AloitussivuSavon rykmenttiJuvan komppaniaKatselmukset → 1758

Savon rykmentti: Juvan komppania

Katselmus 22.2.1758 (Jockas)

MiehistöEsikuntaTiedot

Ruotu Kylä(t) Sotilaan nimi Ikä Palv.v. Naim. Alkaen Selite Asti Syy Tulo → Lähtö
1 Laukala,
Kiskilä
Casper Pohlman 30 11
2 Kaihumäki Henrich Storck 39 9
3 Wechmais Jacob Svana 31 9 22.2.1758 saa eron → 22.2.1758 saa eron
Petter Immoin 19 ogift 22.2.1758 täydennysmies hyväksytään 22.2.1758 täydennysmies hyväksytään →
4 Wechmais,
Taipall
Henrich Trana 36 9
5 Surniemi,
Warparanda
Johan Siöman 26 8
6 Rångala Jacob Hagman 30 7
7 Hulkola,
Pohois
Anders Biörckgreen 25 7
8 Immola,
Patela,
Luomala
Jacob Tandinen gift 22.2.1758 hyväksytään 22.2.1758 hyväksytään →
9 Kaskis,
Tyrimäki
Johan Ducat 46 28
10 Kaskis,
Håttila
Petter Gust: Duncker 22 4
11 Kaskis,
Håttila,
Mietula
Nils Svensk 30 7
12 Yliwäsi,
Såiniemi
Olof Källgreen 27 8 22.2.1758 saa eron → 22.2.1758 saa eron
Påhl Kåndiain 18 ogift 22.2.1758 hyväksytään 22.2.1758 hyväksytään →
13 Kiskilänemi,
Hetaiärwi
Jeremias Järnsko 34 10
14 Hetaiärwi Petter Fermer 26 3
15 Såpala Henrich Ådahl 30 5
16 Kåikala,
Wisala,
Pajusalmi
-
17 Mietula,
Hetajärwi,
Wuorenma
Carl Gust. Lifländer 40 5 22.2.1758 saa eron → 22.2.1758 saa eron
Staffan Laitin 22 gift 22.2.1758 hyväksytään 22.2.1758 hyväksytään →
18 Randois,
Laukala
Joach: Fred: Duncker 21 4
19 Marala Michael Holmberg 39 9
20 Pelkilä,
Marala
Anders Giers 37 7
21 Kåikala,
Ahola
Anders Gråsteen 40 6
22 Läskilä Abram Ingberg 30 6
23 Liewola Eskell Beckman 45 6
24 Härkälä,
Hetaiärw
Staffan Haling 46 29
25 Heinåla,
Liewola
Michael Håfberg 30 5
26 Halåla,
Ruokåla,
Ahola
Erich Svala 27 9
27 Haikarila Johan Backman 37 6
28 Mäkiöis Lars Snell 29 7
29 Påchiois,
Mäkiöis
Johan Lampeen 30 6
30 Påchiois Johan From 40 8
31 Kasentaipal Henr: Smedman 28 5
32 Kangais Henrich Biörn 52 29
33 Kangais,
Kättula
Matts Holm 28 8
34 Teiwala Johan Örn 35 11
35 Ollikala Påhl Flinck 39 13
36 Hatsåla,
Naränge
Olof Storm 28 8
37 Ollikala Johan Snellman 25 5
38 Hatsåla,
Näringe
Henrich Meiier 40 16
39 Näringe Johan Tetting 30 8
40 Maiwala,
Auwila
Joh: Henr: Aminoff 20 3
41 Maiwala,
Matila
Jöran Stålt 22 3
42 Murdois,
Remojärwi
Thomas Wise 31 8
43 Remojärwi Lars Lanteen 32 7
44 Tuchkala Ifwar Weman 38 5
45 Tuchkala Petter Bofinck 45 8
46 Pitkälax Carl Fried: Jägerhorn 2
47 Yliwäsi Matts Mondoin 44 26
