AloitussivuSavon rykmenttiEverstiluutnantin komppaniaRuotu → 48 ☰ 

Everstiluutnantin komppania: ruotu 48<>

Ruotutalot ovat kylissä: Hiltula (Rantasalmi)
3. korpraalin ruotu (ennen 1710)

Yhteenveto ruodussa palvelleista miehistä lähteistä pääteltynä

Nimi Alkaen Asti Tulo ruotuun Lähtö ruodusta Kommentti #
Kristian Fredrik Enqvist 29.8.1695 Juvan komppania varusmestari 1
Johan Ruth 29.8.1695 1702 Puumalan komppania 2
Petter Andersson Kalm 9.1702 mainittu 1709 ruotu 55 3
Hans Tähkänen mainittu 1712 4
Måns Sundman mainittu 1724 5
Tomas Uotinen 1726 27.1.1752 6
Sigfrid Svana 27.1.1752 13.3.1759 7
Henrik Vilhelm Orbinski 2.4.1759 12.3.1766 ruotu 8 ruotu 55 8
Henrik Gerlander 16.9.1767 21.9.1770 Juvan komppania ruotu 61 9
Herman Johan Naukler 31.12.1770 19.12.1772 Pieksämäen komppania katselmuskirjuri 10
Petter Klunk Luostarinen 6.7.1773 7.3.1774 11
Anders Munter Mulli 7.3.1774 mainittu 1807 täydennysmies 48 12

Varamiehet

Nimi Alkaen Asti Tulo ruotuun Lähtö ruodusta Kommentti #
Ruodun 48 varamies
Jöran Pulkkinen mainittu 1752 18.2.1754 1
Anders Mulli 22.3.1773 7.3.1774 ruotu 48 2
1776 lähtien ruotujen 48 ja 49 yhteinen varamies numero 22
Henrik Putkonen 2.9.1776 20.3.1780 3,4
Johan Kanninen 15.6.1781 4,5
Henrik Kär 1786 mainittu 1789 5,6
Nils Sik mainittu 1792 6,7


Lähteet

VaramiehetOikealle osoittavat nuolet (⇒) ovat linkkejä skannattuihin kuviin

Katselmusluettelot

AlkuunPalkkaluettelotPalkkausluettelotVärväysluettelotSairasluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatLäänintilitRuotutalolliset

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1712 5.9.1712
Hans Tähkäin
Katselmus 1720 1720
-
Katselmus 1721 21.9.1721
-
Katselmus 1735 14.6.1735
Thomas Otin Sawolax 29 9 gift (1726) 1706
Katselmus 1749_5 7.5.1749
Thomas Otin
Katselmus 1749_6 5.6.1749
Thomas Otin
Katselmus 1758 27.2.1758
Sigfred Swana 27 7 (1751) 1731
Katselmus 1763 17.2.1763
Hinric Wilh. Orbinski Safwo: 7 4 ogift (1759) vapaaehtoinen 1756
Katselmus 1767 21.8.1767
Thomas Otin 27.1.1752 sai eron
Sigfred Svana 27.1.1752 palkka­mies 13.3.1759 kuoli
Hind: W: Orbinski 2.4.1759 vapaaehtoinen ruodusta 8 12.3.1766 ruotuun 55
-
Katselmus 1772 31.3.1773
-
Katselmus 1775 21.8.1775
-
Hinric Gierlander 16.9.1767 Juvan komppaniasta 21.9.1770 Jääkärijoukkoon
Herman Johan Nauckler 31.12.1770 palkkaamaton 19.12.1772 Pieksämäen komppaniaan
Petter Klostarin 6.7.1773 tilan ­mies 7.3.1774 esitti miehen tilalleen
Anders Mulli Munter Safwolax 2_ 1 1/2 ogift 11 2 7.3.1774 ruodun täydennys­mies
Katselmus 1778 8.9.1778
Anders Munter 26 4 1/2 5 8 (1774) 1752
Katselmus 1782 11.7.1782
And: Munter 30 _ gift 5 8 1752
Katselmus 1785 6.7.1785
Anders Munter 34 4 1/4 gift 5 8 (1781) 1751
Katselmus 1788 24.9.1788
And: Munter Jockas 36 14 gift 5 9 (1774) 1752
Katselmus 1789 5.11.1789
Anders Munter Jockas 37 15 gift 5 9 (1774) 1752
Katselmus 1790 17.9.1790
Anders Munter Randasalmi 38 16 gift 5 9 (1774) 1752
Katselmus 1795 10.6.1795
Anders Munter Jockas 43 21 gift 5 9 (1774) 1752
Katselmus 1798 28.6.1798
Anders Munter Jockas 48 24 gift 5 9 (1774) 1750
Katselmus 1801 15.6.1801
Anders Munter Jockas 49 27 gift 5 9 (1774) 1752
Katselmus 1804 25.6.1804
Anders Munter Jockas 52 30 gift 5 9 (1774) 1752
Sotilaan nimi/nimet Alkaen Selite Ikä Jalkaa Koti­seutu
Asti Syy Palv. vuosia Tuumaa Naim. Synt.
Katselmus 1712 5.9.1712
Hans Tähkäin  
 
