AloitussivuSavon rykmenttiJuvan komppaniaRuotu → 61 ☰ 

Juvan komppania: ruotu 61<>

Ruotutalot ovat kylissä: Ruokola, Ylivesi (Juva)

Yhteenveto ruodussa palvelleista miehistä lähteistä pääteltynä

Nimi Alkaen Asti Tulo ruotuun Lähtö ruodusta Kommentti #
Mats Persson Pulkkinen mainittu 1700 17.5.1701 1
Johan Pulkkinen mainittu 1712 ennen 1720 2
Erik Pulkkinen 1724 24.8.1741 3
Valentin Hård Montonen 4.1742 30.6.1744 4
Petter Hård Horn 30.6.1744 6.2.1761 5
Staffan Kaartinen 25.6.1761 1.7.1762 6
Henrik Gerlander 16.8.1762 15.9.1767 Everstiluutnantin komppania ruotu 48 7
Anders Modig Auvinen 29.12.1767 6.7.1785 täydennysmies 61 8
Johan Fredrik von Fieandt 1.1.1786 30.4.1789 ruotu 42 9
Mats Man Maaranen 1.5.1789 10.5.1790 täydennysmies 60/61 10
Mickel Pulck Man Pulkkinen 30.5.1790 28.6.1798 täydennysmies 60/61 11
Henrik Knekt Kutilainen 1.9.1798 mainittu 1807 täydennysmies 57/67 12

Varamiehet

Nimi Alkaen Asti Tulo ruotuun Lähtö ruodusta Kommentti #
Ruodun 61 varamies
Mats Ollikainen mainittu 1752 mainittu 1760 1
Anders Auvinen mainittu 1764 29.12.1767 ruotu 61 2
1776 lähtien ruotujen 60 ja 61 yhteinen varamies numero 32
Anders Liikanen 16.9.1776 mainittu 1781 2,3
Mats Maaranen 4.2.1781 1.5.1789 ruotu 61 3,4
Mickel Pulck Pulkkinen 13.10.1789 30.5.1790 ruotu 61 4,5
Anders Ask Auvinen 1792 mainittu 1806 5,6


Lähteet

VaramiehetOikealle osoittavat nuolet (⇒) ovat linkkejä skannattuihin kuviin

Katselmusluettelot

AlkuunPalkkaluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitSotilaseläkkeetPerukirjatRuotutalollisetVapaa teksti

