AloitussivuSavon rykmenttiMajurin komppania → Ruotutalojen kylät

Savon rykmentti: Majurin komppania

Katselmuksissa ilmoitetut ruotutalojen sijaintikylät

Kylät kuuluvat Mikkelin pitäjään ellei toisin ilmoiteta.

Ruotu 1: Soikkala, Vuolinko

Alkuun102030405060708090100110120129

Vuosi Kylät
1712 Såickala
1716 Saickola
1719 Såikala
1720 Seikala
1721 Såikala
1735 Såikala, Wuolingo
1758 Soikala, Wuolilngo
1763 Såikala, Wuolilngo
1767 Soickala, Wuolingo
1772 Liuckola, Wuolingo
1775 Såikala, Wuolingo
1778 Soikala, Wuolingo
1782 Soikala, Volingo
1785 Såikala, Wuolingo
1788 Soikala, Vuolingo
1795 Soikala, Wolingo
1798 Soikala, wuolingo
1801 Såikala, Wuolingo
1804 Soikala, Vuolingo

Ruotu 2: Kirkonkylä, Kovala

Alkuun1102030405060708090100110120129

Vuosi Kylät
1712 Kyrckeby
1716 Kyrckoby
1719 Kyrckioby
1720 Kyrckioby
1721 Kyrckioby
1735 Kyrkioby, Kåfwala
1758 Kyrkoby, Kofwakka
1763 Kyrkioby, Kåfwala
1767 Kyrckioby, Kowala
1772 Kyrckibyn
1775 Kyrkioby, Kåfwala
1778 Kyrckioby, Kåvala
1782 Kyrckiobyn, Kåuvola
1785 Kyrckoby, Kouwala
1788 Kyrkoby, Kåufvola
1795 Kyrkio by, Kofvala
1798 Kyrkoby, Kofwola
1801 Kyrkiobyn, Kåtala
1804 Kyrkioby, Kåvala

Ruotu 3: Kirkonkylä

Alkuun1102030405060708090100110120129

Vuosi Kylät
1712 Kyrckeby
1716 Kyrkioby
1719 Kyrckioby
1720 Kyrckioby
1721 Kyrckioby
1735 Kyrkioby
1758 Kyrkoby
1763 Kyrkioby
1767 Kyrckioby
1772 Kyrckibyn
1775 Kyrkioby
1778 Kyrckioby
1782 Kyrkioby
1785 Kyrckoby
1788 Kyrkoby
1795 Kyrkio by
1798 Kyrkoby
1801 Kyrkiobyn
1804 Kyrkioby

Ruotu 4: Kirkonkylä

Alkuun1102030405060708090100110120129

Vuosi Kylät
1712 Kyrckeby
1716 Kyrckioby
1719 Kyrckioby
1720 Kyrckioby
1721 Kyrckioby
1735 Kyrkioby, Hachkala
1758 Kyrkoby
1763 Kyrkioby
1767 Kyrckioby
1772 Kyrckibyn
1775 Kyrkioby
1778 Kyrckioby
1782 Kyrkioby
1785 Kyrckoby
1788 Kyrkoby
1795 Kyrkio by
1798 Kyrkoby
1801 Kyrkiobyn
1804 Kyrkioby

Ruotu 5: Kirkonkylä, Hyyrylä

Alkuun1102030405060708090100110120129

Vuosi Kylät
1712 Kyrckeby
1716 Kyrckioby
1719 Kyrckioby
1735 Kyrkioby, Hyrylä
1758 Kyrkoby, Hyrylä
1763 Kyrkioby, Hyrylä
1767 Kyrckioby, Hyrylä
1772 Kyrckibyn, Hyrylä
1775 Kyrkioby
1778 Kyrckioby
1782 Kyrkioby
1785 Kyrckoby, Hyrylä
1788 Kyrkoby, Hyrylä
1795 Kyrkio by, Hyrilä
1798 Kyrkoby, Hyrylä
1801 Kyrkiobyn, Hyrylä
1804 Kyrkioby, Hyrylä