Katselmus 1720 1720
-  
 
Katselmus 1721 21.9.1721
-  
 
Katselmus 1735 14.6.1735
Thomas Otin (1726) 29 Sawolax
  9 gift 1706
Katselmus 1749_5 7.5.1749
Thomas Otin  
 
Katselmus 1749_6 5.6.1749
Thomas Otin  
 
Katselmus 1758 27.2.1758
Sigfred Swana (1751) 27
  7 1731
Katselmus 1763 17.2.1763
Hinric Wilh. Orbinski (1759) vapaaehtoinen 7 Safwo:
  4 ogift 1756
Katselmus 1767 21.8.1767
Thomas Otin  
27.1.1752 sai eron
Sigfred Svana 27.1.1752 palkka­mies
13.3.1759 kuoli
Hind: W: Orbinski 2.4.1759 vapaaehtoinen ruodusta 8
12.3.1766 ruotuun 55
-  
 
Katselmus 1772 31.3.1773
-  
 
Katselmus 1775 21.8.1775
-  
 
Hinric Gierlander 16.9.1767 Juvan komppaniasta
21.9.1770 Jääkärijoukkoon
Herman Johan Nauckler 31.12.1770 palkkaamaton
19.12.1772 Pieksämäen komppaniaan
Petter Klostarin 6.7.1773 tilan ­mies
7.3.1774 esitti miehen tilalleen
Anders Mulli Munter 7.3.1774 ruodun täydennys­mies 2_ 11 Safwolax
  1 1/2 2 ogift
Katselmus 1778 8.9.1778
Anders Munter (1774) 26 5
  4 1/2 8 1752
Katselmus 1782 11.7.1782
And: Munter   30 5
  _ 8 gift 1752
Katselmus 1785 6.7.1785
Anders Munter (1781) 34 5
  4 1/4 8 gift 1751
Katselmus 1788 24.9.1788
And: Munter (1774) 36 5 Jockas
  14 9 gift 1752
Katselmus 1789 5.11.1789
Anders Munter (1774) 37 5 Jockas
  15 9 gift 1752
Katselmus 1790 17.9.1790
Anders Munter (1774) 38 5 Randasalmi
  16 9 gift 1752
Katselmus 1795 10.6.1795
Anders Munter (1774) 43 5 Jockas
  21 9 gift 1752
Katselmus 1798 28.6.1798
Anders Munter (1774) 48 5 Jockas
  24 9 gift 1750
Katselmus 1801 15.6.1801
Anders Munter (1774) 49 5 Jockas
  27 9 gift 1752
Katselmus 1804 25.6.1804
Anders Munter (1774) 52 5 Jockas
  30 9 gift 1752

