AloitussivuSavon rykmenttiEverstiluutnantin komppaniaRuotu → 47 ☰ 

Everstiluutnantin komppania: ruotu 47<>

Ruotutalot ovat kylissä: Hanhijärvi, Hiltula, Joutsenmäki (Rantasalmi)
3. korpraalin ruotu (1710 jälkeen)

Yhteenveto ruodussa palvelleista miehistä lähteistä pääteltynä

Nimi Alkaen Asti Tulo ruotuun Lähtö ruodusta Kommentti #
Grels Grelsson Vanhanen mainittu 1700 1
Anders Andersson Luostarinen mainittu 1709 3.1712 Kaksikas 2
Petter Hollender 20.7.1712 18.8.1713 varusmestari 3
Aron Krook 6.5.1715 27.6.1715 vapaaehtoinen Iisalmen komppania varusmestari 4
Hans Henrik Westman 5.3.1716 17.7.1717 vapaaehtoinen varusmestari 5
Petter Nuander 4.1.1718 Kuopion komppania varusmestari 6
Gustav Tavaststjärna mainittu 1720 7
Tomas Pässi Pässi mainittu 1722 8
Karl Jack 1.3.1723 ruotu 94 9
Anders Larving 1.12.1723 16.10.1732 ruotu 52 10
Jöns Eldsten 20.10.1732 9.12.1737 Juvan komppania ruotu 127 11
Petter Salmen 9.12.1737 20.4.1742 ruotu 40 12
Vitus Haimen 1.7.1743 31.7.1751 ruotu 123 13
Karl Gustav Weisenfelt 31.7.1751 1.9.1751 Majurin komppania ruotu 67 Iisalmen komppania ruotu 106 14
Petter Sjerman 1.9.1751 14.12.1756 ruotu 136 ruotu 54 15
Henrik Simelius 20.4.1758 1.10.1759 Puumalan komppania majoittaja 16
Petter Sjerman 24.12.1759 29.8.1770 ruotu 54 17
David Vilhelm Oppman 31.8.1770 30.6.1777 ruotu 32 18
Johan Adolf Kyander 12.7.1777 6.1.1780 ruotu 30 19
Karl Gustav Hästesko 20.1.1780 mainittu 1787 ruotu 31 20
Erik Snäll Niiranen 20.6.1788 25.6.1804 21
Anders Kolv Kilpeläinen 22.9.1805 mainittu 1807 22
Germund Kurs mainittu 1809 23

Varamiehet

Nimi Alkaen Asti Tulo ruotuun Lähtö ruodusta Kommentti #
1776 lähtien ruotujen 46 ja 47 yhteinen varamies numero 21
Mickel Hukkanen mainittu 1780 25.10.1782 ruotu 46 3,1
Henrik Klack 1.9.1788 7.3.1790 ruotu 46 4,2
Mickel Ärlig mainittu 1792 5,3
Petter Asp 15.9.1801 ruotu 3 6,4


Lähteet

VaramiehetOikealle osoittavat nuolet (⇒) ovat linkkejä skannattuihin kuviin

Katselmusluettelot

AlkuunPalkkaluettelotPalkkausluettelotRiikaLänsi-GöötanmaaRippikirjatHistoriakirjatLäänintilitTuomiokirjatKaksikkaatRuotutalollisetVapaa teksti