48 Kilpåla,
Knutilamäki
Michael Hielte 26 2
49 Cuosmala Lars Hedman 26 6
50 Lähikola Henrich Gedda 46 12
51 Wuorema,
Hyötöis
Nils Hård 40 15
52 Wuorenma,
Remojärwi
Ahlb: Fried: von Fieandt 2
53 Narila Henr: Hackspik 32 8
54 Karkiama Anders Hiellström 30 10 22.2.1758 saa eron → 22.2.1758 saa eron
Anders Huttuin 32 gift 22.2.1758 täydennysmies hyväksytään 22.2.1758 täydennysmies hyväksytään →
55 Pitkälax Lars Åman 35 7
56 Pitkälax Erich Kinman 38 7
57 Karkiama,
Ollikala,
Pulckila
Lars Ripa 36 8
58 Pitkälax Nicolaus von Kraemer 22 5
59 Pitkälax Johan Gökman 35 7
60 Ruokola,
Pulkila
Påhl Glada 36 9
61 Yliwäsi Petter Horn 37 9
62 Pitkälax Matts Grip 37 17
63 Yliwäsi,
Såiniemi
Petter Barckman 30 3
64 Matila,
Såinemi,
Summala
Henrich Duva 36 9
65 Pulckila Påhl Gök 40 17
66 Såiniemi Matts Udd 48 16
67 Näringe,
Härkälä,
Wuorenma
Johan Krus 32 8
68 Teiwala,
Tuchkala,
Wächmais
Samuel Flyght 28 7
69 Rasala,
Laukala
Erich Meiier 46 15
70 Pylckälä Henr: Håvman 41 6
71 Maiwala,
Teiwala,
Wuoremma
Henr: Sågman 21 6
72 Maiwala,
Pitkälax
Michel Wipa 25 9
73 Järwenpä,
Männymäki,
Kaskis
Matts Häger 26 6
74 Mäkiöis,
Matila,
Härkälänemi
Anders Oinoin 46 28 22.2.1758 saa eron → 22.2.1758 saa eron
Petter Haloin 21 ogift 22.2.1758 hyväksytään 22.2.1758 hyväksytään →
75 Kaislaiärwi,
Marala,
Rångala
Mårten Mört 34 8
76 Sywäis,
Wättilä
Nicolaus Pohlman 24 10
77 Kaitais Abram Tållman 24 7
78 Kärisalo Anders Lifländer 42 24
79 Kåtkatlax Henrich Drak 48 18
80 Kärisalo Johan Linman 28 6
81 Kåtkatlax Påhl Örn 30 14
82 Kåtkatlax Mårten Lattuin 54 35 22.2.1758 saa eron → 22.2.1758 saa eron
Lars Kårholain 25 ogift 22.2.1758 täydennysmies hyväksytään 22.2.1758 täydennysmies hyväksytään →
83 Kåtkatlax Påhl Pulckin 50 16
84 Kåtkatlax Nils Oxman 35 1
85 Häyrylä,
Kåtkatlax,
Katissalax
Matts Stormbalck 46 16 22.2.1758 saa eron → 22.2.1758 saa eron
Nils Kåpoin 26 gift 22.2.1758 täydennysmies hyväksytään 22.2.1758 täydennysmies hyväksytään →
86 Ruokojärwi Olof Källman 28 6
87 Jåråsnemi Olof Kaupin 47 29
88 Jåråsnemi Iwar Lundtstaka 40 16
89 Ruokonemi Matts Bergman 25 6
90 Häyrylä,
Ruokoniemi
Petter Uggla 29 8
91 Häyrylä Joh: Helgström 40 15
92 Häyrylä Anders Parckoin _7 15
93 Kaitais Paul Brusin _8 15
94 Häyrylä Johan Sparv 29 9
95 Häyrylä Henrich Frisk 41 15
96 Häyrylä Olof Lutman 40 3
97 Häyrylä,
Sywäis
Olof Kätolin 30 11