Ruotu 6: Kirkonkylä, Ukonniemi

Alkuun1102030405060708090100110120129

Vuosi Kylät
1712 Uckonnemj
1735 Kyrkioby, Wkonnemj
1758 Uckonemi, Kyrkioby
1763 Uckonnemj, Kyrkioby
1767 Kyrckioby, Ukonniemi
1772 Kyrckioby, Ukonnemi
1775 Kyrkiobyn, Uckonnemij
1778 Kyrckioby, Ukonnemi
1782 Kyrkioby, Ukonnemi
1785 Kyrckoby, Uckonniemi
1788 Kyrkoby, Ukonnemi
1795 Kyrkio by, Uckonnemi
1798 Kyrkoby, Ukonnemi
1801 Kyrkiobyn, Ukonniemi
1804 Kyrkioby, Ukonjemi

Ruotu 7: Rantakylä

Alkuun1102030405060708090100110120129

Vuosi Kylät
1712 Randakylä
1735 Randakylä
1758 Randakylä
1763 Randakylä
1767 Randakylä
1772 Randakylä
1775 Randakylä
1778 Randakylä
1782 Randakylä
1785 Randakylä
1788 Randakylä
1795 Randakylä
1798 Randakylä
1801 Randakylä
1804 Randakylä

Ruotu 8: Rantakylä

Alkuun1102030405060708090100110120129

Vuosi Kylät
1712 Randakylä
1735 Randakylä
1758 Randakylä
1763 Randakylä
1767 Randakylä
1772 Randakylä
1775 Randakylä
1778 Randakylä
1782 Randakylä
1785 Randakylä
1788 Randakylä
1795 Randakylä
1798 Randakylä
1801 Randakylä
1804 Randakylä

Ruotu 9: Rantakylä

Alkuun1102030405060708090100110120129

Vuosi Kylät
1712 Randakylä
1735 Randakylä
1758 Randakylä
1763 Randakylä
1767 Randakylä
1772 Randakylä, Kittula
1775 Randakylä, Ritilä
1778 Randakylä, Riittilä
1782 Randakylä, Pietilä
1785 Randakylä
1788 Randakylä
1795 Randakylä, Tukala
1798 Randakylä, Tuckala
1801 Randakylä, Tuckala
1804 Randakylä

Ruotu 10: Vuolinko

Alkuun12030405060708090100110120129

Vuosi Kylät
1712 Wolingo
1716 Wuolingo
1719 Wolingo
1735 Wuolingo
1758 Wuolingo
1763 Wuolingo
1767 Wuolingo
1772 Wuolingo
1775 Wuolingo
1778 Wuolingo
1782 Volingo
1785 Wuolingo
1788 Vuolingo
1795 Wolingo
1798 Wuolingo
1801 Vålingo
1804 Vuolingo

Ruotu 11: Vuolinko

Alkuun1102030405060708090100110120129

Vuosi Kylät
1712 Wolingo
1716 Wuolingå
1719 Wolingo
1720 Wålingo
1721 Wålingo
1735 Wuolingo
1758 Wuolingo
1763 Wuolingo
1767 Wuolingo
1772 Wuolingo
1775 Wuolingo
1778 Wuolingo
1782 Volingo
1785 Wuolingo
1788 Vuolingo
1795 Wolingo
1798 Wuolingo
1801 Wuolingo
1804 Vuolingo

Ruotu 12: Vuolinko

Alkuun1102030405060708090100110120129

Vuosi Kylät
1712 Wolingo
1735 Wuolingo
1758 Wuolingo
1763 Wuolingo
1767 Wuolingo
1772 Wuolingo
1775 Wuolingo
1778 Wuolingo
1782 Volingo
1785 Wuolingo
1788 Vuolingo
1795 Wolingo
1798 Vuolingo
1801 Wuolingo
1804 Vuolingo

Ruotu 13: Vuolinko

Alkuun1102030405060708090100110120129

Vuosi Kylät
1712 Wolingo
1735 Wuolingo, Wanhamäkj
1758 Wuolingo, Sattara
1763 Wuolingo, Sandara
1767 Wuolingo, Sandara
1772 Wuolingo, Sandara
1775 Wolingo, Sandara
1778 Wolingo, Sandara
1782 Volingo, Sandara
1785 Wuolingo, Sandara
1788 Vuolingo, Sandara
1795 Wolingo
1798 Wuolingo, Sandara
1801 Wuolinga, Sondara
1804 Vuolingo, Sandara

