AloitussivuSavon rykmenttiJuvan komppaniaRuotu → 40 ☰ 

Juvan komppania: ruotu 40<>

Ruotutalot ovat kylissä: Auvila, Maivala (Juva)

Yhteenveto ruodussa palvelleista miehistä lähteistä pääteltynä

Nimi Alkaen Asti Tulo ruotuun Lähtö ruodusta Kommentti #
Anders Arvidsson Ihalainen mainittu 1700 8.12.1700 1
Pål Kaipainen mainittu 1712 ennen 1720 2
Esbjörn Nordberg 1721 mainittu 1722 Länsi-Göötanmaalta 3
Knut Snickare Nikkarinen 1725 16.6.1735 4
Lars Auvinen 20.5.1736 1.7.1736 5
Mats Lilja 1.7.1736 23.7.1747 6
Nils Hakman Haikarainen 12.6.1748 12.6.1750 7
Mats Lilja 25.2.1751 31.3.1753 uudestaan 8
Mats Nopman 31.3.1753 5.3.1754 9
Johan Henrik Aminoff 1.9.1755 17.3.1758 ruotu 116 10
Petter Gustav Duncker 17.3.1758 15.7.1767 ruotu 10 11
Lars Auvinen 8.9.1770 19.10.1770 12
Anders Od Oinonen 19.10.1770 9.6.1789 13
Henrik Lampa Od Lampén 24.12.1789 mainittu 1807 täydennysmies 40/41 14
Nils Frö Asikainen mainittu 1809 täydennysmies 40/41 15

Varamiehet

Nimi Alkaen Asti Tulo ruotuun Lähtö ruodusta Kommentti #
Ruodun 40 varamies
Staffan Hänninen mainittu 1752 mainittu 1764 1
1776 lähtien ruotujen 40 ja 41 yhteinen varamies numero 22
Henrik Keränen 5.7.1777 9.9.1777 ruotu 41 2,1
Anders Huplin 30.10.1779 24.3.1780 3,2
Mickel ___ 4.2.1781 4,3
Johan Haikarainen 7.12.1781 4.3.1782 5,4
Kasper Lintunen 6.9.1782 20.8.1783 6,5
Henrik Lampa Lampén 20.8.1783 24.12.1789 ruotu 40 7,6
Erik Hind Himanen 1790 10.9.1795 ruotu 42 8,7
Mats Puder 9.9.1804 ruotu 41 9,8
Johan Pylkkänen 27.1.1805 20.12.1805 10,9
Nils Frö Asikainen 2.11.1805 mainittu 1806 ruotu 40 11,10


Lähteet

VaramiehetOikealle osoittavat nuolet (⇒) ovat linkkejä skannattuihin kuviin

Katselmusluettelot

AlkuunPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitSotilaseläkkeetPerukirjatRuotutalollisetVapaa teksti

