AloitussivuSavon rykmenttiEverstiluutnantin komppaniaRuotu → 100 ☰ 

Everstiluutnantin komppania: ruotu 100<>

Ruotutalot ovat kylissä: Vaara (Kerimäki)

Yhteenveto ruodussa palvelleista miehistä lähteistä pääteltynä

Nimi Alkaen Asti Tulo ruotuun Lähtö ruodusta Kommentti #
Anders Larsson Lötjönen 1695 mainittu 1700 Vanha rykmentti 1685 1
Petter Kokki mainittu 1712 Kaksikas 2
Johan Issakainen mainittu 1719 3
Lars Janhunen 1.2.1719 mainittu 1721 4
Tomas Malinen 1722 mainittu 1741 5
Fredrik Johan Schepper 7.5.1742 ruotu 1 6
Ruotu jäi Venäjälle Turun rauhassa 7.8.1743, takaisin ruodutuksessa 1.7.1772
Anders Kubin Kupiainen 31.12.1772 25.10.1782 7
Staffan Holm 1782 15.10.1788 8
Albrekt Oppman 1.1.1789 1.5.1789 9
Jakob Trast 1.5.1789 28.6.1798 täydennysmies 99/100 10
Karl Lents 30.9.1798 mainittu 1807 11

Varamiehet

Nimi Alkaen Asti Tulo ruotuun Lähtö ruodusta Kommentti #
Ruodun 100 varamies
Johan Mälkiäinen 7.3.1774 mainittu 1775 1
1776 lähtien ruotujen 99 ja 100 yhteinen varamies numero 39
Staffan Honkanen 2.9.1776 mainittu 1781 2,2
Jakob Trast 1.9.1788 6.5.1789 ruotu 100 3,3
Gustav Al mainittu 1792 4,4


Lähteet

VaramiehetOikealle osoittavat nuolet (⇒) ovat linkkejä skannattuihin kuviin

Katselmusluettelot

AlkuunPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaHistoriakirjatLäänintilitVanhempi rykmenttiKaksikkaatRuotutalolliset

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1712 5.9.1712
Petter Petterss: Kåcki
Katselmus 1719 26.10.1719
Johan Issakain 1719 katosi tuntureilla
Lars Janhunen 1.2.1719 majuri Enebergin ottama
Katselmus 1720 1720
Lars Janhuin Österbotn 20 1/2 2 1/2 ogift (1718) 1700
Katselmus 1721 21.9.1721
Lars Janhuin Österbotn 21 1/2 3 1/2 ogift (1718) 1700
Katselmus 1735 14.6.1735
Thomas Malin Tawastehus 37 13 gift (1722) 1698
Katselmus 1758 27.2.1758
(72) Föliande N:o til och med N:o 105 afgångne Öfwer gräntsen
Katselmus 1763 17.2.1763
(73) Följande Num:r till och med Num:r 105 afgångne öfwer Gräntzen
Katselmus 1767 21.8.1767
(72) Följande N:ren till och med den 105:te afgången öfwer Gräntsen
Katselmus 1772 31.3.1773
And:s Kubin Carelen 21 1/4 gift (1772) 1751
Katselmus 1775 21.8.1775
- 1.7.1772
And:s Kubin Carelen 2_ 2 2/3 gift 12 3/4 31.12.1772 palkka­mies
Katselmus 1778 8.9.1778
Anders Kubin 26 5 2/3 gift 6 1/4 (1773) 1752
Katselmus 1782 11.7.1782
Anders Kubin 30 _ gift 6 3/4 saa eron 1752
Katselmus 1785 6.7.1785
Anders Kubin 25.10.1782 korvattiin
Staffan Holm Kärimäki 27 3 ogift 5 6 1/2 (1782) 1758
Katselmus 1788 24.9.1788
Staffan Holm 31 6 gift 5 6 1/2 (1782) 1757
Katselmus 1789 5.11.1789
Staphan Holm 15.10.1788 kuoli
Albrecht Oppman 1.1.1789 rumpali 1.5.1789 varusmestariksi
Jacob Trast Parikala Sokn 21 1 1/4 ogift 5 5 1/2 1.5.1789 täydennys­mies 99/100 1768
Katselmus 1790 17.9.1790
Jacob Trast Parickala 22 1 1/4 _ 5 5 1/2 (1789) 1768
Katselmus 1795 10.6.1795
Jacob Trast Parickala 27 7 gift 5 5 1/2 (1788) 1768
Katselmus 1798 28.6.1798
Jacob Trast Parikala 30 10 gift 5 5 1/2 (1788) saa eron 1768
Katselmus 1801 15.6.1801
Jacob Trast 28.6.1798 sai eron
Carl Lentz Karimaki 24 2 1/2 ogift 5 11 30.9.1798 palkka­mies 1777
Katselmus 1804 25.6.1804
Carl Lents Kärimäki 27 5 1/2 gift 5 11 (1799) 1777
Sotilaan nimi/nimet Alkaen Selite Ikä Jalkaa Koti­seutu
Asti Syy Palv. vuosia Tuumaa Naim. Synt.
Katselmus 1712 5.9.1712
Petter Petterss: Kåcki  
 
