AloitussivuSavon rykmenttiEverstiluutnantin komppaniaPalkat → Ruotutalot 1804

Savon rykmentti: Everstiluutnantin komppania

Ruotutalot: pääkatselmus 1804

102030405060708090100110120130

Ruotu Kylä Talollinen
1 Hefwonlax Eric Klostarin
Hendric Klostarin
Ahvensalo Matts Hirfvoin
2 Joutzenlax Lars Räisäin
Staffan Wäntin
Rauhamäki Olof Heiskain
3 Pisamalax Anders Kilpeläin
Petter Pardain
Anders Eroin
4 Pisamalax Petter Pardain
Karhilantaipal Länsm: Schluter
Petter Kettuins arf:
5 Palfvalax Arved Klostarin
Olof Malcki
Kåifvomäki Petter Kärckäin
6 Palfvalax Jöran Sojolin
Carl Nauckarin
Asickala Pål Lydikain med fl:
7 Raminmäki Anders Kåikalaines arf:
Simon Rautiain
Johan Haloins Enka
8 Osikonmäki Simon Rautiain
Sombasari Petter Pustin
Brusius Kinnuin
9 Hefvonlax Anders Kuvaias arf:
Staffan Pustin
Matts Kåsåin med fl:
10 Ahvensalmi Hg: Cammn: Brunous arf:
Matts Eroin
Petter Tålfvain
11 Ahwensalmi Pål Nirains Enka
Petter Pardain
Petter Pesoin
12 Ahvensalmi Olof Liuko
Matts Pölloins Enka
Lars Packarins Enka
13 Ahvensalmi Upsyningman Lars Mohell
Arved Kinnuin
Petter Tålfvain
14 Ahvensalmi Brusius Kinnuin
Räpomäki Capitain Carl Orbinski för 2:ne Hemman
15 Räpomäki Petter Kuckoin
Anders Kettuins Enka
Harjuranda Petter Hejskain
16 Harjuranda Thomas Jordan
Pål Lapplain
Staffan Immoin
17 Harjuranda Petter Kasinen
Henric Kåpoin
Anders Otins Enka
18 Harjuranda Michell Kuckoin
Henric Kåpoin
Pål Karhins Enka
19 Harjuranda Staffan Immoin
Anders Räisäin
Lars Kuckoinen
20 Woinsalmi Matts Kettuin
Warkaus Ivar Tarfvain et Int:
Puikonmäki Löjt: Malm
21 Woinsalmi Johan Wright
Olof Sapains Enka
Temassari Michel Tuovin
22 Temasari Michel Turuin
Eric Talfvain
Staffan Tålpains arf:
23 Temassari Anders Bagge
Grels Huckain
Sergeanten Vattolin et Int:
24 Parkonmäki Pål Packarin
Tornioniemi Capitain Aminoff för 2:ne Hemman
25 Temassari Staffan Ruskain
Tusmäki Eric Kilpeläin
Fält Commissarien Clandelius
26 Tårasalo Anders Hejskain
Anders Kuckoin
Johan Kanckuin
27 Tårasalo Staffan Heijskain
Anders Heijskain
Anders Rami
28 Tårasalo Michell Turun
Henric Wantin
Pål Hejskains Enka
29 Ritalax Anders Rahuin
Anders Tackin
Sallila Capitain von Nandellstedt
30 Sallila Capitain von Nandellstedt
Rector Henrici arfvingar
Randasalo Faltväbel Brusin
31 Randasalo Fält Commissarien Claudelin
Pölckynnemi Anders Jutilain
Asickala Hendric Tålfvain medfl.
32 Randasalo Tullnär Wirilander
Carl Fredric Frese
Lautakåtalax Erig Nygrens Enka
33 Lautakåtalax Tullnär Wirilander
Matts Kyllöin
Anders Eroin med int:
34 Lautakåtalax Fältväbel Järnefelt
