AloitussivuSavon rykmenttiMajurin komppaniaRuotu → 92 ☰ 

Majurin komppania: ruotu 92<>

Ruotutalot ovat kylissä: Hokanniemi (Kangasniemi)

Yhteenveto ruodussa palvelleista miehistä lähteistä pääteltynä

Nimi Alkaen Asti Tulo ruotuun Lähtö ruodusta Kommentti #
Nils Matsson Malinen mainittu 1700 mainittu 1702 1
Elias Kouhiainen mainittu 1712 2
Elias Halttunen 6.9.1717 mainittu 1721 3
Olof Oxe Pylvänäinen 1729 29.4.1739 4
Mats Häggqvist Hokkanen 17.10.1739 17.2.1758 5
Tomas Abborre Hokkanen 17.2.1758 27.3.1773 täydennysmies 92 6
Erik Hägg Hämäläinen 27.3.1773 9.1.1790 täydennysmies 92 7
Anders Lam Bom Laitiainen 10.1.1790 15.6.1801 täydennysmies 91/92 8
Lars Torr Tissari 24.7.1801 mainittu 1807 täydennysmies 91/92 9
Henrik Orre Orenius mainittu 1809 täydennysmies 106/118 10
Karl Orre mainittu 1809 palkkarästikomitea 11

Varamiehet

Nimi Alkaen Asti Tulo ruotuun Lähtö ruodusta Kommentti #
Ruodun 92 varamies
Tomas Hokkanen mainittu 1752 17.2.1758 ruotu 92 1
Erik Hämäläinen 11.1.1773 27.3.1773 ruotu 92 2
Tomas Smedfelt Smed 2.7.1773 21.9.1776 täydennysmies 6/7/59 3
1776 lähtien ruotujen 91 ja 92 yhteinen varamies numero 47
Krister Halttunen 11.1.1773 30.12.1776 ruotu 91 3,4
Tomas Ek Manninen 6.9.1779 15.9.1788 ruotu 117 4,5
Anders Lam Laitiainen 1.5.1789 10.1.1790 ruotu 92 5,6
Lars Torr Tissari 8.3.1790 24.7.1801 ruotu 92 6,7
Mats Punkt Pulker 1802 mainittu 1806 7,8


Lähteet

VaramiehetOikealle osoittavat nuolet (⇒) ovat linkkejä skannattuihin kuviin

Katselmusluettelot

AlkuunPalkkaluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatLäänintilitPalkkarästikomiteaSotilaseläkkeetRuotutalollisetVapaa teksti

