AloitussivuSavon rykmenttiEverstiluutnantin komppaniaRuotu → 136 ☰ 

Everstiluutnantin komppania: ruotu 136<>

Ruotutalot ovat kylissä: Kuronlahti (Leppävirta)

Yhteenveto ruodussa palvelleista miehistä lähteistä pääteltynä

Nimi Alkaen Asti Tulo ruotuun Lähtö ruodusta Kommentti #
Pål Pålsson Pöllänen 1695 mainittu 1702 Vanha rykmentti 1685 1
Mats Pitkänen mainittu 1712 2
Mats Selle mainittu 1719 mainittu 1721 3
Henrik Tranvik mainittu 1736 26.5.1732 4
Petter Tranvik 26.5.1732 20.4.1751 5
Petter Sjerman 25.6.1751 1.9.1751 Majurin komppania 1. rumpali ruotu 47 6
Gregorius Storm 17.3.1752 21.8.1767 täydennysmies 136 7
Bengt Krogerus 1.1.1768 24.9.1774 ruotu 119 8
Gregorius Bucht 24.9.1774 9
Adam Snäll Kosonen 16.10.1775 14.3.1776 10
Nils Kopp Koponen 14.3.1776 16.12.1802 täydennysmies 137 11
Adam Vigg 16.3.1803 mainittu 1806 täydennysmies 135/136 12
Petter Vall 31.12.1806 mainittu 1807 13

Varamiehet

Nimi Alkaen Asti Tulo ruotuun Lähtö ruodusta Kommentti #
Ruodun 136 varamies
Gregorius Pitkänen 27.1.1752 ruotu 136 1
Johan Jurvanen 27.1.1752 7.3.1774 2
1776 lähtien ruotujen 135 ja 136 yhteinen varamies numero 50
Henrik Kosonen 24.8.1775 20.3.1780 ruotu 135 3,3
Mickel Kosonen 1.9.1788 27.3.1789 4,4
Bertil Oxman 27.3.1789 5,5
Olof Smed mainittu 1792 6,6
Johan Laakkonen 30.9.1798 ruotu 49 7,7
Adam Vigg 16.3.1803 ruotu 136 8,8


Lähteet

VaramiehetOikealle osoittavat nuolet (⇒) ovat linkkejä skannattuihin kuviin

Katselmusluettelot

AlkuunPalkkaluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitSotilaseläkkeetVanhempi rykmenttiRuotutalolliset

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1712 5.9.1712
Mattz Mattss: Pitkäin
Katselmus 1719 26.10.1719
Mattz Selle
Katselmus 1720 1720
Mattz Selle Safwolax 46 10 gift (1710) 1674
Katselmus 1721 21.9.1721
Matz Sälle Savolax 47 11 gift (1710) 1674
Katselmus 1735 14.6.1735
Hindrich Tranwijk 26.5.1732 sai eron
Petter Tranwijk Sawolax 21 3 ogift 26.5.1732 palkka­mies 1714
Katselmus 1749_5 7.5.1749
Petter Tranwijk
Katselmus 1749_6 5.6.1749
Petter Tranwijk
Katselmus 1754 9.4.1754
Gregorius Horm
Katselmus 1758 27.2.1758
Greg Storm 26 6 (1752) 1732
Katselmus 1763 17.2.1763
Gregorius Storm Safwo: 31 11 gift (1752) 1732
Katselmus 1767 21.8.1767
Petter Tranwijk 20.4.1751 kuoli
Petter Sierman 25.6.1751 vapaaehtoinen Majurin komppaniasta 1.9.1751 ruotuun 47
Gregorius Storm Safwolax 35 15 gift 17.3.1752 täydennys­mies 1732
Katselmus 1772 31.3.1773
B: Krogerus
Katselmus 1775 21.8.1775
Gregorius Ström 21.8.1767 hylättiin
Bengt Krogerus 1.1.1768 ruodusta 119 24.9.1774 kersantiksi
-
Katselmus 1778 8.9.1778
-
Adam Kosonen Snäll 16.10.1775 ruotu­mies 14.3.1776 esitti miehen tilalleen
Nils Koponen Kopp Lappawirda Sokn 22 1/2 2 1/2 5 8 14.3.1776 täydennys­mies 137 1756
Katselmus 1782 11.7.1782
Nils Kåpp 26 _ _ gift 5 8 1756
Katselmus 1785 6.7.1785
Nils Kåpp 29 9 1/3 gift 5 8 (1776) 1756
Katselmus 1788 24.9.1788
Nils Kåpp 32 gift 5 8 1756
Katselmus 1789 5.11.1789
Nils Kåpp Läppävirda 33 13 gift 5 8 (1776) 1756
Katselmus 1790 17.9.1790
Nils Kåpp Läppävirta 34 14 gift 5 8 (1776) 1756
Katselmus 1795 10.6.1795
Nils Kopp Leppävirta 39 19 gift 5 8 (1776) 1756
Katselmus 1798 28.6.1798
Nils Kåpp Leppävirta 42 22 gift 5 8 (1776) 1756
Katselmus 1801 15.6.1801
Nils Kåpp Läppävirta 45 25 gift 5 8 (1776) 1756
Katselmus 1804 25.6.1804
Nils Kåpp 16.12.1802 kuoli
Adam Wigg Randasalmi 28 5 ogift 5 8 16.3.1803 täydennys­mies 135/136 1776
Sotilaan nimi/nimet Alkaen Selite Ikä Jalkaa Koti­seutu
Asti Syy Palv. vuosia Tuumaa Naim. Synt.
Katselmus 1712 5.9.1712
Mattz Mattss: Pitkäin  
 
