AloitussivuSavon rykmenttiMajurin komppaniaKatselmukset → 1781 varamiehet

Savon rykmentti: Majurin komppania

Täydennysmiesten katselmus 5.2.1781 (St: Michell)

MiehistöTiedot

Numero Ruodut Kylä(t) Sotilaan nimi Kotiseutu Ikä Palv.v. Naim. Vaaksaa Tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Tulo → Lähtö
1 1 2 Soikala,
Vuolingo,
Kyrkioby,
Kåufwala
Michell Silfwerdoin St: Michell 16 5/12 1 ogift 9 4 5.2.1781 poistetaan → 5.2.1781 poistetaan
-
2 3 8 Kyrkioby,
Randakylä
Christer Kårhoin St: Michell 26 8 gift 10 4
3 4 12 Kyrkioby,
Vuolingo
Abram Pett:son Särkä St: Michell 19 2/3 1 5/12 ogift 10 3 21.8.1779 otettiin 21.8.1779 otettiin →
4 5 9 Kyrkioby,
Hyrylä,
Randakylä,
Ritilä
Johan Kåifvistoin St: Michell 20 6 2/3 ogift 11 3 1/2
5 6 7 59 Kyrkioby,
Uckonniemi,
Randakylä,
Harjuma,
Hyrylä
Eric Tårniain St: Michell 20 2/3 1 2/3 ogift 10 3
6 10 11 Vuolingo Mats Haltuin St: Michell 18 ogift 10 2 28.10.1780 ruotumies 28.10.1780 ruotumies →
7 13 14 Vuolingo,
Sandara
Hindric Salmelain St: Michell 21 3/4 1 5/12 ogift 10 3 21.8.1779 otettiin 21.8.1779 otettiin →
8 15 16 Vuolingo,
Soikala,
Vatia,
Liukola
Mats Wålain St: Michell 19 2/3 1 2/3 ogift 10 4 1/4
9 17 18 Liukola,
Repola,
Soikala,
Äkröntaipal
Gabriel Tullin St: Michell 17 1/2 1 ogift 10 2
10 19 20 Taipall,
Soikala
Eric Ollikain Hirfwensalmj 20 2/3 3 ogift 11 1
11 21 23 Soikala,
Puttola,
Pekola,
Tukala,
Kaickola
Thomas Silfwerklo St: Michell 23 2/3 7 2/3 ogift 11
12 22 27 Laurickala,
Harjuma
Gustaf Räkoin St: Michell 24 3/4 ogift 11 28.10.1780 otettiin 28.10.1780 otettiin →
13 24 31 Parandala,
Liukola,
Wäisälä,
Harjuma
Eric Kimarj St: Michell 22 1/4 4 1/4 ogift 10 2 1/4
14 25 26 Randakylä,
Kaikola,
Marjonemi,
Laurikala,
Hahkala
Mats Kufwa St: Michell 19 1 ogift 10 2 1/4
15 28 30 Harjuma Olof Wenäläin St: Michell 21 7 ogift 10 3 1/4
16 29 35 Harjuma Jöran Saxa St: Michell 20 2/3 7 2/3 ogift 10 3 1/4
17 32 36 Harjuma,
Pekola,
Haljerfvi
Johan Liukoin St: Michell 16 1/6 1 ogift 10 1 1/2
18 33 34 Harjuma Abram Wiljakain St: Michell 25 gift 11 1 1/2 28.10.1780 ruotumies 28.10.1780 ruotumies →
19 37 38 Haljerfwi,
Ihastjerfwi
Eric Wigg St: Michell 25 1 gift 11 3 1/4 21.2.1780 otettiin 21.2.1780 otettiin →
20 39 40 Ihastjerfwi,
Wärälä
Samuel Håckain St: Michell 22 6 1/12 gift 10 1 1/2 5.2.1781 poistetaan → 5.2.1781 poistetaan
-
21 41 42 Värälä,
Hirola,
Rämälä
Johan Kirjalain St: Michell 21 2/3 7 ogift 11 1/2
22 43 44 Ihastjerfvi,
Alama,
Rämälä,
Hirola
Hinric Bengtin 28 ogift 11 28.10.1780 ruotumies 5.2.1781 esittää miehen tilalleen 28.10.1780 ruotumies →
5.2.1781 esittää miehen tilalleen
Petter Haloin 16 10 1 5.2.1781 palkkamies 5.2.1781 palkkamies →
