AloitussivuSavon rykmenttiEverstiluutnantin komppaniaLäänintilit, kulut → Nimiluettelot 1735

Savon rykmentti: Everstiluutnantin komppania

Sotilaiden nimiluettelot läänintileistä 1735

Tammikuu 1735: Komennuksella Lappeenrannassa

Öfwerstet L: Compag: Willmanstrand 27.12.1734

Januarij Månadz Rulla Uppå Nedan Nembde af Kung: Maij:ss Sawolax och Nyslåttz Lähns Regemente till Foth och Willmanstrandz Gwarnison för hwilka anhålles om underhåld Nemb:

Ruotu Nimi Kommentti
2 Johan Lagerqwist
9 Abram Hurtig
13 Johan Ramberg
15 Petter Lasoin
17 Christer Kårtman
23 Casper Pitckäin
24 Otto Reinh: Bonde Corporal
33 Olof Otin
34 Samuel Dyck
47 Jöns Eldsten Corporal
48 Tohmas Otin
59 Ifwar Otin
67 Arfwed Meckelberg
69 Adam Myckäin
74 Clemet Siöberg
105 Anders Turuin
106 Johan Herfwoin
107 Lars Köster
114 Hindrich Kaxsoin
120 Måttz Läskin
129 Pahl Modig
134 Olof Skuhle
136 Petter Törnwick
138 Lars Skieppman
139 Sachris Kåpoin

Lähde: Nide 8808 Astia

Helmikuu 1735: Komennuksella Lappeenrannassa

Öfwerste:s Compag: Willmanstrand 1.2.1735

Februarii Månads Rulla Uppå Nedannämbde af Kong: Maij:ts Safwolax och Nyslåtts Lähns Regemente till Footh och Willmanstrandz Guarnison för hwilka anhålles om underhåld Nemb:

Ruotu Nimi Kommentti
4 Jöran Kåck
6 Matts Elgh
10 Nils Kackin
11 Erich Torg
14 Petter Imoin
16 Hindrich Turuin
27 Cnut Näfwa
29 Olof Sistoin
31 Arfwid Flink
32 Mårten Kärnittz
36 Anders Nordman
38 Johan Finberg
41 Påhl Skrijkberg
42 Hindrich Kethon
44 Hans Kutfwoin
46 Simon Tafwast
49 Matts Sill
51 Hindrich Tegelberg
52 Lars Natuin
54 Michell Kars
56 Jöran Kasin
60 Petter Pryss
63 Jacob Wätäin
64 Michell Purdin
66 Erich Frijman
72 Påhl Kärfwin
73 Hindrich Ringsten
79 Michell Stijgberg
82 Olof Pettrijn
83 Johan Kåckberg
88 Mårten Hångain
95 Petter Tåråpain
119 Magnus G: Brundert
125 Nils Kanckström
126 Johan Nederberg
127 Lars Lappberg
128 Matts Tallgreen
131 Johan Bijrberg
132 Michell Turuin
137 Cnut Wallmark

Lähde: Nide 8808 Astia

Maaliskuu 1735: Komennuksella Lappeenrannassa

Öfwerste L: Compag Willmanstrand 27.2.1735

Martij Månadz Rulla af Konl: Maij:tts Safwolax och Nyslåttz Lähns Infanterie Regemente, och den dehlen, som är Commenderade här wid Guarnison i Willmanstrand för hwilka anhålles om underhåll, Nemb:n

Ruotu Nimi Kommentti
4 Jöran Kock
6 Matts Elgh
10 Nils Kackin
11 Erich Torgh
14 Petter Imoin
16 Hindrich Turuin
27 Cnut Näfwa
29 Olof Sistoin
31 Arfwid Flink
32 Mårten Kärnitts
36 Anders Nordman
38 Johan Finberg
41 Påhl Skrikberg
42 Hindrich Kethon
44 Hans Kutwoin
46 Simon Tafwast
49 Matts Sill
51 Hindrich Tegelberg
52 Lars Natuin
54 Michell Kars
56 Jöran Kasin
60 Petter Prys
63 Jacob Wätäin
64 Michell Purdin
66 Erich Frijman
72 Påhl Kärfwin
73 Hindrich Ringsten
79 Michell Stigberg
82 Olof Pettrin
83 Johan Kockberg
88 Mårten Hångain
95 Petter Tåråpain
119 Magnus G: Brundert
125 Nils Kankström
126 Johan Nederberg
127 Lars Lapberg
128 Matts Tallgreen
131 Johan Bijrberg
132 Michell Turuin
137 Cnut Wallmark

Lähde: Nide 8808 Astia

Huhtikuu 1735: Komennuksella Lappeenrannassa

Öfwerste:s Compag:e Willmanstrand 28.3.1735

Aprill Månadz Rulla Uppå Commenderingen i Willmanstrand af Kong: Maij:ts Safwolax och Nyslåtts Lähns Regemente till footh för hwilka anhålles om underhåld, Nemb:n