Katselmus 1719 26.10.1719
Mattz Selle  
 
Katselmus 1720 1720
Mattz Selle (1710) 46 Safwolax
  10 gift 1674
Katselmus 1721 21.9.1721
Matz Sälle (1710) 47 Savolax
  11 gift 1674
Katselmus 1735 14.6.1735
Hindrich Tranwijk  
26.5.1732 sai eron
Petter Tranwijk 26.5.1732 palkka­mies 21 Sawolax
  3 ogift 1714
Katselmus 1749_5 7.5.1749
Petter Tranwijk  
 
Katselmus 1749_6 5.6.1749
Petter Tranwijk  
 
Katselmus 1754 9.4.1754
Gregorius Horm  
 
Katselmus 1758 27.2.1758
Greg Storm (1752) 26
  6 1732
Katselmus 1763 17.2.1763
Gregorius Storm (1752) 31 Safwo:
  11 gift 1732
Katselmus 1767 21.8.1767
Petter Tranwijk  
20.4.1751 kuoli
Petter Sierman 25.6.1751 vapaaehtoinen Majurin komppaniasta
1.9.1751 ruotuun 47
Gregorius Storm 17.3.1752 täydennys­mies 35 Safwolax
  15 gift 1732
Katselmus 1772 31.3.1773
B: Krogerus  
 
Katselmus 1775 21.8.1775
Gregorius Ström  
21.8.1767 hylättiin
Bengt Krogerus 1.1.1768 ruodusta 119
24.9.1774 kersantiksi
-  
 
Katselmus 1778 8.9.1778
-  
 
Adam Kosonen Snäll 16.10.1775 ruotu­mies
14.3.1776 esitti miehen tilalleen
Nils Koponen Kopp 14.3.1776 täydennys­mies 137 22 1/2 5 Lappawirda Sokn
  2 1/2 8 1756
Katselmus 1782 11.7.1782
Nils Kåpp   26 _ 5
  _ 8 gift 1756
Katselmus 1785 6.7.1785
Nils Kåpp (1776) 29 5
  9 1/3 8 gift 1756
Katselmus 1788 24.9.1788
Nils Kåpp   32 5
  8 gift 1756
Katselmus 1789 5.11.1789
Nils Kåpp (1776) 33 5 Läppävirda
  13 8 gift 1756
Katselmus 1790 17.9.1790
Nils Kåpp (1776) 34 5 Läppävirta
  14 8 gift 1756
Katselmus 1795 10.6.1795
Nils Kopp (1776) 39 5 Leppävirta
  19 8 gift 1756
Katselmus 1798 28.6.1798
Nils Kåpp (1776) 42 5 Leppävirta
  22 8 gift 1756
Katselmus 1801 15.6.1801
Nils Kåpp (1776) 45 5 Läppävirta
  25 8 gift 1756
Katselmus 1804 25.6.1804
Nils Kåpp  
16.12.1802 kuoli
Adam Wigg 16.3.1803 täydennys­mies 135/136 28 5 Randasalmi
  5 8 ogift 1776

