AloitussivuSavon rykmenttiMajurin komppaniaRuotu → 72 ☰ 

Majurin komppania: ruotu 72<>

Ruotutalot ovat kylissä: Vanhamäki (Mikkeli)

Yhteenveto ruodussa palvelleista miehistä lähteistä pääteltynä

Nimi Alkaen Asti Tulo ruotuun Lähtö ruodusta Kommentti #
Pål Tomasson Vilhunen mainittu 1696 mainittu 1700 Vanha rykmentti 1696 1
Mårten Karjalainen mainittu 1712 2
Elias Påfågel mainittu 1727 3
Markus Påfågel 10.9.1729 14.6.1735 4
Tomas Påfågel 14.6.1735 1742 5
Tomas Stadig Manninen 18.1.1750 1750 6
Hans Arpiainen 25.6.1750 25.2.1751 7
Gustav Prints 25.2.1751 6.12.1751 8
Simon Manberg 4.6.1753 1753 ruotu 80 karannut 9
Anders Stör Puikkonen 17.2.1758 6.7.1785 10
Mickel Qvist Pynnönen 6.10.1785 mainittu 1807 täydennysmies 72/81 11
Karl Krok 1803 mainittu 1809 täydennysmies 28/30 12

Varamiehet

Nimi Alkaen Asti Tulo ruotuun Lähtö ruodusta Kommentti #
Ruodun 72 varamies
Hans Haajanen mainittu 1752 mainittu 1760 1
1776 lähtien ruotujen 72 ja 81 yhteinen varamies numero 37
Krister Manninen 9.9.1777 5.2.1781 ruotu 81 ei otettu 2,1
Mickel Pynnönen 5.2.1781 6.10.1785 ruotu 72 3,2
Krister Karp Siitari 1786 8.1.1790 ruotu 81 4,3
Tomas Plats 18.7.1790 26.3.1792 5,4
Mickel Mård Matiskainen 18.3.1793 mainittu 1806 6,5


Lähteet

VaramiehetOikealle osoittavat nuolet (⇒) ovat linkkejä skannattuihin kuviin

Katselmusluettelot

AlkuunPalkkaluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatLäänintilitSotilaseläkkeetVanhempi rykmenttiRuotutalolliset

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1712 6.9.1712
Mårtten Johansson Karjalain palkka­mies
Katselmus 1720 _.9.1720
-
Katselmus 1721 1721
-
Katselmus 1735 14.6.1735
Marcus Påfågell 10.9.1729 ruotu­mies 14.6.1735 kelpaamaton
Thomas Påfågell Safwolax 18 14.3.1735 palkka­mies 1717
Katselmus 1751 22.4.1751
Gustaw Prints vapaaehtoinen
Katselmus 1758 14.2.1758
-
Anders Puckonen St: Michell 19 ogift 14.2.1758 1739
Katselmus 1763 4.2.1763
And:s Stöur S:t Michell 24 5 gift (1758) 1739
Katselmus 1767 25.8.1767
Thomas Påfågell _.5.1742 kuoli
Thomas Mannin Stadig 18.1.1750 kulku­mies 1750 karkasi
Gustaw Printz 25.2.1751 vapaaehtoinen 6.12.1751 sai eron
Simon Monberg 4.6.1753 karannut 1739 ruodusta 80 1753 poistui
Anders Puickoin Stör St: Michel 28 9 gift 17.2.1758 palkka­mies 1739
Katselmus 1772 26.3.1773
And Stöhr Ste Michel 34 15 gift 10 5 (1757) 1738
Katselmus 1775 21.8.1775
Anders Puikoin Stör St: Michell 36 1/2 17 1/2 gift 10 5 17.2.1758 palkka­mies 1739
Katselmus 1778 8.9.1778
Anders Stöhr St: Michel 39 1/2 20 1/2 gift 5 5 (1758) 1739
Katselmus 1782 11.7.1782
Anders Stör St: Michel _ 1/2 24 1/2 gift 5 5 (1758)
Katselmus 1785 6.7.1785
Anders Stör St. Michel 46 1/2 27 1/2 gift 5 5 (1758) 1739
Katselmus 1788 29.9.1788
Michel Qvist St: Michel 26 3 ogift 5 9 (1785) 1762
Katselmus 1789 4.11.1789
Michel Qvist St: Michel 27 4 ogift 5 9 (1785) 1762
Katselmus 1790 17.9.1790
Michel Qwist St: Michel 28 5 ogift 5 9 (1785) 1762
Katselmus 1795 10.6.1795
Michel Quist St Michel 32 9 ogift 5 9 (1786) 1763
Katselmus 1798 28.6.1798
Michel Qwist St: Michell 35 12 ogift 5 9 (1786) 1763
Katselmus 1801 15.6.1801
Mihel Qvist St: Michel 38 15 ogift 5 9 (1786) 1763
Katselmus 1804 25.6.1804
Michel Qvist St Michel 41 18 gift 5 9 (1786) 1763
Katselmus 1809 22.6.1809
Carl Krook St: Michel 23 6 1/3 ogift 5 7 (1803) 1786
Katselmus 1809b 16.10.1809
Carl Krook St Michell 24 7 ogift 5 7 (1802) 1785
Sotilaan nimi/nimet Alkaen Selite Ikä Jalkaa Koti­seutu
Asti Syy Palv. vuosia Tuumaa Naim. Synt.
Katselmus 1712 6.9.1712
Mårtten Johansson Karjalain   palkka­mies
 