Ruotu 14: Vuolinko

Alkuun1102030405060708090100110120129

Vuosi Kylät
1712 Wolingo
1735 Wuolingo
1758 Wuolingo
1763 Wuolingo
1767 Wuolingo
1772 Wuolingo
1775 Wolingo
1778 Wuolingo
1782 Wolingo
1785 Wuolingo
1788 Vuolingo
1795 Wolingo
1798 Wuolingo
1801 Wuolingo
1804 Vuolingo

Ruotu 15: Vuolinko, Soikkala, Vatila

Alkuun1102030405060708090100110120129

Vuosi Kylät
1712 Wattila
1719 Wättilä
1720 Wittila
1734 St: Michels Sochen
1735 Wuolingo
1758 Wuolingo, Sockala, Watila
1763 Wuolingo, Såikala, Watila
1767 Wuolingo, Soickala, Watila
1772 Wuolingo, Soickala, Watila
1775 Wolingo, Såikala, Watela
1778 Wuolingo, Såikala, Watila
1782 Volingo, Såikala, Vatila
1785 Wuolingo, Saikala, Watila
1788 Vuolingo, Soikala, Watila
1795 Wolingo, Soikala, Watila
1801 Wuolingo, Soikala, Watila
1804 Vuolingo, Soikala, Vattila

Ruotu 16: Liukkola

Alkuun1102030405060708090100110120129

Vuosi Kylät
1712 Liuckola
1735 Liukola
1758 Liukola
1763 Såikala
1767 Liukola
1772 Liuckola
1775 Luikolaby
1778 Liukola
1782 Liukola
1785 Liukola
1788 Liukola
1795 Liukola
1798 Liukola
1801 Ljukola
1804 Liukola

Ruotu 17: Liukkola, Rieppola

Alkuun1102030405060708090100110120129

Vuosi Kylät
1712 Reppola
1716 Sapola
1720 Repola
1721 Reepola
1735 Liukola, Repola
1758 Liukola, Repola
1763 Såikala, Repola
1767 Liukola, Repola
1772 Liuckola, Reppola
1775 Luikalaby, Repala
1778 Liukola, Repola
1782 Liukola, Repola
1785 Liukola, Repola
1788 Liukola, Repola
1795 Liukola, Repola
1798 Liukola, Repola
1801 Ljukola, Ripola
1804 Liukola, Repola

Ruotu 18: Rieppola, Soikkala, Äkryntaipale

Alkuun1102030405060708090100110120129

Vuosi Kylät
1712 Äkräwäisenby
1716 Äckräwäistenma
1734b St: Michels Sochen
1735 Repola, Såikala, Äkräwäsi
1758 Repola, Soikala, Äkrönmäki
1763 Repola, Såikala, Äkrentaipal
1767 Repola, Äkröntaipal
1772 Reppola, Soickala, Äkröntaipal
1775 Repola, Såikala, Äkrontaipal
1778 Repola, Såikala, Äkröntaipal
1782 Repola, Soikala, Äkröntaipal
1785 Repola, Såikala, Äkrönvesi
1788 Repola, Soikasla, Äkronwesi
1795 Repola, Soikala, Akäwaisen
1798 Reippola, Soikala, Äkröväisenby
1801 Ripola, Äcränwesi
1804 Repola, Soikala

Ruotu 19: Taipale, Soikkala

Alkuun1102030405060708090100110120129

Vuosi Kylät
1712 Taipalby
1716 Taipall
1735 Såikala, Taipalby
1758 Taipal, Sockala
1763 Taipal, Såikala
1767 Taipal
1772 Taipal, Soickala
1775 Taipal, Såikala
1778 Taipal, Soikala
1782 Taipal, Soikala
1785 Taipal
1788 Taipal
1795 Taipal, Sockala
1798 Taipal, Sackala
1801 Taipal, Soikala
1804 Pajula

Ruotu 20: Soikkala

Alkuun11030405060708090100110120129

Vuosi Kylät
1712 Såickala
1735 Såikala
1758 Sockala
1763 Såikala
1767 Soikala
1772 Soickala
1775 Såikala
1778 Soikala
1782 Soikala
1785 Såikala
1788 Soikala
1795 Soikala
1798 Soikala
1801 Soikala
1804 Soikala