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1712 6.9.1712
Elias Grelsson Kåuhiain palkka­mies
Katselmus 1719 26.10.1719
Ellias Haltuin 6.9.1717 otettu
Katselmus 1720 _.9.1720
Elias Haltuin Safwolax 24 3 (1717) 1696
Katselmus 1721 1721
Ellias Haltuin Safwolax 25 4 (1717) 1696
Katselmus 1735 14.6.1735
Olof Oxe Saf: 29 6 (1729) 1706
Katselmus 1749_5 7.5.1749
Matts Häggqwist
Katselmus 1749_6 4.6.1749
Matts Häggqwist
Katselmus 1751 22.4.1751
Mats Hägqwist
Katselmus 1754 9.4.1754
Matts Häggquist
Katselmus 1758 14.2.1758
Matts Hägqvist 14.2.1758 saa eron
Thomas Håckain Kangasnemi Sochn 25 ogift 14.2.1758 täydennys­mies 1733
Katselmus 1763 4.2.1763
Thom. Abbore Kangasnemi 30 5 ogift (1758) 1733
Katselmus 1767 25.8.1767
Olof Oxe 29.4.1739 kuoli
Matts Häggqwist 17.10.1739 palkka­mies 17.2.1758 sai eron
Thomas Hockain Abbore Kangasniemi 34 9 ogift 17.2.1758 täydennys­mies 1733
Katselmus 1772 26.3.1773
Thom: Abbors 26.3.1773 saa eron
Eric Hämäläin Kangasniemi 21 ogift 26.3.1773 palkka­mies 1751
Katselmus 1775 21.8.1775
Thomas Abbore 27.3.1773 hylätty
Erich Hämäläin Hägg Kangasnemj _ 5/12 2 5/12 gift 11 27.3.1773 palkka­mies
Katselmus 1778 8.9.1778
Eric Hägg Kangasnemi 26 5/12 5 5/12 gift 5 8 (1773) 1752
Katselmus 1782 11.7.1782
Eric Hägg Kangasnem_ _0 5/12 9 5/12 gift 5 8 (1773)
Katselmus 1785 6.7.1785
Eric Hägg Kangasnemi 33 5/12 12 5/12 gift 5 8 (1773) 1752
Katselmus 1788 29.9.1788
Erik Hägg Kangasnemi 36 5/12 15 5/12 gift 5 8 (1773) 1752
Katselmus 1789 4.11.1789
Eric Hägg Kangasnemi 31 5/12 16 5/12 gift 5 8 (1773) 1758
Katselmus 1790 17.9.1790
Erik Hägg 9.1.1790 kuoli
And: Laam Kangas: 28 1 1/2 gift 5 6 10.1.1790 täydennys­mies 1762
Katselmus 1795 10.6.1795
Anders Lam Kangasnemi 32 5 1/2 gift 5 6 (1790) 1763
Katselmus 1798 28.6.1798
Anders Laam Bohm Kangasnemi 35 8 1/2 gift 5 6 (1790) 1763
Katselmus 1801 15.6.1801
Anders Bom Kangasn. 38 11 1/2 gift 5 6 (1790) 15.6.1801 saa eron 1763
Katselmus 1804 25.6.1804
Anders Blom 15.6.1801 erotettiin
Lars Torr Kangasniemi 48 14 gift 5 7 24.7.1801 täydennys­mies 1756
Katselmus 1809 22.6.1809
Henric Orre Kangasnjemi 33 11 1/3 ogift 5 8 (1798) 1776
Katselmus 1809b 16.10.1809
Hendric Orre Kangasnjemi 34 12 ogift 5 8 (1797) 1775
Sotilaan nimi/nimet Alkaen Selite Ikä Jalkaa Koti­seutu
Asti Syy Palv. vuosia Tuumaa Naim. Synt.
Katselmus 1712 6.9.1712
Elias Grelsson Kåuhiain   palkka­mies
 
Katselmus 1719 26.10.1719
Ellias Haltuin 6.9.1717 otettu
 
Katselmus 1720 _.9.1720
Elias Haltuin (1717) 24 Safwolax
  3 1696
Katselmus 1721 1721
Ellias Haltuin (1717) 25 Safwolax
  4 1696
Katselmus 1735 14.6.1735
Olof Oxe (1729) 29 Saf:
  6 1706
Katselmus 1749_5 7.5.1749
Matts Häggqwist  
 