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1712 5.9.1712
Anders Klostarin
Petter Hollander 20.7.1712
Katselmus 1716 23.10.1716
Aron Krok 27.6.1715 Iisalmen komppaniaan
Hans Hind: Westman Åbolähn och Sahlo S:n 21 ogift vapaaehtoinen 1695
Katselmus 1719 26.10.1719
Hans Hind: Westman varusmestariksi
Peter Nuander Kuopion komppaniaan
Katselmus 1720 1720
Gustaf Tavastierna
Katselmus 1721 21.9.1721
-
Katselmus 1735 14.6.1735
Andrs Larfving 16.10.1732 kuoli
Jöns Eldsteen Westergyllen 34 18 ogift 20.10.1732 Juvan komppaniasta 1701
Katselmus 1749_5 7.5.1749
Witus Haimen
Katselmus 1749_6 5.6.1749
Witus Haimen
Katselmus 1754 9.4.1754
Petter Schierman
Katselmus 1758 27.2.1758
-
Katselmus 1763 17.2.1763
Petter Sierman Safwo: 33 20 gift (1743) 1730
Katselmus 1767 21.8.1767
Jonas Illsten 9.12.1737 sai eron
Peter Salmen 9.12.1737 vapaaehtoinen ruodusta 40 20.4.1742 varusmestariksi
Vitus Haimen 1.7.1743 vapaaehtoinen ruodusta 123 31.7.1751 toiseen rykmenttiin
Carl: Gust: Weisenfelt 31.7.1751 Majurin komppaniasta 1.9.1751 Iisalmen komppaniaan
Petter Sierman 1.9.1751 vapaaehtoinen ruodusta 136 14.12.1756 ruotuun 54
Hind: Simelius 20.4.1758 vapaaehtoinen 1.10.1759 Puumalan komppaniaan
Petter Sierman Safwolax 37 24 gift 24.12.1759 ruodusta 54 1730
Katselmus 1772 31.3.1773
D:W: Oppman
Katselmus 1775 21.8.1775
Petter Scherman 29.8.1770 sai eron
David Wilhelm Oppman 31.8.1770 ruodusta 31
Katselmus 1778 8.9.1778
D: Wilhelm Oppman 30.6.1777 kersantin palkalle
Joh: Adolph Kyander 23 5 ogift 5 9 12.7.1777 ruodusta 30 1755
Katselmus 1782 11.7.1782
Joh: Ad: Kyander 6.1.1780 Jääkärijoukkoon
Carl Gust: Hästesko 20.1.1780 vapaaehtoinen ruodusta 31
Katselmus 1785 6.7.1785
Carl G: Hästesko 11 9 ogift 4 9 (1776) 1774
Katselmus 1788 24.9.1788
Eric Snäll Randasalmi 25 1 3/4 ogift (1787) 1763
Katselmus 1789 5.11.1789
Erich Snell Ransalmi 26 2 3/4 ogift 5 5 (1787) 1763
Katselmus 1790 17.9.1790
Erich Snäll Randasalmi 27 3 1/2 ogift 5 5 (1787) 1763
Katselmus 1795 10.6.1795
Eric Snell Randasalmi 32 8 ogift 5 6 (1787) 1763
Katselmus 1798 28.6.1798
Erich Snell Randas: 35 11 ogift 5 6 (1787) 1763
Katselmus 1801 15.6.1801
Eric Snell Randasalmi 38 14 ogift 5 6 (1787) 1763
Katselmus 1804 25.6.1804
Eric Snell Randasalmi 41 17 ogift 5 7 (1787) 1763
Katselmus 1809 22.6.1809
Jermun Kurs Randasallmi 27 5 ogift 5 8 1/2 (1804) 1782
Sotilaan nimi/nimet Alkaen Selite Ikä Jalkaa Koti­seutu
Asti Syy Palv. vuosia Tuumaa Naim. Synt.
Katselmus 1712 5.9.1712
Anders Klostarin  
 
Petter Hollander 20.7.1712
 
Katselmus 1716 23.10.1716
Aron Krok  
27.6.1715 Iisalmen komppaniaan
Hans Hind: Westman   vapaaehtoinen 21 Åbolähn och Sahlo S:n
  ogift 1695
Katselmus 1719 26.10.1719
Hans Hind: Westman  
  varusmestariksi
Peter Nuander  
  Kuopion komppaniaan
Katselmus 1720 1720
Gustaf Tavastierna  
 
Katselmus 1721 21.9.1721
-  
 
Katselmus 1735 14.6.1735
Andrs Larfving  
16.10.1732 kuoli
Jöns Eldsteen 20.10.1732 Juvan komppaniasta 34 Westergyllen
  18 ogift 1701
Katselmus 1749_5 7.5.1749
Witus Haimen  
 
Katselmus 1749_6 5.6.1749
Witus Haimen  
 
Katselmus 1754 9.4.1754
Petter Schierman  
 
Katselmus 1758 27.2.1758
-  
 
Katselmus 1763 17.2.1763
Petter Sierman (1743) 33 Safwo:
  20 gift 1730
Katselmus 1767 21.8.1767
Jonas Illsten  
9.12.1737 sai eron
Peter Salmen 9.12.1737 vapaaehtoinen ruodusta 40
20.4.1742 varusmestariksi
Vitus Haimen 1.7.1743 vapaaehtoinen ruodusta 123
31.7.1751 toiseen rykmenttiin
Carl: Gust: Weisenfelt 31.7.1751 Majurin komppaniasta
1.9.1751 Iisalmen komppaniaan
Petter Sierman 1.9.1751 vapaaehtoinen ruodusta 136
14.12.1756 ruotuun 54
Hind: Simelius 20.4.1758 vapaaehtoinen
1.10.1759 Puumalan komppaniaan
Petter Sierman 24.12.1759 ruodusta 54 37 Safwolax
  24 gift 1730
Katselmus 1772 31.3.1773
D:W: Oppman  
 