Ruotu 21: Soikkala, Taipale, Puttola

Alkuun1102030405060708090100110120129

Vuosi Kylät
1712 Puttola
1716 Puttula
1720 Kuitula
1721 Pettula
1735 Såikala, Taipalby, Putola
1758 Sockala, Taipal, Puttola
1763 Såikala, Taipal, Pettila
1767 Liukola, Puttola
1772 Soickala, Puttola
1775 Såikala, Puttola
1778 Soikala, Puttoila
1782 Soikala, Puttola
1785 Såikala, Taipal, Puttola
1788 Soikala, Taipal, Puttola
1795 Soikala, Taipale, Puttola
1798 Soikala, Taipale, Pullola
1801 Soikala, Taipal, Puttiala
1804 Soikala, Taipal, Puttola

Ruotu 22: Laurikkala, Harjumaa

Alkuun1102030405060708090100110120129

Vuosi Kylät
1712 Laurickala
1716 Laurickala
1720 Laurikala
1721 Laurickala
1735 Laurikala, Harjuma
1758 Laurikala, Harjuma
1763 Laurikala, Harjuma
1767 Laurickala, Harjuma
1772 Laurickala, Harjuma
1775 Laurikala, Harjuma
1778 Laurickala, Harjuma
1782 Laurikala, Harjuma
1785 Laurickala, Harjuma
1788 Laurickala, Harjuma
1795 Laurickala, Harjunma
1798 Laurickala, Harjuma
1801 Laurikala, Harjuma
1804 Laurikala, Harjuma

Ruotu 23: Pekkola, Tikkala, Karstula

Alkuun1102030405060708090100110120129

Vuosi Kylät
1712 Kyrckeby
1719 Kyrckioby
1720 Kyrckoby
1721 Kyrckioby
1735 Peckola, Tickala, Kyrkioby
1758 Peckala, Teikala, Kyrkoby
1763 Peckola, Tikala, Kyrkioby
1767 Peckola, Toikala, Kyrckioby
1772 Peckola, Tickala, Kåvala
1775 Räkola, Tickala, Kaikola
1778 Peckola, Tukala, Kaikola
1782 Peckola, Soikala, Kaikola
1785 Packola, Tukala, Karstula
1788 Beckola, Tickala, Karstolas
1795 Peckola, Tickala, Castola
1798 Packala, Tukala, Karstola
1801 Peckola, Tickala, Karstula
1804 Pekola, Tickala, Karstola

Ruotu 24: Parantala, Liukkola, Väisälä

Alkuun1102030405060708090100110120129

Vuosi Kylät
1712 Wäisälä
1735 Parandala, Liukola, Wäisälä
1758 Parandala, Liukola, Wäisälä
1763 Parandala, Tickala, Wäsilax
1767 Parandala, Liukola, Wäisälä
1772 Parandala, Liuckola, Weisälä
1775 Parandala, Liukola, Wäisälä
1778 Parandala, Liukola, Wäisälä
1782 Parandala, Liukola, Väisälä
1785 Parandala, Liukola, Wäisälänsari
1788 Parandala, Liukola, Väisalänsari
1795 Parandala, Liukola, Waisensari
1798 Parandala, Liukola, Wäisälansari
1801 Parandala, Liukåla, Väisalensari
1804 Parandala, Liukola

Ruotu 25: Rantakylä, Kekkola, Marjoniemi

Alkuun1102030405060708090100110120129

Vuosi Kylät
1712 Kaickola
1735 Parandala, Laikola, Randakylä
1758 Parandala, Kåckala, Randakylä
1763 Parandala, Kåikala, Randakylä
1767 Randakylä, Käckela, Parandala, Marjoniemi
1772 Randakylä, Kaickola, Marjoniemj
1775 Randakylä, Kaikola, Marjonemj
1778 Randakylä, Kaikola, Marjonemi
1782 Randakylä, Kaikola, Marjonemi
1785 Randakylä, Kaikola, Marjonemi
1788 Randakylä, Kaikola, Marjonemi
1795 Randakylä, Kaikola, Marjonemi
1798 Randakylä, Kockola, Marjanemi
1801 Randakyklä, Kaikola, Marjuniemi
1804 Randakylä, Kaikola, Marjoniemi