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1712 6.9.1712
Johan Pulkin palkka­mies
Katselmus 1720 15.9.1720
-
Katselmus 1721 21.9.1721
-
Katselmus 1735 16.6.1735
Erich Pulkin Savolax 39 11 gift (1724) 1696
Katselmus 1749_5 8.5.1749
Petter Härd
Katselmus 1754 9.4.1754
Petter Hård
Katselmus 1758 22.2.1758
Petter Horn 37 9 (1749) 1721
Katselmus 1763 12.2.1763
Staffan Kardon 1.7.1762 karkasi
Hind: Gerlander Saf: 19 1/2 ogift 16.8.1762 1744
Katselmus 1767 21.8.1767
Eric Pulkin 24.8.1741 kaatui Lappeenrannassa
Wallentin Hård _.4.1742 ruotu­mies 30.6.1744 hankki miehen tilalleen
Petter Hård 30.6.1744 palkka­mies 6.2.1761 karkasi
Staffan Kordin _.6.1761 palkka­mies 1.7.1762 karkasi
Henric Gerlander Karelen, Kides 22 4 ogift 16.8.1762 vapaaehtoinen 1745
Katselmus 1772 29.3.1773
Anders Modig Jockas 33 1/4 5 1/4 gift (1767) 1739
Katselmus 1775 21.8.1775
Henric Gerlander vapaaehtoinen 15.9.1767 siirto Everstiluutnantin komppaniaan
Anders Aufwin Modig Jockas 36 8 gift 10 4 1/4 29.12.1767 1739
Katselmus 1778 8.9.1778
Anders Modig Joccas 39 11 gift 5 7 29.12.1767 1739
Katselmus 1782 11.7.1782
Anders Modig Jockas 43 15 gift 5 4 29.12.1767 otettu 1739
Katselmus 1785 6.7.1785
Anders Modig Jockas 46 18 gift 5 5 (1767) 6.7.1785 saa eron 1739
Katselmus 1788 25.9.1788
Joh: Fr: v: Fieandt vänrikki
Katselmus 1789 5.11.1789
Johan F: von Fieandt luutnantti 30.4.1789 poistettiin
Matts Marain Man Jockas 28 1/2 ogift 5 4 1.5.1789 täydennys­mies 1761
Katselmus 1790 16.9.1790
Matts Mann 10.5.1790 kuoli
Michell Pulck Mann Jockas 20 1/4 ogift 5 6 30.5.1790 täydennys­mies 60/61 1770
Katselmus 1795 9.6.1795
Michel Mann Jockas 25 6 gift 5 6 (1789) 1770
Katselmus 1798 28.6.1798
Michell Mann 28.6.1798 hylätään
-
Katselmus 1801 14.6.1801
Michell Mann 28.6.1798 hylättiin
Henric Knecht Ruokolax 25 3 1/2 ogift 5 11 1.9.1798 täydennys­mies 57/67 1776
Katselmus 1804 25.6.1804
Henric Knecht Ruokolax 28 6 1/3 gift 5 8 (1798) 1776
Sotilaan nimi/nimet Alkaen Selite Ikä Jalkaa Koti­seutu
Asti Syy Palv. vuosia Tuumaa Naim. Synt.
Katselmus 1712 6.9.1712
Johan Pulkin   palkka­mies
 
Katselmus 1720 15.9.1720
-  
 
Katselmus 1721 21.9.1721
-  
 
Katselmus 1735 16.6.1735
Erich Pulkin (1724) 39 Savolax
  11 gift 1696
Katselmus 1749_5 8.5.1749
Petter Härd  
 
Katselmus 1754 9.4.1754
Petter Hård  
 
Katselmus 1758 22.2.1758
Petter Horn (1749) 37
  9 1721
Katselmus 1763 12.2.1763
Staffan Kardon  
1.7.1762 karkasi
Hind: Gerlander 16.8.1762 19 Saf:
  1/2 ogift 1744
Katselmus 1767 21.8.1767
Eric Pulkin  
24.8.1741 kaatui Lappeenrannassa
Wallentin Hård _.4.1742 ruotu­mies
30.6.1744 hankki miehen tilalleen
Petter Hård 30.6.1744 palkka­mies
6.2.1761 karkasi
Staffan Kordin _.6.1761 palkka­mies
1.7.1762 karkasi
Henric Gerlander 16.8.1762 vapaaehtoinen 22 Karelen, Kides
  4 ogift 1745
Katselmus 1772 29.3.1773
Anders Modig (1767) 33 1/4 Jockas
  5 1/4 gift 1739
Katselmus 1775 21.8.1775
Henric Gerlander   vapaaehtoinen
15.9.1767 siirto Everstiluutnantin komppaniaan
Anders Aufwin Modig 29.12.1767 36 10 Jockas
  8 4 1/4 gift 1739
Katselmus 1778 8.9.1778
Anders Modig 29.12.1767 39 5 Joccas
  11 7 gift 1739
Katselmus 1782 11.7.1782
Anders Modig 29.12.1767 otettu 43 5 Jockas
  15 4 gift 1739
Katselmus 1785 6.7.1785
Anders Modig (1767) 46 5 Jockas
6.7.1785 saa eron 18 5 gift 1739
Katselmus 1788 25.9.1788
Joh: Fr: v: Fieandt   vänrikki
 
