AloitussivuSavon rykmenttiJuvan komppaniaRuotu → 30 ☰ 

Juvan komppania: ruotu 30<>

Ruotutalot ovat kylissä: Pohjois (Juva)

Yhteenveto ruodussa palvelleista miehistä lähteistä pääteltynä

Nimi Alkaen Asti Tulo ruotuun Lähtö ruodusta Kommentti #
Henrik Johansson Halonen mainittu 1700 mainittu 1702 1
Mårten Seilonen mainittu 1712 2
Henrik Jaara 19.3.1719 mainittu 1724 3
Mickel Ilvonen 1727 15.6.1747 4
Johan From Luukkonen 20.7.1750 21.8.1767 5
Abraham Tupp Tuukkanen 8.9.1770 16.10.1772 6
Johan Friman 16.10.1772 22.1.1773 7
Tomas Tupp Kukko 1.3.1774 3.3.1792 8
Erik Vilhelm Pohlman 3.3.1792 10.9.1795 ruotu 36 9
Henrik Asp Gran Reponen 10.9.1795 mainittu 1807 täydennysmies 30/34 10

Varamiehet

Nimi Alkaen Asti Tulo ruotuun Lähtö ruodusta Kommentti #
Ruodun 30 varamies
Tomas Kakko 1771 mainittu 1773 1
1776 lähtien ruotujen 30 ja 34 yhteinen varamies numero 17
Anders Lautiainen 24.10.1776 19.6.1788 ruotu 16 2,2
Johan Jan Janhunen 9.3.1789 26.3.1792 3,3
Henrik Asp Reponen 14.2.1793 10.9.1795 ruotu 30 4,4
Anders Vid 1.9.1801 ruotu 49 5,5
Mats Mild 1802 mainittu 1806 ruotu 34 6,6


Lähteet

VaramiehetOikealle osoittavat nuolet (⇒) ovat linkkejä skannattuihin kuviin

Katselmusluettelot

AlkuunPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitSotilaseläkkeetRuotutalolliset

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1712 6.9.1712
Mårthen Henderss Seilain palkka­mies
Katselmus 1719 27.10.1719
Hindrik Jahra 19.3.1719 majuri Enebergin ottama
Katselmus 1720 15.9.1720
Hindrich Jara Österbåten 24 2 - (1718) 1696
Katselmus 1721 21.9.1721
Hindrich Jara Österbåten 25 3 - (1718) 1696
Katselmus 1735 16.6.1735
Michel Ilfwoin Savolax 33 8 gift (1727) 1702
Katselmus 1751 22.4.1751
Johan From
Katselmus 1754 9.4.1754
Johan From
Katselmus 1758 22.2.1758
Johan From 40 8 (1750) 1718
Katselmus 1763 12.2.1763
Joh. From Jockas 45 12 gift (1751) 1718
Katselmus 1767 21.8.1767
Michel Ilfvoin 15.6.1747 kuoli
Johan From Jockas 56 17 ogift 20.7.1750 palkka­mies 21.8.1767 saa eron 1711
Katselmus 1772 29.3.1773
-
Katselmus 1775 21.8.1775
Abraham Tukain Tupp 8.9.1770 ruotu­mies 16.10.1772 esitti miehen tilalleen
Joh. Frijman 16.10.1772 palkka­mies 22.1.1773 hylättiin
Thomas Tupp Jockas 20 1 1/3 ogift 11 2 1.3.1774 palkka­mies 1755
Katselmus 1778 8.9.1778
Thomas Tupp Joccas 23 4 1/2 ogift 5 9 1/2 1.3.1774 1755
Katselmus 1782 11.7.1782
Thomas Tupp Jockas 27 8 1/4 gift 5 9 1/2 1.3.1774 otettu 1755
Katselmus 1785 6.7.1785
Thomas Tupp Jockas 30 11 gift 5 9 1/2 (1774) 1755
Katselmus 1788 25.9.1788
Thomas Tupp 33 14 gift 5 9 1/2 (1774) 1755
Katselmus 1789 5.11.1789
Tohmas Tupp Jockas 34 15 gift 5 9 1/2 (1774) 1755
Katselmus 1790 16.9.1790
Thomas Tupp Jockas 35 15 3/4 gift 5 9 1/2 (1775) 1755
Katselmus 1795 9.6.1795
Thomas Tupp 3.3.1792 sai eron
Eric Wilh: Pohlman 3.3.1792 lippu­mies
Katselmus 1798 28.6.1798
Eric Vilhelm Pohlman lippu­mies 10.9.1795 ruotuun 36
Henric Asp Gran Viborg 26 5 gift 5 8 10.9.1795 täydennys­mies 30/34 1772
Katselmus 1801 14.6.1801
Henric Grahn Wiborg 29 8 gift 5 8 (1793) 1772
Katselmus 1804 25.6.1804
Henric Gran Viborg 32 8 gift 5 8 (1796) 1772
Sotilaan nimi/nimet Alkaen Selite Ikä Jalkaa Koti­seutu
Asti Syy Palv. vuosia Tuumaa Naim. Synt.
Katselmus 1712 6.9.1712
Mårthen Henderss Seilain   palkka­mies
 