23 45 46 Hirola,
Norola,
Vuolingo
Johan Myryläin St: Michell 18 1 ogift 10 3
24 47 49 Norola,
Rämälä,
Hapataipal,
Suosari,
Wärälä
Abraham Wanhain St: Michell 23 7 ogift 10 5
25 48 56 Rämälä,
Norola,
Randakylä,
Seppälä
Johan Tistell St: Michell 19 1/3 1 ogift 10 4
26 50 51 Norola,
Rahula
Petter Lutman 21.7.1777 otettiin 21.2.1780 sotilaaksi ruotuun 51 21.7.1777 otettiin →
21.2.1780 sotilaaksi ruotuun 51
And: Ripati S:t Michell 19 3/4 ogift 10 28.10.1780 otettiin 5.2.1781 poistetaan 28.10.1780 otettiin
→ 5.2.1781 poistetaan
-
27 52 53 Norola,
Asila,
Suonsari
Jacob Pulliain S:t Michell 21 2/3 3 ogift 10 1 5.2.1781 poistetaan → 5.2.1781 poistetaan
-
28 54 57 Rahula,
Norola,
Suonsari,
Seppälä,
Wanhala
Johan Haloin S:t Michell 21 11/12 7 2/3 ogift 10 5
29 55 79 Visulax,
Måndola,
Käriälä,
Asila
Michell Uckoin S:t Michell 20 11/12 6 11/12 ogift 11 1
30 58 60 Vanhala,
Hyrylä,
Vanhamäki,
Pietilä
Anders Lasoin St: Michell 19 3/4 1 2/3 ogift 11 1/2
31 61 62 Vatila Mats Pasoin S:t Michell 19 1/6 2 5/12 ogift 11 1 1/2
32 63 64 Vatila,
Ritilä,
Hahkala
Adam Suppoin Christina 20 1/6 3 1/2 ogift 5 2
33 65 68 Salmela,
Kårpijerfvi
Eric Rahikain St: Michell 19 3/4 1 ogift 10 2 21.2.1780 otettiin 21.2.1780 otettiin →
34 66 67 Hahkala,
Puttola,
Kårpijerfwi,
Närfwälä
Mats Wäisain S:t Michell 23 2/3 7 2/3 ogift 11
35 69 71 Vanhamäki Johan Wäisäin St: Michell 20 5/12 7 ogift 11 2
36 70 73 Vanhamäki,
Viljackala
Christer Kaupin St: Michell 25 5/12 4 5/12 ogift 11
37 72 81 Vanhamäki,
Sywämäki,
Åhensalo
Christer Mannin Hirfwensalmj 20 1/6 3 5/12 ogift 11 1/2 5.2.1781 poistetaan → 5.2.1781 poistetaan
Michell Pynnöin 18 10 3 5.2.1781 otetaan 5.2.1781 otetaan →
38 74 75 Ukonniemi,
Viljackala,
Pajula
Hinric Mekelin S:t Michell 26 1 gift 11 1/4 21.2.1780 otettiin 21.2.1780 otettiin →
39 76 77 Matiskala,
Hahkala,
Tukala,
Pietilänlax,
Norola
Anders Hångain S:t Michell 20 11/12 4 5/12 ogift 10 4
40 78 80 Repola,
Pöyryby,
Månickala,
Parckila,
Hahkala
Christer Halin St: Michell 19 1/2 3 2/3 ogift 11 1/2
41 82 85 Kutemajervi Samuel Tarfwoin Kangasniemi 18 2/3 3 5/12 ogift 10 5
42 83 84 Kutemajervi Bertill Suroin Kangasniemj 20 5/12 3 5/12 ogift 10 5
43 86 126 Kutemajerfvi,
Pölläckämäki,
Lusniemi
Nils Lindh Kangasniemj 23 1 7/12 ogift 11 2
44 87 124 Harjuma,
Vuojalax,
Kutemajerfvi,
Lusniemi
Johan Wilskman Kangasniemj 21 2/3 7 7/12 ogift 10 3 1/2
45 88 89 Håkannemi Johan Nykäin 21.2.1780 hylättiin → 21.2.1780 hylättiin
Christer Reinikain 25.11.1780 ruotumies 5.2.1781 esittää miehen tilalleen 25.11.1780 ruotumies →
5.2.1781 esittää miehen tilalleen
Erik Waitin 23 11 5.2.1781 palkkarenki 5.2.1781 palkkarenki →