Katselmus 1775 21.8.1775
Petter Scherman  
29.8.1770 sai eron
David Wilhelm Oppman 31.8.1770 ruodusta 31
 
Katselmus 1778 8.9.1778
D: Wilhelm Oppman  
30.6.1777 kersantin palkalle
Joh: Adolph Kyander 12.7.1777 ruodusta 30 23 5
  5 9 ogift 1755
Katselmus 1782 11.7.1782
Joh: Ad: Kyander  
6.1.1780 Jääkärijoukkoon
Carl Gust: Hästesko 20.1.1780 vapaaehtoinen ruodusta 31
 
Katselmus 1785 6.7.1785
Carl G: Hästesko (1776) 11 4
  9 9 ogift 1774
Katselmus 1788 24.9.1788
Eric Snäll (1787) 25 Randasalmi
  1 3/4 ogift 1763
Katselmus 1789 5.11.1789
Erich Snell (1787) 26 5 Ransalmi
  2 3/4 5 ogift 1763
Katselmus 1790 17.9.1790
Erich Snäll (1787) 27 5 Randasalmi
  3 1/2 5 ogift 1763
Katselmus 1795 10.6.1795
Eric Snell (1787) 32 5 Randasalmi
  8 6 ogift 1763
Katselmus 1798 28.6.1798
Erich Snell (1787) 35 5 Randas:
  11 6 ogift 1763
Katselmus 1801 15.6.1801
Eric Snell (1787) 38 5 Randasalmi
  14 6 ogift 1763
Katselmus 1804 25.6.1804
Eric Snell (1787) 41 5 Randasalmi
  17 7 ogift 1763
Katselmus 1809 22.6.1809
Jermun Kurs (1804) 27 5 Randasallmi
  5 8 1/2 ogift 1782

Palkkaluettelot

AlkuunKatselmusluettelotPalkkausluettelotRiikaLänsi-GöötanmaaRippikirjatHistoriakirjatLäänintilitTuomiokirjatKaksikkaatRuotutalollisetVapaa teksti

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1731 Anders Larfving
1733 Jöns Eldsteen 20.11.1732 otettu
1734 Jöns Eldsten
1735 Jöns Eldsteen
1736 Jöns Eldsteen
1737 Jöns Eldsteen
1738 Jöns Eldsten erotettu
Petter Salmeen 9.12.1737 ruodusta 40
1739 Petter Salmeen
1741 Petter Salmeen 3. Corporal
1744 Vitus Haimeen
1745 Vitus Casp: Haimen
1746 Vitus Haimen
1747 Vitus Haimen
1748 Vitus Haimeen
1749 Witus Haimen
1750 Vitus Haimeen
1751 Witus Haimen 31.7.1751 Hamiltonin rykmenttiin
Wäijsenfeil 31.7.1751 Majurin komppaniasta 1.9.1751 Iisalmen komppaniaan
Petter Skierman 1.9.1751 ruodusta 136
1752 Petter Skierman
1753 Petter Schierman
1754 Petter Sierman
1755 Petter Sierman
1756 Petter Scherman
1757 Pett: Scherman 4.12.1756 ruotuun 54
-
1758 Henricus Simelius 20.4.1758 vapaaehtoinen
1759 Hindrich Simelius vapaaehtoinen
1760 Hinric Simelius vapaaehtoinen 1.10.1759 Puumalan komppaniaan
Petter Scherman 24.12.1759 ruodusta 54
1761 Petter Scherman
1762 Petter Sierman
1763 Petter Sierman
1764 Petter Scherman
1766 Petter Sierman
1767 Petter Sierman
1768 Petter Schierman
1769 Petter Sierman
1770 Petter Schurman 29.8.1770 sai eron
David Wilh: Oppman ruodusta 32
1771 David Wilh: Oppman
1773 David Wilh: Oppman
1775 Dav: W: Oppman
1776 Dav: Wilh: Oppman
1777 Dav: Wilh: Oppman
1778 Dav: Oppman 30.6.1778 kersantiksi
Johan Adolph Kyander 12.7.1778 ruodusta 30
1779 Joh Adolph Kyander
1780 Joh: Ad:ph Kyander 6.6.1780 Jääkärijoukkoon
Johan Elg 17.6.1780 ruodusta 37
1781 Carl Gust Hästesko vapaaehtoinen
1782 Carl Gust Hästesko vapaaehtoinen
1783 Carl G: Hästesko vapaaehtoinen
1784 Carl Gust: Hästesko vapaaehtoinen kadettikouluun
1785 Carl G: Hästesko vänrikki
1786 Carl Gust: Hästesko vänrikki
1787 Carl Gust: Hästesko
1788 Eric Snell 20.6.1788 otettu
1789 Eric Snell
1790 Eric Snell
1791 Erich Snell
1792 Erich Snell
1793 Erich Snell
1794 Eric Snell
1795 Eric Snell
1796 Eric Snell
1797 Eric Snell
1798 Eric Snell
1799 Eric Snell
1800 Erich Snell
1801 Eric Snell
1802 Eric Snell
1803 Eric Snell
1804 Eric Snell 25.6.1804 sai eron
-
1805 Anders Kolf 22.9.1805 täydennysmies
1806 And: Kolf
1807 Anders Kolf

