AloitussivuSavon rykmenttiEverstiluutnantin komppaniaPalkkaluettelot → 1745

Savon rykmentti: Everstiluutnantin komppania

Palkkausluettelo 13.9.1745 (Randasalmj)

73-118: Alla de innom denne Clausule i Kärimäki Sochn befinnande Compag: Rote Nummerem är uti kyrkiaerna här Publicerat wordet, det de efter freds fördraget d: 27 aug: 1743 emellan Cronorne Swerige och Ryssland infrån Nyslåtts Befästning uti districten norr och wäster, en Distance af 2:ne Swenska mihl Komma at höra under den Ryska Cronan, dy blifwa till widare här uth slutne.

MiehistöEsikuntaTiedot

Ruotu Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1 Fried: Joh: Schepper
2 Petter Silain
3 Johan Pöllström
4 Michell Tour
5 Lars Janhuin
6 Michell Ikähäimoin
7 Olof Pölläin
8 Pähl Hakulin
9 Abram Hurtig
10 Niels Kackin
11 Michell Turqwist
12 Anders Nyberg
13 Johan Tårback
14 Petter Tilikain
15 Petter Lasoin
16 Petter Judin
17 Petter Gåsman
18 Hindrich Kuckoin
19 Petter Häggström
20 Anders Turuin
21 Jacob Siösten
22 Petter Tropihl
23 Casper Pittkäin
24 Otto Reinh: Bånde
25 Simon Ingeman
26 Samuel Swartz
27 Knut Näfwa
28 Hindrich Willman
29 Olof Sistoin
30 Staffan Lagerberg
31 Arfwid Flinck
32 Mårten Kärnits
33 Olof Otin
34 Mattz Lagbom
35 Påhl Natt
36 Anders Nordman
37 Johan Teiti
38 Johan Finberg
39 Hendrich Beem
40 Gustaf Ruskain
41 Påhl Skrikberg
42 Hindrich Kethon 10.7.1745 kuoli
43 Petter Tallroth
44 Anders Swanberg
45 Michell Såpain
46 Simon Tafast
47 Vitus Casp: Haimen
48 Thomas Otin
49 Matz Sill
50 Hindrich Päsoin
51 Hindrich Tegelberg
52 -
53 Niels Håffberg
54 Michell Kars
55 Hindrich Mölnare
56 -
57 Petter Lydikäin
58 Elias Nyckberg
59 Staffan Österman
60 Petter Pryts
61 Johan Kaupin
62 Hindrich Parfwiain
63 Jacob Wätäin
64 Michell Purdin
65 Johan Järnwijk
66 Erich Frijman
67 Olof Klenström 25.6.1745 hylättiin
68 Petter Kinnuin
69 Jacob Biörnfäldt
70 Johan Amorin vapaaehtoinen
71 Michell Matilain
72 Påhl Kärfwin
73 Hindrich Ringberg
74 -
75 Påhl Turberg
76 Lars Hagberg
77 Michell Pålack
78 Petter Pettrijn
79 -
80 Michell Hillberg
81 Niels Backström
82 Thomas Tunström
83 Matts Rijkoin
84 Johan Hynman
85 Joseph Kainolain
86 Anders Kobijn
87 Matz Silfwergren
88 Mårten Hångain
89 Matts Elg
90 Anders Laugren
91 Thomas Lööf
92 Petter Tilenberg
93 Jöran Sijkberg
94 Abraham Weckling
95 Lukas Finman
96 -
97 -
98 Thomas Twilling
99 Johan Hångain
100 -
101 Olof Keinoin
102 Anders Rörwijk
103 Johan Lång
104 Hans Aspe
105 Anders Turuin
106 -
107 Lars Köster
108 Abram Mätzo
109 Mattz Löfwendahl
110 Anders Läckström
111 Johan Kåistin
112 Anders Lindqwist
113 Jöran Mackgren
114 Hindrich Kaxoin
115 -
116 Petter Hardikain
117 Niels Renhorn
118 Staffan Kamberg
119 Gideon Åberg
120 Matts Läskin
121 Hans Haikoin
122 Påhl Aspberg
123 Willhelm Afleck
124 Matts Ahlsström
125 Niels Kanckström
126 Johan Nederbreg
127 Lars Lappberg
128 Hindrich Wädur
129 Påhl Modig
130 Påhl Bastberg
131 Johan Byrberg
132 Olof Laijbeck
133 Michel Biörn
134 Abram Röngren
135 Bertill Oxman
136 Petter Tranwijk
137 Knut Walmark
138 Lars Skieppman
139 Zakris Kåpoin

EsikuntaMiehistöTiedot

Palkka Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1. rumpali Johan Wirfwell 28.1.1742 otettu
2. rumpali Petter Färnberg 31.5.1742 otettu

TiedotMiehistöEsikunta

Alkuperäinen palkkaluettelo sisältää seuraavat sarakkeet:

Lähteet:

NimetSotilaat ruoduittainLuettelo 1744Luettelo 1746

© Väinö Holopainen 2023