Palkkaluettelot

AlkuunKatselmusluettelotPalkkausluettelotVärväysluettelotSairasluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatLäänintilitRuotutalolliset

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1731 Thomas Otin
1733 Anders Larfwing 16.10.1732 kuoli
Thomas Otin
1734 Thomas Otin
1735 Thomas Otin
1736 Thomas Otin
1737 Thomas Otin
1738 Thomas Otin
1739 Thomas Otin
1741 Thomas Otin
1744 Thomas Otin
1745 Thomas Otin
1746 Thomas Otin
1747 Thomas Otin
1748 Thomas Otinen
1749 Thomas Otin
1750 Thomas Otin
1751 Thomas Otin
1752 Thomas Otin 27.1.1752 sai eron
Sigf: Svahna 27.1.1752 otettu
1753 Sigfrid Svana
1754 Sigfred Svana
1755 Sigfred Svana
1756 Sigfred Swana
1757 Sigfred Swana
1758 Sifrid Swana
1759 Sigfred Swana 13.3.1759 kuoli
Hindrich Willhelm Orbinskj 2.4.1759 ruodusta 8
1760 Hinric Wilhelm Orbinskj vapaaehtoinen
1761 Hind: Wilh: Orbinski vapaaehtoinen
1762 Hindrich Willh Orbinskj vapaaehtoinen
1763 Hinric Wilh: Orbinski vapaaehtoinen
1764 Henric Wilh. Orbinski
1766 Hinric Wilh. Orbinski 12.3.1766 ruotuun 55
-
1767 -
1768 Hindric Gerlander 16.9.1767 vapaaehtoinen Juvan komppaniasta
1769 Hind: Gerlander vapaaehtoinen
1770 Hindr. Gerlander
1771 Hind: Gerlander 21.9.1770 Jääkärijoukkoon
Herman Johan Naukler 31.12.1770 erotettu mies
1773 Herm: Joh: Naukler 19.12.1772 Pieksämäen komppaniaan
Petter Klosterinen Klunk 6.7.1773 ruotumies
1775 And: Munter
1776 And: Munter
1777 Anders Munter
1778 And: Munter
1779 Anders Muntter
1780 Anders Muntter
1781 Anders Muntter
1782 And: Muntter
1783 And: Munter
1784 Anders Munter
1785 And:s Muntter
1786 Anders Munter
1787 Anders Munter
1788 And: Munter
1789 Anders Munter
1790 And: Munter
1791 Anders Munter
1792 Anders Muntter
1793 Anders Muntter
1794 Anders Munter
1795 Anders Munter
1796 Anders Muntter
1797 Anders Munter
1798 Anders Munter
1799 Anders Munter
1800 Anders Muntter
1801 Anders Munter
1802 Anders Munter
1803 Anders Muntter
1804 Anders Munter
1805 Anders Munter
1806 And: Munter
1807 Anders Munter

Palkkausluettelot

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotSairasluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatLäänintilitRuotutalolliset

Vuosi Palkka Arvo Nimi Alkaen Selite Asti Syy
1695 3 Corporal Christian Fredrich Enqvist 29.8.1695 varusmestariksi Juvan komppaniaan
1695 3 Corporal Johan Ruuth 29.8.1695 Puumalan komppaniasta
1696 3 Corporal Johann Ruuth
1698 3 Corporal Johan Ruut
1700 3 Corporal Johan Ruuth
1701 3 Corporal Johan Ruuth
1702 3 Corporal Johan Ruuth sai eron
1702 3 Corporal Pehr Andersson Calm 9.1702 ruodusta 55
1703 3 Corporal Petter Andersson Callm
1704 3 Corporal Per Anderson Calm
1705 3 Corporal Petter Calm
1706 3 Corporal Petter Calm
1707 3 Corporal Petter Calm
1708 3 Corporal Petter Calm
1709 3 Corporal Petter Calm