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1712 6.9.1712
Påhl Kaipain
Katselmus 1720 15.9.1720
-
Katselmus 1721 21.9.1721
-
Katselmus 1735 16.6.1735
Knut Snickare Savolax 38 10 1/2 gift (1725) 1697
Katselmus 1749_5 8.5.1749
Niels Hakman
Katselmus 1751 22.4.1751
Mattz Lilja
Katselmus 1758 22.2.1758
Joh: Henr: Aminoff 20 3 (1755) 1738
Katselmus 1763 12.2.1763
Petter Gustaw Duncker Jäskis 33 8 ogift (1755) vapaaehtoinen kersantti 1730
Katselmus 1767 21.8.1767
Knut Snickare 1735 hylättiin
Lars Aufwin 20.5.1736 ruotu­mies 1.7.1736 esitti miehen tilalleen
Matts Lillja 1.7.1736 palkka­mies 23.7.1747 karkasi
Nils Hackman 12.6.1748 ruotu­mies 12.6.1750 kuoli
Matts Lillja 4.9.1751 uudestaan 19.3.1753 erotettiin
Matts Nopman 19.3.1753 palkka­mies 5.3.1754 karkasi
Joh: Henr: Aminoff 1.9.1755 vapaaehtoinen 17.3.1758 6.:ksi korpraaliksi
Petter Gust: Duncker 17.3.1758 vapaaehtoinen ruodusta 10 12.6.1767 kersantin viran hoitajaksi
-
Katselmus 1772 29.3.1773
Anders Od Jockas 20 5/12 2 5/12 ogift (1770) 1752
Katselmus 1775 21.8.1775
Lars Aufwinen 8.9.1770 ruotu­mies 19.10.1770 hankki miehen tilalleen
Anders Oinoin Od Jockas 2_ 4 1/2 gift 11 1 1/2 19.10.1770 palkka­mies
Katselmus 1778 8.9.1778
Anders Od Joccas 26 8 gift 5 9 1/3 8.9.1770 1752
Katselmus 1782 11.7.1782
Anders Od Jockas 30 12 gift 5 9 1/2 8.9.1770 otettu 1752
Katselmus 1785 6.7.1785
Anders Odh Jockas 33 15 gift 5 9 (1770) 1752
Katselmus 1788 25.9.1788
Anders Odh 36 18 gift 5 9 (1770) 1752
Katselmus 1789 5.11.1789
Anders Ood 9.6.1789 kuoli Pihlajalahdessa
-
Katselmus 1790 16.9.1790
Hinric Lampa Odh Jockas 23 1/2 gift 5 7 24.12.1789 täydennys­mies 40/41 1767
Katselmus 1795 9.6.1795
Henric Ohd Jockas 28 6 gift 5 7 (1789) 1767
Katselmus 1798 28.6.1798
Henric Odh Jockas 31 9 gift 5 6 (1789) 1767
Katselmus 1801 14.6.1801
Henric Odh Jockas 34 12 gift 5 6 (1789) 1767
Katselmus 1804 25.6.1804
Henric Od Jockas 37 15 gift 5 6 (1789) 1767
Katselmus 1809 22.6.1809
Nils Fröö Jockas 30 10 gift 5 8 (1799) 1779
Sotilaan nimi/nimet Alkaen Selite Ikä Jalkaa Koti­seutu
Asti Syy Palv. vuosia Tuumaa Naim. Synt.
Katselmus 1712 6.9.1712
Påhl Kaipain  
 
Katselmus 1720 15.9.1720
-  
 
Katselmus 1721 21.9.1721
-  
 
Katselmus 1735 16.6.1735
Knut Snickare (1725) 38 Savolax
  10 1/2 gift 1697
Katselmus 1749_5 8.5.1749
Niels Hakman  
 
Katselmus 1751 22.4.1751
Mattz Lilja  
 
Katselmus 1758 22.2.1758
Joh: Henr: Aminoff (1755) 20
  3 1738
Katselmus 1763 12.2.1763
Petter Gustaw Duncker (1755) vapaaehtoinen kersantti 33 Jäskis
  8 ogift 1730
Katselmus 1767 21.8.1767
Knut Snickare  
1735 hylättiin
Lars Aufwin 20.5.1736 ruotu­mies
1.7.1736 esitti miehen tilalleen
Matts Lillja 1.7.1736 palkka­mies
23.7.1747 karkasi
Nils Hackman 12.6.1748 ruotu­mies
12.6.1750 kuoli
Matts Lillja 4.9.1751 uudestaan
19.3.1753 erotettiin
Matts Nopman 19.3.1753 palkka­mies
5.3.1754 karkasi
Joh: Henr: Aminoff 1.9.1755 vapaaehtoinen
17.3.1758 6.:ksi korpraaliksi
Petter Gust: Duncker 17.3.1758 vapaaehtoinen ruodusta 10
12.6.1767 kersantin viran hoitajaksi
-  
 
Katselmus 1772 29.3.1773
Anders Od (1770) 20 5/12 Jockas
  2 5/12 ogift 1752
Katselmus 1775 21.8.1775
Lars Aufwinen 8.9.1770 ruotu­mies
19.10.1770 hankki miehen tilalleen
Anders Oinoin Od 19.10.1770 palkka­mies 2_ 11 Jockas
  4 1/2 1 1/2 gift
Katselmus 1778 8.9.1778
Anders Od 8.9.1770 26 5 Joccas
  8 9 1/3 gift 1752
Katselmus 1782 11.7.1782
Anders Od 8.9.1770 otettu 30 5 Jockas
  12 9 1/2 gift 1752
Katselmus 1785 6.7.1785
Anders Odh (1770) 33 5 Jockas
  15 9 gift 1752
Katselmus 1788 25.9.1788
Anders Odh (1770) 36 5
  18 9 gift 1752
Katselmus 1789 5.11.1789
Anders Ood  
9.6.1789 kuoli Pihlajalahdessa
-  
 