Katselmus 1720 _.9.1720
-  
 
Katselmus 1721 1721
-  
 
Katselmus 1735 14.6.1735
Marcus Påfågell 10.9.1729 ruotu­mies
14.6.1735 kelpaamaton
Thomas Påfågell 14.3.1735 palkka­mies 18 Safwolax
  1717
Katselmus 1751 22.4.1751
Gustaw Prints   vapaaehtoinen
 
Katselmus 1758 14.2.1758
-  
 
Anders Puckonen 14.2.1758 19 St: Michell
  ogift 1739
Katselmus 1763 4.2.1763
And:s Stöur (1758) 24 S:t Michell
  5 gift 1739
Katselmus 1767 25.8.1767
Thomas Påfågell  
_.5.1742 kuoli
Thomas Mannin Stadig 18.1.1750 kulku­mies
1750 karkasi
Gustaw Printz 25.2.1751 vapaaehtoinen
6.12.1751 sai eron
Simon Monberg 4.6.1753 karannut 1739 ruodusta 80
1753 poistui
Anders Puickoin Stör 17.2.1758 palkka­mies 28 St: Michel
  9 gift 1739
Katselmus 1772 26.3.1773
And Stöhr (1757) 34 10 Ste Michel
  15 5 gift 1738
Katselmus 1775 21.8.1775
Anders Puikoin Stör 17.2.1758 palkka­mies 36 1/2 10 St: Michell
  17 1/2 5 gift 1739
Katselmus 1778 8.9.1778
Anders Stöhr (1758) 39 1/2 5 St: Michel
  20 1/2 5 gift 1739
Katselmus 1782 11.7.1782
Anders Stör (1758) _ 1/2 5 St: Michel
  24 1/2 5 gift
Katselmus 1785 6.7.1785
Anders Stör (1758) 46 1/2 5 St. Michel
  27 1/2 5 gift 1739
Katselmus 1788 29.9.1788
Michel Qvist (1785) 26 5 St: Michel
  3 9 ogift 1762
Katselmus 1789 4.11.1789
Michel Qvist (1785) 27 5 St: Michel
  4 9 ogift 1762
Katselmus 1790 17.9.1790
Michel Qwist (1785) 28 5 St: Michel
  5 9 ogift 1762
Katselmus 1795 10.6.1795
Michel Quist (1786) 32 5 St Michel
  9 9 ogift 1763
Katselmus 1798 28.6.1798
Michel Qwist (1786) 35 5 St: Michell
  12 9 ogift 1763
Katselmus 1801 15.6.1801
Mihel Qvist (1786) 38 5 St: Michel
  15 9 ogift 1763
Katselmus 1804 25.6.1804
Michel Qvist (1786) 41 5 St Michel
  18 9 gift 1763
Katselmus 1809 22.6.1809
Carl Krook (1803) 23 5 St: Michel
  6 1/3 7 ogift 1786
Katselmus 1809b 16.10.1809
Carl Krook (1802) 24 5 St Michell
  7 7 ogift 1785

Palkkaluettelot

AlkuunKatselmusluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatLäänintilitSotilaseläkkeetVanhempi rykmenttiRuotutalolliset