Katselmus 1749_6 4.6.1749
Matts Häggqwist  
 
Katselmus 1751 22.4.1751
Mats Hägqwist  
 
Katselmus 1754 9.4.1754
Matts Häggquist  
 
Katselmus 1758 14.2.1758
Matts Hägqvist  
14.2.1758 saa eron
Thomas Håckain 14.2.1758 täydennys­mies 25 Kangasnemi Sochn
  ogift 1733
Katselmus 1763 4.2.1763
Thom. Abbore (1758) 30 Kangasnemi
  5 ogift 1733
Katselmus 1767 25.8.1767
Olof Oxe  
29.4.1739 kuoli
Matts Häggqwist 17.10.1739 palkka­mies
17.2.1758 sai eron
Thomas Hockain Abbore 17.2.1758 täydennys­mies 34 Kangasniemi
  9 ogift 1733
Katselmus 1772 26.3.1773
Thom: Abbors  
26.3.1773 saa eron
Eric Hämäläin 26.3.1773 palkka­mies 21 Kangasniemi
  ogift 1751
Katselmus 1775 21.8.1775
Thomas Abbore  
27.3.1773 hylätty
Erich Hämäläin Hägg 27.3.1773 palkka­mies _ 5/12 11 Kangasnemj
  2 5/12 gift
Katselmus 1778 8.9.1778
Eric Hägg (1773) 26 5/12 5 Kangasnemi
  5 5/12 8 gift 1752
Katselmus 1782 11.7.1782
Eric Hägg (1773) _0 5/12 5 Kangasnem_
  9 5/12 8 gift
Katselmus 1785 6.7.1785
Eric Hägg (1773) 33 5/12 5 Kangasnemi
  12 5/12 8 gift 1752
Katselmus 1788 29.9.1788
Erik Hägg (1773) 36 5/12 5 Kangasnemi
  15 5/12 8 gift 1752
Katselmus 1789 4.11.1789
Eric Hägg (1773) 31 5/12 5 Kangasnemi
  16 5/12 8 gift 1758
Katselmus 1790 17.9.1790
Erik Hägg  
9.1.1790 kuoli
And: Laam 10.1.1790 täydennys­mies 28 5 Kangas:
  1 1/2 6 gift 1762
Katselmus 1795 10.6.1795
Anders Lam (1790) 32 5 Kangasnemi
  5 1/2 6 gift 1763
Katselmus 1798 28.6.1798
Anders Laam Bohm (1790) 35 5 Kangasnemi
  8 1/2 6 gift 1763
Katselmus 1801 15.6.1801
Anders Bom (1790) 38 5 Kangasn.
15.6.1801 saa eron 11 1/2 6 gift 1763
Katselmus 1804 25.6.1804
Anders Blom  
15.6.1801 erotettiin
Lars Torr 24.7.1801 täydennys­mies 48 5 Kangasniemi
  14 7 gift 1756
Katselmus 1809 22.6.1809
Henric Orre (1798) 33 5 Kangasnjemi
  11 1/3 8 ogift 1776
Katselmus 1809b 16.10.1809
Hendric Orre (1797) 34 5 Kangasnjemi
  12 8 ogift 1775

Palkkaluettelot

AlkuunKatselmusluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatLäänintilitPalkkarästikomiteaSotilaseläkkeetRuotutalollisetVapaa teksti

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1731 Ollof Oxe
1733 Olof Oxe
1734 Ollof Oxe
1735 Ollof Oxe
1737 Ollof Oxe
1738 Ollof Oxe
1739 Olof Oxe 29.4.1739 kuoli
-
1740 Mattz Häggqwist 17.9.1739 otettu
1741 Matz Hägqwist
1744 Mats Häggquist
1745 Mattz Häggqwist
1746 Mattz Haggqwist
1747 Mattz Häggquist
1748 Mattz Häggqwist
1749 Matts Häggqwist
1750 Matz Hägqist
1751 Matts Häggqwist
1752 Matts Häggqwist
1753 Matts Häggqwist
1754 Matts Hägquist
1755 Matts Hägquist
1756 Matts Hägqvist
1757 Matts Hagqvist
1758 Matts Häggqwist 17.2.1758 sai eron
Thomas Abbore 17.2.1758 täydennysmies
1759 Tomas Abbor
1760 Thom: Abbor
1761 Thom: Abbor
1762 Thomas Abbor
1763 Thomas Abbore
1764 Thomas Abbore
1766 Thomas Abbore
1767 Thomas Abbore
1768 Matts Abbor
1769 Thomas Abbore
1770 Thomas Abbor
1771 Matts Abore
1773 Thom: Abbore 27.3.1773 sai eron
Eric Hämäläin Hägg 27.3.1773 palkkamies
1775 Eric Hägg
1776 Eric Hägg
1777 Eric Hägg
1778 Eric Hägg
1779 Eric Hägg
1780 Eric Hägg
1781 Eric Hägg
1782 Eric Hägg
1783 Eric Hägg
1784 Eric Hägg
1785 Eric Hägg
1786 Eric Hägg
1787 Eric Hägg
1788 Eric Hägg
1789 Eric Hägg
1790 Eric Hägg 9.1.1790 kuoli
Anders Laam 10.1.1790 täydennysmies nro 47
1791 Anders Laam
1792 Anders Laam
1793 Anders Laam
1794 Anders Laam
1795 Anders Laam
1796 Anders Lam
1797 And:s Lom
1798 Anders Bom
1799 Anders Bom
1800 Anders Bom
1801 Anders Bom 15.6.1801 sai eron
Lars Torr 29.7.1801 täydennysmies
1802 Lars Torr
1803 Lars Torr
1804 Lars Torr
1805 Lars Torr
1806 Lars Torr
1807 Lars Torr