Katselmus 1790 16.9.1790
Hinric Lampa Odh 24.12.1789 täydennys­mies 40/41 23 5 Jockas
  1/2 7 gift 1767
Katselmus 1795 9.6.1795
Henric Ohd (1789) 28 5 Jockas
  6 7 gift 1767
Katselmus 1798 28.6.1798
Henric Odh (1789) 31 5 Jockas
  9 6 gift 1767
Katselmus 1801 14.6.1801
Henric Odh (1789) 34 5 Jockas
  12 6 gift 1767
Katselmus 1804 25.6.1804
Henric Od (1789) 37 5 Jockas
  15 6 gift 1767
Katselmus 1809 22.6.1809
Nils Fröö (1799) 30 5 Jockas
  10 8 gift 1779

Palkkaluettelot

AlkuunKatselmusluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitSotilaseläkkeetPerukirjatRuotutalollisetVapaa teksti

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1731 Knuth Snickarin
1733 Knuth Snickarin
1734 Knut Snitkarin
1735 Cnut Snikarin 16.6.1735 hylättiin
1736 Larss Aufwin 20.5.1736 ruotumies 4.7.1736 hankki miehen tilalleen
Mattias Lillie 4.7.1736 palkkamies
1737 Mattz Ljllia
1738 Mattz Lilja
1739 Matz Lilia
1740 Mattz Lilja
1741 Mattz Lilja
1744 Matz Lilja
1745 Matz Lillja
1746 Matz Lillja
1747 Matz Lilja 23.7.1747 karannut
1748 Niels Håckman 13.6.1748 ruotumies
1749 Niels Hakman
1750 Niels Hackman 12.6.1750 kuoli
1751 Mattz Lilja 25.2.1751 otettiin
1752 Matts Lilja
1753 Mattz Lilja 31.3.1753 ruotu vaihtoi miehen
Mattz Nåpman 31.3.1753 palkkamies
1754 Mats Nopman 5.3.1754 karkasi
1755 -
1756 Johan Hend: Aminoff 1.9.1755 vapaaehtoinen
1757 Joh:Henr: Aminoff
1758 Joh:Henr: Aminoff 17.3.1758 korpraaliksi ruotuun 110
Petter Gust: Duncker 17.3.1758 vapaaehtoinen ruodusta 10
1759 Petter Gust: Duncker
1760 Petter G. Dunker
1761 Petter Gust. Duncker
1762 Petter G. Dunker
1763 Petter G. Dunker
1764 Petter Gust: Dunker
1766 Petter Gust: Dunker
1767 Petter Gust. Duncker 15.7.1767 poistettiin
-
1768 -
1769 -
1770 Lars Aufwin 8.9.1770 ruotumies
1771 Lars Aufvin 19.10.1770 esitti miehen tilalleen
Anders Od 19.10.1770 palkkamies
1773 Anders Od
1775 Anders Od
1776 Anders Od
1777 Anders Od
1778 And Od
1779 Anders Od
1780 And:s Odh
1781 And: Odh
1782 And:s Odh
1783 And: Odh
1784 Anders Odh
1785 Anders Odh
1786 Andes Odh
1787 Anders Odh
1788 And: Odh
1789 And: Odh
1790 Hinric Lampa Odh 24.12.1789 täydennysmies 40/41
1791 Hinric Od
1792 Henric Odh
1793 Henric Odh
1794 Hinric Odh
1795 Hinr: Odh
1796 Hind: Odh
1797 Henric Odh
1798 Henric Odh
1799 Henr: Odh
1800 Hinric Ohd
1801 Henric Odh
1802 Hinric Odh
1803 Henric Odh
1804 Henric Odh
1805 Henric Ohd
1806 Henric Odh
1807 Hen. Odh

Värväysluettelot

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitSotilaseläkkeetPerukirjatRuotutalollisetVapaa teksti

