AloitussivuSavon rykmenttiMajurin komppaniaLäänintilit, apuverot ja kulut → Suostuntavero 1746

Savon rykmentti: Majurin komppania

Sotilaiden maksuluettelo läänintileistä 1746

Suostuntavero 1746

Förtekning som utwisar huruledes the gemena wid Kongl: Maij:tts Safwolax och Nyslåtts Lähns Infanterie Regemente och Majorens Compagnie jemlikt ingifne Aflönings för slaget ärlagdt Ständernas Bewillnings afgiften för åhr 1746

S:t Michel 10.7.1747

Ruotu Nimi Hopea­rahaa Kommentit
1 Michell Graan (korpraali)
2 -
3 -
4 Hendrich Parandain 8
5 Johan Haltuin 8
6 -
7 -
8 Adam Häggren 8
9 Hendrich Lauren 8
10 Hendrich Flinck 8
11 Samuel Mäckelin 8
12 Sigfred Biörckeqwist 8
13 -
14 Adam Wäisenström 8
15 Hendrich Lyden 8
16 Mattz Pahlman 8
17 Eskell Håltz 8
18 Staffan Panterberg 8
19 -
20 Anders Martin 8
21 Johan Kylmarck 8
22 Mattz Åuder (korpraali)
23 Cnut Parde 8
24 Simon Panter 8
25 Lars Tiger 8
26 Jeremias Realman 8
27 -
28 Påhl Enhöring 8
29 -
30 Jacob Laurickain 8
31 Sigfred Eckroth 8
32 Johan Jerf 8
33 -
34 Anders Wänsell 8
35 Carl Bäfwer 8
36 -
37 Påhl Ljkain 8
38 Abram Ekman 8
39 -
40 Petter Iskanius 8
41 Jöran Råbock 8
42 Nils Hiorth 8
43 Anders Hirman 8
44 Jöran Swala (korpraali)
45 -
46 Friedrich Sierman 8
47 Hendrich Backman 8
48 -
49 -
50 Erich Luttman 8
51 Nils Wäisenberg 8
52 -
53 Jöran Eck 8
54 And:s Kåhlman 8
55 Hendrich Kaja 8
56 -
57 Johan Oxell 8
58 Thomas Håckain 8
59 Christer Smed 8
60 Raf 8
61 Lars Mangelberg 8
62 -
63 Petter Pasain 8
64 Mårten Steglitza 8
65 Johan Pölhö (korpraali)
66 -
67 Gustaf Karfeldt 8
68 Erich Martin 8
69 Nils And 8
70 Christer Waitman 8
71 Hans Carell 8
72 -
73 Matz Wiljakain 8
74 Jöran Tantu 8
75 Erih Häsä 8
76 Thomas Dufwa 8
77 Lars Lackman 8
78 Christer Laman 8
79 Gabriel Pommelin 8
80 Abr. Pohlmarck 8
81 -
82 Simon Domherre 8
83 Petter Maijström 8
84 Thomas Liukberg 8
85 Lars Lantin 8
86 Matz Weide 8
87 Måns Lindberg 8
88 Stafan Wädur (korpraali)
89 Mattz Hammendahl 8
90 Sigfred Häst 8
91 Matz Mangelbom 8
92 Matz Hägqwist 8
93 Carl Smedfäldt 8
94 Isak Manström 8
95 Lars Pihlman 8
96 Påhl Pihlgren 8
97 Jöran Papain 8
98 Carl Ikoin 8
99 Elias Wijnblad 8
100 Isak Håfberg 8
101 Påhl Pjlberg 8
102 Jöran Kåukå 8
103 Jöran Linström 8
104 Michell Lindman 8
105 Christer Malmberg 8
106 Jöran Pijk 8
107 -
108 Lars Ikorn 8
109 Lars Wallfisk (korpraali)
110 Johan Bengtin 8
111 Markus Stöör 8
112 -
113 Jöran Monsieur 8
114 -
115 Jöran Brax 8
116 Erick Lindman 8
117 Oloff Wijndrufwa 8
118 -
119 Mattz Håckain 8
120 Jöran Kyhrberg 8
121 Johan Weisell 8
122 Eskell Mörth 8
123 Simon Tåifwarj 8
124 Eskell Tåitenberg 8
125 Lars Martinen 8
126 Eskell Ahlbrechtin 8
127 Eskell Repoin 8
128 Johan Giers 8
129 Staffan Wijnberg 8

Lähde: Nide 8829 Astia

© Väinö Holopainen 2024