AloitussivuSavon rykmenttiEverstiluutnantin komppaniaRuotu → 32 ☰ 

Everstiluutnantin komppania: ruotu 32<>

Ruotutalot ovat kylissä: Lautakotalahti, Rantasalo (Rantasalmi)

Yhteenveto ruodussa palvelleista miehistä lähteistä pääteltynä

Nimi Alkaen Asti Tulo ruotuun Lähtö ruodusta Kommentti #
Henrik Nilsson Hyvönen mainittu 1700 1
Anders Remes mainittu 1712 2
Olof Pitkänen 22.7.1712 mainittu 1724 3
Mårten Kärnits 1726 27.2.1758 4
Bengt Krogerus 15.7.1758 6.6.1764 ruotu 55 5
Henrik Vilhelm Orbinski 24.11.1768 31.12.1768 ruotu 55 Pieksämäen komppania ruotu 35 6
David Vilhelm Oppman 31.12.1768 31.8.1770 ruotu 47 7
Mats Kort Kokkonen 3.9.1770 24.7.1790 täydennysmies 32 8
Pål Lund 1.8.1790 10.6.1795 täydennysmies 31/32 9
Gustav Adolf Järnefelt 30.11.1795 15.6.1801 ruotu 95 10
Anders Tok 15.9.1801 4.4.1803 täydennysmies 31/32 11
Johan Hugg Uimi 20.4.1803 mainittu 1809 täydennysmies 31/32 palkkarästikomitea 12

Varamiehet

Nimi Alkaen Asti Tulo ruotuun Lähtö ruodusta Kommentti #
Ruodun 32 varamies
Anders Tok 15.9.1801 ruotu 32 1
Johan Hugg 20.4.1803 ruotu 32 2
Jöran Tikkanen 14.7.1752 18.2.1754 3
Jöran Tikkanen 27.2.1758 mainittu 1760 4
Henrik Tikkanen mainittu 1764 5
Mats Kokkonen 18.8.1770 3.9.1770 ruotu 32 6
Johan Laitinen 6.7.1773 6.7.1773 7
Johan Laitinen 7.3.1773 7.3.1773 8
Henrik Martikainen 24.8.1775 9
1776 lähtien ruotujen 31 ja 32 yhteinen varamies numero 16
Henrik Kontiainen mainittu 1776 4,10
Pål Grönlund 20.3.1780 5,11
Pål Grönlund 1.2.1781 6,12
Pål Lund 1785 1.8.1790 ruotu 32 7,13
Mickel Pesonen mainittu 1792 8,14


Lähteet

VaramiehetOikealle osoittavat nuolet (⇒) ovat linkkejä skannattuihin kuviin

Katselmusluettelot

AlkuunPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatLäänintilitPalkkarästikomiteaSotilaseläkkeetTuomiokirjatRuotutalolliset