Miehistöluettelot Riiassa

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotRippikirjatHistoriakirjatLäänintilitPalkkarästikomiteaSotilaseläkkeetRuotutalollisetVapaa teksti

Vuosi Sotilaan nimi Alkaen Selite Asti Syy
1700_8 Nielss Matzsson Malinen
1700_11 Nielss Matzson Mallinen
1700_12 Nielss Matzson Mallinen
1701_1 Nielss Mattzson Mallinen
1701_2 Nielss Matzson Mallinen
1701_3 Nielss Mattzson Mallinen
1701_4 Nielss Matzson Mallinen
1701_5 Nielss Matzsson Mallinen
1701_6 Nielss Matzsson Mallinen
1701_7 Niels Matzson Mallinen
1701_8 Niels Matzson Mallinen
1701_9 Niels Matzsson Mallinen
1701_10 Niels Mattsson Mallinen
1701_11 Niels Mattsson Mollinen
1701_12 Niels Mattson Mallinen
1702_1 Niels Mattsson Mallinen
1702_2 Niels Mårtensson Mallin
1702_3 Nils Mattsson Malinen
1702_4 Niels Mattsson Mallinen

Rippikirjat

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotRiikaHistoriakirjatLäänintilitPalkkarästikomiteaSotilaseläkkeetRuotutalollisetVapaa teksti

Sivu⇒ Kylä ja talo Sotilas perheineen Kommentit
Kangasniemi RK 1757-1763
- Soldater Mats Hägquist
puoliso: Anna Pucko
yliviivattu
- Soldater Thomas Abbor Moder Margaretha
Kangasniemi RK 1766-1789
- Soldater Thomas Abbor
puoliso: Anna
gl. moder Margareta
- Soldater Eric Hägg
puoliso: Mannin
+ 8.1.1790
- Soldater And. Lam
puoliso: Anna Hännin
Kangasniemi RK 1790-1796
61 Håkannemi 15 Anders Laam Laitiain s. 1760
puoliso: Anna Hännin s. 1764
Kangasniemi RK 1797-1803
58 Håckannemi Anders Laam Boom Laitin s. 1760
puoliso: Anna Hännin s. 1764
nimi Laam yliviiv., 1801 till P.70
58 Håckannemi Lars Torr Tissari s. 1753
puoliso: Cathar: Martin s. 1763
lapsia: Mats
Kangasniemi RK 1804-1814
72 Håckannemi Lars Torr Tissari s. 1753
puoliso: Cathar: Martin s. 1763
lapsia: Mats, Maria
Säges hafva dödt 808 i Sept.. Vmo sivulle 63
Kangasniemi LK 1807-1826
611 Ordinarie Soldater Lars Torr Tissaris
lapsia: Maria

Historiakirjat

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotRiikaRippikirjatLäänintilitPalkkarästikomiteaSotilaseläkkeetRuotutalollisetVapaa teksti

