AloitussivuSavon rykmenttiEverstiluutnantin komppaniaRuotu → 127 ☰ 

Everstiluutnantin komppania: ruotu 127<>

Ruotutalot ovat kylissä: Varistaipale (Leppävirta)

Yhteenveto ruodussa palvelleista miehistä lähteistä pääteltynä

Nimi Alkaen Asti Tulo ruotuun Lähtö ruodusta Kommentti #
Petter Olofsson Hirvonen 1695 9.12.1700 Vanha rykmentti 1685 1
Erik Heikkinen mainittu 1712 2
Salomon Ragnvall mainittu 1727 3.7.1734 3
Henrik Koponen 3.7.1734 19.12.1734 4
Lars Lappberg 19.12.1734 25.2.1758 5
Eskil Käck Keinänen 27.2.1758 17.2.1763 täydennysmies 127 6
Lars Karman 6.1.1765 30.1.1773 7
Ivar Klen Keinänen 31.5.1773 6.7.1785 8
Tomas Berg 20.8.1785 31.3.1791 9
Lars Hök 8.6.1791 mainittu 1807 täydennysmies 127/128 10

Varamiehet

Nimi Alkaen Asti Tulo ruotuun Lähtö ruodusta Kommentti #
Ruodun 127 varamies
Eskel Keinänen mainittu 1752 27.2.1758 ruotu 127 1
Anders Sopanen mainittu 1764 mainittu 1773 kihlakunnan piiskuriksi 2
1776 lähtien ruotujen 127 ja 128 yhteinen varamies numero 46
Nils Mikkonen 6.7.1773 25.10.1782 ruotu 128 3,3
Pål Vän 1785 22.1.1790 ruotu 128 4,4
Lars Hök 8.6.1791 ruotu 127 5,5


Lähteet

VaramiehetOikealle osoittavat nuolet (⇒) ovat linkkejä skannattuihin kuviin

Katselmusluettelot

AlkuunPalkkaluettelotVärväysluettelotSairasluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatLäänintilitVanhempi rykmenttiRuotutalolliset

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1712 5.9.1712
Erich Heickin
Katselmus 1720 1720
-
Katselmus 1721 21.9.1721
-
Katselmus 1735 14.6.1735
Salamon Renwall 3.7.1734 sai eron
Hindrich Kåpoin 3.7.1734 ruotu­mies 19.12.1734 esitti miehen tilalleen
Lars Lappberg Sawolax 19 1/2 ogift 19.12.1734 palkka­mies 1716
Katselmus 1749_5 7.5.1749
Lars Lappberg
Katselmus 1749_6 5.6.1749
Lars Lappberg
Katselmus 1754 9.4.1754
Lars Lappberg
Katselmus 1758 27.2.1758
Lars Lappberg 27.2.1758 sai eron
Eskell Keinoin Läppäwirda 26 ogift 27.2.1758 täydennys­mies 1732
Katselmus 1763 17.2.1763
Eskell Kiäck Safwo: 33 5 ogift (1758) 17.2.1763 saa eron 1730
Katselmus 1767 21.8.1767
Lars Lappberg 27.2.1758 hylättiin
Eskell Kiäk 27.2.1758 täydennys­mies 17.2.1763 hylättiin
Lars Karman Safvolax 22 2 1/2 gift 6.1.1765 palkka­mies 1745
Katselmus 1772 31.3.1773
-
Katselmus 1775 21.8.1775
Lars Karman 30.1.1773 hylättiin
Iwar Keinoin Klein Safwolax 2_ 2 1/4 gift 11 1 1/2 31.5.1773 palkka­mies
Katselmus 1778 8.9.1778
Iwar Klein 26 5 1/4 gift 5 7 1/2 (1773) 1752
Katselmus 1782 11.7.1782
Ivar Kleen 30 _ gift 5 7 1/2 1752
Katselmus 1785 6.7.1785
Ifwar Kloen 33 12 _/12 gift 5 7 1/2 (1773) saa eron 1752
Katselmus 1788 24.9.1788
Thomas Bärg Carelen 25 gift 5 7 1763
Katselmus 1789 5.11.1789
Thomas Berg Carelen 26 4 1/2 gift 5 7 (1785) 1763
Katselmus 1790 17.9.1790
Thomas Berg Carelen 27 5 1/2 gift 5 7 (1785) 1763
Katselmus 1795 10.6.1795
Thomas Borg 31.3.1791 kuoli
Lars Höök Leppävirta 28 5 ogift 5 6 8.6.1791 täydennys­mies 127/128 1767
Katselmus 1798 28.6.1798
Lars Höök Leppävirta 31 8 ogift 5 6 (1790) 1767
Katselmus 1801 15.6.1801
Lars Höök Leppävirta 34 11 ogift 5 6 (1790) 1767
Katselmus 1804 25.6.1804
Lars Höök Läppävirta 37 16 gift 5 7 (1788) 1767
Sotilaan nimi/nimet Alkaen Selite Ikä Jalkaa Koti­seutu
Asti Syy Palv. vuosia Tuumaa Naim. Synt.
Katselmus 1712 5.9.1712
Erich Heickin  
 