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1712 5.9.1712
Anders Remexijn hylättiin
Oloff Pitkäin 22.7.1712
Katselmus 1716 23.10.1716
Olof Pittkain Safwolax och Läppäwirdra S:n 25 gift 1691
Katselmus 1719 26.10.1719
Oloff Pitkäin
Katselmus 1720 1720
Ohloff Pitkäin Safwolax 27 1/4 8 1/4 ogift (1712) 1693
Katselmus 1721 21.9.1721
Olof Pittkäin Savolax 28 1/4 9 1/4 ogift (1712) 1693
Katselmus 1735 14.6.1735
Mårten Kärnitz Sawolax 29 9 gift (1726) 1706
Katselmus 1749_5 7.5.1749
Mårten Kärnitz
Katselmus 1749_6 5.6.1749
Mårten Kärnitz
Katselmus 1751 22.4.1751
Morten Kärnitz
Katselmus 1754 9.4.1754
Mårten Kårnitz
Katselmus 1758 27.2.1758
Mårten Kärnits 27.2.1758 sai eron
-
Katselmus 1763 17.2.1763
Bengt Krogerus Safwo: 25 7 ogift (1756) vapaaehtoinen 1738
Katselmus 1767 21.8.1767
Mårten Kärnits 27.2.1758 sai eron
Bengt Krågerus 15.7.1758 vapaaehtoinen rumpali 6.6.1764 ruotuun 55
-
Katselmus 1772 31.3.1773
Johan Kort Savolax 21 2 1/2 ogift (1770) 1751
Katselmus 1775 21.8.1775
-
Hinric Wilhelm Orbinski 24.11.1768 ruodusta 55 31.12.1768 Pieksämäen komppaniaan
David Wilhelm Oppman 31.12.1768 palkkaamaton 31.8.1770 ruotuun 47
Matts Kåckoin Kårt Safwolax 23 5 ogift 1 1/2 3.9.1770 täydennys­mies 1752
Katselmus 1778 8.9.1778
Matts Kårt 26 8 5 6 1/2 (1770) 1752
Katselmus 1782 11.7.1782
Mats Kårt 29 5/6 1_ gift 5 6 1/2 1753
Katselmus 1785 6.7.1785
Mats Kårt 32 5/6 14 5/6 gift 5 6 1/2 (1771) 1753
Katselmus 1788 24.9.1788
Mats Kårtt Randasalmi 36 18 gift 5 1/2 (1770) 1752
Katselmus 1789 5.11.1789
Matts Kårt Randasalmi 37 19 _ 5 1 1/2 (1770) 1752
Katselmus 1790 17.9.1790
Matts Kårt 24.7.1790 kuoli
Påhl Lund Randasalmi 28 10 gift 5 8 1.8.1790 täydennys­mies 31/32 1762
Katselmus 1795 10.6.1795
Påhl Lund Randasalmi 33 15 gift 5 8 (1780) 1762
Katselmus 1798 28.6.1798
Pål Lund 10.6.1795 hylättiin
Gustaf Adolph Järnfäldt 30.11.1795 vapaaehtoinen
Katselmus 1801 15.6.1801
Gustaf Ad: Järnefelt vapaaehtoinen
Katselmus 1804 25.6.1804
Gustaf Adolpph Järnefelt 15.6.1801 ruotuun 95
And Tok 15.9.1801 täydennys­mies 31/32 4.4.1803 kuoli
Johan Hugg Jockas 28 2 ogift 5 7 20.4.1803 täydennys­mies 31/32 1776
Katselmus 1809 22.6.1809
Johan Hugg Jockos 32 8 gift 5 7 (1801) 1777
Katselmus 1809b 16.10.1809
Joh: Hugg Jorois 32 1/2 8 1/2 gift 5 7 (1801) 1777
Sotilaan nimi/nimet Alkaen Selite Ikä Jalkaa Koti­seutu
Asti Syy Palv. vuosia Tuumaa Naim. Synt.
Katselmus 1712 5.9.1712
Anders Remexijn  
  hylättiin
Oloff Pitkäin 22.7.1712
 
Katselmus 1716 23.10.1716
Olof Pittkain   25 Safwolax och Läppäwirdra S:n
  gift 1691
Katselmus 1719 26.10.1719
Oloff Pitkäin  
 
Katselmus 1720 1720
Ohloff Pitkäin (1712) 27 1/4 Safwolax
  8 1/4 ogift 1693
Katselmus 1721 21.9.1721
Olof Pittkäin (1712) 28 1/4 Savolax
  9 1/4 ogift 1693
Katselmus 1735 14.6.1735
Mårten Kärnitz (1726) 29 Sawolax
  9 gift 1706
Katselmus 1749_5 7.5.1749
Mårten Kärnitz  
 
Katselmus 1749_6 5.6.1749
Mårten Kärnitz  
 
Katselmus 1751 22.4.1751
Morten Kärnitz  
 
Katselmus 1754 9.4.1754
Mårten Kårnitz  
 
Katselmus 1758 27.2.1758
Mårten Kärnits  
27.2.1758 sai eron
-  
 
Katselmus 1763 17.2.1763
Bengt Krogerus (1756) vapaaehtoinen 25 Safwo:
  7 ogift 1738
Katselmus 1767 21.8.1767
Mårten Kärnits  
27.2.1758 sai eron
Bengt Krågerus 15.7.1758 vapaaehtoinen rumpali
6.6.1764 ruotuun 55
-  
 
Katselmus 1772 31.3.1773
Johan Kort (1770) 21 Savolax
  2 1/2 ogift 1751
Katselmus 1775 21.8.1775
-  
 