Katselmus 1789 5.11.1789
Johan F: von Fieandt   luutnantti
30.4.1789 poistettiin
Matts Marain Man 1.5.1789 täydennys­mies 28 5 Jockas
  1/2 4 ogift 1761
Katselmus 1790 16.9.1790
Matts Mann  
10.5.1790 kuoli
Michell Pulck Mann 30.5.1790 täydennys­mies 60/61 20 5 Jockas
  1/4 6 ogift 1770
Katselmus 1795 9.6.1795
Michel Mann (1789) 25 5 Jockas
  6 6 gift 1770
Katselmus 1798 28.6.1798
Michell Mann  
28.6.1798 hylätään
-  
 
Katselmus 1801 14.6.1801
Michell Mann  
28.6.1798 hylättiin
Henric Knecht 1.9.1798 täydennys­mies 57/67 25 5 Ruokolax
  3 1/2 11 ogift 1776
Katselmus 1804 25.6.1804
Henric Knecht (1798) 28 5 Ruokolax
  6 1/3 8 gift 1776

Palkkaluettelot

AlkuunKatselmusluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitSotilaseläkkeetPerukirjatRuotutalollisetVapaa teksti

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1731 Erich Pulkin
1733 Erich Pulkin
1734 Erik Pulkin
1735 Erich Pulkin
1736 Erik Pulkin
1737 Erich Pulkin
1738 Erick Pulkin
1739 Erik Pulkin
1740 Erick Pulkin
1741 Erich Pulkin
1744 Wallentin Hård 29.7.1744 esitti miehen tilalleen
Petter Hård 29.7.1744 palkkamies
1745 Petter Hård
1746 Petter Hård
1747 Petter Hård
1748 Petter Hård
1749 Petter Hård
1750 Petter Hård
1751 Petter Hård
1752 Petter Hård
1753 Petter Hård
1754 Petter Hård
1755 Petter Hård
1756 Petter Hård
1757 Petter Horn
1758 Petter Horn
1759 Petter Hård
1760 Petter Horn
1761 Petter Horn 6.2.1761 karkasi
Staffan Kardin 25.6.1761 palkkamies
1762 Staffan Kardon 1.7.1762 karkasi
1763 Hind: Gerlander 16.8.1762 otettiin
1764 Hindr: Gerlander
1766 Hindr: Gerlander
1767 Hend: Gerlander
1768 Hindr: Gerlander _.9.1767 siirto Everstiluutnantin komppaniaan
Anders Modig 29.12.1767 täydennysmies
1769 Anders Modig
1770 Anders Modig
1771 Anders Modig
1773 Anders Modig
1775 Anders Modig
1776 Anders Modig
1777 Anders Modig
1778 And: Modig
1779 Anders Modig
1780 And:s Modig
1781 And Modig
1782 And:s Modig
1783 And: Modig
1784 And: Modig
1785 And: Modig 6.7.1785 sai eron
-
1786 Joh: Fr: v. Fieandt 1.1.1786 ruodusta 42
1787 Joh: Fried: v: Fieandt kadetti
1788 Joh: Fried: v: Fieandt vänrikki, palvelee Henkikomppaniassa
1789 Fred: v: Fiandt kadetti 30.4.1789 poistettiin
Mats Marain Man 30.4.1789 täydennysmies
1790 Mats Man 10.5.1790 kuoli
Michel Pulk Man 30.5.1790 täydennysmies 60/61
1791 Mich: Man
1792 Michell Mann
1793 Michell Mann
1794 Michell Mann
1795 Mich: Mann
1796 Mich Mann
1797 Michell Mann
1798 Michell Mann 28.6.1798 hylättiin
-
1799 Henr: Kneght 1.9.1798 täydennysmies 57/67 N:o 30
1800 Hinric Knecht
1801 Henric Knecht
1802 Hinric Kneckt
1803 Henric Knäckt
1804 Henric Knächt
1805 Henric Kneckt
1806 Henric Knecht
1807 Henric Kneckt

Miehistöluettelot Riiassa

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitSotilaseläkkeetPerukirjatRuotutalollisetVapaa teksti