Katselmus 1720 1720
-  
 
Katselmus 1721 21.9.1721
-  
 
Katselmus 1735 14.6.1735
Salamon Renwall  
3.7.1734 sai eron
Hindrich Kåpoin 3.7.1734 ruotu­mies
19.12.1734 esitti miehen tilalleen
Lars Lappberg 19.12.1734 palkka­mies 19 Sawolax
  1/2 ogift 1716
Katselmus 1749_5 7.5.1749
Lars Lappberg  
 
Katselmus 1749_6 5.6.1749
Lars Lappberg  
 
Katselmus 1754 9.4.1754
Lars Lappberg  
 
Katselmus 1758 27.2.1758
Lars Lappberg  
27.2.1758 sai eron
Eskell Keinoin 27.2.1758 täydennys­mies 26 Läppäwirda
  ogift 1732
Katselmus 1763 17.2.1763
Eskell Kiäck (1758) 33 Safwo:
17.2.1763 saa eron 5 ogift 1730
Katselmus 1767 21.8.1767
Lars Lappberg  
27.2.1758 hylättiin
Eskell Kiäk 27.2.1758 täydennys­mies
17.2.1763 hylättiin
Lars Karman 6.1.1765 palkka­mies 22 Safvolax
  2 1/2 gift 1745
Katselmus 1772 31.3.1773
-  
 
Katselmus 1775 21.8.1775
Lars Karman  
30.1.1773 hylättiin
Iwar Keinoin Klein 31.5.1773 palkka­mies 2_ 11 Safwolax
  2 1/4 1 1/2 gift
Katselmus 1778 8.9.1778
Iwar Klein (1773) 26 5
  5 1/4 7 1/2 gift 1752
Katselmus 1782 11.7.1782
Ivar Kleen   30 5
  _ 7 1/2 gift 1752
Katselmus 1785 6.7.1785
Ifwar Kloen (1773) 33 5
  saa eron 12 _/12 7 1/2 gift 1752
Katselmus 1788 24.9.1788
Thomas Bärg   25 5 Carelen
  7 gift 1763
Katselmus 1789 5.11.1789
Thomas Berg (1785) 26 5 Carelen
  4 1/2 7 gift 1763
Katselmus 1790 17.9.1790
Thomas Berg (1785) 27 5 Carelen
  5 1/2 7 gift 1763
Katselmus 1795 10.6.1795
Thomas Borg  
31.3.1791 kuoli
Lars Höök 8.6.1791 täydennys­mies 127/128 28 5 Leppävirta
  5 6 ogift 1767
Katselmus 1798 28.6.1798
Lars Höök (1790) 31 5 Leppävirta
  8 6 ogift 1767
Katselmus 1801 15.6.1801
Lars Höök (1790) 34 5 Leppävirta
  11 6 ogift 1767
Katselmus 1804 25.6.1804
Lars Höök (1788) 37 5 Läppävirta
  16 7 gift 1767

Palkkaluettelot

AlkuunKatselmusluettelotVärväysluettelotSairasluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatLäänintilitVanhempi rykmenttiRuotutalolliset

