AloitussivuSavon rykmenttiEverstiluutnantin komppaniaKatselmukset → 1720

Savon rykmentti: Everstiluutnantin komppania

Pääkatselmus 1720 (Giefle borg)

MiehistöEsikuntaTiedot

Ruotu Kylä(t) Sotilaan nimi Kotiseutu Ikä Palv.v. Naim. Alkaen Selite Asti Syy Tulo → Lähtö
1 Hefwonsalo Christer Nylander Safwolax 30 1/2 15 2/3 gift
2 Joutzelax Mattz Pölläin Safwolax 29 1/2 10 gift
3 Pijsamalax -
4 Karhilantaipal -
5 Palfwalax -
6 Palfwalax Anders Hirfwoin Safwolax 29 8 gift
7 Raminmäki -
8 Åsikånmäki -
9 Hefwonlax -
10 Ahwensalmi -
11 Ahwensalmi -
12 Ahwensalmi -
13 Ahwensalmi -
14 Repomäki -
15 Repomäki -
16 Harjuranda -
17 Harjuranda -
18 Harjuranda Hans Hålapain Safwolax 60 9 2/3 gift
19 Harjuranda -
20 Wojsami -
21 Wojsami -
22 Tamasalo -
23 Tamasalo -
24 Tornioniemi Nils Jåkel:n Österbotn 29 3 gift
25 Tiemasalo Abram Kårpin Safwolax 41 1/2 10 3/4 gift
26 Tårasalo Erich Kardin Carelen 28 3/4 6 1/2 ogift
27 Tårasalo Johan Nijrain Safwolax 60 9 3/4 gift
28 Tårasalo Jören Sistoin Safwolax 27 1/2 7 ogift
29 Wijtzalax Oloff Sistoin Safwolax 29 7 1/2 ogift
30 Wijtzalax -
31 Pölkoniemi Niels Frisk Österbotn 34 4 1/4 gift
32 Randasalo Ohloff Pitkäin Safwolax 27 1/4 8 1/4 ogift
33 Lautakolax Mattz Flink Österbotn 18 1/4 3 3/4 ogift
34 Lautakolax Petter Troopijhl Safwolax 19 1/2 7 1/2 gift
35 Åsikonmäkj Lars Mustoin Safwolax 20 1/4 7 1/2 ogift
36 Åsikonmäki -
37 Åsikonmäki Johan Teite Safwolax 34 1/4 7 3/4 ogift
38 Asikala -
39 Hildula -
40 Wahersalo Staffan Määtä Österbotn 25 3 3/4 gift
41 Parkumäki -
42 Parkumäki -
43 Joutzelax -
44 Joutzemäki -
45 Joutzemäki -
46 Hildula -
47 Joutzemäki Gustaf Tavastierna
48 Hildula -
49 Hismäki -
50 Hismäki -
51 Kålkontaipal Mattz Paijain Safwolax 27 1/4 10 1/2 ogift
52 Kålkontaipal -
53 Kålkontaipal -
54 Tuusmäki Petter Mietin Keckzholm 48 20 gift
55 Tuusmäki Johan Kardin Safwolax 44 1/4 19 1/4 ogift
56 Tuusmäki Anders Sinckoin Carelen 34 1/4 15 3/4 gift
57 Tuusmäki -
58 Tuusmäki -
59 Tuusmäki -
60 Pirililä -
61 Koifwumäki -
62 Hijsmäki Hindrich Parfwiain Catelen 29 1/4 19 ogift
63 Kolkontaipail -
64 Kolkontaipail -
65 Kolkontaipail -
66 Tuusmäki Hindrich Lappalain Safwolax 30 8 ogift
67 Åsikonmäki Hindrich Pölläin Safwolax 39 2/3 6 2/3 gift
68 Syfwäis Christer Qwintus Safwolax 29 6 1/4 gift
69 Syfwäis -
70 Parkumäki -
71 Joutzemäki Petter Tuchkuin Safwolax 52 10 gift
72 Hijsmäki Påhl Kerfwin Safwolax 24 1/4 7 1/4 ogift
73 Hapataipall Michell Löfbeck Safwolax 28 7 2/3 ogift
74 Pafwila -
75 Muhoila -
76 Simanala -
77 Kolfwosenpä -
78 Simanala -
79 Kolfwosenpä Sigfred Wesahl Tawastlandh 24 3 gift
80 Markala Anders Påsti Ingerma: 32 18 3/4 gift
81 Markala -
82 Pasaila Abraham Jacke
83 Alakona Michell Hirfwoin Carelen 44 8 2/3 ogift
84 Yläkona -
85 Yläkona -
86 Kummunranda -
87 Roukoniemi -
88 Hefwonsalo Mattz Mooberg Österbotn 29 3 ogift
89 Tickilä -
90 Sairalanmäki Hinddrich Willoin Ingermalandh 40 17 gift
91 Hapalax -
92 Heikilä Michell Hucka Carelen 34 9 2/3 gift
93 Mannikala Erich Taifwain Safwolax 49 20 1/4 ogift
94 Hapalax Thomas Pässi Käckholm 41 11 ogift
95 Pihlaniemi -
96 Rakous -
97 Roukoniemi -
98 Joutzenmaki -
99 Wara -
100 Wara Lars Janhuin Österbotn 20 1/2 2 1/2 ogift
101 Roukoniemi -
102 Sairalaniemi Niels Silfwendoni Safwolax 55 9 1/4 ogift
103 Petasalo -
104 Laukansari -
105 Laukansari -
106 Wahersalo -
107 Kalamo -
108 Kulenois -
109 Kulenois -
110 Laukansari -
111 Simbala -
112 Lakoila -
113 Kaxoila -
114 Naukarila -
115 Hanhijarwi -
116 Kärimäki Petter Hardickain Safwolax 29 9 ogift
117 Naukarila Lars Pitkäin Safwolax 34 8 gift
118 Tunansari -
119 Warkaus -
120 Luttila -
121 Purdila -
122 Pappinmäki -
123 TImoila -
124 Hapamäki -
125 Kartasalo -
126 Polfwijerwi -
127 Warisstaipal -
128 Rumukala -
129 Ninimäki -
130 Ninimäki -
131 Ninimäki -
132 Kahkarlax -
133 Kahkarlax -
134 Junikansari -
135 Kåpoila -
136 Kurolanlax Mattz Selle Safwolax 46 10 gift
137 Sarkamäki -
138 Sarkamäki -
139 Sarkamäki -

EsikuntaMiehistöTiedot

Palkka Sotilaan nimi Kotiseutu Ikä Palv.v. Naim. Arvo Alkaen Selite Asti Syy Tulo → Lähtö
huilisti Johan Frisk Österbotn 13 3 1/2 ogift Pijpare
2. rumpali Johan Skänck Wijborg 16 3 ogift Trumbsl:n
1. rumpali Mattz Böök Österbotn 18 4 ogift Trumbsl:n

TiedotMiehistöEsikunta

Alkuperäinen katselmusluettelo sisältää seuraavat sarakkeet:

Lähteet:

NimetSotilaat ruoduittainKatselmus 1719Katselmus 1721

© Väinö Holopainen 2023