AloitussivuSavon rykmenttiJuvan komppaniaLäänintilit, apuverot ja kulut → Vaateraha 1755 varamiehet

Savon rykmentti: Juvan komppania

Täydennysmiesten maksuluettelo läänintileistä 1756

Vaateraha 1755

Förtekning uppå Wargiernings Manskapet wid Kong: Sawolax Infanterie Regimente och Jockas Compagnie hwilcka undfåt sine Beklädningz penningar för Åhr 1755

Juva 13.3.1756

Ruotu Nimi Hopea­rahaa Kommentit
1 Mattz Järfwein 3:10:16
2 Petter Mulli 3:10:16
3 -
4 Johan Karpin 3:10:16
5 -
6 -
7 -
8 Abrah: Keturain 3:10:16
9 Thomas Kuckoin 3:10:16
10 Anders Nykäin 3:10:16
11 Anders Hännin 3:10:16
12 -
13 -
14 Petter Pykenen 1:21:8 - 1.6.1755 (sotilaaksi)
15 Nils Hakulinen 3:10:16
16 -
17 -
18 -
19 Eskel Härköin 3:10:16
20 Christer Immoin 3:10:16
21 Oloff Poppius 3:10:16
22 Henr: Päsoin 3:10:16
23 -
24 Anders Ahoin 3:10:16
25 Samuel Hasin 3:10:16
26 -
27 Johan Käijoin 3:10:16
28 -
29 -
30 -
31 -
32 Johan Ahoin 3:10:16
33 -
34 Pål Tåifwain 3:10:16
35 Simon Marain 3:10:16
36 Pär Pylkäin 3:10:16
37 -
38 Pär Härköin 3:10:16
39 Pär Haloin 3:10:16
40 Staffan Hänninen 3:10:16
41 -
42 Jöran Haikarain 3:10:16 - 20.9.1755 (sotilaaksi)
43 -
44 -
45 -
46 -
47 -
48 Michel Heilain 3:10:16
49 Michel Hämäläin 3:10:16
50 And:s Täiwain 3:10:16
51 Abraham Pylkain 3:10:16
52 Bengt Kiukas 3:10:16
53 Lars Junduin 3:10:16
54 Lars Huttuin 3:10:16
55 Michel Putkoin 3:10:16
56 -
57 Erich Taskin 3:10:16
58 Mattz Kähöin 3:10:16
59 -
60 And:s Seilain 3:10:16
61 Mattz Olikain 3:10:16
62 Mattz Lambin 3:10:16
63 Petter Parckin 1:21:8 - 16.3.1755 (sotilaaksi)
64 And:s Pölläin 3:10:16
65 -
66 Pål Lappalain 3:10:16
67 -
68 -
69 Mattz Hämäl: 3:10:16
70 -
71 -
72 Johan Haikarain 3:10:16
73 Lars Laitin 3:10:16
74 -
75 Anders Wihawain 3:10:16
76 Petter Möllare
77 Erich Åinoin 3:10:16
78 Pär Rimpi 3:10:16
79 Johan Pursiain 3:10:16
80 Pål Luckarin 3:10:16
81 Pål Rahuin 3:10:16
82 Lars Kårholain 3:10:16
83 Hendr: Aholain 3:10:16
84 Mattz Karhin 3:10:16
85 Nils Kåpoin 3:10:16
86 -
87 Johan Huchka 3:10:16
88 Johan Kåpoin 3:10:16
89 Samuel Pursiain 3:10:16
90 Johan Huchka 3:10:16
91 Erik Hupoin 3:10:16
92 Thomas Pässi 3:10:16
93 Oloff Hilduin 3:10:16
94 Hendr: Rahikain 3:10:16
95 Hendrich Strängel 3:10:16
96 Anders Kaipain 3:10:16
97 Petter Utriain 3:10:16
98 Anders Laitin 3:10:16
99 Petter Tickain 3:10:16
100 Jacob Tickain 3:10:16
101 Henr: Tåloin 3:10:16
102 Simon Hännin 3:10:16
103 Mattz Kättuin 3:10:16
104 Michel Måndoin 3:10:16
105 -
106 Hendr: Hilduin 3:10:16
107 Jöran Tåloin 3:10:16
108 Erick Järfwäläin - 1755 (karkasi)
109 Johan Oxman 3:10:16
110 Oloff Dawitzain 3:10:16
111 Johan Muikoin 3:10:16
112 Thomas Marin 3:10:16
113 Anders Kåskelain 3:10:16
114 Anders Tålfwain 3:10:16
115 Pär Pasoin 3:10:16
116 Adam Hämäl: - (karkasi)
117 Sigfred Kålemain 3:10:16
118 Pär Kondain 3:10:16
119 Mårten Mieloin 3:10:16
120 -
121 Anders Wästerin 3:10:16
122 -
123 Lars Räpoin 3:10:16
124 Hindr: Päsoin 3:10:16
125 Pär Wästärin 3:10:16
126 Erich Pölläin 3:10:16
127 -
128 Mattz Wauhkoin 3:10:16
129 Anders Purdin 1:21:8
130 Olof Purdin 3:10:16
131 Johan Mieloin 3:10:16
132 Petter Lind 3:10:16
133 Anders Walkoin 3:10:16
134 -
135 Olof Hörröin 3:10:16
136 Petter Nykäin 3:10:16
137 Johan Härkäin 3:10:16

Lähde: Nide 8859 Astia

Alkuperäisessä luettelossa kerrotaan lisäksi kuka on vastaanottanut rahan.

© Väinö Holopainen 2023