Kylä ja talo Sotilas perheineen
Kangasniemen seurakunta
- Elias Larss. Haltuinen
puoliso: Anna Christerd:r Weteläinen vih. 6.5.1722
lapsia: Peer, Walborg, Helena, Carin
Hocanniemj Olof Olofss. Oxe Pylfväin s. 28.9.1705
puoliso: Maria Mattzd:r Hockain vih. 26.12.1736
lapsia: Magdalena, Helena
Håkanniemi Matts Häggqvist
puoliso: Anna Joh.dr Pucko vih. 8.4.1745
lapsia: Påhl, Carin, Margaretha, Helena, Maria, Anna
Håcka Thomas Thom.ss Abbor Hockain
puoliso: Anna Carlsdr Smedfelt vih. 7.12.1767
lapsia: Thomas, Marg.
Håcka Eric Hägg Hämäläinen
puoliso: Maria Henr.dr Mannin vih. 9.10.1774
lapsia: Cathar., Maria, Thomas, Eric, Helena
Kaihlam.
Håcka
Anders Lam Boom Laitin
puoliso: Anna Hännin
lapsia: And., Elisabeth, Henr., Helena, Maria, Valborg, Petter, Elisabeth, Anders
Håcka Lars Torr Tissari
puoliso: Catharina Martin
lapsia: Maria, Eva
Mackola Henric Henricsson Orre Orenius s. 7.8.1777
puoliso: Elisab. Nilsdr Nojoin s. 4.4.1779 vih. 4.5.1800
lapsia: Maria Elisab., Anna, Eva Caisa

Läänintilit

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatPalkkarästikomiteaSotilaseläkkeetRuotutalollisetVapaa teksti

Vuosi Sotilas Alkaen Selite Asti Kommentti
1744 Matts Häggqwist
1745 Mattz Häggqwist
1746 Matz Hägqwist
1747 Mattz Häggqwist
1748 Mats Häggqwist
1752 Matts Häggqwist
1752b Matts Häggqwist
1753 Matts Häggqwist
1754 Matts Häggqwist
1756 Mats Häggquist
1766 Thomas Abbore
1767 Tomas Abbor
1768 Matts Abbor
1773 Eric Hägg 27.3.1773 otettu

Läänintilit sisältävät sotilaiden muonitus- ja apuveroluetteloita

Palkkarästikomitean tositteet

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatLäänintilitSotilaseläkkeetRuotutalollisetVapaa teksti

Tositteet Nimi Muonaraha Lisätieto
1810-12 Carl Orre

Sotilaseläkkeet

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatLäänintilitPalkkarästikomiteaRuotutalollisetVapaa teksti

Sotilaskonttorin nimiluettelo myönnetyistä eläkkeistä

Arvo Nimi Syntynyt Palv.vuosia Kotipaikka Myönnetty Rivi Kommentti
Corporal Gustaf Henric Fält 1753 30 , 3134

Koko komppania

Ruotutalolliset katselmusluetteloissa

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatLäänintilitPalkkarästikomiteaSotilaseläkkeetVapaa teksti

Katselmus⇒ Kylät Talolliset
1735 Håkannemj
Håkannemj
Håkannemj
Petter Reinikain
Bertill Pulliain
Christer Håckain
1785 Håckannemi
Håckannemi
Håckannemi
Christer Arcku
Petter Reinikain
Pål Pulliain
1801 Hokannjemi
Hokannjemi
Hokannjemi
Johan Säppäin
Thomas Säppäin
Bertil Pulliain

Vapaa teksti

AlkuunKatselmusluettelotPalkkaluettelotRiikaRippikirjatHistoriakirjatLäänintilitPalkkarästikomiteaSotilaseläkkeetRuotutalolliset

Tieto Viite
Lars Torr, kuoli Raumalla, puol. Catharina Marlin Kangasniemi pitäjän- ja kirkonkokous 1.7.1810
Geni profiili: Tuomas Hokkanen Abbor Geni.com
Geni profiili: Elias Halttunen Geni.com