Syfväis vice Pastor Lohman
Michell Pesoin et Int:
35 Osikonmäki Anders Pesoin
Pål Hirfvoin
Johan Huttuin
36 Kupiala Olof Kontoin
Hanhijerfvi Anders Malikoins Enka
Lars Klostarins Enka
37 Asickala Gustaf Gustafsson
Olof Pesoin med Int:
Osikonmäki Petter Pardain
38 Osikonmäki Samuel Kilpelain
Temassari Ingenieur Nordenstreng
Hildula Michell Törroin
39 Asickala Fändric Harlins arfving:
Summala Anders Waitins Enka
Petter Pittkäin
40 Simalana Christer Bolentz
Olof Kåntin
Osikonmäki Anders Ruht
46 Hildula Michell Eroin
Hartvig Ruskain
Matts Vesterin et Int:
47 Osikonmäki Länsman Linds arfvingar
Scholmästar Hörning
Hilldula Anders Kårhoin
48 Hilldula Jöran Taskin
Häradshöfdingen Hasellblatt
Michell Klostarin
49 Hisimäki Studiosen Berner
Befallningsman Mansner
Samuel Wauhkoin
50 Hismäki Michell Aufwin et Int:
Thomas Hämälain
Johan Laitin
51 Kålckontaipal Jöran Idkoin
Eric Hardikain med Int:
Johan Kyllöin med flere
52 Kålckontaipal Hof Cammererar Brunow arf:
Anders Rautiain
Saukola Anders Kapoin
53 Kålkontaipal Trumpetar Nyman
Matts Tålfvain
Olof Tålfvain
54 Tusmäki Hendric Otin
Jöran Kämäräin
Henric Tuhkuin
55 Tusmäki Staffan Kämäräin
Anders Kärckäin
Reijola Carl Jutilains Enka
56 Tusmäki Michell Lamain med Int:
Johan Reijoin
Staphan Kämäräin
57 Tusmäki Anders Wänäin
Abraha: Remexes arf:
Juwola Jöran Sikain
58 Tusmäki Anders Kämäräin
Petter Kåtilain
Adam Haloin
59 Tusmäki Samuel Niskain
Brusius Kärckäin
Jufwola Matts Mettelin
60 Jufwola Michell Sikain et Int:
Pirilä Jacob Kärkein et Int:
2:ne Kanckoser
61 Asickala Petter Tålfvain
Kåifvomäki Nils IKähäimon
Kålckontaipal Jonas Hejskain
62 Hismäki Jöran Lautiain
Matts Ruskain
Elias Pylkoin
63 Hapataipal Mårten Hämäläin
Abraham Paunoin
Kålckontaipal Eric Kanckoins arf:
64 Kolckontaipal Olof Kemeräins arfving:
Gustaf Pustin
Johan Pöyhöin
65 Kålckontaipal Lars Huckain
Pirilä Samuel Kilpeleises arf:
Tusmäki Adam Kärckäins Enka
66 Osikonmäki Matts Holopain
Anders Monnonen
Tusmäki Johan Rongain
67 Tusmäki Sergeanten Lille med Int:
Osikonmäki Jeremias Tanne
Besökaren Anders Mohell
68 Osikonmäki Samuel Kilpelain
Syfväis Regementsskrifvaren Antell
Kålckokntaipal Hof Cam: Brunous arfvg:
69 Syfväis Olof Ilwoins arf:
Jufvola Matts Polloin et Int:
Simanala Matts Kanckuin
71 Pölckynnemi August Siljander
Vaickontaipal Joh: Wihlas Enka
Salamon Welloin
72 Jufvola Matts Airaxin
Hapataipal Petter Tollfvain
Hismäki Hendric Leskin
82 Kuokala Eric Mutikain
Såpalanmäki Eric Rikoin
Kuokala Eric Mutikain
83 Kuokala Henric Spannin
Rustmäster Klemm
Alakuona Påhl Hångain