Hinric Wilhelm Orbinski 24.11.1768 ruodusta 55
31.12.1768 Pieksämäen komppaniaan
David Wilhelm Oppman 31.12.1768 palkkaamaton
31.8.1770 ruotuun 47
Matts Kåckoin Kårt 3.9.1770 täydennys­mies 23 1 Safwolax
  5 1/2 ogift 1752
Katselmus 1778 8.9.1778
Matts Kårt (1770) 26 5
  8 6 1/2 1752
Katselmus 1782 11.7.1782
Mats Kårt   29 5/6 5
  1_ 6 1/2 gift 1753
Katselmus 1785 6.7.1785
Mats Kårt (1771) 32 5/6 5
  14 5/6 6 1/2 gift 1753
Katselmus 1788 24.9.1788
Mats Kårtt (1770) 36 5 Randasalmi
  18 1/2 gift 1752
Katselmus 1789 5.11.1789
Matts Kårt (1770) 37 5 Randasalmi
  19 1 1/2 _ 1752
Katselmus 1790 17.9.1790
Matts Kårt  
24.7.1790 kuoli
Påhl Lund 1.8.1790 täydennys­mies 31/32 28 5 Randasalmi
  10 8 gift 1762
Katselmus 1795 10.6.1795
Påhl Lund (1780) 33 5 Randasalmi
  15 8 gift 1762
Katselmus 1798 28.6.1798
Pål Lund  
10.6.1795 hylättiin
Gustaf Adolph Järnfäldt 30.11.1795 vapaaehtoinen
 
Katselmus 1801 15.6.1801
Gustaf Ad: Järnefelt   vapaaehtoinen
 
Katselmus 1804 25.6.1804
Gustaf Adolpph Järnefelt  
15.6.1801 ruotuun 95
And Tok 15.9.1801 täydennys­mies 31/32
4.4.1803 kuoli
Johan Hugg 20.4.1803 täydennys­mies 31/32 28 5 Jockas
  2 7 ogift 1776
Katselmus 1809 22.6.1809
Johan Hugg (1801) 32 5 Jockos
  8 7 gift 1777
Katselmus 1809b 16.10.1809
Joh: Hugg (1801) 32 1/2 5 Jorois
  8 1/2 7 gift 1777

Palkkaluettelot

AlkuunKatselmusluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatLäänintilitPalkkarästikomiteaSotilaseläkkeetTuomiokirjatRuotutalolliset

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1731 Mårten Kärnitz
1733 Mårten Kärnittz
1734 Mårten Kärnittz
1735 Mårten Kärnittz
1736 Mårten Kärnits
1737 Mårten Kärnitz
1738 Mårten Kärnitz
1739 Mårten Kärnits
1741 Mårten Kärnits
1744 Mårten Kärnits
1745 Mårten Kärnits
1746 Mårten Kärnitz
1747 Mårten Kärnitz
1748 Mårten Kärnitz
1749 Mårten Kärnitz
1750 Mårtten Kornits
1751 Mårtten Kärnitz
1752 Mårten Kärnitz
1753 Mårten Kärnitz
1754 Mårten Kärnitz
1755 Mårten Kärnitz
1756 Mårten Kärnitz
1757 Mårten Kärnitz
1758 Morten Cärnitz 27.2.1758 sai eron
Beng Krogerus 15.7.1758 vapaaehtoinen rumpali
1759 Bengt Krogerus vapaaehtoinen
1760 Bengt Krogerus vapaaehtoinen
1761 Bengt Krogerus vapaaehtoinen
1762 Bengt Krogerus vapaaehtoinen
1763 Bengt Krogerus vapaaehtoinen
1764 Bengt Krogerus vapaaehtoinen 28.1.1764 ruotuun 55
1766 -
1767 -
1768 -
1769 Hind Wilh: Orbinskj 24.11.1768 vapaaehtoinen ruodusta 55 31.12.1768 Pieksämäen komppaniaan
David Wilh: Oppman 31.12.1768 palkkaamaton rumpali
1770 David Wilh: Oppman 31.8.1770 ruotuun 47
Mats Kockoin Kort 3.9.1770 täydennysmies
1771 Mats Kårt
1773 Mats Kårt
1775 Mats Kort
1776 Mats Kort
1777 Matts Kårt
1778 Mats Kort
1779 Matts Kort
1780 Matts Kårt
1781 Matts Kårt
1782 Matts Kårt
1783 Matts Kårt
1784 Matts Kort
1785 Matts Kårt
1786 Matts Kårt
1787 Matts Kårt
1788 Matts Kårt
1789 Matts Kårt
1790 Mats Kårt 24.7.1790 kuoli
Pål Lund 1.8.1790 täydennysmies
1791 Påhl Lund
1792 Påhl Lund
1793 Påhl Lund
1794 Påhl Lund
1795 Påhl Lund 10.6.1795 hylättiin
-
1796 Gust Ad: Järnefelt 1.12.1795 palkkaamaton
1797 Gustaf Järnefelt vapaaehtoinen
1798 Gust Ad: Järnefäldt vapaaehtoinen
1800 Gust: Adolph Järnefelt vapaaehtoinen
1801 Gust: Järnefält vapaaehtoinen
1802 Järnefelt vapaaehtoinen 15.9.1801 siirretty
Anders From 15.9.1801 täydennysmies
1803 Anders From 4.4.1803 kuoli
Johan Hugg 20.4.1803 otettu
1804 Johan Hugg
1805 Johan Hugg
1806 Joh: Hugg
1807 Johan Hugg