Ruotu 26: Laurikkala, Haahkala

Alkuun1102030405060708090100110120129

Vuosi Kylät
1712 Laurickala
1735 Läfwala, Laurikala
1758 Kåfwaka, Larikala
1763 Läfwala, Laurikala
1767 Laurickala, Kåfwola
1772 Laurickala, Hachkola
1775 Laurikala, Hahkalaa
1778 Laurickala, Hahkala
1782 Laurickala, Hahkola
1785 Laurickala, Hahkola
1788 Laurickala, Hahkola
1795 Laurickala, Hahkala
1798 Laurickala, Hahkala
1801 Laurikala, Hahkala
1804 Laurikala, Rankola

Ruotu 27: Harjumaa

Alkuun1102030405060708090100110120129

Vuosi Kylät
1712 Harjuma
1735 Harjuma
1758 Harjuma
1763 Harjuma
1767 Harjuma
1772 Harjuma
1775 Harjuma
1778 Harjuma
1782 Harjuma
1785 Harjuma
1788 Harjuma
1795 Harjunma
1798 Harjuma
1801 Harjuma
1804 Harjuma

Ruotu 28: Harjumaa

Alkuun1102030405060708090100110120129

Vuosi Kylät
1712 Harjuma
1719 Harjuma
1720 Harjuma
1721 Harjuma
1735 Harjuma
1758 Hanjerfwi
1763 Paljerf:
1767 Harjuma
1772 Harjuma
1775 Harjuma
1778 Harjuma
1782 Harjuma
1785 Harjuma
1788 Harjuma
1795 Harjunma
1798 Harjuma
1801 Harjuma
1804 Harjuma

Ruotu 29: Harjumaa

Alkuun1102030405060708090100110120129

Vuosi Kylät
1712 Harjuma
1719 Laurickala
1735 Harjuma
1758 Harjuma
1767 Harjuma
1772 Harjuma
1775 Harjuma
1778 Harjuma
1782 Harjuma
1785 Harjuma
1788 Harjuma
1795 Harjunma
1798 Harjuma
1801 Harjuma
1804 Harjuma

Ruotu 30: Harjumaa

Alkuun11020405060708090100110120129

Vuosi Kylät
1712 Harjuma
1734b St: Michels Sochen
1735 Harjuma
1758 Harjuma
1763 Harjuma
1767 Harjuma
1772 Harjuma
1775 Harjuma
1778 Harjuma
1782 Harjuma
1785 Harjuma
1788 Harjuma
1795 Harjunma
1798 Harjuma
1801 Harjuma
1804 Harjuma

Ruotu 31: Harjumaa

Alkuun1102030405060708090100110120129

Vuosi Kylät
1712 Harjuma
1735 Harjuma
1758 Harjuma
1763 Harjuma
1767 Harjuma
1772 Harjuma
1775 Harjuma
1778 Harjuma
1782 Harjuma
1785 Harjuma
1788 Harjuma
1795 Harjunma
1798 Harjuma
1801 Harjuma
1804 Harjuma

Ruotu 32: Harjumaa, Pekkola

Alkuun1102030405060708090100110120129

Vuosi Kylät
1712 Harjuma
1735 Kärrremäki, Hariuma, Peckola
1758 Harjuma, Peckola
1763 Harjuma, Peckola
1767 Harjuma, Peckola
1772 Harjuma, Lakola
1775 Harjuma, Peckola
1778 Harjuma, Peckola
1782 Harjuma, Peckola
1785 Harjuma, Pekola
1788 Harjuma, Parkola
1795 Harjunma, Peckola
1798 Harjuma, Peckola
1801 Harjuma, Kuckola
1804 Harjuma, Peckola

Ruotu 33: Harjumaa

Alkuun1102030405060708090100110120129

Vuosi Kylät
1712 Harjuma
1719 Harjuma
1720 Harjuma
1721 Harjuma
1735 Harjuma
1758 Harjuma
1763 Harjuma
1767 Harjuma
1772 Harjuma
1775 Harjuma
1778 Harjuma
1782 Harjuma
1785 Harjuma
1788 Harjuma
1795 Harjunma
1798 Harjuma
1801 Harjuma
1804 Harjuma

Ruotu 34: Harjumaa

Alkuun1102030405060708090100110120129

Vuosi Kylät
1712 Harjuma
1734 St: Michels Sochen
1735 Harjuma
1758 Harjuma
1763 Harjuma
1767 Harjuma
1772 Harjuma
1775 Harjuma
1778 Harjuma
1782 Harjuma
1785 Harjuma
1788 Harjuma
1795 Harjunma
1798 Harjuma
1801 Harjuma
1804 Harjuma

