AloitussivuSavon rykmenttiMajurin komppaniaLäänintilit, kulut → Nimiluettelot 1734

Savon rykmentti: Majurin komppania

Sotilaiden nimiluettelot läänintileistä 1734

Tammikuu 1734: Komennuksella Lappeenrannassa

Major: Comp: Willmanstrand 31.12.1733

Januarij Månadz Rulla uppå det Manskap af Sawolax och Nyslåtz Lähns Regemente till foth, som är Commenderat till Willmanstrandz Guarnizons förstärckning, nembl:

Ruotu Nimi Kommentti
13 Matz Ahl poistunut 15.12.
42 Nills Hiort poistunut 15.12.
49 Adam Fick
60 Anders Skrijka poistunut 15.12.

Lähde: Nide 8805 Astia, jakso 671

Helmikuu 1734: Komennuksella Lappeenrannassa

Majorens Compagnie Willmanstrand 29.1.1734

Februarij Månadz Rulla uppå det Manskap af Sawolax och Nyslåtz Lähns Regemente till foth, som är Comenderat till Willmanstrandz Guarnizons förstärckning, nembl:n

Ruotu Nimi Kommentti
49 Adam Fick

Lähde: Nide 8805 Astia, jakso 674

Helmikuu 1734: Komennuksella Lappeenrannassa

Majorens Compagnie Willmanstrand 15.2.1734

Februarij Månadz Rulla af Sawolax och Nyslåtz Lähns Regemente till foth, som är Comenderat till Willmanstrandz Guarnizons förstärckning, för hwillka anhålles om underhåld ifrån och med d:n 15. in till Månadens Sluth, nembl:n

Ruotu Nimi Kommentti
14 Jonas Een
15 Lars Böök
20 Matz Wijdh
29 Lars Biörn
32 Johan Järf
50 Jacob Kårpp
51 Jacob Tieder
52 Elias Orre
60 Anders Skrijka
63 Anders Stare
69 Nills And
71 Michell Swärtta
72 Markus Påfogell
75 Petter Kapun
76 Thomas Dufwa
78 Elias Siela
79 Erich Lohm
85 Hind: Sparf
87 Johan Willskman
95 Isack Käbling
97 Jacob Gumbse
102 Matz Råån
107 Lars Hare
109 Lars Jerpe korpraali
116 Oluf Idh
117 Markus Sijk
121 Helge Hellqwist
125 Oluf Abbor
129 Matz Löja

Lähde: Nide 8805 Astia, jakso 677

Maaliskuu 1734: Komennuksella Lappeenrannassa

Majorens Compag: Willmanstrand 28.2.1734

Martii Månadz Rulla uppå det Manskap af Kong: Maij:tz Sawolax och Nyslåtz Lähns regemente till foth, som är Commenderadt till Willmanstrandz Guarnizon, Nemb:n

Ruotu Nimi Kommentti
14 Jonas Een
15 Lars Böök
20 Matz Wijdh
29 Lars Biörn
32 Johan Järf
49 Adam Fick
50 Jacob Kårp
51 Jacob Tieder
52 Elias Orre
60 Anders Skrijka
62 Hindrich Kaija
63 Anders Stare
69 Nills Andh
71 Michell Swärtta
72 Markus Påfogell
75 Petter Kapun
76 Thomas Dufwa
78 Elias Serla
79 Erich Lohm
85 Hindrich Sparf
87 Johan Willskman
95 Johan Käbling
97 Jacob Gumse
102 Matz Råen
107 Lars Hare
109 Lars Jerpe korpraali
116 Oluf Idh
117 Markus Sijk
121 Helge Hällqwist
125 Oluf Abbor
129 Matz Löija

Lähde: Nide 8805 Astia, jakso 688

Huhtikuu 1734: Komennuksella Lappeenrannassa

Majorens Compag: Willmanstrand 27.3.1734

Aprill Månadz Rulla uppå det Manskap af Kong: Maij:tz Sawolax och Nyslåtz Lähns Infanterie regemente, för hwilcka anhålles om underhåld, Nemb:n