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1731 Marckus Påfågell
1733 Thomas Påfagell
1734 Marckus Påfågell
1735 Marck: Påfågell ruotumies 14.6.1735 kelpaamaton
Thom: Påfågell 14.6.1735 palkkamies
1737 Thomas Påfågell
1738 Thomas Påfågell
1739 Thomas Påfågel
1740 Thomas Påfågell
1741 Thomas Påfagell
1744 -
1745 -
1746 -
1747 -
1748 -
1749 -
1750 Thomas Stadig 18.1.1750 kulkumies _.3.1750 poistunut
Hans Arpiain 25.6.1750 ruotumies
1751 Hans Arpiain 25.2.1751 hankki miehen tilalleen
Gustaf Printz 25.2.1751 vapaaehtoinen
1752 Gustaf Printz vapaaehtoinen 1.12.1752 sai eron
-
1753 -
Simon Manberg 18.6.1753 karkuri ruodusta 80, arestissa Loviisassa
1754 Manberg __.9.1753 karannut
-
1755 -
1756 -
1757 -
1758 Anders Stöör 17.2.1758 otettiin
1759 Anders Stör
1760 Anders Stöhr
1761 Anders Stöhr
1762 Anders Stör
1763 Anders Stöör
1764 Anders Stöör
1766 Anders Stöör
1767 Anders Stöör
1768 Anders Stör
1769 Anders Stör
1770 Anders Stör
1771 Anders Stör
1773 Anders Stör
1775 Anders Stör
1776 Anders Stöhr
1777 Anders Stör
1778 Anders Stöhr
1779 Anders Stöhr
1780 Anders Stör
1781 Anders Stöhr
1782 Anders Stör
1783 Anders Stöhr
1784 Anders Stör
1785 Anders Stör 6.7.1785 sai eron
-
1786 Michel Qvist 6.10.1785 täydennysmies
1787 Michell Qvist
1788 Michel Qvist
1789 Michel Qvist
1790 Michel Qvist
1791 Michel Qvist
1792 Michel Qvist
1793 Michel Qvist
1794 Michell Qvist
1795 Michel Quist
1796 Mich: Qvist
1797 Michel Qvist
1798 Michel Qvist
1799 Michel Qvist
1800 Michel Qvist
1801 Michel Qvist
1802 Michel Qvist
1803 Michel Qvist
1804 Michel Qvist
1805 Michel Qvist
1806 Michel Qvist
1807 Michel Quist

Miehistöluettelot Riiassa

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotRippikirjatHistoriakirjatLäänintilitSotilaseläkkeetVanhempi rykmenttiRuotutalolliset

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1700_8 Påhl Thomason Willhuin

Rippikirjat

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotRiikaHistoriakirjatLäänintilitSotilaseläkkeetVanhempi rykmenttiRuotutalolliset

Sivu⇒ Kylä ja talo Sotilas perheineen Kommentit
Juva RK 1823-1833
II 421 Pulckila 3
puoliso: Maria Kurki s. 1792
fr.S:t Mich: m.b.8.6.1823, Carl Gust: Krokin vmo aikaisemmassa aviossaan
II 266 Murdois 3 Carl Gustaf Krook s. 1785
puoliso: Maria Kurki s. 1792
T. f.d.Sold., m.b.ifr. S:t Mich.7.6.1826, förel.29.6.1728 pag.422
Juva RK 1834-1844
II 1045 Tuhkala 3 Carl Gustaf Krok s. 1785
puoliso: Maria Kurki s. 1792
Pensioner, fr.p.1042.43, + 23.7.1844, vmo t.p. 1043 N.B.44
Mikkeli RK 1726-1735
- Soldater ___ Påfågell
puoliso: Helga Sigfredsd:r
Mikkeli RK 1736-1750
- Soldater Thom. Påfogel
puoliso: Maria Parckoin
Mikkeli RK sotilaat 1757-1763
- Soldater Anders Stör s. 1738
Mikkeli RK sotilaat 1767-1772
- Soldater And: Stör s. 1738
puoliso: Carin Kufwa s. 1744
lapsia: Maria, Carin, Anders, Helga, Walborg, Elisabetha
Mikkeli RK 1777-1784
- Soldater Anders Stöör s. 1738
puoliso: Carin Kufwa s. 1744
lapsia: Maria, Anders, Helena, Walborg, Lisa, Anna, Henric, Magdalena, Margareta
yliviivattu
- Soldater Michel Quist
Mikkeli RK 1785-1790
- Soldater Michaël Quist
Mikkeli RK 1794-1808
- Soldater Michaël Quist
Mikkeli RK 1806-1816
- Soldater Michel Quist s. 1760 Torpare Närvälä 1:ssä. Huomautus lapsista Lena Tuhkalaisen kanssa.