Muihin lähteisiin perustuvaa tietoa


Varamiehet

Katselmusluettelot

AlkuunVärväysluettelotRippikirjatLäänintilit

Sotilaan nimi/nimet Koti­seutu Ikä Palv. vuosia Naim. Jalkaa ja tuumaa Alkaen Selite Asti Syy Synt.
Katselmus 1775_v 24.8.1775
Ruodun 92 varamies
Thom: Smedfelt Kangasnemi 19 1/2 ogift 10 5 1756
Katselmus 1776_v 21.9.1776
Th: Smed 21.9.1776 ruotuun 6
-
Katselmus 1779_v 17.6.1779
Ruotujen 91 ja 92 yhteinen varamies numero 47
Christer Haltuin 30.12.1776 ruotusotilaaksi N:o 91
-
Katselmus 1781_v 5.2.1781
Thomas Mannin Kangasnemj 19 1 1/3 ogift 10 3 1/2 6.9.1779 otettiin 1762
Katselmus 1788_v __.9.1788
Thomas Ek 15.9.1788 sotilaaksi ruotuun 117
-
Katselmus 1789_v 30.11.1789
-
Anders Laitiain Laam Kangasnemi 25 1/2 ogift 5 6 1.5.1789 palkka­mies 1764
Katselmus 1795_v 12.2.1795
Lars Torr Kangasnjemi 42 5 gift 5 6 1/2 (1790) 1753
Katselmus 1806_v 10.3.1806
Matts Punckt Kangasnemi 28 4 ogift 5 11 (1802) 1778
Sotilaan nimi/nimet Alkaen Selite Ikä Jalkaa Koti­seutu
Asti Syy Palv. vuosia Tuumaa Naim. Synt.
Katselmus 1775_v 24.8.1775
Ruodun 92 varamies
Thom: Smedfelt   19 1/2 10 Kangasnemi
  5 ogift 1756
Katselmus 1776_v 21.9.1776
Th: Smed  
21.9.1776 ruotuun 6
-  
 
Katselmus 1779_v 17.6.1779
Ruotujen 91 ja 92 yhteinen varamies numero 47
Christer Haltuin  
30.12.1776 ruotusotilaaksi N:o 91
-  
 
Katselmus 1781_v 5.2.1781
Thomas Mannin 6.9.1779 otettiin 19 10 Kangasnemj
  1 1/3 3 1/2 ogift 1762
Katselmus 1788_v __.9.1788
Thomas Ek  
15.9.1788 sotilaaksi ruotuun 117
-  
 
Katselmus 1789_v 30.11.1789
-  
 
Anders Laitiain Laam 1.5.1789 palkka­mies 25 5 Kangasnemi
  1/2 6 ogift 1764
Katselmus 1795_v 12.2.1795
Lars Torr (1790) 42 5 Kangasnjemi
  5 6 1/2 gift 1753
Katselmus 1806_v 10.3.1806
Matts Punckt (1802) 28 5 Kangasnemi
  4 11 ogift 1778

Värväysluettelot

AlkuunKatselmusluettelotRippikirjatLäänintilit

Sotilaan nimi/nimet Kotiseutu Ikä Palv. vuosia Naim. Alkaen Selite Asti Kommentti Synt.
Luettelo 1773_v 11.1.1773
Ruodun 92 varamies
Eric Matsson Hämäläin 21 11.1.1773 hyväksytään 1752
Luettelo 1773c_v 2.7.1773
Eric Hämäläin 27.3.1773 ruotusotilaaksi
Thomas Smedfelt 2.7.1773 esitetään
Luettelo 1790_v 8.3.1790
Ruotujen 91 ja 92 yhteinen varamies numero 47
Anders Laam 10.1.1790 sotilaaksi ruotuun 92
Lars Tissari 8.3.1790 torppari hyväksytään

Rippikirjat

AlkuunKatselmusluettelotVärväysluettelotLäänintilit

Sivu⇒ Kylä ja talo Sotilas perheineen Kommentit
Kangasniemi LK 1807-1826
655 Wargärningskarlar Mats Punct Pulker Se P. 444
444 Surola 1 Mats Punct Pulker Resk. N:o 47, Tjenstehion

Läänintilit

AlkuunKatselmusluettelotVärväysluettelotRippikirjat

Vuosi Sotilas Alkaen Selite Asti Kommentti
1752_v Tomas Håckain
1753_v Tomas Håckain
1754_v Thomas Håckain
1754b_v Thom: Håckain
1754c_v Thomas Hackain
1756_v Thomas Håckain
1757_v Thom: Håckain
1758_v Thomas Håckain 17.2.1758 ruotusotilaaksi
1758b_v Thomas Hockain

Läänintilit sisältävät sotilaiden muonitus- ja apuveroluetteloita

KatselmuksetNimetKylätRuotu 91Ruotu 93

© Maija-Liisa Laakso, Väinö Holopainen 2024