84 Staffan Turdiain
Alakuona Nils Kächkö
Yläkuona Påhl Hångain
85 Axell Turdiain
Anders Hångain
Kummunranda Anders Klostarin
86 Yläkuona Pål Hirfvoin
Staphan Tunain
Påhl Hirfvoin
87 Hefvonsalo Pehr Karjalain
Huominranda Lars Kiskin
Rauvanniemi Lars Hirfvoin
95 Järfvänpä Simon Turdiains
Pihlajaniemi Henric Malins Enka
Hendric Turdiain med fl:
96 Pihlajaniemi Lucas Suomalain
Clemet Malin
Raikus Johan Nousiain
97 Jouhenneimi Nils Kächkö
Pehr och Pål Silfvenoiser
Yläkuona Johan Wänäläins
98 Helfve Påhl Hertuain
Jouhenniemi Pehr Hertuain
Niemensalo Henric Hertuain
99 Jouhenniemi Petter Såppäin
Toropala Johan Toropain
Nils Silfwenoin
100 Wara Petter Tynköin
Eric Karjalains Enka
Påhl Tynckoin
106 Katamo Olof Mononen
Johan Kålemains E:a
Simanala Lars Ahoins arfv:
107 Katamo Lars Lawikain
Anders Käckoin
Simon Karfwin
114 Wara Abraham Kupiain
Olof Kupiain
Yläkuona Thomas Turdiain
115 Pakunala Nils Ringin
Rikola Johan Karhuin
Sairalanmäki Matts Turdiain
119 Pitkälännemi Samuel Kämärains arfvingar för 2:ne hemman
Warkaus Major Ramsays Enkefru
120 Warkaus Hendric Jurfvain
Marcus Wäntin
Carl Jurfvain
121 Pussilantaipal Olof Lappalain
Purdilanlax Lars Holopain
Matts Könönen
122 Purdilanlax Anders Holopain
Lappinmäki Christer Kinnuin
Anders Holopain
123 Lappinmäki Eric Hämäläin
Timolanniemi Johan Peckains E:a
Johan Marberg
124 Hapamäki Henric Kopoin
Petter Suhoin
Abraham Krögare
125 Hapamäki Anders Klostarin
Kartansalo Anders Poutiains E:a
Jurickasalmi Hof Secter Kyaander
126 Pålfvijärfvi Anders Pirain
Mårten Reijoin
Bertill Törroins E:a
127 Polfvijerfvi Mårten Turunen
Varistaipal Olof Kåponen
Zigfrid Kåponen
128 Rummuckala Lars Törröin
LB Eric Kapoin
Påhl Karpinen
129 Rummuckala Eric Kinnonen
Pål Kuroin
Ninimäki Matts Kosoin
130 Ninimäki Anders Pirain
Påhl Tirckoins Enka
Christer Kinnuin
131 Ninimäki Petter Tirckoin
Matts Mattssons E:a
Hinric Kapoin
132 Ninimäki Petter Tirckoins E:a
Sohkarlax Michell Langin
L:B: Joha: Kålåri
133 Sahcarlax Föraren Anders Hirsins arf:
Johan Tihl
Anders Råppoin
134 Sahcarlax Eric Såinin
Unnuckansalo Johan Rautiain
Kåpålanemi LB Eric Hämäläin
135 Kopolanniemi LB Petter Käinäin
LB Matts Turuin
LB Carl Kåpoin
136 Kuronlanlax Adam Kosoins E:a
Johan Oinoin
Påhl Turuin
137 Kuronlanlax Hoffren et Laitin
Pål Kopoin
Sarkamäki Hendric Turuin
138 Sarkamäki Felt Camerer Hassellblatt
Olof Polloin et Int:
Waickontaipal Petter Herrain
139 Sarkamäki Johan Sutinen
Olof Råpponen
Rauhamäki Olof Hejskain

Lähde: Pääkatselmus 1804

NimetKatselmuksetSotilaita henkikirjoissa

© Väinö Holopainen 2023