Jöran Sikain
1775 Tusmäki
Tusmäki
Säminge Jufvola
Abr. Rämäs
And: Wänäin
Jöran Sikain
1795 Reijola
Reijola
Säminge Jufvola
Anders Wänäin
Abrah: Rämeses arf:
Jöran Sikanen
1804 Tusmäki
Tusmäki
Juwola
Anders Wänäin
Abraha: Remexes arf:
Jöran Sikain


Varamiehet

Katselmusluettelot

AlkuunPalkkaluettelotVärväysluettelotLäänintilit

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1775_v 24.8.1775
Ruodun 57 varamies
Johan Turuin Savolax och Randasalmi Sokn 13 ogift 10 1 1/2 1762
Katselmus 1788_v 28.9.1788
Ruotujen 56 ja 57 yhteinen varamies numero 26
Lars Rusk 22 3 ogift 5 5 (1785) 1766
Katselmus 1789_v 30.11.1789
Lars Rusk 23 4 ogift 5 5 (1785) 1766
Sotilaan nimi/nimet Alkaen Selite Ikä Jalkaa Koti­seutu
Asti Syy Palv. vuosia Tuumaa Naim. Synt.
Katselmus 1775_v 24.8.1775
Ruodun 57 varamies
Johan Turuin   13 10 Savolax och Randasalmi Sokn
  1 1/2 ogift 1762
Katselmus 1788_v 28.9.1788
Ruotujen 56 ja 57 yhteinen varamies numero 26
Lars Rusk (1785) 22 5
  3 5 ogift 1766
Katselmus 1789_v 30.11.1789
Lars Rusk (1785) 23 5
  4 5 ogift 1766

Palkkaluettelot

AlkuunKatselmusluettelotVärväysluettelotLäänintilit

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
Ruotujen 56 ja 57 yhteinen varamies numero 26
1776_v Joh: Turuin
1780_v -
1781_v -
1788_v Lars Rusk
1789_v Lars Rusk
1792_v Lars Rusk

Värväysluettelot

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotLäänintilit

Sotilaan nimi/nimet Kotiseutu Ikä Palv. vuosia Naim. Alkaen Selite Asti Kommentti Synt.
Luettelo 1773_v 22.3.1773
Ruodun 57 varamies
Johan Turunen Randasalmi 12 22.3.1773 poika 1761
Luettelo 1774_v 7.3.1774
Johan Turuin 12 22.3.1773 otettu 1762

Läänintilit

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelot

Vuosi Sotilas Alkaen Selite Asti Kommentti
1752_v Lars Kåskin 6.2.175_ kuoli

Läänintilit sisältävät sotilaiden muonitus- ja apuveroluetteloita

KatselmuksetNimetKylätRuotu 56Ruotu 58

© Hannele Jäppinen, Väinö Holopainen 2023