Katselmus 1719 26.10.1719
Johan Issakain  
1719 katosi tuntureilla
Lars Janhunen 1.2.1719 majuri Enebergin ottama
 
Katselmus 1720 1720
Lars Janhuin (1718) 20 1/2 Österbotn
  2 1/2 ogift 1700
Katselmus 1721 21.9.1721
Lars Janhuin (1718) 21 1/2 Österbotn
  3 1/2 ogift 1700
Katselmus 1735 14.6.1735
Thomas Malin (1722) 37 Tawastehus
  13 gift 1698
Katselmus 1758 27.2.1758
(72) Föliande N:o til och med N:o 105 afgångne Öfwer gräntsen
Katselmus 1763 17.2.1763
(73) Följande Num:r till och med Num:r 105 afgångne öfwer Gräntzen
Katselmus 1767 21.8.1767
(72) Följande N:ren till och med den 105:te afgången öfwer Gräntsen
Katselmus 1772 31.3.1773
And:s Kubin (1772) 21 Carelen
  1/4 gift 1751
Katselmus 1775 21.8.1775
- 1.7.1772
 
And:s Kubin 31.12.1772 palkka­mies 2_ 12 Carelen
  2 2/3 3/4 gift
Katselmus 1778 8.9.1778
Anders Kubin (1773) 26 6
  5 2/3 1/4 gift 1752
Katselmus 1782 11.7.1782
Anders Kubin   30 6
  saa eron _ 3/4 gift 1752
Katselmus 1785 6.7.1785
Anders Kubin  
25.10.1782 korvattiin
Staffan Holm (1782) 27 5 Kärimäki
  3 6 1/2 ogift 1758
Katselmus 1788 24.9.1788
Staffan Holm (1782) 31 5
  6 6 1/2 gift 1757
Katselmus 1789 5.11.1789
Staphan Holm  
15.10.1788 kuoli
Albrecht Oppman 1.1.1789 rumpali
1.5.1789 varusmestariksi
Jacob Trast 1.5.1789 täydennys­mies 99/100 21 5 Parikala Sokn
  1 1/4 5 1/2 ogift 1768
Katselmus 1790 17.9.1790
Jacob Trast (1789) 22 5 Parickala
  1 1/4 5 1/2 _ 1768
Katselmus 1795 10.6.1795
Jacob Trast (1788) 27 5 Parickala
  7 5 1/2 gift 1768
Katselmus 1798 28.6.1798
Jacob Trast (1788) 30 5 Parikala
  saa eron 10 5 1/2 gift 1768
Katselmus 1801 15.6.1801
Jacob Trast  
28.6.1798 sai eron
Carl Lentz 30.9.1798 palkka­mies 24 5 Karimaki
  2 1/2 11 ogift 1777
Katselmus 1804 25.6.1804
Carl Lents (1799) 27 5 Kärimäki
  5 1/2 11 gift 1777

Palkkaluettelot

AlkuunKatselmusluettelotVärväysluettelotRiikaHistoriakirjatLäänintilitVanhempi rykmenttiKaksikkaatRuotutalolliset

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1731 Thomas Malinen
1733 Thomas Malin
1734 Thomas Malijn
1735 Thomas Malin
1736 Thomas Malijn
1737 Thomas Malin
1738 Thomas Malin
1739 Thomas Malin
1741 Thomas Malin
1744 -
1745 -
1746 -
1747 -
1771 -
1773 Anders Kupiain Kubin 31.12.1772 palkkamies
1775 And: Kubin
1776 And: Kubin
1777 Anders Cubin
1778 And; Kubin
1779 Anders Kubin
1780 Anders Kubin
1781 Anders Kubin
1782 Anders Cubin 11.7.1782 sai eron
-
1783 -
Staff: Holm 25.10.1782 täydennysmies
1784 Staff: Holm
1785 Staffan Holm
1786 Staffan Holm
1787 Staffan Holm
1788 Staph: Holm
1789 Staph: Holm 15.10.1788 kuoli
Albrecht Oppman 1.1.1789 rumpali 1.5.1789 varusmestariksi
Jacob Trast 6.5.1789 täydennysmies
1790 Jacob Trast
1791 Jacob Trast
1792 Jacob Trast
1793 Jacob Trast
1794 Jacob Trast
1795 Jacob Trest
1796 Jacob Trast
1797 Jacob Trast
1798 Jacob Trast 28.6.1798 erotettu
-
1799 Carl Lenz 30.9.1798 otettu
1800 Carl Lentz
1801 Carl Lentz
1802 Carl Lentz
1803 Carl Lentz
1804 Carl Lenttz
1805 Carl Lentz
1806 Carl Lentz
1807 Carl Lust

Värväysluettelot

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotRiikaHistoriakirjatLäänintilitVanhempi rykmenttiKaksikkaatRuotutalolliset