Värväysluettelot

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotPalkkausluettelotSairasluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatLäänintilitRuotutalolliset

Sotilaan nimi/nimet Kotiseutu Ikä Palv. vuosia Naim. Alkaen Selite Asti Kommentti Synt.
Luettelo 1773 27.1.1773
Herman Joh: Naukler 19.12.1772 Pieksämäen komppaniaan
Anders Mulli 15 27.1.1773 poika 27.1.1773 kelpaamaton 1758
Luettelo 1773c 6.7.1773
  19.12.1772
Anders Mulli 6.7.1773 täydennysmies kelpaamaton
Petter Klostarin Randasalmi 25 6.7.1773 tilan mies 1748

Sairasluettelot ja -todistukset

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotPalkkausluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatLäänintilitRuotutalolliset

Nimi Selitys Aika Paikka
Sairasluettelo vuoden 1798 katselmuksen välissä
Anders Munter Sjuk i stället 28.6.1798 St: Michells Malm

Miehistöluettelot Riiassa

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotPalkkausluettelotVärväysluettelotSairasluettelotRippikirjatHistoriakirjatLäänintilitRuotutalolliset

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1700_8 Johan Ruth
1700_11 Johan Ruuth
1700_12 Johan Ruut
1701_1 Johan Ruuth
1701_2 Johan Ruuth
1701_3 Johan Ruuth
1701_4 Johan Ruuth
1701_5 Johan Ruuth
1701_6 Johann Ruth
1701_7 Johann Ruth
1701_8 Johann Ruht
1701_9 Johan Ruth
1701_10 Johan Ruut
1701_11 Johan Ruth
1701_12 Johan Ruut
1702_1 Johan Ruut
1702_2 Johan Ruut
1702_3 Johan Ruut
1702_4 Johan Ruth

Rippikirjat

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotPalkkausluettelotVärväysluettelotSairasluettelotRiikaHistoriakirjatLäänintilitRuotutalolliset

Sivu⇒ Kylä ja talo Sotilas perheineen Kommentit
Rantasalmi RK 1761-1771
477 Soldater Henr. Gerlander yliviivattu
477 Soldater Anders Munter s. 1752
puoliso: Susanna Kopotar
lapsia: Maria Sophia
Rantasalmi RK 1800-1811
I:162 Hildula 11 Anders Mulli Munter s. 1752
puoliso: Susanna Kopra s. 1761
lapsia: Maria Sophia

Historiakirjat

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotPalkkausluettelotVärväysluettelotSairasluettelotRiikaRippikirjatLäänintilitRuotutalolliset

Kylä ja talo Sotilas perheineen
Rantasalmen seurakunta
Hildula Anders Mulli Munter
puoliso: Susanna Kopra
lapsia: Maria Sophia, Andreas, Johan, Anders, Stephan, Carin, Matts, Helena, Lisa

Läänintilit

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotPalkkausluettelotVärväysluettelotSairasluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatRuotutalolliset

Vuosi Sotilas Alkaen Selite Asti Kommentti
1724_11 Måns Sundman
1724_11 Måns Smeedman
1727_6 Thomas Otin
1728_3 Thomas Otinen
1728_4 Thomas Otin
1728_5 Thomas Outin
1728_6 Thomas Outin
1728_7 Tohmas Otin
1728_8 Tomas Otin
1728_9 Tomas Otin
1734_2 Thomas Outin
1734_3 Thomas Otin
1734_4 Thomas Outin
1734_5 Thomas Oitin
1734_6 Thomas Otin
1734_7 Tohmas Otin
1734_8 Thomas Outin
1734_9 Thomas Outin
1734_10 Thomas Oitin
1734_11 Thomas Oitin
1734_12 Tohmas Otin
1735_1 Tohmas Otin
1744 Thomas Otin
1745 Thomas Otin
1746 Thomas Otin
1747 Thomas Otin
1748 Thomas Otinen
1752 Thomas Otin 27.1.1752 sai eron
1752 Sigfred Swahna 27.1.1752 otettu
1752b Thomas Otin 27.1.1752 sai eron
1752b Sigfred Swana 27.1.1752 otettu
1753 Sigfred Swana
1754 Sigfred Swana
1756 Sigfred Svana
1768 Henric Gerlander vapaaehtoinen
1773 Petter Kluut 6.7.1773 otettu