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1731 Salomon Ragwald
1733 Salamon Ragwald
1734 Salamon Ragwald 3.7.1734 sai eron
Hindrich Hind:ss: Kåpoin 3.7.1734 ruotumies
1735 Hind: Hindss: Kåpoin 3.7.1734 kelpaamaton
Lars Lappberg 19.12.1734 palkkamies
1736 Lars Lappberg
1737 Lars Lappbergh
1738 Lars Lappberg
1739 Larss Lappberg
1741 Lars Lapberg
1744 Lars Lapberg
1745 Lars Lappberg
1746 Lars Lappberg
1747 Lars Lappberg
1748 Lars Lappberg
1749 Lars Lappberg
1750 Lars Lappberg
1751 Lars Lappberg
1752 Lars Lappberg
1753 Lars Lappberg
1754 Lars Lappberg
1755 Lars Lappberg
1756 Lars Lappberg
1757 Lars Lappberg
1758 Lars Lapperg 27.2.1758 sai eron
Eskel Kiäinoin Käck 27.2.1758 täydennysmies
1759 Eskel Kiäck
1760 Eskell Kiäck
1761 Eskel Käck
1762 Eskell Kiäck
1763 Eskell Kiäck 17.2.1763 hylätty
-
1764 -
1766 Lars Karman
1767 Lars Kerman
1768 Lars Karman
1769 Lars Karman
1770 Lars Karman
1771 Lars Karman
1773 Lars Karman 30.1.1773 hylätty
Ivar Keinuin Klein 31.5.1773 palkkamies
1775 Ivar Klein
1776 Ivar Klein
1777 Ivar Klein
1778 Ivar Klein
1779 Ivar Klein
1780 Ivar Klein
1781 Ifvar Klein
1782 Ifvar Klein
1783 Ifwar Kleen
1784 Ifvar Kleen
1785 Ifvar Kleen 6.7.1785 sai eron
Thomas Berg 20.8.1785 täydennysmies
1786 Thomas Berg
1787 Thomas Berg
1788 Thom: Berg
1789 Thomas Berg
1790 Thomas Berg
1791 Thomas Berg 31.3.1791 kuoli
Lars Hök 8.6.1791 täydennysmies
1792 Lars Höök
1793 Lars Höök
1794 Lars Höök
1795 Lars Höök
1796 Lars Höök
1797 Lars Höök
1798 Lars Höök
1799 Lars Höök
1800 Lars Höök
1801 Lars Höök
1802 Lars Höök
1803 Lars Höök
1804 Lars Höök
1805 Lars Höök
1806 Lars Höök
1807 Lars Höök

Värväysluettelot

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotSairasluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatLäänintilitVanhempi rykmenttiRuotutalolliset

Sotilaan nimi/nimet Kotiseutu Ikä Palv. vuosia Naim. Alkaen Selite Asti Kommentti Synt.
Luettelo 1773b 30.1.1773
Lars Karman 28 8 (1765) 30.1.1773 saa eron 1745

Sairasluettelot ja -todistukset

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatLäänintilitVanhempi rykmenttiRuotutalolliset

Nimi Selitys Aika Paikka
Sairasluettelo vuoden 1798 katselmuksen välissä
Lars Höök Sjuk i stället 28.6.1798 St: Michells Malm

Miehistöluettelot Riiassa

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotSairasluettelotRippikirjatHistoriakirjatLäänintilitVanhempi rykmenttiRuotutalolliset

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1700_8 Peer Ohlsson Hirfwoin
1700_11 Per Ollson Hirfwoin
1700_12 Per Ollson Hirfwoin
1701_1 Peer Olloffson Hirfwoin 9.12.1700 kuoli

Rippikirjat

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotSairasluettelotRiikaHistoriakirjatLäänintilitVanhempi rykmenttiRuotutalolliset

Sivu⇒ Kylä ja talo Sotilas perheineen Kommentit
Leppävirta RK 1777-1783
245 Öfverste Lieutenantens Compagnie Ivar Klein s. 1752
puoliso: Anna Karfwin s. 1752
flyttadt pag: 118
245 Öfverste Lieutenantens Compagnie Thomas Berg s. 1763
puoliso: Susanna Heiskain s. 13.4.1764
Leppävirta RK 1790-1801
329 Öfverste Lieutenantens Compagnie Thom: Berg s. 1763
puoliso: Susanna Heiskain s. 13.4.1764
+31.3.1791
329 Öfverste Lieutenantens Compagnie Lars Höök s. 1767
puoliso: Susanna Heiskain s. 13.4.1764
Leppävirta RK 1802-1813
947 Öfverste Lieuten:s Compag:e Lars Hök s. 1767
puoliso: Susanna Heiskain
Bostället i Polfvijärvi by

Historiakirjat

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotSairasluettelotRiikaRippikirjatLäänintilitVanhempi rykmenttiRuotutalolliset

Kylä ja talo Sotilas perheineen
Leppävirran seurakunta
Lars Lapberg
puoliso: Brita Kopotar vih. 1737
Polfvijerfvi Lars Karman
puoliso: Carin Kolaritar vih. 19.7.1767

Läänintilit

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotSairasluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatVanhempi rykmenttiRuotutalolliset

Vuosi Sotilas Alkaen Selite Asti Kommentti
1727_12 Samuel Ragwall
1728_9 Samuel Ruhwald
1728_11 Salom Rahwald
1728_12 Salomon Rahwald
1735_2 Lars Lappberg
1735_3 Lars Lapberg
1735_4 Lars Lapberg
1735_5 Lars Lappberg
1735_6 Lars Lapberg
1735_7 Lars Lapberg
1735_8 Lars Lapberg
1735_9 Lars Lappberg
1735_10 Lars Lappberg
1735_11 Lars Lapberg
1735_12 Lars Lappberg
1736_1 Lars Lapberg
1736_2 Lars Lapberg
1744 Hind: Wädur
1745 Hind: Wädur
1746 Lars Lapberg
1747 Lars Lappberg
1748 Lars Lappberg
1752 Lars Lappberg
1752b Lars Lappberg
1753 Lars Lackberg
1754 Lars Lapberg
1756 Lars Lappberg
1766 Lars Karman
1767 Lars Kerman
1768 Lars Kärman
1773 Ivar Klein 31.5.1773 otettu

