AloitussivuSavon rykmenttiEverstiluutnantin komppaniaKatselmukset → 1712

Savon rykmentti: Everstiluutnantin komppania

Pääkatselmus 5.9.1712 (Rautzila)

MiehistöEsikuntaTiedot

Ruotu Kylä(t) Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1 Hefwonlax Anders Kårhoin 22.7.1712 karkasi
Fabian Nircko 15.8.1712 vapaaehtoinen
2 Joutsenlax Mattz Mattss. Pölläin
3 Pisamalax Christer Anderss: Kinnuin
4 Karhilataipal Anders Nielss Keinoin
5 Palfwalax Petter Bertillss: Karpinen
6 Palfwalax Anders Anderss: Hirfwoin
7 Raminmäki Påhl Påhlss. Sallinen
8 Åsikonmäki Påhl Påhlss: Pulkinen
9 Hefwonlax Jöran Pietarin
10 Achwensalmi Mattz Pölläin
11 Achwensalmi Jöran Erss: Qwintus
12 Achwensalmi Anders Eskelin
13 Achwensalmi Johan Ohlss: Kådilain
14 Repomäki Anders Ifwarss: Kinnuin
15 Repåmäki Påhl Larss: Kåppoin
16 Hariuranda Casper Oless: Immoin
17 Hariuranda Syring Tåifwain
18 Hariuranda Hans Hanss: Hållåpain
19 Hariuranda Oloff Kuckain
20 Voijsalmi Christer Nyländer
21 Voijsalmi Jacob Larss: Sickain
22 Temasalo Jöran Samuelss: Junickain
23 Temasalo Samuel Petterss: Turuin
24 Tårnioniemi Erich Swänsk
Anders Ruåtzalain ruodusta 89
25 Temasalo Abram Michellss: Kårpinen
26 Tårasalo Petter Michellss: Sinkoin
27 Tårasalo Johan Johanss: Nijrain
28 Tårasalo Anders Larss: Hafwerin
29 Rijtalax Michell Michellss: Hasunen
30 Rijtalax Staffan Sallinen
31 Pölkoniemi Anders Jöranss: Pulkin
32 Randasalo Anders Remexijn hylättiin
Oloff Pitkäin 22.7.1712
33 Lautakotålax Petter Mattss: Eroin
34 Lautakotålax Hans Staffanss: Tunain
35 Åsikonmäki Jacob Mårtenss: Rautiain
36 Åsikonmäki Hindrich Mårtenss: Hämäläin
37 Åsikonmäki Michell Johanss: Herrain
38 Asikala Petter Inkinen 9.7.1712
39 Hindula Anders Kurain
40 Wahersalå Matts Nielss: Hyleh
41 Parkumäki Påhl Seppäin
42 Parkumäki Mattz Mattss: Sinckoin
43 Joutzenmäki Erich Mattss: Immoin
44 Joutzenmäki Hindrich Pölläin
45 Joutzenmäki Lars Kålemain
46 Hindula Hindrich Turuin
47 Joutzenmäki Anders Klostarin
Petter Hollander 20.7.1712
48 Hindula Hans Tähkäin
49 Hijsmäki Johan Johanss: Tambsi
50 Hijsmäki Mattz Håtaka
51 Kolkontaipal Mattz Mattss: Paijain
52 Kolkontaipal Hindrich Hindrichss: Hådikain
53 Kolkontaipal Michell Naukarin
54 Tuusmäki Lars Kåndiain
Pehr Hassin _.6.1712
55 Tuusmäki Johan Påhlss: Kåndiain
56 Tuusmäki Anders Pehrss: Sinkoin
57 Tuusmäki Mattz Påhlss: Rahunen
58 Tuusmäki Christer Pehrss: Kämäräin
59 Tuusmäki Johan Månss: Karpain
60 Pijrilä Oloff Kåntinen
61 Kåifwumäki Bengt Laitinen
62 Hijsmäki Hindrich Parfwiain
63 Kolkontaipal Lars Hinderss: Kilpeläin
64 Kolkontaipal Thomas Mattss: Sauckoin
65 Kolkontaipal Oloff Staffanss: Höyfvyin
66 Tuusmäki Lars Rompain _.5.1712 karkasi Tohmajärvelle
Hindrich Lappalain 20.7.1712
67 Åsikonmäki Michell Kanckuin
68 Hyfweis Jöran Jöranss: Mustoin
69 Hyfweis Niels Johanss: Ruskain
70 Parkumäki Michell Pålack
