AloitussivuSavon rykmenttiEverstiluutnantin komppaniaLäänintilit, apuverot ja kulut → Hautajais- ja kruunajaisapu 1773

Savon rykmentti: Everstiluutnantin komppania

Sotilaiden maksuluettelo läänintileistä 1773

Hautajais- ja kruunajaisapu 1773

Förtekning uppå Begraf och Krönings hielpen af Volenteurer och Soldater wid Kong: Safwol: Infanterie Regemente och Öfwerste Lieutenant:s Compagnie för år 1773

Randasalmi 14.6.1774

41, 42, 43, 44, 45 På dubbiosa Gränsen

70 På dubbiosa gräntsen

73 afgåt öf:r gråns: på rysk: sidan

74, 75, 76, 77, 78, 79 På dubbiösa gräntsen

80, 81 afgången öf:r gräntsen

88, 89, 90, 91, 92, 93, 94 förblefne på ryska sidan enl: freds fördraget

101, 102, 103, 104 På dubbiosa gräntsen

105 på Ryska sidan enl: freds förd:

108, 109, 110, 11, 112 På Ryska sidan

113 På dubbiosa gräntsen

116, 117, 118 På Ryska sidan

Ruotu Nimi Hopea­rahaa Kommentit
1 (korpraali)
2 Pähr Silain 4
3 Jacob Jann 4
4 Matts Frisk 4
5 Petter Biörn 4
6 Påhl Trast 4
7 Christer Modig 4
8 Johan Jorth 4
9 Emanuel Lax 4
10 Petter Järn 4
11 Mats Ek 4
12 Olof Patron 4 6.7.1773 (otettu)
13 Nils Kinberg 4 25.7.1773 (otettu)
14 Arvid Käck 4
15 Lars Lasoin 4 - 31.3.1773 (hylätty)
16 Hinric Storm 4
17 Gust: Hin: Ehrnrooth 4 (vapaaehtoinen)
18 Petter Ådahl 4
19 Anders Lackman 4
20 Olof Konst 4 22.3.1773 (otettu)
21 Bengt Gran 4
22 Hindric Nöid 4
23 Matts Holm 4 8.7.1773 (otettu)
24 (korpraali)
25 Petter Holm 4
26 Petter Mård 4
27 Adam Must 4 26.7.1773 (otettu)
28 Staffan Sjk 4
29 Adam Kopparber 4
30 Joh: Ad: Kyander 4 6.7.1773 (vapaaehtoinen)
31 Påhl Grönlund 4
32 Matts Kort 4
33 Nils Rusk 4 6.7.1773 (otettu)
34 Johan Green 4
35 Lars Bergman 4
36 Petter Polett 4
37 Johan Ahlfors 4
38 Carl Mag: w: Fieant 4 31.3.1773 (vapaaehtoinen)
39 Petter Pjhl 4 6.7.1773 (otettu)
40 Mats Eroin 4
46 Matts Hjelte 4
47 (korpraali)
48 Petter Kluut 4 6.7.1773 (otettu)
49 Abram Canon 4 6.7.1773 (otettu)
50 Michell Styf 4 6.7.1773 (otettu)
51 Petter Trogen 4
52 Nils Örn 4
53 Anders Flinck 4
54 Hinric Lilja 4
55 Petter Färnberg 4
56 Johan Lustig 4
57 Herman Rooth 4
58 Anders Färdig 4
59 Johan Qwick 4
60 Anders Tiger 4 - 31.3.1773 (hylätty)
61 Hinric Jordan 4
62 Johan Rask 4
63 Abrah: Beckman 4
64 Thom: Burman 4
65 Hinrih Ståhlt 4
66 Johan Brandt 4
67 Petter Karpp 4
68 Thom Utter 4 1.8.1773 (otettu)
69 Mats Katt 4 6.7.1773 (otettu)
71 Eric Päiwänen Dag 4 6.7.1773 (otettu)
72 Nils Tall 4
82 Johan Olsonius 4 31.12.1772 (otettu)
83 Thom: Klem 4 31.3.1773 (otettu)
84 Petter Hoij 4 9.5.1773 (otettu)
85 Lars Korp 4 22.3.1773 (otettu)
86 Simon Kant 4 22.3.1773 (otettu)
87 Petter Kamp 4 22.3.1773 (otettu)
95 Olof Larm 4 22.3.1773 (otettu)
96 Hinric Smed 4 31.3.1773 (otettu)
97 Bertill Mört 4 31.3.1773 (otettu)
98 Otto Hin: v: Fieandt 4 (vapaaehtoinen)
99 Michell Kardin 4 31.12.1772 (otettu)
100 And: Kubin 4 31.12.1772 (otettu)
106 Casper Long 4
107 Lars Karbin 4
114 Michell Stöör 4 31.12.1772 (otettu)
115 Johan Reen 4 31.3.1773 (otettu)
119 Johan F: v: Fieandt 4 (vapaaaehtoinen)
120 Anders Kinman 4
121 Johan Tolig 4 31.3.1773 (otettu)
122 Hinric Tegman 4
123 Johan Kant 4
124 Påhl From 4
125 Påhl Lager 4
126 Jert Tropp 4 31.5.1773 (otettu)
127 Ivar Klein 4 31.5.1773 (otettu)
128 And: Kock 4
129 Påhl Tour 4
130 Mats Böök 4
131 Pähr Trygg 4 6.7.1773 (otettu)
132 Hinr: Tieder 4
133 Samuel Rolig 4
134 Johan Virvell 4 - 30.1.1773 (hylätty)
135 Gust: H Rehbinder 4 30.4.1773 (vapaaehtoinen)
136 (korpraali)
137 Gregorii Bucht 4 31.5.1773 (otettu)
138 Adam Trana 4
139 Hinri Gåsman 4

Lähde: Nide 8906 Astia

© Väinö Holopainen 2023