AloitussivuSavon rykmenttiEverstiluutnantin komppania → Uudempi ruotulaitos

Savon rykmentti: Everstiluutnantin komppania

Uudempi ruotulaitos

Savon rykmentti siirtyi uudempaan ruotulaitokseen vuonna 1695. Miehet siirrettiin uusien muodostettujen komppanioiden ruotuihin.

Viimeinen koko vanhemman rykmentin katselmus on vuodelta 1685, ja osittaisetkin vuosilta 1686-96. Ensimmäinen koko uudemman rykmentin nimiluettelo on vuodelta 1700, ja osittaiset vuodelta 1696.

Tässä luetellut 73 ruodun miehet on tunnistettu samoiksi molemmissa rykmenteissä. He muodostavat 52 % koko komppanian vahvuudesta 139 ruotua.

Uudempi rykmentti 1700 Vanhempi rykmentti 1685, 1689-96
Ruotu Nimi Viite Komp. Ruotu⇒ Nimi Pitäjä Kylät
1 Jonas Wästman 2 2 8 Jonas Bästman Rantasalmi Tårasalo
38 2 Johan Wästmann
39 2 Johan Wästmann
2 Petter Pettersson Lydikäin 2 2 9 Peer Peersson Lydickein Rantasalmi Joutzenlax, Harjuranda
7 Matz Hindersson Philpoin 47 Matz Henderson Philpoin
48 Mattz Hindrichsson Philpoin
9 Anders Anderss: Hirfwoin 47 Anders Hirfwoin
48 Anders Hirfwoin
10 Olof Olofsson Bengtinen 2 2 60 Oloff Ohlss: Bengtinen Rantasalmi Palfwalax, Achwensalmj
12 Erich Eskillsson Qwintus 2 2 26 Erich Eskelsson Qwintus Rantasalmi Achwensalo
17 Michel Johansson Måna 47 Michell Johanson Måna
48 Michell Johansson Måna
19 Michel Issraelsson Pöllein 2 2 50 Michell Israelss Pöllein Rantasalmi Karhilantaipal, Pisamalax, Pöllönemi, Pisamalax
20 Jöran Jöransson Tijlikain 2 2 48 Jören Jörenss Tillikain Rantasalmi Räpåmäki, Woinsallmj
21 Daniel Jakobss. Waldain 2 2 53 Daniel Jacobss Walldåin Rantasalmi Warkaus, Temasalo
27 2 Daniell Jacobsson Valdain
24 Hindrich Hindersson Laitin 2 2 10 Hindrich Henderss Laitinen Rantasalmi Harjuranda
25 Matz Siroinen 2 2 1. korp Matz Matsson Sewoinen Rantasalmi
29 Oloff Michellsson Turuin 2 2 46 Peer Mårtenss Tullkj Rantasalmi _ellillä, Rijtalax
30 Matz Tålfwainen 44 2 Matz Ohlsson Tålwain
47 Matz Tålfwainen
48 Mattz Tålffwainen
31 Niels Greelson Röpoin 2 2 1 Niels Grelsson Råpoin Rantasalmi Randasalo
47 Niels Räpoin
48 Niels Räpoin
34 Johan Johansson Bröms 40 2 Johan Johansson Bröms
41 2 Johan Johansson Bröms
36 Matz Thomass: Puustin 25 2 Matz Thomason Puustin
42 2 Mattz Pustin
43 2 Mattz Pustin
37 Jackob Larson Wätäin 47 Jacob Wätein
39 Christer Ohlsson Williakain 2 2 59 Christer Oloffssonn Williakain Rantasalmi Asickalla