98 Wättilä Arfved Orre 28 9
99 Sywäis Matts Kylman 30 11
100 Mawesi Anders Lyding 36 15
101 Mawesi Olof Hydman 29 5
102 Måndolamäki Thure Thureson 44 24
103 Måndolamäki Thomas Uf 24 8
104 Savuniemi Anders Brun 33 15
105 Savuniemi Adam Strömbom 39 6
106 Lachnalax,
Kaitais
Anders Nerman 30 8
107 Lachnalax Jeremias Färm 26 3
108 Lachnalax Abram Ruth 29 6
109 Sydänma Anders Öman 25 6
110 Kaitais Brusius Hämäläin 30 11
111 Kaitais Johan Andikain 49 29
112 Kaitais Mårten Modig 26 1
113 Kaitais,
Häyrylä
Johan Eklund 30 14
114 Kaitais Thomas Falck 40 15
115 Hasula Staffan Kårp 28 11
116 Hasula Carl Widman 58 17 22.2.1758 saa eron → 22.2.1758 saa eron
-
117 Sipilä Nils Sunman 43 16
118 Rauhaniemi,
Kardila
Olof Ruth 58 16 22.2.1758 saa eron → 22.2.1758 saa eron
Petter Kånduin 31 ogift 22.2.1758 täydennysmies hyväksytään 22.2.1758 täydennysmies hyväksytään →
119 Tannila,
Kåskutjärwi,
Sulkawa,
Karjulanmäki
Påhl Tiger 45 13 22.2.1758 saa eron → 22.2.1758 saa eron
Morten Mieloin 23 ogift 22.2.1758 täydennysmies hyväksytään 22.2.1758 täydennysmies hyväksytään →
120 Mändyis,
Laukansari,
Karjulanmäki
Jöran Andersson 30 12
121 Vätälä,
Ruotila,
Sairala
Lars Eklöf 37 14
122 Wätälä,
Kammåla
Petter Realman 30 6
123 Kammåla Lars Gamman 40 16
124 Mändyis Påhl Skärman 29 7
125 Mändyis,
Kaitais
Petter Löppöin 34 2
126 Haltula,
Tunnila
Matts Härmelin 22 8
127 Pardala,
Tunnila
Nils Kuckoin 35 gift 22.2.1758 ruotu esitti, hyväksytään 22.2.1758 ruotu esitti, hyväksytään →
128 Erikala,
Haltula
Matts Nirberg 41 14
129 Kaitais,
Rachkåla
Lars Lackman 45 7 22.2.1758 saa eron → 22.2.1758 saa eron
Anders Purdin 22 ogift 22.2.1758 täydennysmies hyväksytään 22.2.1758 täydennysmies hyväksytään →
130 Marala,
Kaitais,
_uokåla
Henr: Läberg 52 14
131 Kaipala Thomas Jordan 50 14
132 Idenlax,
Kaipåla
Anders Imoin 45 16
133 Idenlax,
Lingola,
Rauhamäki
Hans Dahl 25 11
134 Såpala,
Mändyis
Anders Högman 27 7
135 Ruotila,
Sipilä
Erich Käton 30 7
136 Kammåla,
Auwila,
Ryhälä
Matts Törnquist 46 18
137 Karjulamäki Johan Hast 20 2

EsikuntaMiehistöTiedot

Palkka Sotilaan nimi Arvo Alkaen Selite Asti Syy Tulo → Lähtö
1. rumpali Joseph Hiskou Trumslagare
2. rumpali Hans Hilsko Trumslagare

TiedotMiehistöEsikunta

Alkuperäinen katselmusluettelo sisältää seuraavat sarakkeet:

Lähteet:

NimetSotilaat ruoduittainKatselmus 1754Katselmus 1763

© Maija-Liisa Laakso 2023