Ruotu Nimi Kommentti
4 Jöran Kåck
6 Matts Elgh
11 Erich Torg
16 Hindrich Turuin
27 Cnut Näfwa
29 Olof Sistoin
31 Arfwid Flink
32 Mårten Kärnitz
36 Anders Nordman
38 Johan Finberg
41 Påhl Skrickberg
42 Hindrich Kethon
44 Hans Kutwoin
49 Mattz Sill
51 Hindrich Tegelberg
52 Lars Natuin
54 Michell Karss
56 Jöran Kassin
60 Petter Pryss
63 Jacob Wätäin
64 Michell Purdin
66 Erich Frjman
73 Hindrich Ringsten
79 Michell Stigberg
82 Olåf Petrin
83 Johan Kåckberg
95 Petter Tåropain
119 Mag:s G: Brunerd
125 Niels Kankström
126 Johan Nederberg
127 Lars Lapberg
128 Matts Tallgren
132 Michell Turuin
137 Cnuth Wahlmark

Lähde: Nide 8808 Astia

Toukokuu 1735: Komennuksella Lappeenrannassa

Öfwerste L: Compag: Willmanstrand 30.4.1735

Maij Månadz Rulla Uppå Commenderingen i Willmanstrand af Kong: Maij:ts Safwolax och Nyslåtts Lähns Regemente till footh för hwilka anhålles om underhåld, Nemb:n

Ruotu Nimi Kommentti
4 Jöran Kåck
6 Matts Elgh
11 Erich Torg
16 Hindrich Turuin
27 Cnut Näfwa
29 Olof Sistoin
31 Arfwid Flinck
36 Anders Nordman
38 Johan Finberg
41 Påhl Skrikberg
42 Hindrich Kethon
44 Hans Kutwoin
49 Matts Sill
51 Hindrich Tegelberg
52 Lars Natuin
54 Michell Kars
56 Jöran Kasinen
60 Petter Pryss
63 Jacob Wätäin
64 Michell Purdin
66 Erich Frijman
73 Hindrich Ringsten
79 Michell Stigberg
82 Olåf Pettrijn
83 Johan Kåckberg
95 Petter Tåråpain
119 Magnus Gust: Brundert
125 Nils Kanckström
126 Johan Nederberg
127 Lars Lappberg
128 Matts Tallgreen
132 Michell Turuin
137 Cnut Wallmark

Lähde: Nide 8808 Astia

Kesäkuu 1735: Komennuksella Lappeenrannassa

Öfwerste:s Comp: Willmanstrand 29.5.1735

Junj Månadz Rulla Uppå Commenderingen i Willmanstrand af Kong: Maij:ts Safwolax och Nyslåtts Lähns Regemente till footh för hwilka anhålles om underhåld, Nemb:n

Ruotu Nimi Kommentti
4 Jöran Kåck
6 Matts Elgh
11 Erich Torg
16 Hindrich Turuin
27 Cnut Näfwa
29 Olof Sistoin
31 Arfwid Flink
36 Anders Nordman
38 Johan Finberg
41 Påhl Skrickberg
42 Hindrich Kethon
44 Hans Kutwoin
49 Matts Sill
51 Hindrich Tegelberg
52 Lars Natuin
54 Michell Karss
56 Jöran Kassin
60 Petter Pryss
63 Jacob Wätäin
64 Michell Purdin
66 Erich Frijman
79 Michell Stigberg
82 Olåf Petrjn
83 Johan Kåckberg
95 Petter Tåråpain
119 Mag:s G. Brunert
125 Niels Kackström
126 Johan Nederberg
127 Lars Lapberg
128 Matts Talgren
132 Michell Turuin
137 Cnuth Wahlmark

Lähde: Nide 8808 Astia

Heinäkuu 1735: Komennuksella Lappeenrannassa

Öfwerste Lieutenant Comp: Willmanstrand 28.6.1735

Julii Månadz Rulla Uppå Commenderingen i Willmanstrand af Kong: Maij:ts Safwolax och Nyslåtts Lähns Regemente till footh för hwilka anhålles om underhåld, Nemb:n

Ruotu Nimi Kommentti
4 Jöran Kåck
6 Matts Elgh
11 Erich Torg
16 Hindrich Turuin
27 Cnut Näfwa
29 Olof Sistoin
31 Arfwid Flink
36 Anders Nordman
38 Johan Finberg
41 Påhl Skrickberg
42 Hindrich Kethon
44 Hans Kutwåin
49 Matts Sill
51 Hindrich Tegelberg
52 Lars Natuin
54 Michell Kars
56 Jöran Kassin
60 Petter Pryss
63 Jacob Wätäin
64 Michell Purdin
79 Michell Stigberg
82 Olof Pettrin
83 Johan Kåckberg
95 Petter Tåropain
119 Magnus G. Brundert
125 Niels Kackström
126 Johan Nederberg
127 Lars Lapberg
128 Matts Talgren
132 Michell Turuin
137 Cnut Wahlmark

