AloitussivuSavon rykmenttiKuopion komppaniaHenkikirjat → 1735, kyläjärjestys

Kuopion komppania

Sotilaiden perheitä vuoden 1735 henkikirjassa

Kuopion pitäjä

Henkikirjan päiväys 13-14.12.1734

Kylä ja Talo Luettelon teksti Ruotu Sivu Nyk. kylä
Hackarala 3 Såld. Påhl Keinoins ho 56 2351A Hakkarala
Halåila 3 Såld: Pykäläins hust: ruotu? 2351A Halola
Kåifwusarj 1 Såld Ifwar Karhuins hu 23 2352B Koivusaari
Lambärila 1 Såld: Staffans ho 26 2353A Lamperila
Littmanemj 3 Såld Peer Mähöins hu ruotu? 2353B Litmaniemi
Räimä 1 Såldat Anders Hyfwärins hu 54 2355A Räimä
Sojerfwj 2 Såldat Johan Turuins hust lienee 78 2356A Suojärvi
Tofwilanlax 2 Såld Jeremias Munckz hu 35 2356B Tuovilanlahti

RuoduittainRuotutalollisetVuosi 1734Vuosi 1736

Lähdetiedot

Savonlinnan ja Kymenkartanon läänin tilejä - 8809 Tositekirja 1735-1735, sivut 2350-2358
Kansallisarkisto Astia
Digihakemisto 8809

© Väinö Holopainen 2023