Ruotu 35: Harjumaa

Alkuun1102030405060708090100110120129

Vuosi Kylät
1712 Harjuma
1735 Harjuma
1758 Harjuma
1763 Harjuma
1767 Harjuma
1772 Harjunma
1775 Harjuma
1778 Harjuma
1782 Harjuma
1785 Harjuma
1788 Harjuma
1795 Harjunma
1798 Harjuma
1801 Harjuma
1804 Harjuma

Ruotu 36: Harjumaa

Alkuun1102030405060708090100110120129

Vuosi Kylät
1712 Harjuma
1716 Harjuma
1735 Harjuma, Harjumasari
1758 Harjuma, Hanjerfwi
1763 Harjuma, Haljerf:
1767 Harjuma
1772 Harjunma, Haljerwi
1775 Harjuma, Haljerfwi
1778 Harjuma, Halljerfwi
1782 Harjuma, Halljervi
1785 Harjuma, Harjujervi
1788 Harjuma, Harjujerfvi
1795 Harjunma
1798 Harjuma
1801 Harjuma
1804 Harjuma

Ruotu 37: Harjumaa, Ihastjärvi

Alkuun1102030405060708090100110120129

Vuosi Kylät
1712 Harjujerf
1716 Hariuma
1735 Hariumas:
1758 Hanjerfwi, Ihastjerfwi
1763 Haljerf:, Ihastjerf:
1767 Halljärfwi
1772 Haljerwi, Ihastjerwi
1775 Haljerfwi, Ihastjerfwi
1778 Halljerfwi, Ihastjerfwi
1782 Halljervi, Ihastjervi
1785 Harjujerfvi, Ihastjervi
1788 Harjujärfvi, Ihastjärfvi
1795 Harjujerfvi, Ihastjerfvi
1798 Harjuma, Ihastjerwi
1801 Harjuma, Ihastjärvi
1804 Harjuma, Karjujerfvi, Ihastjerfvi

Ruotu 38: Harjumaa, Ihastjärvi

Alkuun1102030405060708090100110120129

Vuosi Kylät
1712 Ihastjärfwj
1716 Ihastierfwi
1719 Ihastjärfwi
1735 Hariuma, Ihastjerf:i
1758 Harjuma, Ihastjerfwi
1763 Ihastjerf:
1767 Ihastjärfwi
1772 Ihastjerwi
1775 Ihastjerfwi
1778 Ihastjerfwi
1782 Ihastjervi
1785 Ihastjervi
1788 Ihastjärfvi
1795 Harjunma, Ihastjerfvi
1798 Harjuma, Ihastjerwi
1801 Harjuma, Ihastjärvi
1804 Harjuma, Ihastjerfvi

Ruotu 39: Ihastjärvi

Alkuun1102030405060708090100110120129

Vuosi Kylät
1712 Ihastjärfwj
1735 Hariuma
1758 Ihastjerfwi
1763 Ihastjerf:
1767 Ihastjärfwi
1772 Ihastjerwi
1775 Ihastjerfvi
1778 Ihastjerfwi
1782 Ihastjervi
1785 Ihastjervi
1788 Ihastjärfvi
1795 Ihastjerfvi
1798 Ihastjerfwi
1801 Ihastjärvi
1804 Ihastjerfvi

Ruotu 40: Ihastjärvi, Väärälä

Alkuun11020305060708090100110120129

Vuosi Kylät
1712 Ihastjärfwj
1716 Ihastiärfwj
1719 Ihastjärfwi
1735 Hariuma, Wärälä
1758 Ihastjerfwi, Wärälä
1763 Ihastjerf:, Wärälä
1767 Ihasjärfwi, Wärälä
1772 Ihastjerwi, Närälä
1775 Ihastjerfvi, Wärälä
1778 Ihastjerfwi, Wärälä
1782 Ihastjervi, Värälä
1785 Ihastjervi, Wärälä
1788 Ihastjärfvi, Värälä
1795 Ihastjerfvi, Wärälä
1798 Ihastjerfwi, Wärälä
1801 Ihastjärvi, Wärälä
1804 Ihastjerfvi