Historiakirjat

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotRiikaRippikirjatLäänintilitSotilaseläkkeetVanhempi rykmenttiRuotutalolliset

Kylä ja talo Sotilas perheineen
Mikkelin seurakunta
Wanhamäki Thomas Påfodel
puoliso: Maria Parkain
lapsia: Påhl
Wanhameki
Wuolingo
Salmenby
Korpjerfvi
Anders Henrikss: Stöör Puickoin s. 14.3.1737
puoliso: Carin Kuwa vih. 21.12.1762
lapsia: Maria, Catharina, Anders, Helena, Walborg, Elisabeth, Anna, Henric, Margaretha
Korpijärfvi Michel Qvist
puoliso: Hel: Tuhkalain vih. 21.12.1815
lapsia: Matts (oä:)
Vanhala
Kähkölä
Carl Gustaf Krook s. 26.2.1784
puoliso: Anna Maria Thomasdr Kurki s. 10.3,1792
Juvan seurakunta
Murdois
Pulkila
Tuhkala
Carl Gustaf Krook s. 1785K k. 23.7.1844
puoliso: Maria Kurki s. 1792K k. 9.3.1862 vih. 22.12.1828
lapsia: Carl Gustaf

Läänintilit

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatSotilaseläkkeetVanhempi rykmenttiRuotutalolliset

Vuosi Sotilas Alkaen Selite Asti Kommentti
1727_7 Elias Påfågell
1727_8 Elias Påfågell
1727_9 Elias Påfågell
1727_9 Elias Påfågell
1727_10 Elias Påfogell poistunut 28.9.
1734_2 Markus Påfogell
1734_3 Markus Påfogell
1734_4 Markus Påfogell
1734_5 Markus Påfogell lomalle 30.3.
1734_6 Markus Påfogell lomalle 13.3.
1737_2 Thomas Påfågel
1737_3 Tomas Påfogell
1737_4 Tomas Påfågell
1737_5 Tomas Påfogell
1737_6 Tomas Påfogell
1737_7 Tomas Påfågell
1737_8 Tomas Påfågell
1737_9 Tomas Påfogell
1737_10 Thomas Påfågell
1737_11 Thomas Påfågell
1737_12 Thomas Påfågell
1738_1 Thomas Påfågell
1752 Gust: Printz vapaaeht. 1.12.1752 sai eron
1752b Gust: Printz vapaaehtoinen 1.12.1752 sai eron
1753 Simon Manberg 18.6.1753 otettu, arestissa karkaamisen takia
1766 Anders Stöör
1767 Anders Stöör
1768 Anders Stör
1773 Anders Stöhr

Läänintilit sisältävät sotilaiden muonitus- ja apuveroluetteloita

Sotilaseläkkeet

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatLäänintilitVanhempi rykmenttiRuotutalolliset

Sotilaskonttorin nimiluettelo myönnetyistä eläkkeistä

Arvo Nimi Syntynyt Palv.vuosia Kotipaikka Myönnetty Rivi Kommentti
Soldaten Michel Quist 34 Heinola, S:t Michel 15.11.1814 329

Koko komppania

Vanhempi rykmentti

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatLäänintilitSotilaseläkkeetRuotutalolliset

Katselmus Ruotu Nimi Pitäjä Kylät
Savon rykmentti, Majurin komppania
x.8.1700 Riga 72 Påhl Thomason Willhuin
Eversti Joakim von Cronmanin rykmentti, Majurin komppania
Majuri Claes Jacob von Werdenhoffin komentamia miehiä linnoitustöissä Narvassa
1.4.1696 .. 1.6.1696 Narva Påhl Thomason Willhuin

Nämä miehet on tunnistettu samaksi vanhemmassa ja uudemmassa rykmentissä

Ruotutalolliset katselmusluetteloissa

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatLäänintilitSotilaseläkkeetVanhempi rykmentti