Palkkaluettelot

AlkuunKatselmusluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitSotilaseläkkeetVanhempi rykmenttiRuotutalolliset

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1731 Hindrich Tranwijk
1733 Hindrich Tranwijk
1734 Petter Tranwijk
1735 Petter Tranwijk
1736 Petter Tranwijk
1737 Petter Tranwijk
1738 Petter Tranwijk
1739 Petter Tranwijk
1741 Petter Tranwick
1744 Petter Tranwik
1745 Petter Tranwijk
1746 Petter Tranwijk
1747 Petter Tranwijk
1748 Petter Tranwijk
1749 Petter Trahnwijk
1750 Petter Tranwijk
1751 Petter Tranwik 20.4.1751 kuoli Helsingissä
Petter Scierman 25.5.1751 rumpali Majurin komppaniasta 1.9.1751 ruotuun 47
1752 Gregorius Storm 17.3.1752 otettu
1753 Gregorius Storm
1754 Greg: Storm
1755 Gregorius Storm
1756 Gregorius Storm
1757 Gregorius Storm
1758 Gregorius Storm
1759 Gregorius Storm
1760 Gregorius Storm
1761 Gregorius Storm
1762 Gregorius Storm
1763 Greg: Storm
1764 Gregorius Storm
1766 Gregorius Storm
1767 Gregorius Storm 18.8.1767 sai eron
1768 Bengt Krogerus
1769 Bengt Krogerus
1770 Bengt Krogerus
1771 Bengt Krogerus
1773 Bengt Krogerus
1775 Bengt Krogerus 24.9.1774 sai eron
Gregorius Bucht 24.9.1774 ruodusta 137
1776 Adam Kåsoin 16.10.1775 ruotumies 14.3.1776 kotitilan hoitoon
Nils Kåpoin Kopp 14.3.1776 täydennysmies
1777 Nils Kåpp
1778 Nils Kopp
1779 Nils Kåpp
1780 Nils Kåpp
1781 Nils Kåpp
1782 Nils Kåpp
1783 Nils Kåpp
1784 Nils Kåpp
1785 Nils Kåpp
1786 Nils Kåpp
1787 Nils Kåpp
1788 Nils Kåpp
1789 Nils Kåpp
1790 Nils Kåpp
1791 Nils Kåpp
1792 Nils Kåpp
1793 Nils Kåpp
1794 Nils Kopp
1795 Nils Kopp
1796 Nils Kåpp
1797 Nils Kopp
1798 Nils Kopp
1799 Nils Kopp
1800 Nils Kopp
1801 Nils Kopp
1802 Nils Kopp
1803 Nils Kopp 16.11.1802 kuoli
Adam Vigg 18.3.1803 otettu
1804 Adam Vigg
1805 Adam Vigg
1806 Adam Wigg
1807 Petter Wall 31.12.1806 ruodusta 135

Miehistöluettelot Riiassa

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitSotilaseläkkeetVanhempi rykmenttiRuotutalolliset

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1700_8 Påhl Påhlsson Pölläin
1700_11 Påhl Pållson Pölläin
1700_12 Påhl Påhlsonn Pölläin
1701_1 Påhl Påhlson Pöllain
1701_2 Påhl Påhlson Pöllain
1701_3 Påhl Påhlson Pöllain
1701_4 Påhl Påhlson Pöllain
1701_5 Påhl Påhlson Pöllain
1701_6 Påhl Påhlson Pöllain
1701_7 Påel Påelson Pöllain
1701_8 Påel Påelson Pöllain
1701_9 Påhl Påhlsson Pöllain
1701_10 Påhl Polsson Pöllein
1701_11 Påhl Pahlsson Pöllein
1701_12 Påhl Pahlson Pöllein
1702_1 Påhl Påhlson Pöllein
1702_2 Påhl Påhlsson Pöllein
1702_3 Påhl Påhlsson Pöllein
1702_4 Påhl Påhlss:n Pöllein