Katselmus 1719 27.10.1719
Hindrik Jahra 19.3.1719 majuri Enebergin ottama
 
Katselmus 1720 15.9.1720
Hindrich Jara (1718) 24 Österbåten
  2 - 1696
Katselmus 1721 21.9.1721
Hindrich Jara (1718) 25 Österbåten
  3 - 1696
Katselmus 1735 16.6.1735
Michel Ilfwoin (1727) 33 Savolax
  8 gift 1702
Katselmus 1751 22.4.1751
Johan From  
 
Katselmus 1754 9.4.1754
Johan From  
 
Katselmus 1758 22.2.1758
Johan From (1750) 40
  8 1718
Katselmus 1763 12.2.1763
Joh. From (1751) 45 Jockas
  12 gift 1718
Katselmus 1767 21.8.1767
Michel Ilfvoin  
15.6.1747 kuoli
Johan From 20.7.1750 palkka­mies 56 Jockas
21.8.1767 saa eron 17 ogift 1711
Katselmus 1772 29.3.1773
-  
 
Katselmus 1775 21.8.1775
Abraham Tukain Tupp 8.9.1770 ruotu­mies
16.10.1772 esitti miehen tilalleen
Joh. Frijman 16.10.1772 palkka­mies
22.1.1773 hylättiin
Thomas Tupp 1.3.1774 palkka­mies 20 11 Jockas
  1 1/3 2 ogift 1755
Katselmus 1778 8.9.1778
Thomas Tupp 1.3.1774 23 5 Joccas
  4 1/2 9 1/2 ogift 1755
Katselmus 1782 11.7.1782
Thomas Tupp 1.3.1774 otettu 27 5 Jockas
  8 1/4 9 1/2 gift 1755
Katselmus 1785 6.7.1785
Thomas Tupp (1774) 30 5 Jockas
  11 9 1/2 gift 1755
Katselmus 1788 25.9.1788
Thomas Tupp (1774) 33 5
  14 9 1/2 gift 1755
Katselmus 1789 5.11.1789
Tohmas Tupp (1774) 34 5 Jockas
  15 9 1/2 gift 1755
Katselmus 1790 16.9.1790
Thomas Tupp (1775) 35 5 Jockas
  15 3/4 9 1/2 gift 1755
Katselmus 1795 9.6.1795
Thomas Tupp  
3.3.1792 sai eron
Eric Wilh: Pohlman 3.3.1792 lippu­mies
 
Katselmus 1798 28.6.1798
Eric Vilhelm Pohlman   lippu­mies
10.9.1795 ruotuun 36
Henric Asp Gran 10.9.1795 täydennys­mies 30/34 26 5 Viborg
  5 8 gift 1772
Katselmus 1801 14.6.1801
Henric Grahn (1793) 29 5 Wiborg
  8 8 gift 1772
Katselmus 1804 25.6.1804
Henric Gran (1796) 32 5 Viborg
  8 8 gift 1772

Palkkaluettelot

AlkuunKatselmusluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitSotilaseläkkeetRuotutalolliset

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1731 Michell Ilfwåin
1733 Michel Ilfwåin
1734 Michel Ilwoin
1735 Michel Ilfwoin
1736 Michel Ilwoin
1737 Michel Ilfwåin
1738 Michel Ilfwåin
1739 Michel Ilfwoin
1740 Michel Ilfwåin
1741 Michel Ilfwåin
1744 Michel Ilfwoin
1745 Michel Ilfwoin
1746 Michel Ilfwoin
1747 Michel Ilfwoin 15.6.1747 kuoli
1748 -
1749 -
1750 Johan From 20.7.1750 otettu
1751 Johan From
1752 Johan From
1753 Johan From
1754 Johan From
1755 Johan From
1756 Johan From
1757 Johan From
1758 Johan From
1759 Johan From
1760 Johan From
1761 Johan From
1762 Johan From
1763 Johan From
1764 Johan From
1766 Johan From
1767 Johan From 21.8.1767 hylättiin
-
1768 -
1769 -
1770 Abraham Tukain 8.9.1770 ruotumies
1771 Abrah: Tukain Tupp 31.12.1770 sotilasnimi käyttöön
1773 Abraham Tupp 16.10.1772 esitti miehen tilalleen
Johan Fri___ 16.10.1772 palkkamies 22.1.1773 hylättiin
-
1775 Thomas Tuup
1776 Thomas Tupp
1777 Johan Tupp
1778 Joh: Tupp
1779 Thomas Tupp
1780 Thomas Tupp
1781 Thom: Tupp
1782 Thom: Tupp
1783 Thom: Tupp
1784 Thomas Tupp
1785 Thomas Tupp
1786 Thomas Tupp
1787 Thomas Tupp
1788 Thom: Tupp
1789 Thomas Tupp
1790 Tomas Toup
1791 Thom: Tupp
1792 Thomas Tupp 3.3.1792 sai eron
E:W: Påhlman 3.3.1792 lippumies
1793 Eric Vilh: Pohlman lippumies
1794 Eric Vilh: Påhlman lippumies
1795 Eric W: Pohlman lippumies 10.9.1795 ruotuun 36
Henric Gran 10.9.1795 täydennysmies
1796 Hindrick Gran
1797 Henric Gran
1798 Henric Graan
1799 Henr: Gran
1800 Hinric Gran
1801 Henric Grahn
1802 Henric Gran
1803 Henric Grahn
1804 Henric Grahn
1805 Henric Gran
1806 Henric Grahn
1807 Henric Grön

Värväysluettelot

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitSotilaseläkkeetRuotutalolliset

Sotilaan nimi/nimet Kotiseutu Ikä Palv. vuosia Naim. Alkaen Selite Asti Kommentti Synt.
Luettelo 1770 7.9.1770
-
Abr Abramson Tuckain 7.9.1770 ruotumies toistaiseksi
Luettelo 1773c 7.7.1773
Johan Frij 22.1.1773 hylättiin
-
Luettelo 1774 24.2.1774
Johan Frij 22.1.1773 hylättiin
Thomas Kuckonen 19 ogift 24.2.1774 palkkamies otetaan 1755

Miehistöluettelot Riiassa

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitSotilaseläkkeetRuotutalolliset

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1700_8 Hindrik Johansson Haloinen
1700_11 Hendrich Johansson Halloin
1700_12 Hendrich Johanson Haloinen
1701_1 Hendrich Johanson Haloin
1701_2 Hendrich Johanson Halloin
1701_3 Hindrik Johansson Haloinen
1701_4 Hindrik Johansson Haloinen
1701_5 Hendrich Johanson Halloin
1701_6 Hindrik Johansson Haloinen
1701_7 Hindrik Johansson Haloinen
1701_8 Hindrik Johansson Haloinen
1701_9 Hindrik Johansson Haloinen
1701_10 Hindrik Johansson Haloinen
1701_11 Hindrik Johansson Haloinen
1701_12 Hindrik Johansson Haloinen
1702_1 Hindrik Johansson Haloinen
1702_2 Hindrik Johansson Haloinen
1702_3 Hindrik Johansson Haloinen
1702_4 Hindrik Johansson Haloinen

Rippikirjat

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitSotilaseläkkeetRuotutalolliset

Sivu⇒ Kylä ja talo Sotilas perheineen Kommentit
Juva RK 1741-1751
II 176 Kaihumäkj
puoliso: Maria Rautiain s. 1700
lapsia: Henrich Jahra, Eric, Anna
Äiti: Susanna Thoma'dr Patelain
I 189 Såldater Mich. Ilfwoin
puoliso: Carin Nåpoin
Leski sivulle 161
I 161 Pohjois
puoliso: Carin Nåpoin s. 1694
I 90 Soinemi 5 Johan Lukoin s. 1724
puoliso: Carin Pussin s. 1724
I 189 Såldater Joh. From s. 1724
puoliso: Carin Pustin s. 1729
Juva RK 1751-1758
I 94 Pohjois
puoliso: Carin Nåpoin s. 1694
E:a, + 29.4.1757, Michel Ilvosen leski
I 112 Soldater Joh: From s. 1724
puoliso: Carin Pustin s. 1729
Vaimo + 27.7.1759
Juva RK 1776-1788
II 174 Soldater Thom: Tupp s. 1752
puoliso: Chirst: Hännin s. 21.11.1757
Juva RK 1791-1802
171 Soldater Thom. Tupp Kucko s. 1752
puoliso: Christ. Hännin s. 21.11.1753
lapsia: Johan
afsked.. Rotfattig i Ollikala
171 Soldater Henric Gran Repoin s. 1772
puoliso: Sophia Janhuin s. 1773
ifrån Ryssland 1798 u.b.
Juva RK 1803-1805
II 300 Soldater Henric Grahn
puoliso: Sophia Janhoin

