AloitussivuSavon rykmenttiKuopion komppaniaHenkikirjat → 1734, kyläjärjestys

Kuopion komppania

Sotilaiden perheitä vuoden 1734 henkikirjassa

Kuopion pitäjä

Henkikirjan päiväys _.1.1734. Henkikirja kokonaan

Kylä ja Talo Luettelon teksti Ruotu Sivu Nyk. kylä
Hackarala 3 Såldat Påhl Keinoins hust 56 2122B Hakkarala
Hirfwilax 6 Sålldat Peers hustru ruotu? 2122A Hirvilahti
Kasurila 7 Såldat Kättuins hustru 51 2124A Kasurila
Kåifwusari 1 Soldat Ifwar Karhs hust: 23 2124A Koivusaari
Lamberila 1 Såldat Staffan Kapains ho 26 2124B Lamperila
Littmaniemi 3 Såldat Peer Mähöins hust: ruotu? 2125A Litmaniemi
Räimä 1 Såldat Hyfwärins hustru 54 2126A Räimä
Suojerfwi 2 Såldat Olof Turuins hu ruotu? 2127B Suojärvi
Tofwilax 2 Såldat Jeremias Munkz ho 35 2128A Tuovilanlahti
Tofwilax 5 Såldat Påhl Kartmans ho 34 2128B Tuovilanlahti

RuoduittainRuotutalollisetVuosi 1733Vuosi 1735

Lähdetiedot

Savonlinnan ja Kymenkartanon läänin tilejä - 8806 Tositekirja 1734-1734, sivut 2121-2131
Kansallisarkisto Astia
Digihakemisto 8806
Mikrofilmi LT1374

© Väinö Holopainen 2023