Palkkausluettelot

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotRiikaLänsi-GöötanmaaRippikirjatHistoriakirjatLäänintilitTuomiokirjatKaksikkaatRuotutalollisetVapaa teksti

Vuosi Palkka Arvo Nimi Alkaen Selite Asti Syy
1711 3 Corporal Anders Andersson Klåstarinen
1712 3 Corporal Anders Klåstarinen 3.1712 sai eron
1712 3 Corporal Petter Hollender 18.1712 otettu
1713 3 Corporal Petter Hollender 18.8.1713 varusmestariksi
1714 3 Corporal -
1722 3 Corporal Thomas Pässj
1724 3 Corporal Carl Jack varusmestari 1.12.1723 5. korpraaliksi
1724 3 Corporal Anders Larving 1.12.1723 ruodusta 52
1726 3 Corporal Anders Larfwing
1727 3 Corporal Anders Larfwing
1728 3 Corporal Anders Larfwing
1729 3 Corporal Anders Larfwing

Miehistöluettelot Riiassa

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotPalkkausluettelotLänsi-GöötanmaaRippikirjatHistoriakirjatLäänintilitTuomiokirjatKaksikkaatRuotutalollisetVapaa teksti

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1700_8 Grels Grelsson Wanhain

Länsi-Göötanmaa

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotPalkkausluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatLäänintilitTuomiokirjatKaksikkaatRuotutalollisetVapaa teksti

Tore Blomqvistin kortisto

Nimi Ikä Palv.v. Kommentit
Anders Larfving Katselmus 1735: kuoli 16.10.1732
Jöns Eldsteen 34 18 Katselmus 1735: Juvan komppaniasta 20.10.1732

Mahdollisia miehiä 1721 katselmuksessa

Komppania Ruotu Nimi Ikä Palv.v. Kotipaikka
Schulten 111 Jöns Elsten 25 3 1/2 Wästergiötland, Elfsborg lähn, Redwäg härad, Liare socken
Löwenhultin 42 Anders Larfwing 23 3 Wästergiötlandh, Skaraborg län, Laske härad, Larss S:n

Tarkempi selvitys

Rippikirjat

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotPalkkausluettelotRiikaLänsi-GöötanmaaHistoriakirjatLäänintilitTuomiokirjatKaksikkaatRuotutalollisetVapaa teksti

Sivu⇒ Kylä ja talo Sotilas perheineen Kommentit
Rantasalmi RK 1761-1771
477 Soldater Pehr Sierman s. 1730
puoliso: Cath. Korhotar s. 1732
lapsia: Carl Fried., Anna Cath, Pehr, Adolph Joh.
477 Soldater David Wilh. Oppman yliviivattu
477 Soldater Hästesko vol:tr
Rantasalmi RK 1800-1811
I:467 Enokoski Såg Anders Andersson Kilpeläin Kolf s. 1788
puoliso: Marria Nijrain s. 1786
I:148 Hildula 4 Eric Nijrain Snell s. 1761 afskedad

Historiakirjat

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotPalkkausluettelotRiikaLänsi-GöötanmaaRippikirjatLäänintilitTuomiokirjatKaksikkaatRuotutalollisetVapaa teksti

Kylä ja talo Sotilas perheineen
Rantasalmen seurakunta
Hildula Tuusmäki Petter Scherman
puoliso: Carin Korhotar vih. 26.2.1756
lapsia: Christina, Carl Friedrich, Andreas Eric, Adolph Johan, Aaron, Anders