Historiakirjat

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHenkikirjatLäänintilitSotilaseläkkeetRuotutalolliset

Kylä ja talo Sotilas perheineen
Juvan seurakunta
Näringi
Kaihunmäki
Hendrich Jahra k. .11.1731
puoliso: Maria Rautiain s. 1700K k. 17.1.1752
lapsia: Hindrich, Erich, Abraham, Anna
Pohjois Mich. Ilfwoin s. 1701K k. 8.6.1747
puoliso: Carin Nåpoin s. 1694K k. 29.4.1757
Soinemi Joh. Larss. Lukoin s. 23.3.1724
puoliso: Carin Pustin s. 1729K k. 27.7.1759
lapsia: Petter, Johannes, Anders
Teifwala
Pohjois
Abram Abramss. Tukain s. 7.3.1743 k. 27.2.1796
puoliso: Anna Carlsdr Repoin s. 19.10.1744 k. 7.4.1712
lapsia: Abram, Lars, Anna, Christin, Carin, Marg:
Pohjois
Ollikala
Thomas Kucko
puoliso: Christ: Staffansdr Hännin s. 21.11.1757
lapsia: Thomas, Johannes, Anders, Thomas, Christina
Näringi Eric Wilh: Casperss. Pohlman s. 17.4.1766
Kåikala
Pohjois
Maivala
Henric Repoin Gran s. 1772K k. 28.10.1821
puoliso: Sophia Ericsdr Janhuin s. 26.6.1771 k. 9.8.1835 vih. 14.10.1797
lapsia: Anna Maria, Sophia, Xstina, Helena, Henrik, Abraham

Henkikirjat

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatLäänintilitSotilaseläkkeetRuotutalolliset

Pitäjä Vuosi Kylä ja talo Sotilaan perhe Sivu⇒
Juva 1723 Näringe Såldath Hindrich Jarins hustro 3271
Juva 1725 Näringe 7 d:r Hindrich Jora 3120
Juva 1726 Näringe 7 d:r Hindrich Jora 3217
Juva 1727 Näringe 7 D:r Hindrich Jora 2017A

Henkikirjat sisältävät sotilaiden vaimoja ja leskiä

Läänintilit

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatSotilaseläkkeetRuotutalolliset

Vuosi Sotilas Alkaen Selite Asti Kommentti
1724_10 Hend: Jarn
1724_11 Hindrich Jära
1724_11 Hind: Järä
1730_11 Michell Ilfwoin
1730_12 Michell Ilfwoin
1731_1 Michell Ilfwoin
1738_2 Michel Ilfwoin
1738_3 Michel Ilfwoin
1738_4 Michel Ilfoin
1738_5 Michel Ilfwoin
1738_6 Michel Ilfwoin
1738_7 Michel Ilfwoin
1738_8 Michel Ilfwoin
1738_9 Michel Ilfwoin
1738_10 Michel Ilfwoin
1738_11 Michel Ilfwoin
1738_12 Michel Ilfwoin
1744 Michel Ilfwoin
1745 Michel Ilfwoin
1746 Michel Ilfwoin
1747 Michell Ilfwoin 15.6.1747 kuoli
1752 Johan From
1752b Johan From
1753 Johan From
1754 Johan From
1756 Johan From
1766 Johan From
1767 Johan From 21.8.1767 hylätty

Läänintilit sisältävät sotilaiden muonitus- ja apuveroluetteloita

Sotilaseläkkeet

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitRuotutalolliset

Sotilaskonttorin nimiluettelo myönnetyistä eläkkeistä

Arvo Nimi Syntynyt Palv.vuosia Kotipaikka Myönnetty Rivi Kommentti
Soldaten Henric Gran 1772 22 , 1967

Koko komppania

Ruotutalolliset katselmusluetteloissa

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitSotilaseläkkeet

Katselmus⇒ Kylät Talolliset
1735 Påjåis
Påjåis
Täifwala
Oluf Purhoin
Kuckoins öde
Eskell Tuckuin
1775 Pohjois
Pohjois
Pohjois
Lars Purhoin
Eskel Tukain
Lars Konsti
1801 Pohjois
Pohjois
Pohjois
Lars Konsti
Eskell Tukain
Lars Purhoin