40 Hindrich Johanss: Nickoin 2 2 25 Hindrich Johanss Nickoin Rantasalmi Wahersalo, Achwensalo
42 Niels Hinderss Pijrhoin 20 2 Niels Hendersonn Piroinen
21 2 Niels Hendersonn Piroinen
25 2 Niels Henderson Piroin
27 2 Niels Henderssonn Piroin
43 Johan Erichsson Hafwerin 46 1 Johan Hafwerin
45 Jast Staffansson Renner 47 Joubst Staffanson Rännar
48 Joubst Staffansson Ränner
46 Thomas Hindersson Nirain 2 2 19 Thomas Henderss Niråinen Rantasalmi Hilldulla
54 Olof Grelson Parkuin 2 2 15 Oloff Grelss Parkuinen Rantasalmi Tuusmäkj, Kolkontaipal
55 Petter Andersson Kallin 2 2 13 Peer Andersson Kallinen Rantasalmi Tuusmäkj
47 Petter Kallm
48 Petter Kalm
56 Johan Laitinen 38 2 Johan Laitinen
39 2 Johan Laitinen
47 Johan Laitinen
48 Johan Laitinen
60 Oloff Påhlsson Ylöttuin 44 2 Oloff Påhlsson Ylötoin
75 Jakob Påhlsson Klåstarin 2 2 89 Jacob Påhlss Clostarin Kerimäki Kåckalla
77 Lars Hanss: Ollkinoro 2 2 85 Lars Hanss Olkinuora Kerimäki Simanala, Kiskillä, Hapalax
80 Hindrich Persson Tynckein 47 Hendrich Peerson Tynckin
48 Hindrich Pehrsson Tynckin
81 Peter Hindersson Tijlikain 47 Petter Henderson Tilikain
82 Per Månsson Turdinen 2 2 86 Peer Månsson Turdinen Kerimäki Hapalax, Suolamäkj
84 Daniel Wächwiläin 40 2 Daniel Wähviläin
41 2 Daniel Wähviläin
42 2 Daniel Wachwilain
43 2 Daniel Wächwiläin
85 Hindrich Matss. Sigwoin 47 Hendrich Matson Sighwoin
86 Herman Hanss: Steenberg 40 2 Herman Hansson Steenbergh
41 2 Herman Hansson Steenbergh
47 Herman Hanson Stenbergh
48 Herman Hansson Stenbergh
87 Matz Hanson Ålkinora 40 2 Matts Hansson Olkinora
41 2 Matts Hansson Olkinora
44 2 Matz Hansson Olkinora
45 2 Mattz Ålckinora
46 2 Matz Olkinora
88 Peer Nielson Erikain 25 2 Petter Niehlson Ärickain
40 2 Petter Nilsson Ärikain
41 2 Petter Nilsson Ärikain
42 2 Peer Ärckain
43 2 Peer Ärkain
89 Lukas Hansson Ålkinora 44 2 Lukas Hansson Olkinora
90 Måns Månsson Turdinen 2 2 104 Måns Månss Turdin Kerimäki Katamo, Hanjärfwi, Rijkolla
91 Peter Mårtenss: Tyssleff 2 2 87 Peer Mårtenss: Teslef Kerimäki Pakunalla, Huckalla, Peifwillä, Muhoila
92 Wolmar Matson Nickoin 47 Wollmar Matson Nickoin
48 Wolmar Mattzsson Nickoin
95 Anders Borgman 2 2 4. korp Lars Larsson Tampinen Sääminki
96 Anders Erichsson Kämärein 42 2 Anders Kämäräin
43 2 Anders Kämäräin
97 Olof Peersson Mustoin 47 Oloff Peerson Mustoin
98 Anders Person Mustoin 2 2 99 Anders Peerssonn Mustoin Kerimäki Joutzenemi, Helfwes
