AloitussivuSavon rykmenttiEverstiluutnantin komppaniaLäänintilit, apuverot ja kulut → Suostuntavero 1753

Savon rykmentti: Everstiluutnantin komppania

Sotilaiden maksuluettelo läänintileistä 1753

Suostuntavero 1753

Förteckning öfwer de gemena Knechtars bewillningz afgift wid Kongl: Safwolaxka Infanteriet och Öfwerste Lieutenantens Compagnie för åhr 1753

Christina 7.2.1754

41, 42, 43, 44, 45 Stadnat på den Dubieusa Gräntsen

70 På den dubieusa gräntzen

Ifrån och med N:o 73 till och med N:o 105 förblefne på Ryska sidan medels gräntse skilnaden

Ifrån och med N:o 108 till och med N:o 118 genom sednaste gräntse skilnaden afgångne

Ruotu Nimi Hopea­rahaa Kommentit
2 Petter Sillain 4 1/3
3 Johan Pölström 4 1/3
4 Olof: Frisk 4 1/3
5 Giärdt Stadig 4 1/3
6 Mickel Ikäheimoin 4 1/3
7 Johan Krogerus 4 1/3 (vapaaehtoinen)
8 Erich Oxman 4 1/3
9 Abraham Hurtig - 19.10.1752 (hylätty)
9 Clement Thomasson Pastin Färdig 4 1/3 19.10.1752 (täydennysmies)
10 Petter Järn 4 1/3
11 Olof Klöster 4 1/3
12 Anders Nyberg 4 1/3
13 Johan Tårrback 4 1/3
14 Matts Tilikain 4 1/3
15 Lars Lasoin 4 1/3
16 Petter Judin 4 1/3
17 Petter Gåsman 4 1/3
18 Henrich Kuckoin 4 1/3
19 Petter Heggström 4 1/3
20 Joseph Immoin 4 1/3
21 Jacob Kobin 4 1/3
22 Petter Tropihl 4 1/3
23 Casper Pitkäin 4 1/3
25 Johan Tornberg 4 1/3
26 Samuel Swats 4 1/3
27 Påhl Sparf 4 1/3
28 Henrich Willman 4 1/3
29 Adam Kopparberg 4 1/3
30 Staffan Lagerberg 4 1/3
31 Påhl Grönlund 7.4.1753 (otettu)
32 Mårten Kärnits 4 1/3
33 Mickel Matilain 4 1/3
34 Herman Zitting 4 1/3 (vapaaehtoinen)
35 Grels Läskinen 4 1/3
36 Påhl Skrikberg 4 1/3
37 Johan Ahlfors 4 1/3
38 Niels Mager 4 1/3
39 Påhl Kiöpman - 12.9.1752 (hylätty)
39 Påhl Kontin Flinta 4 1/3 12.9.1752 (kulkumies)
40 Gustaf Ruskain 4 1/3
46 Mattz Hielte 4 1/3
48 Sigfred Swana 4 1/3
49 Matts Sill 4 1/3
50 Elias Kylsten 4 1/3
51 Henrich Tegelberg 4 1/3
52 Larss Purström 4 1/3
53 Niels Hoffberg 4 1/3
54 Lars Örn - 30.7.1753 (hukkui)
55 Petter Tallroth 4 1/3
56 Erich Ekebom 4 1/3
57 Ifwar Stålt 4 1/3
58 Johan Lind 4 1/3 (vapaaehtoinen)
59 Erich Dunder 4 1/3
60 Henrich Ekorn 4 1/3
61 Henrich Biörckgren 4 1/3
62 Johan Starck 4 1/3
63 Adam Leijon 4 1/3
64 Olof Lång 4 1/3
65 Anders Swanberg - 24.10.1752 (hylätty)
65 Eric Wirilander 4 1/3 24.10.1752 (vapaaehtoinen)
66 Thomas Hyllsten 4 1/3
67 Olof Wahlström 4 1/3
68 Anders Kinman 4 1/3
69 Jacob Biörnfeldt 4 1/3
71 Niels Turesson 4 1/3
72 Lars Kiämpe 4 1/3
106 Anders Friwillig 4 1/3
107 Lars Klosterberg 4 1/3
120 Petter Sundberg 4 1/3
121 Hans Haickoin 4 1/3 - 16.7.1753 (hylätty)
121 Johan Klåstarin Silfwerberg 16.7.1753 (täydennysmies)
122 Påhl Aspberg 4 1/3
123 Johan Carel 4 1/3
124 Mats Ahlström 4 1/3
125 Niels Kanckström 4 1/3
126 Petter Orre 4 1/3
127 Lars Lackberg 4 1/3
128 Henrich Wädur 4 1/3
129 Påhl Modig - 12.1.1753 (hylättty)
129 Abraham Pölläin Laxström 4 1/3 12.1.1753 (palkkamies)
130 Påhl Bastberg 4 1/3
131 Abraham Malmsten 4 1/3
132 Olof Laijbeck 4 1/3
133 Petter Dahl 4 1/3
134 Abraham Röngren 4 1/3
135 Matts Berg 4 1/3
136 Gregorius Storm 4 1/3
137 Knut Walmarck 4 1/3
138 Påhl Tapper 4 1/3
139 Zacharias Koppoin 4 1/3

Lähde: Nide 8848 Astia

© Väinö Holopainen 2023