Varamiehet

Katselmusluettelot

AlkuunPalkkaluettelotVärväysluettelotRippikirjatHistoriakirjat

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1775_v 24.8.1775
Ruodun 30 varamies
-
Katselmus 1776_v 16.9.1776
-
Katselmus 1788_v 25.9.1788
Ruotujen 30 ja 34 yhteinen varamies numero 17
-
Katselmus 1789_v 30.11.1789
Joh: Jann Jockas 24 1/2 5 6 9.3.1789 otettiin 1765
Katselmus 1795_v 12.2.1795
Johan Jann 26.3.1792 sai eron
Hend: Asp Jockas 23 2 ogift 5 8 14.2.1793 palkka­mies 1772
Katselmus 1806_v 10.3.1806
Matts Mild Ryssland 31 4 ogift 5 10 (1802) 1775
Sotilaan nimi/nimet Alkaen Selite Ikä Jalkaa Koti­seutu
Asti Syy Palv. vuosia Tuumaa Naim. Synt.
Katselmus 1775_v 24.8.1775
Ruodun 30 varamies
-  
 
Katselmus 1776_v 16.9.1776
-  
 
Katselmus 1788_v 25.9.1788
Ruotujen 30 ja 34 yhteinen varamies numero 17
-  
 
Katselmus 1789_v 30.11.1789
Joh: Jann 9.3.1789 otettiin 24 5 Jockas
  1/2 6 1765
Katselmus 1795_v 12.2.1795
Johan Jann  
26.3.1792 sai eron
Hend: Asp 14.2.1793 palkka­mies 23 5 Jockas
  2 8 ogift 1772
Katselmus 1806_v 10.3.1806
Matts Mild (1802) 31 5 Ryssland
  4 10 ogift 1775

Palkkaluettelot

AlkuunKatselmusluettelotVärväysluettelotRippikirjatHistoriakirjat

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
Ruotujen 30 ja 34 yhteinen varamies numero 17
1783_v Anders Lautiain
1784_v And: Lautiain

Värväysluettelot

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotRippikirjatHistoriakirjat

Sotilaan nimi/nimet Kotiseutu Ikä Palv. vuosia Naim. Alkaen Selite Asti Kommentti Synt.
Luettelo 1773_v 22.1.1773
Ruodun 30 varamies
Thom: Kacko 18 2 (1771) 1755
Luettelo 1779_v 18.6.1779
Ruotujen 30 ja 34 yhteinen varamies numero 17
Anders Lautiain Jockas 21 3/4 24.10.1776 otettiin 1758
Luettelo 1780_v 21.2.1780
Anders Lautiain Jockas 21 2/3 1759
Luettelo 1781_v 5.2.1781
Anders Lautjain Jockas 22 2/3 1759

Rippikirjat

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotHistoriakirjat

Sivu⇒ Kylä ja talo Sotilas perheineen Kommentit
Juva RK 1791-1802
180 Wargernings Manskap Johan Mårtensson Janhuin
puoliso: Anna Tukain s. 22.4.1771
förafskiedad, i Pohjois
180 Wargernings Manskap Henric Asp ifr. Lifland
Juva RK 1803-1805
I 200 Pohjois Joh: Janhuin
puoliso: Anna Tukain s. 22.4.1771
Anoppi: Anna Repoin
II 314 Wargernings Manskap Matts Mild ifr. Keuru m.b. af 12.5.1796
Juva RK 1815-1822
II 367 Påhjois Torpare Johan Janhuin s. 20.5.1763
puoliso: Anna Tukain s. 22.4.1771
lapsia: Johannes
T.
Juva RK 1823-1833
II 393 Pohjois 2 Johan Janhuin s. 20.6.1763
puoliso: Anna Tukain s. 22.4.1771
fr.408, stenpassion, funnen hängd 2.5.1829, vmo sivulle 555
III 555 Wehmais 1.2.3 Torp
puoliso: Anna Tukain s. 22.4.1771
lapsia: Johan Janhuin
+ 14.5.1832, Johan Janhusen leski

Historiakirjat

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRippikirjat

Kylä ja talo Sotilas perheineen
Juvan seurakunta
Kaihumäki
Pohjois
Johan Ericss Janhuin s. 20.6.1763 k. 3.5.1829
puoliso: Anna Abr:dr Tukain s. 22.4.1771 k. 14.5.1832
lapsia: Anna, Johan, Christina

KatselmuksetNimetKylätRuotu 29Ruotu 31

© Mauri Kiukas, Hannele Jäppinen, Maija-Liisa Laakso, Väinö Holopainen 2024