Sotilaan nimi/nimet Kotiseutu Ikä Palv. vuosia Naim. Alkaen Selite Asti Kommentti Synt.
Luettelo 1770 7.9.1770
-
Staff: Häinoin 7.9.1770 täydennysmies kelpaamaton
Lars Aufwinen 7.9.1770 ruotumies toistaiseksi

Miehistöluettelot Riiassa

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitSotilaseläkkeetPerukirjatRuotutalollisetVapaa teksti

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1700_8 Anders Arwidsson Ihalain
1700_11 Anders Arfwedson Ihalain
1700_12 Anders Arwidson Ihalain
1701_1 Anders Arwidson Ihalain 8.12.1700 kuoli

Rippikirjat

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitSotilaseläkkeetPerukirjatRuotutalollisetVapaa teksti

Sivu⇒ Kylä ja talo Sotilas perheineen Kommentit
Juva RK 1741-1751
II 141 Hyötyis
puoliso: Maria Sallin s. 1715
lapsia: Anna Snickarin
I 191 Såldater Mattz Lillia afgått utan bewijs
II 66 Aufwila 5 Niels Johanss. Haikarain s. 1725 vide Tom 1 fol 19_
I 191 Såldater Niels Haikarain Hakman död i Hels. 12.6.1750
Juva RK 1751-1758
II 34 Aufwila 2 Lars Aufwin s. 1702
I 114 Soldater Math: Lillia haf:r afskied, +14.5.1758
I 114 Soldater Math: Nopman s. 1720
puoliso: Maria Sijkanen s. 1733
Juva RK 1776-1788
II 176 Soldater And: Od s. 22.10.1749
puoliso: Carin Pajain s. 15.12.1753
Dödskuten under kriget 1789
Juva RK 1791-1802
76 Murdois
puoliso: Carin Pajain s. 1753
Sold.E:a gift till pag.191, Anders Od Oinosen leski
191 Dragon Wargerning
puoliso: Carin Pajain s. 1753
Anders Oinosen leski uudessa aviossa
172 Soldater Henric Od Lampeen s. 17.11.1764
puoliso: Sophia Oinoin
Juva RK 1803-1805
II 302 Soldater Henr: Odh s. 19.11.1764
puoliso: Soph: Oinoin
Mikkeli RK 1757-1763
- Maattomat Kirjain J
puoliso: Maria Sallinen s. 1713
lapsia: Anna Nikarin
Aikaisempi puoliso Knut Nikkarinen

Historiakirjat

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHenkikirjatLäänintilitSotilaseläkkeetPerukirjatRuotutalollisetVapaa teksti

Kylä ja talo Sotilas perheineen
Juvan seurakunta
Aufwila Esbiörn Nordberg
puoliso: Chirstin Andersdr
lapsia: Elisabeth
Aufvila Cnut Snickarin s. 1681K k. 26.9.1737
puoliso: Elisabeth Lambainen k. _.5.1735
lapsia: Påhl, Maria
Aufvila Cnut Snickarin s. 1681K k. 26.9.1737
puoliso: Maria Sallin vih. 1735
lapsia: Anna
Maifwala Mathias Lilia s. 1715K k. 14.5.1758
Aufvila Niels Johanss. Haikarainen s. 6.3.1725
Maifwala Mats Nopman
puoliso: Mar: Sikain
lapsia: Maria
Auvila
Pätilä
Anders Olofss. Oinoin s. 22.10.1749
puoliso: Carin Larsdr Pajain s. 15.12.1753 k. 11.5.1808
lapsia: Andreas, Olof, Cath: Elis:, Jacob, Anna Sophia, Margaretha
Auvila Henric Nielss. Lampen s. 19.11.1764 k. 11.2.1826
puoliso: Soph: Oinoin
lapsia: Hindric, Thomas, Johan, Jacob
Mikkelin seurakunta
Käriälä
puoliso: Maria Sallin s. 1693K k. 7.3.1779

Henkikirjat

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatLäänintilitSotilaseläkkeetPerukirjatRuotutalollisetVapaa teksti