46 90 93 Håkannemi,
Salmenby,
Mannila
Petter Martin 25.11.1780 ruotumies 5.2.1781 hylätään 25.11.1780 ruotumies
→ 5.2.1781 hylätään
-
47 91 92 Håkannemi Thomas Mannin Kangasnemj 19 1 1/3 ogift 10 3 1/2 6.9.1779 otettiin 6.9.1779 otettiin →
48 94 95 Mannila,
Unockala,
Pylfwänälä
Petter Pylfwänäin Kangasnemj 24 1 1/3 ogift 11 1 6.9.1779 otettiin 6.9.1779 otettiin →
49 96 97 Pylfwänälä,
Kahilamäki
Påhl Pylfwäin Kangasniemi 20 11/12 8 ogift 11 1 1/4
50 98 99 Laitiala,
Kahilamäki,
Tihola,
Äkrönmäki
Joseph Hellqwist 19 1 1/3 ogift 10 5 6.9.1779 otettiin 6.9.1779 otettiin →
51 100 101 Äkröntaipal,
Papala
Hans Håckain Kangasniemj 20 1/6 5 5/12 ogift 11 1/2
52 102 103 Nousiala,
Kahilamäki,
Äkrönmäki,
Äkröntaipal
Thomas Dunder Kangasniemj 21 11/12 6 11/12 ogift 10 4
53 104 107 Vehmais,
Årala,
Rytkölä,
Rekola
Petter Dunder Kangasniemj 17 1 ogift 10 4 21.2.1780 otettiin 21.2.1780 otettiin →
54 105 120 Maukola,
Kuvasmäki,
Kaupila,
Seppälä,
Ikola
Johan Haltuin Kangasniemj 21 11/12 5 5/12 ogift 10 3 1/2
55 106 118 Mackola,
Kaupila,
Murdois,
Heijala
Thomas Partj 25.11.1780 ruotumies 5.2.1781 esittää miehen tilalleen 25.11.1780 ruotumies →
5.2.1781 esittää miehen tilalleen
Anders Kouko 24 11 5.2.1781 palkkarenki 5.2.1781 palkkarenki →
56 108 112 Synsiö,
Synsiönranda
Thomas Bengtin Kangasniemj 18 2/3 1 2/3 ogift 10 5
57 109 110 Kutemajerfvi,
Murdois,
Synsiö,
Synsiönranda
Anders Bengtin Kangasnemj 19 2/3 1 2/3 ogift 11 1 17.6.1779 otettiin 17.6.1779 otettiin →
58 111 113 Synsiälä,
Kåittila,
Synsiö
Petter Ikoin 21 ogift 10 2 1/4 25.11.1780 otettiin 5.2.1781 hylätään 25.11.1780 otettiin
→ 5.2.1781 hylätään
-
59 114 115 Pöyhölä,
Hyrilä,
Haltula
Jöran Lustig Kangasniemj 19 2/3 3 5/12 ogift 11 1/4
60 116 117 Hangamäki,
Värälä,
Heijala
Johan Weide Kangasniemi 18 2/3 1 2/3 ogift 10 5 1/4 5.2.1781 sotilaaksi ruotuun117 → 5.2.1781 sotilaaksi ruotuun117
-
61 119 122 Reinickala,
Salmenby,
Harjumaby,
Seppälä
Adam Kyröläin 25.11.1780 sisäänkirjoitettiin 5.2.1781 esittää miehen tilalleen 25.11.1780 sisäänkirjoitettiin →
5.2.1781 esittää miehen tilalleen
Pål Hockanen 20 11 5.2.1781 otetaan 5.2.1781 otetaan →
62 121 123 Seppälä,
Rekola,
Äkröntaipal,
Håkannemi,
Surola
Mats Mackoin 19 ogift 11 1 25.11.1780 ruotumies 25.11.1780 ruotumies →
63 125 127 Lusniemi,
Kutemajerfwi
Samuel Sawolain Kangasnemi 22 2/3 7 2/3 ogift 10 5
64 128 129 Reinickala,
Håkannemi,
Kutemajerwi,
Kahilamäki,
Kähkölä,
Värälä
Lars Puttoin Kangasnemi 22 11/12 7 2/3 ogift 10 5

TiedotMiehistö

Alkuperäinen katselmusluettelo sisältää seuraavat sarakkeet:

Lähteet:

NimetSotilaat ruoduittain

© Maija-Liisa Laakso 2023