AloitussivuSavon rykmenttiEverstiluutnantin komppaniaPalkkaluettelot → 1746

Savon rykmentti: Everstiluutnantin komppania

Palkkausluettelo 1.9.1746 (Randasalmj)

73-118: Alla de innom denne Clausule i Kärimäki Sochn befinnande Compag: Rote Nummerem är uti kyrkiaerna här Publicerat wordet, det de efter freds fördraget d: 27 aug: 1743 emellan Cronorne Swerige och Ryssland infrån Nyslåtts Befästning uti districten norr och wäster, en Distance af 2:ne Swenska mihl Komma at höra under den Ryska Cronan, dy blifwa till widare här uth slutne.

MiehistöEsikuntaTiedot

Ruotu Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1 Fried: Joh: Schepper
2 Petter Silain
3 Johan Pöllström
4 Michell Tour
5 Lars Janhuin
6 Michell Ikäheimoin
7 Olof Pöllöin
8 Påhl Hakulin
9 Abram Hurtig
10 Niels Kackin
11 Michell Turqwist
12 Anders Nyberg
13 Johan Tårback
14 Matts Tilikain
15 Petter Lasoin
16 Petter Judin
17 Petter Gåsman
18 Hindrich Kuckoin
19 Petter Häggström
20 Anders Turuin
21 Jacob Siösten
22 Petter Tropihl
23 Casper Pittkäin
24 Otto Reinh: Bånde
25 Simon Ingreman
26 Samuel Swartz
27 Cnut Näfwa
28 Hindrich Willman
29 Olof Sistoin
30 Staffan Lagerberg
31 Arfwid Flink
32 Mårten Kärnitz
33 Olof Otin
34 Matts Lagbom
35 Påhl Natt
36 Anders Nordman
37 Johan Teitj
38 Johan Finberg
39 Hindrich Beem
40 Gustaf Ruskain
41 Påhl Skrikberg
42 -
43 Petter Tallroth
44 Anders Swanberg
45 Michell Såpain
46 Simon Tafast
47 Vitus Haimen
48 Thomas Otin
49 Matts Sill
50 Hindrich Päsoin
51 Hindrich Tegerlberg
52 -
53 Niels Håffberg
54 Michell Kars
55 Hindrich Mölnare
56 -
57 Petter Lydikäin
58 Elias Nyckberg
59 Staffan Österman
60 Petter Prytts
61 Johan Kaupin
62 Hindrich Parfwiain
63 Jacob Wätäin
64 Michell Purdin
65 Johan Järnwijk 25.6.1745 hylättiin
Matz Järnberg 14.8.1745 palkkamies
66 Erich Frijman 2.3.1746 kotitilan hoitoon
Olof Spehlman 2.3.1746 palkkamies 21.5.1746 kuoli
67 Olof Wallström 1.3.1746 otettu
68 Petter Kinnuin
69 Jacob Biörnfäldt
70 Johan Amorin vapaaehtoinen
71 Michell Matilain
72 Påhl Kärfwin
73 Hindrich Ringsten
74 -
75 Påhl Turberg
76 Lars Hagberg
77 Michell Pålack
78 Petter Pettrin
79 -
80 Michell Hillberg
81 Niels Beckström
82 Thomas Tunström
83 Matts Rijkoin
84 Johan Hynman
85 Joseph Kainolain
86 Anders Kobijn
87 Matts Silfwergren
88 Mårten Hångain
89 Matts Elgh
90 Anders Laugren
91 Thomas Lööf
92 Petter Tilenberg
93 Jöran Sijkberg
94 Abram Weckling
95 Lukas Finman
96 -
97 -
98 Thomas Twilling
99 Johan Hångain
100 -
101 Olof Keinoin
102 Anders Rörwijk
103 Johan Långh
104 Hans Aspe
105 Anders Turuin
106 -
107 Lars Köster
108 Abram Mätzo
109 Matts Löfdahl
110 Anders Löckström
111 Johan Kåistin
112 Anders Lindqwist
113 Jöran Mackgren
114 Hindrich Kaxoin
115 -
116 Petter Hardikain
117 Niels Renhorn
118 Staffan Kamberg
119 Gideon Åberg
120 Matts Läskin
121 Hans Haikoin
122 Påhl Aspberg
123 Willhelm Afleck
124 Matts Ahlström
125 Niels Kankström
126 Johan Nederbreg
127 Lars Lappberg
128 Hindrich Wädur
129 Påhl Modig
130 Påhl Bastberg
131 Johan Byrberg
132 Olof Laibeck
133 Michell Biörn
134 Abram Röngren
135 Bertill Oxman
136 Petter Tranwijk
137 Cnut Walmark
138 Lars Skieppman
139 Zachris Kåpoin

EsikuntaMiehistöTiedot

Palkka Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1. rumpali Johan Wirfwell
2. rumpali Petter Färnberg

TiedotMiehistöEsikunta

Alkuperäinen palkkaluettelo sisältää seuraavat sarakkeet:

Lähteet:

NimetSotilaat ruoduittainLuettelo 1745Luettelo 1747

© Väinö Holopainen 2023