Pitäjä Vuosi Kylä ja talo Sotilaan perhe Sivu⇒
Juva 1693 Ollikala S. Anders Ihalain 2280A
Juva 1694 Ollikala S. Anders Ihalain 2150A
Juva 1722 Aufwila Såldat Essbiörns hustru 2055
Juva 1723 Aufwila Såld. Cnuth Snickarins hustro 3261
Juva 1724 Aufwila 3 Solld: Cnuth Snickarins h 3338
Juva 1725 Aufwila 3 Solld: Cnuth Snickarins hust 3109
Juva 1726 Aufwila 5 Solld: Cnuth Snickarins hust 3208
Juva 1727 Aufwila 5 Solld: Cnuth Snickarins hust 2012B

Henkikirjat sisältävät sotilaiden vaimoja ja leskiä

Läänintilit

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatSotilaseläkkeetPerukirjatRuotutalollisetVapaa teksti

Vuosi Sotilas Alkaen Selite Asti Kommentti
1730_11 Cnut Snickarin
1730_12 Cnut Snickarin
1731_1 Cnut Snickarin
1738_2 Mattz Lillia
1738_3 Matz Lilia
1738_4 Matz Lilia
1738_5 Matz Lilia
1738_6 Matz Lilia
1738_7 Matz Lilia
1738_8 Matz Lilia
1738_9 Matz Lilia
1738_10 Matz Lilia
1738_11 Matz Lilia
1738_12 Matz Lilia
1744 Matts Killja
1745 Mattz Lillia
1746 Mats Lilia
1747 Matts Lilia 23.7.1747 karkasi
1748 Niels Håckman
1752 Mats Lilja
1752b Mattz Lilja
1753 Mattz Nåpman 31.3.1753 otettu
1754 Mats Nåppemann 5.3.1754 karkasi
1756 Joh: Hendrich Aminoff
1773 Anders Öd

Läänintilit sisältävät sotilaiden muonitus- ja apuveroluetteloita

Sotilaseläkkeet

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitPerukirjatRuotutalollisetVapaa teksti

Sotilaskonttorin nimiluettelo myönnetyistä eläkkeistä

Arvo Nimi Syntynyt Palv.vuosia Kotipaikka Myönnetty Rivi Kommentti
Sold: Henric Od 1761 29 , 1016

Koko komppania

Perukirjat

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitSotilaseläkkeetRuotutalollisetVapaa teksti

Päiväys Sotilas Perhe Kylä Kuva⇒ Ruotu Kommentti
Juvan seurakunta
16.10.1738 Cnut Snikari + puoliso: Marja Sallin
lapsia: Anna
99 40 Uusi mies Petter Christerss. Lappalain

Ruotutalolliset katselmusluetteloissa

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitSotilaseläkkeetPerukirjatVapaa teksti

Katselmus⇒ Kylät Talolliset
1735 Aufwila
Aufwila
Maiwala
Nilss Aufwin
Johan Haikarain
Oluf Hännin
1775 Maivala
Aufwila
Aufwila
Per Jukarain
Joh Haikarain
And. Auwin
1801 Maiwala
Auwila
Auwila
Casper Linduin
Johan Haikarain
Anders Auwin

Vapaa teksti

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatHenkikirjatLäänintilitSotilaseläkkeetPerukirjatRuotutalolliset

Tieto Viite
Tarinoita sotilaista: Juvan komppanian Snickare -nimiset sotilaat linkki

Muihin lähteisiin perustuvaa tietoa


Varamiehet

Katselmusluettelot

AlkuunPalkkaluettelotVärväysluettelotRippikirjatLäänintilit

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1775_v 24.8.1775
Ruodun 40 varamies
-
Katselmus 1776_v 16.9.1776
-
Katselmus 1788_v 25.9.1788
Ruotujen 40 ja 41 yhteinen varamies numero 22
Henric Lampén
Katselmus 1789_v 30.11.1789
Hinric Lamp Jockas
Katselmus 1795_v 12.2.1795
Eric Hind Jockas 24 5 ogift 5 8 (1790) 1771
Katselmus 1806_v 10.3.1806
Matts Puder 9.9.1804 ruotusotilaaksi N:o 41
Johan Pylkäin 27.1.1805 palkka­mies 20.12.1805 kuoli
Nils Asikain Frö Jockas 26 gift 5 7 1/2 2.11.1805 palkka­mies 1780
Sotilaan nimi/nimet Alkaen Selite Ikä Jalkaa Koti­seutu
Asti Syy Palv. vuosia Tuumaa Naim. Synt.
Katselmus 1775_v 24.8.1775
Ruodun 40 varamies
-  
 