47 Anders Peerson Mustoin
48 Anders Pehrsson Mustoin
99 Jakob Pärsson Rämäin 2 2 108 Jacob Peerss:n Rämenen Kerimäki Wara, Laukansalo
100 Anders Larsson Lödiäin 2 2 103 Anders Larssonn Lödien Kerimäki Katamo
101 Johan Lödiäin 47 Johan Lödien
102 Hind: Nielson Silfwonen 47 Hendrich Niehlson Silfwenoin
103 Anders Johanss: Hafwerin 2 2 98 Anders Johanssonn Hofwerin Kerimäki Råkåniemj, Joutzenemi
104 Anders Månsson Tynkein 2 2 92 Anders Månssonn Tynckinen Kerimäki Päsoilla, Järfwenpä
105 Christer Hindersson Löpj 2 2 95 Christer Hindersson Läxi Kerimäki Kållenois, Hapaniemj
106 Simon Hindersson Lödiain 47 Simon Henderson Lödien
108 Matz Matsson Manikain 47 Matz Matson Mannikain
48 Mattz Mattzsson Mannikain
109 Thomas Staffanss: Pötruin 47 Thomas Staffanson Patruin
48 Thomas Staffansson Pattruin
110 Johan Staffanss: Orpoin 2 2 82 Johan Staffansson Orpoinen Kerimäki Ninimäkj, Kupialla, Månnikala, Pyllela
112 Michel Isacksson Karpin 2 2 81 Michell Isackss Karpain Kerimäki Suichalla, Klåstarilla, Tynckella
113 Brusius Månss: Turdinen 47 Brusius Månson Turdin
117 Petter Pettersson Pullin 20 1 Petter Petterssonn Pulliain
21 1 Petter Petterssonn Pulliain
25 1 Peer Peerson Pulliain
27 1 Peer Peerssonn Pulliain
120 Bertil Matsson Tirkain 1 1 113 Bertill Matzsson Tirckain Leppävirta Kurolax
121 Matz Anderss: Asikain 8 8 23 Mattz Andersson Asikain Leppävirta Timoila
125 Elias Karjalain 8 8 113 Ellias Johanson Karialain Leppävirta Timoila
127 Peer Ohlsson Hirfwoin 8 8 115 Petter Olofson Hirfwinen Leppävirta Kurialaranda
130 Anders Staffanss: Pijrain 8 8 117 Anders Staffanson Pjronen Leppävirta Staffanalamäkj, Mustamäkj
131 Peer Mattsson Läskinen 8 8 118 Peer Mattzson Läskinen Leppävirta Mustamäkj
45 8 Peer Leskinen
132 Matz Mattsson Kaipiain 8 8 119 Mattz Mattzson Kaipain Leppävirta Lylymäkj, Sejerlax
133 Mattz Nilsson Wäpsäläin 8 8 120 Mattz Nielson Wäpsäläin Leppävirta Ninimäkj, Sackarlax
134 Peer Peersson Kinnuin 8 8 19 Peer Peersson Kinnunen Leppävirta Rihiranda, Månnimäkj
135 Erich Hansson Puotinen 47 Erich Hanson Puorttinen
48 Erich Pourtinen
136 Påhl Påhlsson Pölläin 8 8 123 Påhl Påhlson Pöllönen Leppävirta Kåtalax
137 Staffan Christerss: Tackuin 25 8 Staffan Christerson Tackuin
33 8 Staffan Christersson Tackuin
44 8 Staffan Christerson Tackuin
45 8 Staffan Tuckian
138 Samuel Ohlsson Williakain 47 Samuel Ohlson Williakain