Läänintilit sisältävät sotilaiden muonitus- ja apuveroluetteloita

Ruotutalolliset katselmusluetteloissa

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotPalkkausluettelotVärväysluettelotSairasluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatLäänintilit

Katselmus⇒ Kylät Talolliset
1767 Hildula
Hildula
Hildula
Erich Taskin
Joh. Tårol
Pehr Klostarin
1775 Hildula
Hildula
Hildula
Eric Taskin
Johan Täräs
Pähr Klostarin
1795 Hildula
Hildula
Hildula
Jöran Taskin
Michell Klostarin
Pr: Ing: Hasselblatts arf:
1804 Hilldula
Hilldula
Hilldula
Jöran Taskin
Häradshöfdingen Hasellblatt
Michell Klostarin


Varamiehet

Katselmusluettelot

AlkuunPalkkaluettelotVärväysluettelotLäänintilit

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1775_v 24.8.1775
Ruodun 48 varamies
And: Mulli 7.3.1774 sotilaaksi
-
Katselmus 1788_v 28.9.1788
Ruotujen 48 ja 49 yhteinen varamies numero 22
Henrich Kjär 27 2 gift 6 (1786) 1761
Katselmus 1789_v 30.11.1789
Hind Kiär 28 3 gift 6 (1786) 1761
Sotilaan nimi/nimet Alkaen Selite Ikä Jalkaa Koti­seutu
Asti Syy Palv. vuosia Tuumaa Naim. Synt.
Katselmus 1775_v 24.8.1775
Ruodun 48 varamies
And: Mulli  
7.3.1774 sotilaaksi
-  
 
Katselmus 1788_v 28.9.1788
Ruotujen 48 ja 49 yhteinen varamies numero 22
Henrich Kjär (1786) 27 6
  2 gift 1761
Katselmus 1789_v 30.11.1789
Hind Kiär (1786) 28 6
  3 gift 1761

Palkkaluettelot

AlkuunKatselmusluettelotVärväysluettelotLäänintilit

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
Ruotujen 48 ja 49 yhteinen varamies numero 22
1776_v Hind: Putkoin 2.9.1776 otettu
1780_v Hinr: Putkin 20.3.1780 hylätty
1781_v Johan Kanninen 15.6.1781 otettu
1788_v Hen: Kiäk
1789_v Hinrich Kiär
1792_v Nils Sjk

Värväysluettelot

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotLäänintilit

Sotilaan nimi/nimet Kotiseutu Ikä Palv. vuosia Naim. Alkaen Selite Asti Kommentti Synt.
Luettelo 1773_v 22.3.1773
Ruodun 48 varamies
And: Mulli Jockas Sokn och Rångalaby 15 22.3.1773 otettu 1758
Luettelo 1774_v 7.3.1774
Anders Mulli 22.3.1773 otettu 7.3.1774 ruotuun 48

Läänintilit

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelot

Vuosi Sotilas Alkaen Selite Asti Kommentti
1752_v Joran Pullkin
1753_v Joran Pullkin 18.2.1754 hylätty
1754_v Joran Pulckin 18.2.1754 hylätty

Läänintilit sisältävät sotilaiden muonitus- ja apuveroluetteloita

KatselmuksetNimetKylätRuotu 47Ruotu 49

© Hannele Jäppinen, Väinö Holopainen 2023