Lähde: Nide 8808 Astia

Elokuu 1735: Komennuksella Lappeenrannassa

Öfwerst: Compag: Wilmanstrand 31.7.1735

Augusti Månadz Rulla Uppå Commenderingen i Willmanstrand af Kong: Maij:ts Safwolax och Nyslåtts Lähns Regemente till footh för hwilka anhålles om underhåld, Nemb:n

Ruotu Nimi Kommentti
6 Mattz Elg
11 Erich Tamberg
16 Hind: Turuin
27 Cnut Näfwa
29 Olof Sistoin
31 Arfwed Flink
36 Anders Nordman
38 Johan Finberg
41 Påhl Skrikberg
42 Hindrich Kethon
44 Hans Kutwoin
49 Matts Sill
51 Hindrich Tegelberg
52 Lars Nattuin
54 Michell Kars
60 Petter Prys
63 Jacob Wätäin
64 Michell Purdin
79 Michell Stigberg
82 Olof Pettrjn
83 Johan Kåkberg
95 Petter Tåropain
119 Magnus Brundert
125 Niels Kankström
126 Johan Nederberg
127 Lars Lapberg
128 Matts Talgren
132 Michell Turuin
137 Cnut Walmark

Lähde: Nide 8808 Astia

Elokuu 1735: Komennuksella Lappeenrannassa

Öfwerst: Comp: Willmanstrand 12.8.1735

Augusti Månadz Namn Rulla på det Manskap af wolax och Nyslåttz lähns Regemente till Foot som Destinerat at af gå till landet; Men sedermera är Commenderat qwar blifwa, och der före anhålles om 2/3:dels aug: Månadz Underhåld som för dem återstår, Nemb:

Ruotu Nimi Kommentti
36 Anders Norman
38 Johan Finberg
41 Påhl Skrikberg
79 Michell Stigberg
82 Oloff Petrin
126 Johan Nederberg
128 Matz Tahlgren

Lähde: Nide 8808 Astia

Syyskuu 1735: Komennuksella Lappeenrannassa

Öfwerste: Compagnie Willmanstrand 27.8.1735

September Månadz Nampn Rulla på detta Manskapp af Safwolax och Nyslåtz läns Regemente till foth, som äro Comenderade till Willmanstsrandz Garnisons förstärkning för hwilcka anhålles om Septemb: Månadz underhåld, Nemb:

Ruotu Nimi Kommentti
27 Knuth Näfwa
36 Anders Norman
38 Johan Finberg
41 Påhl Skrikberg
51 Hindrich Tegelberg
60 Petter Pryss
79 Michell Stigberg
82 Olof Petrin
85 Niels Kanckström
126 Johan Nederberg
127 Lars Lappberg
128 Mattz Talgren

Lähde: Nide 8808 Astia

Lokakuu 1735: Komennuksella Lappeenrannassa

Öfweste:t Compag Willmanstrand 23.9.1735

October Månadz Nampn Rulla på detta Manskapp af Safwolax och Nyslåtz läns Regemente till foth, som äro Comenderade till Willmanstsrandz Garnisons förstärkning för hwilcka anhålles om October Månadz underhåld, Nemb:

Ruotu Nimi Kommentti
27 Knuth Näfwa
36 Anders Norman
38 Johan Finberg
41 Påhl Skrickberg
51 Hindrich Tegelberg
60 Petter Pryss
79 Michell Stigberg
82 Olof Petrin
85 Niels Kanckström
126 Johan Nederberg
127 Lars Lappberg
128 Mattz Talgren

Lähde: Nide 8808 Astia

Marraskuu 1735: Komennuksella Lappeenrannassa

Öfwerste:s Compag: Willmanstrand 25.10.1735

November Månadz Rulla uppå Commenderingen af Kong: Maij:tz Safwolax och Nyslåtz lähns Regemente till Foth, här i Willmanstrandz Guarnison för hwilka anhålles om underhåld, Nemb:n

Ruotu Nimi Kommentti
27 Knuth Näfwa
36 Anders Norman
38 Johan Finberg
41 Påhl Skrickberg
51 Hindrich Tegelberg
60 Petter Pryss
79 Michell Stigberg
82 Olof Pettrin
85 Niels Kanckström
126 Johan Nederbohm
127 Lars Lapberg
128 Matz Tallgreen

Lähde: Nide 8808 Astia

Joulukuu 1735: Komennuksella Lappeenrannassa

Öfwerste Lieut Comp: Willmanstrand 26.11.1735

December Månadz Namn Rulla På de af Kong: Maij:tz Safwolax och Nyslåttz Lähns Regemente till Footh, som äro Commenderade till Willmanstrandz Gwarnizons förstärckning, för hwilcka nu anhålles om åfwan nemde Månadz underhåld, N:n

Ruotu Nimi Kommentti
27 Cnut Näfwa
36 Anders Norman
38 Johan Finberg
41 Påhl Skrickberg
51 Hindrich Tegelberg
60 Petter Pryss
85 Niels Kanckström
126 Johan Nederbom
127 Lars Lappberg
128 Matz Tahlgren

Lähde: Nide 8808 Astia

© Väinö Holopainen 2023