Läänintilit

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotPalkkausluettelotRiikaLänsi-GöötanmaaRippikirjatHistoriakirjatTuomiokirjatKaksikkaatRuotutalollisetVapaa teksti

Vuosi Sotilas Alkaen Selite Asti Kommentti
1724_10 And: Larfwing Corporal
1724_11 And:s Larfwing Corporal
1724_11 Larfwin Corporal
1728_9 Anders Larfwing
1728_11 Anders Larfwingh
1728_12 Anders Larfwing
1735_1 Jöns Eldsten Corporal

Läänintilit sisältävät sotilaiden muonitus- ja apuveroluetteloita

Tuomiokirjat

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotPalkkausluettelotRiikaLänsi-GöötanmaaRippikirjatHistoriakirjatLäänintilitKaksikkaatRuotutalollisetVapaa teksti

Päiväys Asia Nimi Puoliso Kylä Sivu⇒
Rantasalmen pitäjä
25.11.1709 Soldaten Anders Clostarin Hildula 396

Kaksikkaat

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotPalkkausluettelotRiikaLänsi-GöötanmaaRippikirjatHistoriakirjatLäänintilitTuomiokirjatRuotutalollisetVapaa teksti

Savon rykmentti Kahdennusrykmentti
Katselmus Nimi Komppania ja ruotu Nimi Pitäjä
Miehistöluettelot Viipurissa 1707, SVAR
1712 Anders Klostarin 1. (Everstiluutnantin) komppania 48 And:s Klostarin Randasallmj S:n

Nämä miehet on tunnistettu samaksi kuin Kahdennusrykmentissä.

Ruotutalolliset katselmusluetteloissa

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotPalkkausluettelotRiikaLänsi-GöötanmaaRippikirjatHistoriakirjatLäänintilitTuomiokirjatKaksikkaatVapaa teksti

Katselmus⇒ Kylät Talolliset
1767 Hildula
Hildula
Mats Rochoin
kronan betal: för tvenne hemman
1775 Hildula
Kärimäki Hanhijerfvi
Kärimäki Hanhijerfvi
And:s Korhoin
And:s Mackoin
Carl Klostarin
1795 Hildula
Kärimäki Hanhijerfvi
Kärimäki Hanhijerfvi
Anders Korhoin
Anders Mackoins Encka
Lars Klostarins Encka
1804 Osikonmäki
Osikonmäki
Hilldula
Länsman Linds arfvingar
Scholmästar Hörning
Anders Kårhoin

Vapaa teksti

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotPalkkausluettelotRiikaLänsi-GöötanmaaRippikirjatHistoriakirjatLäänintilitTuomiokirjatKaksikkaatRuotutalolliset

Tieto Viite
Geni profiili: Carl Gustaf Weisenfeldt Geni.com

Muihin lähteisiin perustuvaa tietoa


Varamiehet

Katselmusluettelot

AlkuunPalkkaluettelotVärväysluettelot

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1775_v 24.8.1775
-
Katselmus 1788_v 28.9.1788
Ruotujen 46 ja 47 yhteinen varamies numero 21
Henric Klack 19 5 6 1769
Katselmus 1789_v 30.11.1789
Hindrich Klack 20 ogift 5 6 1769
Sotilaan nimi/nimet Alkaen Selite Ikä Jalkaa Koti­seutu
Asti Syy Palv. vuosia Tuumaa Naim. Synt.
Katselmus 1775_v 24.8.1775
-  
 
Katselmus 1788_v 28.9.1788
Ruotujen 46 ja 47 yhteinen varamies numero 21
Henric Klack   19 5
  6 1769
Katselmus 1789_v 30.11.1789
Hindrich Klack   20 5
  6 ogift 1769

Palkkaluettelot

AlkuunKatselmusluettelotVärväysluettelot

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
Ruotujen 46 ja 47 yhteinen varamies numero 21
1776_v -
1780_v Mich: Huckain
1781_v Mich: Huckain
1788_v Henric Klack 1.9.1788 otettu
1789_v Hinrich Klack
1792_v Michel Ärlig

Värväysluettelot

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelot

Sotilaan nimi/nimet Kotiseutu Ikä Palv. vuosia Naim. Alkaen Selite Asti Kommentti Synt.
Luettelo 1773_v 22.3.1773
-
Luettelo 1773b_v 6.7.1773
-
Luettelo 1774_v 7.3.1774
-

KatselmuksetNimetKylätRuotu 46Ruotu 48

© Hannele Jäppinen, Väinö Holopainen 2023