AloitussivuSavon rykmenttiKuopion komppaniaHenkikirjat → 1732, kyläjärjestys

Kuopion komppania

Sotilaiden perheitä vuoden 1732 henkikirjassa

Kuopion pitäjä

Henkikirjan päiväys 14.12.1731

Kylä ja Talo Luettelon teksti Ruotu Sivu Nyk. kylä
Haloila 1 Såldaten Asikains ho 38 1765A Halola
Haluna 2 Såld. Lars Pitkeins ho 71 1765A Haluna
Haminalax 3 Såldaten Staffan Wänäl.s ho 18 1764A Haminalahti
Hirfwilax 6 Såld. Peers hustru ruotu? 1764B Hirvilahti
Jännewirta 2 Såldat Zachris Heikins ho lienee 62 1765B Jännevirta
Kasurila 7 Såldaten Kättuins ho 51 1767B Kasurila
Knutila 1 Såld. Jacob Tåloins h. lienee 116 1766B Nuutila
Kuifwanemj 2 Såldat Lars Karhuins h 12 1766A Kuivaniemi
Kärmelax 6 Corp. Swän Styres ho 43 1767B Käärmelahti
Kärmelax 8 Såld. Olof Tackins ho 46 1767B Käärmelahti
Kåifwusarj 1 Såldaten Ifwar Karhuins ho 23 1766B Koivusaari
Litmanemj 3 Såldat Peer Mähöins ho ruotu? 1768A Litmaniemi
Punnomäkj 5 Såldaten Johan Julkuins h 10 1769A Punnonmäki
Rönäby 3 Såldat Nills Kårhoins h lienee 65 1770A Ryönä
Safwisarj 1 Såldaten Malins hustru 20 1771B Savisaari
Suojerfwj 1 Såld Eskill Kåttuins ho 77 1771B Suojärvi
Suojerfwj 2 Såld. Olof Turuins ho ruotu? 1771B Suojärvi
Sängimekj 3 Såld Mårthen Lapfiels ho 73 1771B Sänkimäki
Tofwilanlax 2 Såldaten Jeremias Muncks h: 35 1772A Tuovilanlahti
Tofwilanlax 5 Såld. Påhl Kårtmans ho 34 1772A Tuovilanlahti
Tusniemj 3 Såldat Peer Hilduins ho 97 1772B Tuusniemi
Wotjerf: 3 Såld. Mustoins ho 79 1773B Vuotjärvi
Wänälä 1 Såld. Nills Knutins ho 24 1773B Väänälä

RuoduittainRuotutalollisetVuosi 1731Vuosi 1733

Lähdetiedot

Savonlinnan ja Kymenkartanon läänin tilejä - 8798 Tositekirja 1732-1732, sivut 1763-1775
Kansallisarkisto Astia
Digihakemisto 8798
SSHYkuva
Mikrofilmi LT1274

© Väinö Holopainen 2023