Katselmus 1776_v 16.9.1776
-  
 
Katselmus 1788_v 25.9.1788
Ruotujen 40 ja 41 yhteinen varamies numero 22
Henric Lampén  
 
Katselmus 1789_v 30.11.1789
Hinric Lamp   Jockas
 
Katselmus 1795_v 12.2.1795
Eric Hind (1790) 24 5 Jockas
  5 8 ogift 1771
Katselmus 1806_v 10.3.1806
Matts Puder  
9.9.1804 ruotusotilaaksi N:o 41
Johan Pylkäin 27.1.1805 palkka­mies
20.12.1805 kuoli
Nils Asikain Frö 2.11.1805 palkka­mies 26 5 Jockas
  7 1/2 gift 1780

Palkkaluettelot

AlkuunKatselmusluettelotVärväysluettelotRippikirjatLäänintilit

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
Ruotujen 40 ja 41 yhteinen varamies numero 22
1783_v Hinric Lampeen 12.3.1783 otettiin
1784_v Hind: Lampen 20.8.1783 otettiin

Värväysluettelot

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotRippikirjatLäänintilit

Sotilaan nimi/nimet Kotiseutu Ikä Palv. vuosia Naim. Alkaen Selite Asti Kommentti Synt.
Luettelo 1774_v 24.2.1774
Ruodun 40 varamies
-
Luettelo 1779_v 18.6.1779
Ruotujen 40 ja 41 yhteinen varamies numero 22
Henric Käränen 5.7.1777 otettiin 9.9.1777 ruotusotilaaksi N:o 41
-
Luettelo 1780_v 21.2.1780
Anders Hupplin Carelen 22 30.10.1779 otettiin 1758
Luettelo 1781_v 5.2.1781
And:s Huplin 24.3.1780 karkasi
Michel ___ palkkamies 4.2.1781 ei oteta
-
Luettelo 1782_v 7.3.1782
Joh: Johanss: Haikarain 7.12.1781 ruotumies sisäänkirjoitettiin 4.3.1782 ei oteta
-
Luettelo 1783_v 12.3.1783
Casper Linduin 6.9.1782 ruotumies sisäänkirjoitettiin
Luettelo 1784_v 17.3.1784
Linduin ruotumies 20.8.1783 poistettiin
Hind: Nilsson Lampen 19 20.8.1783 otettiin 1765
Luettelo 1790_v 8.3.1790
Hindric Lampa 24.12.1789 ruotusotilaaksi N:o 40
-

Rippikirjat

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotLäänintilit

Sivu⇒ Kylä ja talo Sotilas perheineen Kommentit
Juva RK 1791-1802
180 Wargernings Manskap Eric Hind Himain s. 1771 yliviivattu, alempana uudestaan
180 Wargernings Manskap Eric Hind Himain vid.pag. 173
180 Wargernings Manskap Matts Purhoin Puder s. 1.12.1765
Juva RK 1803-1805
II 315 Wargernings Manskap Mats Puder

Läänintilit

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotVärväysluettelotRippikirjat

Vuosi Sotilas Alkaen Selite Asti Kommentti
1752_v Staffan Hännin 14 år gammall
1753_v Staffan Hännin
1754_v Staffan Hännin
1754b_v Staffan Hännin
1754c_v Staffan Hännin
1756_v Staffan Hänninen
1757_v Staffan Hännin
1758_v Staffan Hännin
1758b_v Staffan Hännin
1759_v Staffan Hännin
1759b_v Staffan Hännin
1759c_v Staffan Hännin
1760_v Staffan Hännin
1760d_v Staffan Hännin
1760e_v Staffan Hännin
1760f_v Staffan Hännin
1764_v Staffan Hänninen

Läänintilit sisältävät sotilaiden muonitus- ja apuveroluetteloita

KatselmuksetNimetKylätRuotu 39Ruotu 41

© Mauri Kiukas, Hannele Jäppinen, Maija-Liisa Laakso, Väinö Holopainen 2024