Ruotu Nimi Kommentti
14 Jonas Een
15 Lars Böök
20 Matz Wijdh
29 Lars Biörn
32 Johan Jerf
49 Adam Fick
50 Jacob Kårp
51 Jacob Tieder
52 Elias Orre
60 Anders Skrijka
62 Hind: Kaija
63 Anders Stare
69 Nills Andh
71 Michell Swärtta
72 Markus Påfogell
75 Petter Kapun
76 Thomas Dufwa
78 Elias Serla
79 Erich Lohm
85 Hind: Sparf
87 Johan Willskman
95 Johan Käbling
97 Jacob Gumse
102 Mattz Råen
107 Lars Hare
109 Lars Jerpe korpraali
116 Oluf Idh
117 Markus Sijk
121 Helge Helqwist
125 Oluf Abbor
129 Mattz Löija

Lähde: Nide 8805 Astia, jakso 696

Toukokuu 1734: Komennuksella Lappeenrannassa

Majorens Compag: Willmanstrand 26.4.1734

Maii Månadz Rulla af Kong: Maij:tz Savolax och Nyslåtz Lähns regemente till foth och Willmanstrandz Guarnizon, för hwilcka anhålles om underhåld, Nemb:n

Ruotu Nimi Kommentti
14 Jonas Een
15 Lars Böök
20 Matz Wijdh
29 Lars Biörn lomalle 27.4.
32 Johan Jerf 14 päivän lomalle 27.4.
49 Adam Fick
50 Jacob Kårpp
51 Jacob Tieder
52 Elias Orre
60 Anders Skrijka
62 Hindrich Kaija
63 Anders Stare
69 Nills Andh
71 Michell Swärtta
72 Markus Påfogell lomalle 30.3.
75 Petter Kapun
76 Thomas Dufwa
78 Elias Serla 14 päivän lomalle 27.4.
79 Erich Lohm
85 Hindrich Sparf
87 Johan Willskman
95 Johan Käbling
97 Jacob Gumbse
102 Matts Råen
107 Lars Hare
109 Lars Jerpe korpraali
116 Oluf Idh
117 Markus Sijk
121 Helge Helqwist
125 Oluf Abbor
129 Matts Löija

Lähde: Nide 8805 Astia, jakso 704

Kesäkuu 1734: Komennuksella Lappeenrannassa

Majorens Compag: Willmanstrand 28.5.1734

Juni Månadz Rulla af Kong: Maij:tz Sawolax och Nyslåttz Lähns regemente till foth och Willmanstrandz Guarnizon, för hwilcka anhålles om underhåld, Nemb:n

Ruotu Nimi Kommentti
14 Jonas En
15 Larss Böck
20 Mattz Wijd
29 Lars Biörn lomalle 26.4.
32 Johan Jerf
49 Adam Fick
50 Jacob Kårp
51 Jacob Tieder
52 Elias Orre
60 Anders Skricka
62 Hindrich Kaija
63 Anders Stare
69 Niels Andh
71 Michel Swärta
72 Markus Påfogell lomalle 13.3.
75 Petter Kapun lomalle 28.5.
76 Thomas Dufwa
78 Elias Serla
79 Erich Lohm
85 Hindrich Sparf
87 Johan Willskman
95 Johan Kebling
97 Jacob Gumse
102 Mattz Råne
107 Lars Hare
109 Lars Järpe korpraali
116 Oloff Idh
117 Markus Sijck
121 Helge Helqwist
125 Oloff Abbor
129 Mattz Löija

Lähde: Nide 8805 Astia, jakso 712

Heinäkuu 1734: Komennuksella Lappeenrannassa

Majorens Compag: Wilmanstrand 25.6.1734

Juli Månadz Rulla af Kong: Maij:tz Sawolax och Nyslåttz Lähns regemente och Willmanstrandz Garnizon, för hwilcka anhålles om underhåld, Nemb:n