Rippikirjat

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotRiikaHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitSotilaseläkkeetVanhempi rykmenttiRuotutalolliset

Sivu⇒ Kylä ja talo Sotilas perheineen Kommentit
Leppävirta RK 1777-1783
247 Öfverste Lieutenantens Compagnie Nils Kopp s. 1756
puoliso: Christina Sopain s. 1758
Leppävirta RK 1790-1801
331 Öfverste Lieutenantens Compagnie Nils Kopp s. 1756
puoliso: Christina Sopain s. 1758
lapsia: Johan
LB N:o 2 Kurolanlax
Leppävirta RK 1802-1813
950 Öfverste Lieuten:s Compag:e Nils Kopp s. 1756
puoliso: Christina Sopain s. 1758
lapsia: Johan, Catsharina
död 1.12.1802; Kurolanlax
950 Öfverste Lieuten:s Compag:e Adam Wigg
puoliso: Maria Soph: Mikulain
yliviivattu
950 Öfverste Lieuten:s Compag:e Johan Kopoin Wall
puoliso: Ingeborg Kosuin

Historiakirjat

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotRiikaRippikirjatHenkikirjatLäänintilitSotilaseläkkeetVanhempi rykmenttiRuotutalolliset

Kylä ja talo Sotilas perheineen
Leppävirran seurakunta
Kurolanlax Gregorius Storm
puoliso: Maria Rutanen vih. 10.3.1754
Kurolanlax Nils Kop
puoliso: Christin Sopain vih. 7.11.1778
Kopolanjemi Joh. Ståhlberg Wall
puoliso: Ingeb. Joh.d:r Kosuin vih. 7.10.1804

Henkikirjat

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatLäänintilitSotilaseläkkeetVanhempi rykmenttiRuotutalolliset

Pitäjä Vuosi Kylä ja talo Sotilaan perhe Sivu⇒
Leppävirta 1725 Kuronlax 1 Solld: Pittkoins hust 2615
Leppävirta 1727 Kuronlax 1 Solld: Pittkoins hustru 1744B

Henkikirjat sisältävät sotilaiden vaimoja ja leskiä

Läänintilit

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatSotilaseläkkeetVanhempi rykmenttiRuotutalolliset

Vuosi Sotilas Alkaen Selite Asti Kommentti
1728_9 Hind Tranwik
1728_11 Hind: Tranwijk
1728_12 Hind: Tranwijk merkitty ruotuun 139
1734_2 Petter Tranwijk
1734_3 Petter Tranwijk
1734_4 Petter Tranwijk
1734_5 Petter Tranwijk
1734_6 Petter Tranwijk
1734_7 Petter Tranwick
1734_8 Petter Tranwijk
1734_9 Petter Tranwijk
1734_10 Petter Tranwijk
1734_11 Petter Tranwijk
1734_12 Petter Tranwjk
1735_1 Petter Törnwick
1744 Petter Tranwik
1745 Petter Tranwik
1746 Petter Tranwik
1747 Petter Tranwik
1747 Zacris Qwik 11.6.1747 palkkamies
1748 Petter Tranwijk
1748 Zachris Qwick
1752 Georg Storm 17.3.1752 otettu
1752b Georg Storm 17.3.1752 otettu
1753 Gregorius Storm
1754 Gregori Storm
1756 Gregorius Storm
1766 Gregorius Storm
1767 Gregorius Storm 18.8.1767 sai eron

Läänintilit sisältävät sotilaiden muonitus- ja apuveroluetteloita

Sotilaseläkkeet

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitVanhempi rykmenttiRuotutalolliset

Sotilaskonttorin nimiluettelo myönnetyistä eläkkeistä

Arvo Nimi Syntynyt Palv.vuosia Kotipaikka Myönnetty Rivi Kommentti
Soldat Anders Kopp 1788 2 , 3807

Koko komppania

Vanhempi rykmentti

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitSotilaseläkkeetRuotutalolliset

Katselmus Ruotu Nimi Pitäjä Kylät
Savon rykmentti, Everstiluutnantin komppania
x.8.1700 Riga 136 Påhl Påhlsson Pölläin
Eversti Joachim von Cronmanin rykmentti, 8. komppania
Kapteeni Göösin komppanian katselmus
18.8.1685 Nyslotth 123 Påhl Påhlson Pöllönen Leppävirta Kåtalax

Nämä miehet on tunnistettu samaksi vanhemmassa ja uudemmassa rykmentissä

Ruotutalolliset katselmusluetteloissa

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitSotilaseläkkeetVanhempi rykmentti

Katselmus⇒ Kylät Talolliset
1767 Kuronlanlax
Kuronlanlax
Kuronlanlax
Hind: Kåsånen
Pet: Heiskain
Joh: Oinoin
1775 Kurolanlax
Kurolanlax
Kurolanlax
Hinric Kåsåin
Olof Könöin
Joh: Ojnoin
1795 Kurolanlax
Kurolanlax
Kurolanlax
Adam Kosoins E:a
Johan Ojnoin
Påhl Turuin
1804 Kuronlanlax
Kuronlanlax
Kuronlanlax
Adam Kosoins E:a
Johan Oinoin
Påhl Turuin


Varamiehet

Katselmusluettelot

AlkuunPalkkaluettelotVärväysluettelotLäänintilit

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1775_v 24.8.1775
Ruodun 136 varamies
Joh: Jurfvain 7.3.1774 poistettiin
-
Hinrich Kosunen 17 24.8.1775 palkka­mies 1758
Katselmus 1788_v 28.9.1788
Ruotujen 135 ja 136 yhteinen varamies numero 50
Michel Kåsånen ogift 5 5
Katselmus 1789_v 30.11.1789
Michel Kåsånen 27.3.1789 sai eron
Bertill Oxman 27.3.1789 palkka­mies
Sotilaan nimi/nimet Alkaen Selite Ikä Jalkaa Koti­seutu
Asti Syy Palv. vuosia Tuumaa Naim. Synt.
Katselmus 1775_v 24.8.1775
Ruodun 136 varamies
Joh: Jurfvain  
7.3.1774 poistettiin
-  
 
Hinrich Kosunen 24.8.1775 palkka­mies 17
  1758
Katselmus 1788_v 28.9.1788
Ruotujen 135 ja 136 yhteinen varamies numero 50
Michel Kåsånen   5
  5 ogift
Katselmus 1789_v 30.11.1789
Michel Kåsånen  
27.3.1789 sai eron
Bertill Oxman 27.3.1789 palkka­mies
 

Palkkaluettelot

AlkuunKatselmusluettelotVärväysluettelotLäänintilit

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
Ruotujen 135 ja 136 yhteinen varamies numero 50
1776_v Hind: Kåsoin
1780_v Hinr Kåsonen 20.3.1780 ruotuun 135
-
1781_v -
1788_v Michell Kasanen 1.9.1788 otettu
1789_v Michel Kåsuin 27.3.1789 sai eron
Bertill Oxman 27.3.1789 palkkamies
1792_v Olof Smed

Värväysluettelot

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotLäänintilit

Sotilaan nimi/nimet Kotiseutu Ikä Palv. vuosia Naim. Alkaen Selite Asti Kommentti Synt.
Luettelo 1773_v 22.3.1773
Ruodun 136 varamies
Joh: Jurfwain
Luettelo 1774_v 7.3.1774
Johan Jurfwain 7.3.1774 poistetaan

Läänintilit

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelot

Vuosi Sotilas Alkaen Selite Asti Kommentti
1752_v Gregorius Pitkäin 27.1.1752 sotilaaksi
1752_v Johan Jurfwin 27.1.1752 otettu
1753_v Johan Jurfwin
1754_v Johan Jurfwin
1754b_v Johan Jurfwin
1754c_v Johan Jurfwin
1756_v Johan Jurfwin
1757_v Johan Jurfwain
1758_v Johan Jurfwain
1758b_v Johan Jurfwin
1759_v Johan Jurfwain
1760_v Johan Jurfwin
1764_v Johan Jurfwain

Läänintilit sisältävät sotilaiden muonitus- ja apuveroluetteloita

KatselmuksetNimetKylätRuotu 135Ruotu 137

© Hannele Jäppinen, Väinö Holopainen 2023