Uudempi rykmentti

Viite Luettelon kuvaus Katselmus Ruotuja SVAR kuvat
Savon rykmentti
SE/KrA/0022/1700/4 (1700), Rullor 1620-1723, Östersjöprovinserna, 1700, jan.-aug.
Everstiluutnantin komppanian miehistöluettelo x.8.1700 (Riga) 139 261

Vanhempi rykmentti

Viite Luettelon kuvaus Katselmus Ruotuja SVAR kuvat
eversti Joachim von Cronmanin rykmentti
SE/KrA/0022/1685/16, Rullor 1620-1723, Rullor 1685, Sverige och Finland Inf., Drag. Del 2, 1685, Rulla 16
1 Henkikomppanian katselmus 17.8.1685 (Nyslott) 143 274
2 Everstiluutnantin komppanian katselmus 17.8.1685 (Nyslåt) 141 290
8 Kapteeni Göösin komppanian katselmus 18.8.1685 (Nyslotth) 141 372
eversti Joakim von Cronmanin rykmentti
SE/KrA/0022/1689/12 (1689-1690), Rullor 1620-1723, Rullor 1689, Ingermanland och Keksholms län, Del 2
20 Kapteeni Kasper Seulenbachin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa 1.5.1689 .. 1.9.1689 (Narwen) - 114, 144, 150, 171, 192
21 Kapteeni Erich Göösin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa 19.5.1689 .. 1.9.1689 (Narwen) - 117, 139, 156, 177, 197
25 Everstiluutnantti Berndt Brakelin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa 13.4.1690 (Narven) - 248
eversti Joakim von Cronmanin rykmentti
Kansalisaekisto Astia, Inkerin ja Käkisalmen läänin tositekirja, 1691, Nide 9771
27 Kapteeni Kasper Seulenbachin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa 1.5.1691 .. 1.9.1691 (Narwen) - 874, 899, 923, 945, 967
eversti Joakim von Cronmanin rykmentti
Kansalisaekisto Astia, Inkerin ja Käkisalmen läänin tositekirja, 1692, Nide 9775
33 Kapteeni Kasper Seulenbachin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa 1.10.1692 .. 1.3.1693 (Narfwen) - 1132, 1137, 1144, 1150, 1156, 1163
eversti Joakim von Cronmanin rykmentti
Kansalisaekisto Astia, Inkerin ja Käkisalmen läänin tositekirja, 1693, Nide 9779
38 Kapteeni Kasper Seulenbachin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa 1.10.1693 .. 1.1.1694 (Narfwa) - 1208, 1214, 1220, 1226, 1232, 1238
eversti Joakim von Cronmanin rykmentti
Kansalisaekisto Astia, Inkerin ja Käkisalmen läänin tositekirja, 1694, Nide 9783
39 Kapteeni Kasper Seulenbachin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa 1.4.1694 .. 1.9.1694 (Narva) - 1083, 1102, 1120, 1139, 1157, 1177
40 Everstiluutnantti Ebbe Ludvig Tollin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa 31.3.1694 (Narfven) - 1067
41 Everstiluutnantti Ebbe Ludvig Tollin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa 1.5.1694 .. 1.9.1694 (Narven) - 1086, 1105, 1123, 1142, 1161
42 Kapteeni Kasper Seulenbachin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa 1.10.1694 .. 1.12.1694 (Narven) - 1183, 1189, 1195
eversti Joakim von Cronmanin rykmentti
Kansalisaekisto Astia, Inkerin ja Käkisalmen läänin tositekirja, 1695, Nide 9787
43 Kapteeni Kasper Seulenbachin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa 1.1.1695 .. 1.9.1695 (Narven) - 557, 563, 568, 583, 607, 624, 643, 641, 679
44 Kapteeni Sigfrid Rappengrenin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa 1.4.1695 .. 1.9.1695 (Narven) - 586, 610, 628, 646, 664, 682
45 Kapteeni Kasper Seulenbachin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa 1.10.1695 .. 1.12.1695 (Narven) - 691, 698, 704
eversti Joakim von Cronmanin rykmentti
Kansalisaekisto Astia, Inkerin ja Käkisalmen läänin tositekirja, 1696, Nide 9791
46 Kapteeni Kasper Seulenbachin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa 1.1.1696 .. 1.6.1696 (Narven) - 1034, 1040, 1046, 1058, 1078, 1096
47 Majuri Claes Jacob von Werdenhoffin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa 1.4.1696 .. 1.6.1696 (Narva) - 1049, 1069, 1087
48 Kapteeni Kasper Seulenbachin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa 1.10.1696 .. 1.12.1696 (Narven) - 1108, 1114, 1120

© Väinö Holopainen 2023