Katselmus⇒ Kylät Talolliset
1735 Wanhamäkj
Wanhamäkj
Wanhamäkj
Hans Arpiainen
Erich Matilain
Thomas Repoin
1785 Wanhamäki
Wanhamäki
Wanhamäki
Eric Mannin
Hans Arpiain
Tomas Martin
1801 Vanhamäki
Vanhamäki
Vanhamäki
Påhl Pylvänäin
Hans Arpain
Thomas Martin


Varamiehet

Katselmusluettelot

AlkuunVärväysluettelotLäänintilit

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1775_v 24.8.1775
Ruodun 72 varamies
-
Katselmus 1776_v 21.9.1776
-
Katselmus 1779_v 17.6.1779
Ruotujen 72 ja 81 yhteinen varamies numero 37
Christer Mannin Hirwensallmi 18 1/2 1 3/4 ogift 5 6 1/2 9.9.1777 otettiin 1761
Katselmus 1781_v 5.2.1781
Christer Mannin 5.2.1781 poistetaan
Michell Pynnöin 18 10 3 5.2.1781 otetaan 1763
Katselmus 1788_v __.9.1788
Christer Karp S:t Michel __ 2 1/2 ogift 5 6 (1786)
Katselmus 1789_v 30.11.1789
Christer Karp St: Michel 22 1/2 3 1/2 ogift 5 6 (1786) 1767
Katselmus 1795_v 12.2.1795
Thomas Plats 26.3.1792 hylättiin
Michel Mård 24 1 5 5 1/2 19.2.1794 palkkarenki 1771
Katselmus 1806_v 10.3.1806
Michel Mård S:t Michel 35 12 gift 5 7 (1794) 1771
Sotilaan nimi/nimet Alkaen Selite Ikä Jalkaa Koti­seutu
Asti Syy Palv. vuosia Tuumaa Naim. Synt.
Katselmus 1775_v 24.8.1775
Ruodun 72 varamies
-  
 
Katselmus 1776_v 21.9.1776
-  
 
Katselmus 1779_v 17.6.1779
Ruotujen 72 ja 81 yhteinen varamies numero 37
Christer Mannin 9.9.1777 otettiin 18 1/2 5 Hirwensallmi
  1 3/4 6 1/2 ogift 1761
Katselmus 1781_v 5.2.1781
Christer Mannin  
5.2.1781 poistetaan
Michell Pynnöin 5.2.1781 otetaan 18 10
  3 1763
Katselmus 1788_v __.9.1788
Christer Karp (1786) __ 5 S:t Michel
  2 1/2 6 ogift
Katselmus 1789_v 30.11.1789
Christer Karp (1786) 22 1/2 5 St: Michel
  3 1/2 6 ogift 1767
Katselmus 1795_v 12.2.1795
Thomas Plats  
26.3.1792 hylättiin
Michel Mård 19.2.1794 palkkarenki 24 5
  1 5 1/2 1771
Katselmus 1806_v 10.3.1806
Michel Mård (1794) 35 5 S:t Michel
  12 7 gift 1771

Värväysluettelot

AlkuunKatselmusluettelotLäänintilit

Sotilaan nimi/nimet Kotiseutu Ikä Palv. vuosia Naim. Alkaen Selite Asti Kommentti Synt.
Luettelo 1773_v 11.1.1773
Ruodun 72 varamies
-
Luettelo 1773b_v 28.6.1773
-
Luettelo 1774_v 26.2.1774
-
Luettelo 1790_v 8.3.1790
Ruotujen 72 ja 81 yhteinen varamies numero 37
Christer Karp 8.1.1790 sotilaaksi ruotuun 81
-
Luettelo 1791_v 1.4.1791
Thomas Platz 18.7.1790 otettiin
Luettelo 1794_v 19.2.1794
Michel Matiskain Mård 23 18.3.1793 otettiin 1771

Läänintilit

AlkuunKatselmusluettelotVärväysluettelot

Vuosi Sotilas Alkaen Selite Asti Kommentti
1752_v Hans Hajain
1753_v Hans Hajain
1754_v Hans Haiain
1754b_v Hans Hajanen
1754c_v Hans Hajanen
1756_v Hans Hajanen
1757_v Hans Hajanen
1758_v Hans Hajain
1758b_v Hans Hajanen
1759_v Hans Hajain
1760_v Hans Hajain

Läänintilit sisältävät sotilaiden muonitus- ja apuveroluetteloita

KatselmuksetNimetKylätRuotu 71Ruotu 73

© Maija-Liisa Laakso, Väinö Holopainen 2024