71 Joutzenmäki Petter Johanss: Tuhkuin
72 Hijsmäki Gustaff Hinderss: Jauhiain
73 Hapataipal Brusius Johanss: Hämäläin
74 Päfwilä Petter Massinen
75 Muhoila Christer Pölläin
76 Simanala Jöran Hinderss: Turuin
77 Tålfwåsenpä Mattz Nickoin
78 Himanala Thomas Thomass: Tynkyin
79 Tålfwasenpä Magnus Larss: Tynkyin
Lars Tickinen
80 Mackola Petter Käckyin
81 Mackola Eskell Rautiain
82 Pasoila Samuel Samuelss: Immoin
83 Alakona Michell Hirfwoin
84 Ylikona Elias Påhlss: Pardanen
85 Ylikona Oloff Hångain
86 Kumuranda Simon Johanss: Silfwendoin
87 Ruokoierfwi Petter Wästerin
88 Hefwonsalo Johan Larss: Karakain
89 Tickilä Anders Hanss: Rautzalain 20.7.1712 ylennettiin korpraaliksi ruotuun 24
Hans Könöin 20.7.1712 ruodusta 24
90 Sairalamäki Hindrich Kardinen
91 Hapalax Carl Kainulain
92 Heikilä Michell Huckanen
93 Mannikala Erich Larss: Tåifwain
94 Hapalax Oloff Saickoin
95 Pihlaniemi Anders Oless: Simoin
96 Kaikous Erich Jumpain hylättiin
Anders Tåifwain _.6.1712
97 Kuoloniemi Jöran Christerss: Hapain
98 Joutzeniemi Petter Oless: Wäkefwäin
99 Wara Erich Erichss: Mutka
100 Wara Petter Petterss: Kåcki
101 Ruokoniemi Anders Anderss: Keinoin
102 Sairalanmäki Niels Silfwendoin
103 Petosalo Mattz Immoin
104 Laukansari Lars Larss: Mickolain
105 Laukansari Hindrich Jöranss: Asikain
106 Wahersalo Anders Mattss: Tårapåin 3.9.1712
107 Katamo Johan Oless: Karfwin
108 Kulenois Abram Anderss: Metzo
109 Kulenois Påhl Nielss: Hertuain
110 Laukansari Lars Hinderss: Kaipain
111 Simbala Hindrich Jacobss: Måndoin
112 Lakoila Bertill Påhlss: Asikain
113 Karoila Hans Påhlss: Turdinen
114 Naukarila Petter Seppäin
115 Hanierfwi Påhl Erichss: Mutka
116 Kiärimäki Petter Hardickain
117 Naukarila Lars Erss: Pitkäin
118 Tunansari Anders Mårtenss: Massinen
119 Warkaus Oloff Turuin
120 Luttila Matts Pehrss: Kålljoin
121 Purdila Lars Oless. Kåpoin
122 Lappinmäki Hans Wepsäläin
123 Timoila Mattz Pehrss: Itkåin
124 Hapamäki Mattz Anderss: Kumbul.
125 Kartasalo Anders Hålapåin
126 Kålmierfwi Påhl Turuin 15.7.1712 karkasi
127 Waristaipal Erich Heickin
128 Rumukala Elias Pustinen 15.7.1712 karkasi
129 Ninimäki Mattz Pölläin _.4.1712 kuoli
Påhl Påhlss: Korpain
130 Ninimäki Anders Nielss: Pijrain
131 Ninimäki Anders Haloin
132 Sahkarlax Jöran Aronss: Taskin
133 Sahkarlax Hindrich Staffanss: Soinin
134 Unilonsalo Johan Mattss: Kåpoin
135 Kåpoila Petter Immoin
136 Sarkamäki Mattz Mattss: Pitkäin
137 Sarkamäki Påhl Påhlss: Pitkäin
138 Sarkamäki Påhl Mårtenss: Törröin
139 Sarkamäki Hindrich Staffanss: Könöin

EsikuntaMiehistöTiedot

Palkka Sotilaan nimi Arvo Alkaen Selite Asti Syy
huilisti - Pijpare
1. rumpali Hindrich Bloom Tambourer
2. rumpali Lars Issakain Tambourer

TiedotMiehistöEsikunta

Alkuperäinen katselmusluettelo sisältää seuraavat sarakkeet:

Lähteet:

NimetSotilaat ruoduittainKatselmus 1716

© Hannele Jäppinen 2023