AloitussivuSavon rykmenttiEverstiluutnantin komppaniaLäänintilit, apuverot ja kulut → Vaateraha 1754 varamiehet

Savon rykmentti: Everstiluutnantin komppania

Täydennysmiesten maksuluettelo läänintileistä 1754

Vaateraha 1754

Förtekning på Wargiärnings manskapet vid Öfwerste Lieuttenantens Compagnie hwilcka på följande sätt undfått sine Beklädnings penningar för År 1754, Neml:

Randasalmi 20.2.1755

Ruotu Nimi Hopea­rahaa Kommentit
2 Anders Häinoin 3:10:16
3 Mattz Kåckoin 3:10:16
4 Jeremias Päsåin 3:10:16
5 Olof Häiskain 3:10:16
7 Anders Pustin - _.11.1754 (karkasi)
10 Pål Nykäin 3:10:16
11 Jöran Nykäin 3:10:16
12 Erich Klostarin 3:10:16
13 Mattz Päsoin 3:10:16
14 Petter Lasoin 3:10:16
15 Lars Natuin 3:10:16
16 Johan Kuosmain 3:10:16
17 Adam Räisäin 3:10:16
18 Hindrick Kuckoin 3:10:16
20 Lars Kärfwin 3:10:16
21 Petter Klostarin 3:10:16
22 Erich Tålfwain 3:10:16
23 Jöran Sistoin 3:10:16
24 Petter Törröin 3:10:16
26 Johan Mälkiä 3:10:16
27 Hindrich Päsoin 3:10:16
28 Petter Sistoin 3:10:16
33 Nils Ruskain 3:10:16
34 Mårten Törröin 3:10:16
35 Michel Wäpsäläin 3:10:16
36 Hindr. Häiskain 3:10:16
37 Jöran Hallonen 3:10:16 18.2.1754 (otettu)
46 Simon Hämäläin 3:10:16
47 - 3:10:16
49 Anders Nåusiain 3:10:16
50 Hindr: Päsoin 3:10:16
51 Lars Natuin 3:10:16
53 Anders Natuin 3:10:16
58 Abraham Kåtilain 3:10:16
59 Johan Kärkäin 3:10:16
60 Thomas Otin 3:10:16
61 Mattz Kåsoin 3:10:16
62 Adam Kutwoin 3:10:16
63 Anders Klostarin 3:10:16
64 Petter Kåndiain 3:10:16
67 Michel Norman 3:10:16
69 Lars Huttunen 3:10:16
71 Petter Lydikäin 3:10:16
72 Petter Nåusiain 3:10:16
106 Hindr: Soinolain 3:10:16 4.3.1754 (otettu)
107 Johan Kockain 3:10:16 4.3.1754 (otettu)
119 Joh. Kårålain 3:10:16
120 Anders Laitinen 3:10:16
122 Nils Kåsunen 3:10:16
123 Lars Kylloin 3:10:16
124 Joran Hilduin 3:10:16
126 Olof Kåsoin 3:10:16
127 Eskel Käinoin 3:10:16
128 Anders Kåsoin 3:10:16
129 Staffan Carhuin 3:10:16
130 Pål Tirkoin 3:10:16
131 Mattz Pölläin 3:10:16
132 Johan Wadsten 3:10:16
133 Anders Pölläin 3:10:16
134 Johan Wirfwell 3:10:16
135 Casper Oxman 3:10:16
136 Johan Jurfwin 3:10:16
137 Hindr. Hilduin 3:10:16
139 Anders Koppoin 3:10:16

Lähde: Nide 8851 Astia

Alkuperäisessä luettelossa kerrotaan lisäksi kuka on vastaanottanut rahan.

© Väinö Holopainen 2023