AloitussivuSavon rykmenttiJuvan komppaniaLäänintilit, apuverot ja kulut → Hääraha 1768

Savon rykmentti: Juvan komppania

Sotilaiden maksuluettelo läänintileistä 1768

Hääraha 1768

Förteckning uppå de Vol: samt Soldater af Kongl: Safwolax Regemente ock Jockas Compag: som för År 1768 Kommer at betala Bröllops Giärden

Ruotu Nimi Hopea­rahaa Kommentit
2 Petter Malm 16
3 Petter Ståhl 16
4 Hindrick Trana 16
6 Lars Hierpe 16
7 Jacob D: Lange 16 (vapaaehtoinen)
8 Jacob Hirn 16
9 Thomas Haan 16
14 Petter Färmer 16
15 Erich Grof 16
22 Abr: Ingberg 16
23 Carl Gustaw Lange 16 (vapaaehtoinen)
29 Thomas Korp 16
31 Hindrick Smedman 16
32 Anders Öman 16
33 Matts Holm 16
34 Pål Biörn 16
35 Olof Hastig 16
36 Olof Storm 16
37 Michel Tieder 16
38 Hindrick Molen 16
39 Gustaw Ad. Pohlman 16 (vapaaehtoinen)
41 Johan Stålt 16
42 Staffan Heldag 16
45 Gust. Ad. won Creutlein 16 (vapaaehtoinen)
49 Lars Hedman 16
52 Bengt Swan 16
53 Hindrick Hakspik 16
54 Thomas Asplund 16
56 Hindrick Lauren 16
57 Anders Ikorn 16
58 Matts Kock 16
59 Carl Wärn 16
61 Anders Modig 16
63 Olof Telgren 16
64 Anders Sijk 16
65 Pål Giök 16
66 Pål Bäfwer 16
67 Johan Kiärman - 26.2.1768 (kuoli)
68 Johan Hellman 16
69 Erick Meijer 16
70 Ad: Fr: Lindgreen 16 (vapaaehtoinen)
71 Hindrick Sågman 16
72 Michel Wipa 16
73 Matts Häger 16
75 Anders Willig 16
77 Abr: Tollman 16
78 Petter Ref 16
80 Johan Linman 16
81 Pål Örn 16
82 Lars Elg 16
83 Hindrick Ahl 16
84 Nils Oxman 16
85 Nils Ren 16
86 Olof Kiällman 16
87 Johan Hagman 16
88 Carl Herm: w: Brandenburg 16 (vapaaehtoinen)
89 Matts Bergman 16
91 Thomas Long 16
94 Olof Hillberg 16
95 Hindrick Strängell 16
96 Olof Rask 16
97 Olof Ratolin 16
98 Arfwed Orre 16
99 Matts Kylman 16
100 Olof Gröndahl 16
101 Olof Hydman 16
102 Johan Willman 16
103 Thomas Uf 16
104 Anders Brun 16
106 Anders Nerman 16
107 Jeremias Färm 16
108 Abraham Roth 16
109 Olof Fager 16
110 Brusius Hermelin 16
111 Anders Moberg 16
112 Mårten Modig 16
113 Johan Eklund 16
114 Anders Gädda 16
115 Anders Berg 16 - 14.2.1768 (kuoli)
118 Adam Myr 16
119 Mårten Meloin 16
120 Jöran Andersson 16
121 Lars Ekelöf 16
122 Petter Reahlman 16
123 Petter Falk 16
124 Pål Sierman 16
125 Petter Löppönen 16
126 Anders Kårpp 16
127 Johan Hall 16
128 Carl G: Petenjus 16
129 Anders Färdig 16
130 Olof Puder 16
131 Johan Swedman 16
132 Lars Boström 16 (vapaaehtoinen)
133 Bengt Lange 16 (vapaaehtoinen)
134 Anders Högman 16
135 Petter Rolig 16
137 Johan Hast 16

Lähde: Nide 8906 Astia

© Väinö Holopainen 2023