Sotilaan nimi/nimet Kotiseutu Ikä Palv. vuosia Naim. Alkaen Selite Asti Kommentti Synt.
Luettelo 1773 27.1.1773
Anders Kupiain Kides 21 gift 31.12.1772 palkkamies 1752

Miehistöluettelot Riiassa

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotHistoriakirjatLäänintilitVanhempi rykmenttiKaksikkaatRuotutalolliset

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1700_8 Anders Larsson Lödiäin

Historiakirjat

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaLäänintilitVanhempi rykmenttiKaksikkaatRuotutalolliset

Kylä ja talo Sotilas perheineen
Kerimäen seurakunta
Waara Jacob Rastain Trast
puoliso: Maria Myöhäin
lapsia: Anna, Sophia, Maria, Elisabeth
Alakuona Carl Fredr. Lentz
puoliso: Maria Kantelia
lapsia: Anna Christina

Läänintilit

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaHistoriakirjatVanhempi rykmenttiKaksikkaatRuotutalolliset

Vuosi Sotilas Alkaen Selite Asti Kommentti
1773 And: Kubin 31.12.1772 otettu

Läänintilit sisältävät sotilaiden muonitus- ja apuveroluetteloita

Vanhempi rykmentti

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaHistoriakirjatLäänintilitKaksikkaatRuotutalolliset

Katselmus Ruotu Nimi Pitäjä Kylät
Savon rykmentti, Everstiluutnantin komppania
x.8.1700 Riga 100 Anders Larsson Lödiäin
Eversti Joachim von Cronmanin rykmentti, 2. komppania
Everstiluutnantin komppanian katselmus
17.8.1685 Nyslåt 103 Anders Larssonn Lödien Kerimäki Katamo

Nämä miehet on tunnistettu samaksi vanhemmassa ja uudemmassa rykmentissä

Kaksikkaat

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaHistoriakirjatLäänintilitVanhempi rykmenttiRuotutalolliset

Savon rykmentti Kahdennusrykmentti
Katselmus Nimi Komppania ja ruotu Nimi Pitäjä
Viipurin ja Savonlinnan läänin tilit 1710, Digitaaliarkisto
1712 Petter Petterss: Kåcki 1. (Everstiluutnantin) komppania 99 Petter Kåck Kärimäckij Socken

Nämä miehet on tunnistettu samaksi kuin Kahdennusrykmentissä.

Ruotutalolliset katselmusluetteloissa

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaHistoriakirjatLäänintilitVanhempi rykmenttiKaksikkaat

Katselmus⇒ Kylät Talolliset
1775 Wara
Wara
Wara
Påhl Pakunain
Eric Karjalain
Christ Tynkoin
1795 Wara
Wara
Wara
Petter Tyncköin
Eric Karjalains E:a
Påhl Tyncköin
1804 Wara
Wara
Wara
Petter Tynköin
Eric Karjalains Enka
Påhl Tynckoin


Varamiehet

Katselmusluettelot

AlkuunPalkkaluettelotVärväysluettelot

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1775_v 24.8.1775
Ruodun 100 varamies
Johan Mälkiäin Savolax och Kärimäki Sokn 18 5/12 ogift 1757
Katselmus 1788_v 28.9.1788
Ruotujen 99 ja 100 yhteinen varamies numero 39
Jacob Trast 20 ogift 5 5 1/3 1768
Katselmus 1789_v 30.11.1789
Jacob Trasd 6.5.1789 ruotuun 100
-
Sotilaan nimi/nimet Alkaen Selite Ikä Jalkaa Koti­seutu
Asti Syy Palv. vuosia Tuumaa Naim. Synt.
Katselmus 1775_v 24.8.1775
Ruodun 100 varamies
Johan Mälkiäin   18 5/12 Savolax och Kärimäki Sokn
  ogift 1757
Katselmus 1788_v 28.9.1788
Ruotujen 99 ja 100 yhteinen varamies numero 39
Jacob Trast   20 5
  5 1/3 ogift 1768
Katselmus 1789_v 30.11.1789
Jacob Trasd  
6.5.1789 ruotuun 100
-  
 

Palkkaluettelot

AlkuunKatselmusluettelotVärväysluettelot

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
Ruotujen 99 ja 100 yhteinen varamies numero 39
1776_v Staf: Hångain 2.9.1776 otettu
1780_v Staffan Hongain
1781_v Staffan Hongain
1788_v Jacob Trast 1.9.1788 otettu
1789_v Jacob Trast 6.5.1789 ruotuun 100
-
1792_v Gustaf Ahl

Värväysluettelot

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelot

Sotilaan nimi/nimet Kotiseutu Ikä Palv. vuosia Naim. Alkaen Selite Asti Kommentti Synt.
Luettelo 1773_v 22.3.1773
Ruodun 100 varamies
-
Luettelo 1773b_v 6.7.1773
-
Luettelo 1774_v 7.3.1774
Joh: Mälkiäin 17 7.3.1774 palkkamies 1757

KatselmuksetNimetKylätRuotu 99Ruotu 101

© Hannele Jäppinen, Väinö Holopainen 2023