Läänintilit sisältävät sotilaiden muonitus- ja apuveroluetteloita

Vanhempi rykmentti

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotSairasluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatLäänintilitRuotutalolliset

Katselmus Ruotu Nimi Pitäjä Kylät
Savon rykmentti, Everstiluutnantin komppania
x.8.1700 Riga 127 Peer Ohlsson Hirfwoin
Eversti Joachim von Cronmanin rykmentti, 8. komppania
Kapteeni Göösin komppanian katselmus
18.8.1685 Nyslotth 115 Petter Olofson Hirfwinen Leppävirta Kurialaranda

Nämä miehet on tunnistettu samaksi vanhemmassa ja uudemmassa rykmentissä

Ruotutalolliset katselmusluetteloissa

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotSairasluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatLäänintilitVanhempi rykmentti

Katselmus⇒ Kylät Talolliset
1767 Pålvijärvi
Varistaipal
Varistaipal
Mår: Turuin
Hind: Kåpoin
Er: Kåpoin
1775 Pålfvijerfvi
Waristaipal
Waristaipal
Mårt: Turuin
Hinr: Kåpåin
Christ: Kåpåin
1795 Polfvijerfwi
Waristaipal
Waristaipal
Mårten Turunen
Olof Kåponen
SIgfred Kåponen
1804 Polfvijerfvi
Varistaipal
Varistaipal
Mårten Turunen
Olof Kåponen
Zigfrid Kåponen


Varamiehet

Katselmusluettelot

AlkuunPalkkaluettelotVärväysluettelotLäänintilit

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1775_v 24.8.1775
Ruodun 127 varamies
Nils Mickoin Savolax och Läppävirda Sokn 20 ogift 11 3 1/2 1755
Katselmus 1788_v 28.9.1788
Ruotujen 127 ja 128 yhteinen varamies numero 46
Paul Wänn 23 3 ogift 5 7 (1785) 1765
Katselmus 1789_v 30.11.1789
Påhl Wend 24 4 ogift 5 7 (1785) 1765
Sotilaan nimi/nimet Alkaen Selite Ikä Jalkaa Koti­seutu
Asti Syy Palv. vuosia Tuumaa Naim. Synt.
Katselmus 1775_v 24.8.1775
Ruodun 127 varamies
Nils Mickoin   20 11 Savolax och Läppävirda Sokn
  3 1/2 ogift 1755
Katselmus 1788_v 28.9.1788
Ruotujen 127 ja 128 yhteinen varamies numero 46
Paul Wänn (1785) 23 5
  3 7 ogift 1765
Katselmus 1789_v 30.11.1789
Påhl Wend (1785) 24 5
  4 7 ogift 1765

Palkkaluettelot

AlkuunKatselmusluettelotVärväysluettelotLäänintilit

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
Ruotujen 127 ja 128 yhteinen varamies numero 46
1776_v Nils Michoin
1780_v Nils Mickoin
1781_v Nils Mickoin
1788_v Påhl Vänn
1789_v Påhl Wänn
1792_v -

Värväysluettelot

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotLäänintilit

Sotilaan nimi/nimet Kotiseutu Ikä Palv. vuosia Naim. Alkaen Selite Asti Kommentti Synt.
Luettelo 1773_v 22.3.1773
Ruodun 127 varamies
And: Såpain kihlakunnan piiskuriksi
Luettelo 1773b_v 6.7.1773
Nils Nilsson Mickoin Läppäwirda 19 ogift 6.7.1773 otettu 1754
Luettelo 1774_v 7.3.1774
Nils Mickoin 19 6.7.1773 otettu 1755

Läänintilit

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelot

Vuosi Sotilas Alkaen Selite Asti Kommentti
1752_v Eskel Keinoin
1753_v Eskel Keinoin
1754_v Eskell Keinoin
1754b_v Eskel Kainuin
1754c_v Eskel Käinoin
1756_v Eskel Keinoin
1757_v Eskel Keinoin
1758b_v Eskel Keinoin
1764_v Anders Såpain

Läänintilit sisältävät sotilaiden muonitus- ja apuveroluetteloita

KatselmuksetNimetKylätRuotu 126Ruotu 128

© Hannele Jäppinen, Väinö Holopainen 2023