Värväysluettelot

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatLäänintilitPalkkarästikomiteaSotilaseläkkeetTuomiokirjatRuotutalolliset

Sotilaan nimi/nimet Kotiseutu Ikä Palv. vuosia Naim. Alkaen Selite Asti Kommentti Synt.
Luettelo 1770 3.9.1770
David Wilh: Oppman palkkaamaton 31.8.1770 ruotuun 47
-
Mats Kåckoin Randasalmi 18 3.3.1770 täydennysmies 1752

Miehistöluettelot Riiassa

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRippikirjatHistoriakirjatLäänintilitPalkkarästikomiteaSotilaseläkkeetTuomiokirjatRuotutalolliset

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1700_8 Hindrich Nielson Hyfwäin

Rippikirjat

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaHistoriakirjatLäänintilitPalkkarästikomiteaSotilaseläkkeetTuomiokirjatRuotutalolliset

Sivu⇒ Kylä ja talo Sotilas perheineen Kommentit
Rantasalmi RK 1761-1771
474 Soldater Dav. Wilh. Oppman s. 1748 yliviivattu
474 Soldater Mats Kort s. 1750
puoliso: Ing. Immotar
Rantasalmi RK 1800-1811
I:430 Lautakotalax 2 Pehr Ujmi Hugg s. 1776
puoliso: Hedwig Ikähejmoin s. 1778

Historiakirjat

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatLäänintilitPalkkarästikomiteaSotilaseläkkeetTuomiokirjatRuotutalolliset

Kylä ja talo Sotilas perheineen
Rantasalmen seurakunta
Lautakotalax Mats Kockoin Kort s. 1750K k. 23.7.1790
Lautakotalax Påhl Lund
puoliso: Christina Vänskätär Svensk
lapsia: Nicolaus, Johannes, Ulrica, Maria

Läänintilit

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatPalkkarästikomiteaSotilaseläkkeetTuomiokirjatRuotutalolliset

Vuosi Sotilas Alkaen Selite Asti Kommentti
1728_3 Mårten Kernitz
1728_4 Mårten Kärnitz
1728_5 Mårten Kärnits
1728_6 Mårten Kärnitz
1728_7 Mårten Kärnitz
1728_8 Mårten Kärnitz
1728_9 Mårthen Kärnitz
1735_2 Mårten Kärnittz
1735_3 Mårten Kärnitts
1735_4 Mårten Kärnitz
1744 Mårten Kärnitz
1745 Mårten Kärnitz
1746 Morten Kärnitz
1747 Mårtn Kärnitss
1748 Mårten Kärnits
1752 Mårten Kärnintz
1752b Mårten Kärnintz
1753 Mårten Kärnits
1754 Mart: Karnitz
1756 Mårten Kärnitz
1773 Matts Kort

Läänintilit sisältävät sotilaiden muonitus- ja apuveroluetteloita

Palkkarästikomitean tositteet

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatLäänintilitSotilaseläkkeetTuomiokirjatRuotutalolliset

Tositteet Nimi Muonaraha Lisätieto
1810-12 Johan Hugg Strömsholmin voutikunnassa

Sotilaseläkkeet

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatLäänintilitPalkkarästikomiteaTuomiokirjatRuotutalolliset

Vadstenan sotilashuonekassa

Vuosi Virka Nimi Eronnut Palv.vuosia Ikä Myönnetty Kuollut
1665 Soldaten Mårten Kärnitz 23.8.1758
1732 Sold: Mårten Kärnitz 23.8.1758 1769
1755 Soldaten Mårten Karnitz 1758 32