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1700_8 Matts Persson Pulkinen
1700_11 Matz Person Pulkinen
1700_12 Matz Person Pulkinen
1701_1 Matz Person Pulkinen
1701_2 Mattz Pehrsson Pulkinen
1701_3 Matts Persson Pulkinen
1701_4 Matts Persson Pulkinen
1701_5 Matz Person Pulkinen
1701_6 Matts Persson Pulkinen 17.5.1701 kuoli

Rippikirjat

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotRiikaHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitSotilaseläkkeetPerukirjatRuotutalollisetVapaa teksti

Sivu⇒ Kylä ja talo Sotilas perheineen Kommentit
Juva RK 1741-1751
I 196 Såldater Eric Pulkin
puoliso: Elin Pafwil:n
Leski sivulle Tom II 58
II 58 Ylivesi
puoliso: Elin Pafwil: s. 1700
lapsia: Christina Pulckin, Eric
II 40 Ruokola 1 Walentin Måndoin s. 1723
puoliso: Maria Sallin s. 1719
Vanh: Anders Måndoin, Anna Ruocolain
I 196 Såldater Walentin Måndoin Håård Vide Tom II fol 40
I 196 Såldater Petter Hård s. 1718
puoliso: Carin Kallin s. ___
Juva RK 1751-1758
II 49 Ingilä
puoliso: Elin Pafwil: s. 1700
lapsia: Eric Pulckin
E:a vid: super: pag: 47
II 47 Lehickola
puoliso: Elin Pafwil: s. 1700
lapsia: Eric Pulckin
E:a, Erik Pulkkisen leski
II 20 Ruokola 1 Walentin Måndoin s. 1723
puoliso: Maria Sallin s. 1719
Vmo + 3.4.1758
II 20 Ruokola 1 Walentin Måndoin s. 1723
puoliso: Chirst: Lambin s. 28.4.1736
I 118 Soldater Pett: Hård s. 1718
puoliso: Carin Kallin s. 1719
lapsia: Styfson Eric Pulckin s. 21.3.1739
II 27 Pulckila Anders Påhlss. Aufwin s. 8.6.1738
Juva RK 1776-1788
II 181 Soldater And: Modig s. 8.6.1738
puoliso: Carin Ruokol: s. 23.12.1745
lapsia: Std:r Anna Caisa Pohjal:
Vaimo + 16.4.1788
Juva RK 1791-1802
162 Ylivesi Anders Aufvin
puoliso: Anna Maria Pastin
+ 3.5.1797, lesken uusi puoliso Johan Anniain
175 Soldater Michel Mann Pulkin ifr. S:t Michel, afsked. 1798
175 Soldater Henric Kneckt Kotilain s. 1776 ifr. Ruokolax u.b. 1797
Juva RK 1803-1805
II 306 Soldater Hans Knekt s. 1776 til 281
II 281 Ylivesi 2 Henrik Knekt s. 1776
Juva RK 1823-1833
III 608 Wuorilax 1
puoliso: Anna Pastin s. 1763
fr.610, Inh. E:a Rf., + 15.2.1832, 1. puoliso Anders Modig Auvinen
Mikkeli RK 1777-1784
II: Antola 1
puoliso: Anna Pastinen
Isä: Maths Pastinen, flyttade til Jockas, Anders Modig Auvisen vmo

Historiakirjat

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotRiikaRippikirjatHenkikirjatLäänintilitSotilaseläkkeetPerukirjatRuotutalollisetVapaa teksti