Ruotu Nimi Kommentti
2 Lars Båxbohm
14 Jonas En kuollut 17.6.
15 Lars Bööck
20 Mattz Widh
32 Johan Järf
49 Adam Fick
50 Jacob Kårpp
51 Jacob Tieder
52 Elias Orre
60 Anders Skricka
62 Hindrich Kaija
63 Anders Stare
69 Niels Andh
71 Michel Swärtta
75 Petter Kapun
76 Thomas Dufwa
78 Elias Särla
79 Erich Lohm
85 Hindrich Sparf
87 Johan Wilskman
95 Isack Käbling
97 Jacob Gumse
102 Mattz Råne
107 Lars Hare
109 Lars Järpe korpraali
116 Oloff Idh
117 Marck: Sijck
121 Helge Helqwist
125 Oloff Abbor
129 Mattz Löija

Lähde: Nide 8805 Astia, jakso 722

Elokuu 1734: Komennuksella Lappeenrannassa

Majorens Compag: Willmanstrand 26.7.1734

Augusti Månadz Rulla af Kong: Maij:tz Sawolax och Nyslåtz Lähns regemente till foth och Willmanstrandz Garnizon, för hwilcka anhålles om underhåld, Nemb:n

Ruotu Nimi Kommentti
2 Lars Buxbohm
15 Lars Böök
20 Matts Wijdh
23 Jöran Trygh tullut kuolleen N:o 14 tilalle 15.7., kuuluu ruotuun 21
32 Johan Jerf
49 Adam Fick
50 Jacob Kårp
51 Jacob Tieder
52 Elias Orre
56 Johan Höök
60 Anders Skrika
62 Hind: Kaija
63 Anders Stare
69 Nills And
71 Michel Swärtta lomalle 10.7.
75 Petter Kapun
76 Thomas Dufwa
78 Elias Serla
79 Erich Lohm
85 Hind: Sparf
87 Johan Willskman
95 Isack Käbling
97 Jacob Gumse
102 Matts Råen
107 Lars Hare
109 Lars Jerpe korpraali
116 Oluf Idh
117 Markus Sijck
121 Helge Hällqwist
125 Oluf Abbor
129 Matts Löija

Lähde: Nide 8805 Astia, jakso 729

Syyskuu 1734: Komennuksella Lappeenrannassa

Majorens Comp: Willmanst: 29.8.1774

September Månadz Rulla af Kong: Maij:tz Sawolax och Nyslåts Lähns regemente till foth samt Willmanstrandz Garnison, för hwilcka anhålles om underhåld, Nemb:n

Ruotu Nimi Kommentti
2 Lars Buxbhom
15 Lars Böök
20 Matts Wijdh poistunut
23 Jöran Trygh kuuluu ruotuun 21
32 Johan Jerf
49 Adam Fick
50 Jacob Kårpp
51 Jacob Tieder
52 Elias Orre
56 Johan Höök
60 Anders Skrika
62 Hindrich Kaija
63 Anders Stare
64 Nills Andh kuuluu ruotuun 69
67 Lars Ancka tullut N:o 71 tilalle 31.7.
75 Petter Kapun
76 Thomas Dufwa
78 Elias Serla poistunut
79 Erich Lohm
85 Hind: Sparf
87 Johan Willskman
95 Isack Käbling
97 Jacob Gumse
102 Matts Råen
107 Lars Hare
109 Lars Jerpe korpraali
116 Oluf Idh
117 Markus Sijk
121 Helge Helqwist
125 Oluf Abbor
122 Matts Löija kuuluu ruotuun 129

Lähde: Nide 8805 Astia, jakso 740

Lokakuu 1734: Komennuksella Lappeenrannassa

Majorens Comp: Willmanstrand 30.9.1734

October Månads Rulla uppå Nedannembde af Kong: Maij:tz Sawolax och Nyslåts Lähns regemente till foth ovh Willmanstrandz Garnison, för hwilcka anhålles om underhåld, Nemb:n

