AloitussivuSavon rykmenttiEverstiluutnantin komppaniaLäänintilit, apuverot ja kulut → Suostuntavero 1753 varamiehet

Savon rykmentti: Everstiluutnantin komppania

Täydennysmiesten maksuluettelo läänintileistä 1754

Suostuntavero 1753

Förtekning öfver Vargiärnings manskapets Bevillnings Afgift wid Savolax Infanterie Regemente och Öfverste Lieuttenantens Compagnie År 1753

S:t Michell 31.10.1754

41 till och med 45 på dubiösa Gräntsen

70 Pä dubiösa Gräntsen

73 till och med 105 genom fredsfördraget afgångne

108 till och med 118 genom fredsfördraget afgångne

Ruotu Nimi Hopea­rahaa Kommentit
1 Pär Täiti - 18.2.1754 (hylätty)
2 Anders Heinoin 1:
3 Mats Kuckoin 1:
4 Jeremias Pesoin 1:
5 Olof Heiskain 1:
6 Clemet Pustin - 18.2.1754 (hylätty)
7 Anders Pustin 1:
8 Anders Hämäläin 1: - 2.10.1753 (sotilaaksi)
9 Pär Larsson Räisäin 7.4.1753 (otettu) - 18.2.1754 (hylätty)
10 Påhl Nykäin 1:
11 Jöran Nykäin 1:
12 Eric Klostarin 1:
13 Mats Pasoin 1:
14 Pär Lasoin 1:
15 Lars Natuin 1:
16 Johan Kuosmain 1:
17 Adam Räisäin 1:
18 Hindrich Kuckoin 1:
19 And:s Natuin - 18.2.1754 (hylätty)
20 Lars Tärwoin 1:
21 Pär Klostarin 1:
22 Eric Tolfwain 1:
23 Jöran Sistoin 1:
24 Petter Terwoin 1:
25 - 1:
26 Johan Mälkiä 1:
27 Hindric Pasoin 1:
28 Petter Sistoin 1:
29 Johan Paldanius - 18.2.1754 (hylätty)
30 Jöran Kinnuin - 18.2.1754 (hylätty)
31 Hindric Turoin - 18.2.1754 (hylätty)
32 Jöran Tijkain - 18.2.1754 (hylätty)
33 Niels Ruskain 1:
34 Mårten Törröin 1:
35 Michel Wäpsäläin 1:
36 Hindric Heiskain 1:
37 Olof Turoin 1: - _.11.1753 (kuoli)
38 Anders Ikoin - 18.2.1754 (hylätty)
39 -
40 -
46 Simon Hämäläin 1:
47 -
48 Joran Pulckin - 18.2.1754 (hylätty)
49 Anders Nousiain 1:
50 Hindric Pasoin 1:
51 Lars Natuin 1:
52 Anders Kåckoin - 18.2.1754 (hylätty)
53 Anders Natuin 1:
54 Johan Kåssain - 18.2.1754 (hylätty)
55 Mickel Pustin - 18.2.1754 (hylätty)
56 Mickel Lamain - 18.2.1754 (hylätty)
57 -
58 Abram Kåtilain 1:
59 Johan Brusius Kärckäin 1:
60 Thomas Otin 1:
61 Matts Kasain 1:
62 Adam Kutwoin 1:
63 Anders Klostarin 1:
64 Pär Kåndiain 1:
65 Eric Spåra - 18.2.1754 (hylätty)
66 Anders Marckain - 18.2.1754 (hylätty)
67 Michel Nordman 1:
68 -
69 Lars Hetuin 1:
71 Petter Lydikäin 1:
72 Petter Nousiain 1:
106 -
107 -
119 Johan Karolain 1:
120 Anders Laitinen 1:
121 Johan Klostarin 1: - 16.7.1753 (sotilaaksi)
122 Niels Kasunen 1:
123 Lars Kylloin 1:
124 Joran Hilduin 1:
125 Staffan Kårpin - 18.2.1754 (hylätty)
126 Olof Kasoin 1:
127 Eskell Keinoin 1:
128 Anders Kåsoin 1:
129 Staffan Karhoin 1:
130 Påhl Tirckoin 1:
131 Matts Pölläin 1:
132 Johan Wadsten 1:
133 Anders Pölläin 1:
134 Johan Wirfwel 1:
135 Kasper Oxman 1:
136 Johan Jurfwin 1:
137 Hindric Hilduin 1:
138 Hindric Staffanain - 18.2.1754 (hylätty)
139 Anders Kåpoin 1:

Lähde: Nide 8851 Astia

© Väinö Holopainen 2023