Kylä ja talo Sotilas perheineen
Juvan seurakunta
Harmala
Pitkelax
Ylivesi
Eric Pulkin
puoliso: Elin Pafwilain
lapsia: Christin, Eric, Catharina, Påhl, Cathar:, Elin
Ruokola Walentin Mondoin s. 1723K k. 22.8.1787
puoliso: Mar: Sallin s. 1719K k. 7.4.1758
lapsia: Bertil, Anna, Maria, Catharina
Ruokola Walentin Mondoin s. 1723K k. 22.8.1787
puoliso: Chirst: Lambin s. 1736K k. 24.5.1785
lapsia: Mats, Helena, Anna, Michel
Ylivesi
Pulckila
Petter Hård
puoliso: Carin Kallin vih. 1747
lapsia: Johan (oä:), Petter, Carin, Maria
Pulckila
Ylivesi
Heilala
Anders Påhlss. Aufwin Modig s. 8.6.1738
puoliso: Carin Hansdr Ruokolain s. 23.12.1745 k. 16.4.1788
lapsia: Jacob, Brigitta, Anders, Henric, Johan, Regina, Mathias, Carin, Pehr
Ylivesi
Wuorilax
Anders Påhlss. Aufwin Modig s. 8.6.1738
puoliso: Anna Maria Pastin s. 1763K k. 15.2.1832
lapsia: Petter
Mikkelin seurakunta
Antoila
puoliso: Anna Maria Mattsdr Pastin s. 16.12.1762

Henkikirjat

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatLäänintilitSotilaseläkkeetPerukirjatRuotutalollisetVapaa teksti

Pitäjä Vuosi Kylä ja talo Sotilaan perhe Sivu⇒
Juva 1727 Ylliwässi 2 Solld: Erich Pullckins hustru 2021A

Henkikirjat sisältävät sotilaiden vaimoja ja leskiä

Läänintilit

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatSotilaseläkkeetPerukirjatRuotutalollisetVapaa teksti

Vuosi Sotilas Alkaen Selite Asti Kommentti
1735_2 Erich Pulkin
1735_3 Erich Pulkin poistunut 25.2.
1744 Petter Hård
1745 Petter Hård
1746 Petter Hård
1747 Petter Hård
1748 Petter Hård
1752 Petter Hård
1752b Petter Hård
1753 Petter Hård
1754 Petter Hård
1756 Petter Hård
1766 Henric Gerlander vapaaehtoinen
1767 Henric Gerlander vapaaehtoinen
1768 Anders Modig
1773 Anders Modig

Läänintilit sisältävät sotilaiden muonitus- ja apuveroluetteloita

Sotilaseläkkeet

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitPerukirjatRuotutalollisetVapaa teksti

Sotilaskonttorin nimiluettelo myönnetyistä eläkkeistä

Arvo Nimi Syntynyt Palv.vuosia Kotipaikka Myönnetty Rivi Kommentti
Soldat Henric Knekt 1776 12 , 4231

Koko komppania

Perukirjat

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitSotilaseläkkeetRuotutalollisetVapaa teksti

Päiväys Sotilas Perhe Kylä Kuva⇒ Ruotu Kommentti
Juvan seurakunta
15.8.1789 Förafsk. Sold. Anders Aufwin puoliso: Chatarina Rokolain +
lapsia: Anders, Johan, Mats, Petter, Regina, Chatarina
44 61

Ruotutalolliset katselmusluetteloissa

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitSotilaseläkkeetPerukirjatVapaa teksti

Katselmus⇒ Kylät Talolliset
1735 Roukula
Roukula
Yllewässi
Johannes Rokelain
Johan Ollikains öde
Staffan Hörman
1775 Ruokola
Yliwesi
Ruokola
Sigf. Mondoin
Matts Harmain
Zachris Ruokol:
1801 Ylivesi
Rokola
Rokola
Hannoiser
Anders Mondoin
Zacharias Raholain

Vapaa teksti

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitSotilaseläkkeetPerukirjatRuotutalolliset