Eläkettä anoneet sotilaat

Tuomiokirjat

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatLäänintilitPalkkarästikomiteaSotilaseläkkeetRuotutalolliset

Päiväys Asia Nimi Puoliso Kylä Sivu⇒
Rantasalmen pitäjä
12.2.1724 Soldaten Olof Pitkain 77

Ruotutalolliset katselmusluetteloissa

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatLäänintilitPalkkarästikomiteaSotilaseläkkeetTuomiokirjat

Katselmus⇒ Kylät Talolliset
1767 Randasalo
Lautakotalax
Lautakotalax
Cap: Brus. E:ka
Skrädd: Matts Nygren
And: Ikoin
1775 Randasalo
Lautakåtalax
Randasalo
Påhl Kuckoin
Skrädd: Nygren
And:s Ikoin
1795 Randasalo
Randasalo
Lautakåtalax
Skomakar Frese
Tullnären Wirilander
Skrädd. Nygrens arf:
1804 Randasalo
Randasalo
Lautakåtalax
Tullnär Wirilander
Carl Fredric Frese
Erig Nygrens Enka


Varamiehet

Katselmusluettelot

AlkuunPalkkaluettelotVärväysluettelotLäänintilit

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1775_v 24.8.1775
Ruodun 32 varamies
Joh: Påhlsson Laitin palkka­mies kelpaamaton
-
Henrich Mardcajn 21 24.8.1775 palkka­mies 1754
Katselmus 1788_v 28.9.1788
Ruotujen 31 ja 32 yhteinen varamies numero 16
Pål Lund 26 8 ogift 5 5 (1780) 1762
Katselmus 1789_v 30.11.1789
Påhl Lunn 27 9 _ 5 5 (1780) 1762
Sotilaan nimi/nimet Alkaen Selite Ikä Jalkaa Koti­seutu
Asti Syy Palv. vuosia Tuumaa Naim. Synt.
Katselmus 1775_v 24.8.1775
Ruodun 32 varamies
Joh: Påhlsson Laitin   palkka­mies
  kelpaamaton
-  
 
Henrich Mardcajn 24.8.1775 palkka­mies 21
  1754
Katselmus 1788_v 28.9.1788
Ruotujen 31 ja 32 yhteinen varamies numero 16
Pål Lund (1780) 26 5
  8 5 ogift 1762
Katselmus 1789_v 30.11.1789
Påhl Lunn (1780) 27 5
  9 5 _ 1762

Palkkaluettelot

AlkuunKatselmusluettelotVärväysluettelotLäänintilit

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
Ruotujen 31 ja 32 yhteinen varamies numero 16
1776_v Hind: Kåndiain
1780_v Påhl Grönlund 20.3.1780 otettu
1781_v Påhl Grönlund 1.2.1781 otettu
1788_v Paul Lind
1789_v Påhl Lund
1792_v Michel Pesoin

Värväysluettelot

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotLäänintilit

Sotilaan nimi/nimet Kotiseutu Ikä Palv. vuosia Naim. Alkaen Selite Asti Kommentti Synt.
Luettelo 1770_v 3.9.1770
Ruodun 32 varamies
Mats Kockoin Randasalmi 19 18.8.1770 otettu 1751
Luettelo 1773_v 22.3.1773
-
Luettelo 1773b_v 6.7.1773
Johan Laitin 14 6.7.1773 palkattu poika kelpaamaton 1759
Luettelo 1774_v 7.3.1774
Johan Påhlsson Laitin 17 7.3.1774 otettu kelpaamaton 1757

Läänintilit

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelot

Vuosi Sotilas Alkaen Selite Asti Kommentti
1752_v Jöran Tikain 14.7.17__ otettu
1753_v Jöran Tikain 18.2.1754 hylätty
1754_v Jöran Tijkain 18.2.1754 hylätty
1758_v Jöran Tickanen 27.2.1758 otettu
1759_v Jöran Tickanen 27.2.1758 otettu
1760_v Jöran Tickain
1764_v Hend: Tickain
1764b_v Hend:r Tickain

Läänintilit sisältävät sotilaiden muonitus- ja apuveroluetteloita

KatselmuksetNimetKylätRuotu 31Ruotu 33

© Hannele Jäppinen, Väinö Holopainen 2023