Ruotu Nimi Kommentti
2 Lars Buxbhom
4 Staffan Apell tullut 6.9.
15 Lars Böök
20 Matts Wijdh poistunut
23 Jöran Trygh kuuluu ruotuun 21
32 Johan Jerf
49 Adam Fick
50 Jacob Kårpp
51 Jacob Tieder
52 Elias Orre
56 Johan Höök
60 Anders Skrika
62 Hind: Kaija
63 Anders Stare
64 Nills Andh kuuluu ruotuun 69
67 Lars Ancka
75 Petter Kapun
76 Thomas Dufwa
78 Elias Serla poistunut
79 Erich Lohm
80 Hindrich Sparf kuuluu ruotuun 85
81 Petter Pihlberg tullut 6.9.
87 Johan Willskman
95 Isack Käbling
97 Jacob Gumse
102 Matts Råen
107 Lars Hare
109 Lars Jerpe korpraali
116 Oluf Idh
117 Markus Sijk
121 Helge Helqwist
125 Oluf Abbor
129 Matts Löija

Lähde: Nide 8805 Astia, jakso 749

Marraskuu 1734: Komennuksella Lappeenrannassa

Major: Compag: Willmanstrand 26.10.1734

November Månads Rulla uppå nedannembde af Kong: Maij:tz Sawolax och Nyslåts Lähns Infanterie Regemente och Willmanstrandz Garnison, för hwilcka anhålles om underhåld, Nemb:n

Ruotu Nimi Kommentti
2 Lars Buxbohm
4 Staffan Apell
15 Lars Böök
33 Jöran Trygh kuuluu ruotuun 21
32 Johan Jerf
49 Adam Fick
50 Jacob Kårp poistunut 30.10.
51 Jacob Tieder
52 Elias Orre
56 Johan Höök
60 Anders Skrijka
62 Hindrich Kaija
63 Anders Stare
64 Nills Andh kuuluu ruotuun 69
67 Lars Ancka
75 Petter Kapun
76 Thomas Dufwa
79 Erich Lohm
80 Hindrich Sparf kuuluu ruotuun 85
81 Petter Pihlberg
87 Johan Wilskman
95 Isack Käbling
97 Jacob Gumse
102 Matts Råen poistunut 30.10.
107 Lars Hare
109 Lars Jerpe korpraali
116 Oluf Idh
117 Markus Sijk
121 Helge Helqwist
125 Oluf Abbor
129 Matts Löija

Lähde: Nide 8805 Astia, jakso 758

Joulukuu 1734: Komennuksella Lappeenrannassa

Majorens Compag: Willmanst: 26.11.1734

December Månadz Rulla Uppå Nedannemde af Kong: Maij:tz Sawolax och Nyslåts Lähns Regemente till foth och Willmanstrandz Garnison, för hwilcka anhålles om underhåld, Nemb:n

Ruotu Nimi Kommentti
2 Lars Boxbohm
4 Staffan Appell
15 Lars Bööck
23 Jöran Tryg kuuluu ruotuun 21
32 Johan Järf
49 Adam Fick
51 Jacob Tieder
52 Ellias Orre
56 Johan Hööck
60 Anders Skricka rajavartiossa
62 Hindrich Kaija
63 Anders Stare
64 Nielss Andh kuuluu ruotuun 69
67 Lars Ancka
75 Petter Kapun
76 Tohmas Dufwa
79 Erich Lohm
80 Hindrich Sparf kuuluu ruotuun 85
81 Petter Pihlberg
87 Johan Wilskman poistunut 15.11.
95 Isack Käbling
97 Jacob Gumse kuollut 15.11.
107 Lars Hare
109 Lars Jerpe korpraali, rajavartiossa
116 Oloff Idh
117 Marckus Sijck
121 Helge Helqwist
125 Oloff Abbor
129 Mattz Löja

Lähde: Nide 8805 Astia, jakso 767

Joulukuu 1734: Komennuksella Lappeenrannassa

Majorens Compag: Willmanstrand 3.12.1734

By förslag för December Månad Uppå Nedannemde af Kong: Maij:tz Sawolax och Nyslåts Lähns Regemente till foth och Willmanstrandz Garnison, för hwilcka anhålles om underhåld, Nemb:n

Ruotu Nimi Kommentti
24 Simon Panter tullut 3.12.
31 Mattz Räf tullut 3.12.
126 Jacob Hämendahl tullut 3.12.

Lähde: Nide 8805 Astia, jakso 777

© Väinö Holopainen 2024