Tieto Viite
Geni profiili: Erik Pulkkinen Geni.com

Muihin lähteisiin perustuvaa tietoa


Varamiehet

Katselmusluettelot

AlkuunPalkkaluettelotVärväysluettelotRippikirjatLäänintilitPerukirjat

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1775_v 24.8.1775
Ruodun 61 varamies
-
Katselmus 1776_v 16.9.1776
-
Katselmus 1788_v 25.9.1788
Ruotujen 60 ja 61 yhteinen varamies numero 32
Matts Marain
Katselmus 1789_v 30.11.1789
Matts Marain 1.5.1789 ruotusotilaaksi
-
Katselmus 1795_v 12.2.1795
Anders Ask Jockas 21 3 ogift 5 7 (1792) 1774
Katselmus 1806_v 10.3.1806
Anders Ask Jockas 32 14 gift 5 7 (1792) 1774
Sotilaan nimi/nimet Alkaen Selite Ikä Jalkaa Koti­seutu
Asti Syy Palv. vuosia Tuumaa Naim. Synt.
Katselmus 1775_v 24.8.1775
Ruodun 61 varamies
-  
 
Katselmus 1776_v 16.9.1776
-  
 
Katselmus 1788_v 25.9.1788
Ruotujen 60 ja 61 yhteinen varamies numero 32
Matts Marain  
 
Katselmus 1789_v 30.11.1789
Matts Marain  
1.5.1789 ruotusotilaaksi
-  
 
Katselmus 1795_v 12.2.1795
Anders Ask (1792) 21 5 Jockas
  3 7 ogift 1774
Katselmus 1806_v 10.3.1806
Anders Ask (1792) 32 5 Jockas
  14 7 gift 1774

Palkkaluettelot

AlkuunKatselmusluettelotVärväysluettelotRippikirjatLäänintilitPerukirjat

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
Ruotujen 60 ja 61 yhteinen varamies numero 32
1783_v Matts Marain
1784_v Matts Marain

Värväysluettelot

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotRippikirjatLäänintilitPerukirjat

Sotilaan nimi/nimet Kotiseutu Ikä Palv. vuosia Naim. Alkaen Selite Asti Kommentti Synt.
Luettelo 1774_v 24.2.1774
Ruodun 61 varamies
-
Luettelo 1779_v 18.6.1779
Ruotujen 60 ja 61 yhteinen varamies numero 32
Anders Lijkain S:t Michel 21 1/2 1758
Luettelo 1780_v 21.2.1780
And. Likain S:t Michel 22 1/6 1758
Luettelo 1781_v 5.2.1781
Anders Ljkain kuollut
Matts Marain 20 4.2.1781 otetaan 1761
Luettelo 1790_v 8.3.1790
Matts Marain 1.5.1789 ruotusotilaaksi
Michel Pulkinen Pulck 13.10.1789 otettiin
Luettelo 1791_v 1.4.1791
Michel Pulck 30.5.1790 ruotusotilaaksi N:o 61
-

Rippikirjat

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotLäänintilitPerukirjat

Sivu⇒ Kylä ja talo Sotilas perheineen Kommentit
Juva RK 1791-1802
181 Wargernings Manskap Anders Ask Auvin
puoliso: Lena Ruokolain s. 1764
Juva RK 1803-1805
II 317 Wargernings Manskap Anders Ask
puoliso: Helena Ruokol: s. 1764
til p.221, vmo + 1804

Läänintilit

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRippikirjatPerukirjat

Vuosi Sotilas Alkaen Selite Asti Kommentti
1752_v Mattz Ollikain
1753_v Mattz Ollikain
1754_v Mats Ollikain
1754b_v Mattz Ollikain
1754c_v Mattz Ollikain
1756_v Mattz Olikain
1757_v Matts Ollikain
1758_v Matts Ollikain
1758b_v Matts Ollikain
1760_v Mats Ollikain
1764_v Anders Aufwin

Läänintilit sisältävät sotilaiden muonitus- ja apuveroluetteloita

Perukirjat

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRippikirjatLäänintilit

Päiväys Sotilas Perhe Kylä Kuva⇒ Ruotu Kommentti
Juvan seurakunta
5.10.1811 Variernings karlen Anders Ask + puoliso: Anna Siskåin
lapsia: Johan Aufvin
Rokåla by 360 v60 v61

KatselmuksetNimetKylätRuotu 60Ruotu 62

© Mauri Kiukas, Hannele Jäppinen, Maija-Liisa Laakso, Väinö Holopainen 2024