Ruotu 41: Väärälä, Hiirola

Alkuun1102030405060708090100110120129

Vuosi Kylät
1712 Wärälä
1735 Wärälä, Hirola
1758 Wärälä, Hjrola
1763 Wärälä, Hirola
1767 Wärälä, Hirola
1772 Närälä, Hirola
1775 Wärälä, Hirola
1778 Wärälä, Hirola
1782 Värälä, Kirola
1785 Wärälä, Hirola
1788 Värälä, Hirola
1795 Wärälä, Hirola
1798 Wärälä, Hirola
1801 Värälä, Hirola
1804 Värälä, Hirola

Ruotu 42: Hiirola, Rämälä

Alkuun1102030405060708090100110120129

Vuosi Kylät
1712 Hijrola
1735 Hirola, Rämälä
1758 Hjrola, Rämälä
1763 Hirola, Rämälä
1767 Hirola, Rämälä
1772 Hirola, Rämälä
1775 Hirola, Rämälä
1778 Hirola, Rämälä
1782 Hirola, Rämälä
1785 Hirola, Rämälä
1788 Hirola, Rämälä
1795 Hirola, Rämälä
1798 Hirola, Rämälä
1801 Hirola, Rämälä
1804 Hirola, Rämälä

Ruotu 43: Ihastjärvi, Alamaa

Alkuun1102030405060708090100110120129

Vuosi Kylät
1712 Ihastjärfwij
1735 Ihastiärfwi, Alama
1758 Ihastjerfwi, Alama
1763 Ihastjerf:, Alama
1767 Ihasjärfwi, Alama
1772 Ihastjerwi, Alama
1775 Ihastjärfwi, Alama
1778 Ihasterfwi, Alama
1782 Ihastjervi, Alama
1785 Ihastjervi, Alama
1788 Ihastjärfvi, Alama
1795 Ihastjerfvi, Alama
1798 Ihastjerwi, Alama
1801 Ihastjärvi, Alama
1804 Ihastjerfvi, Alama

Ruotu 44: Rämälä, Hiirola

Alkuun1102030405060708090100110120129

Vuosi Kylät
1712 Hijrola
1716 Hyrölä
1719 Häyrilä
1735 Rämälä, Hirola
1758 Rämälä, Hjrola
1763 Rämälä, Hirola
1767 Rämälä, Hijrola
1775 Rämälä, Hirola
1778 Rämälä, Hirola
1782 Rämärä, Hirola
1785 Rämälä, Hirola
1788 Rämälä, Hirola
1795 Rämälä, Hyrylä
1798 Rämälä, Hyrilä
1801 Randala, Hyrylä
1804 Rämälä, Hyrylä

Ruotu 45: Hiirola, Rämälä

Alkuun1102030405060708090100110120129

Vuosi Kylät
1712 Rämälä
1716 Rämäla
1719 Rämälä
1720 Rumula
1721 Rämäla
1735 Hirola, Rämälä
1758 Hjrola, Rämälä
1763 Hirola, Rämälä
1767 Hijrola
1772 Hirola
1775 Hirola
1778 Hirola
1782 Hirola
1785 Hirola
1788 Hirola
1795 Kerola, Rämälä
1798 Hirola, Rämälä
1801 Herola, Rämälä
1804 Hirola, Rämälä

Ruotu 46: Rämälä, Norola, Vuolinko

Alkuun1102030405060708090100110120129

Vuosi Kylät
1712 Rämälä
1716 Rämälä
1719 Rämälä
1720 Rumula
1735 Rämälä, Wuolingo
1758 Hjrola, Norola, Wuolinge
1763 Hirola, Norola, Wuolingo
1767 Hirola, Wärälä
1772 Hirola, Nårola, Wuolingo
1775 Hirola, Norola, Wolingo
1778 Hirola, Norola, Vuolingo
1782 Hirola, Norola, Volingo
1785 Hirola, Norola, Wuolingo
1788 Hirola, Norola, Vuolingo
1795 Rämälä, Norola, Wolingo
1798 Rämälä, Norola, Vuolingo
1801 Rämälä, Volingo
1804 Hirola, Norola, Vuolingo

Ruotu 47: Rämälä, Norola

Alkuun1102030405060708090100110120129

Vuosi Kylät
1712 Norolla
1716 Norola
1719 Norola
1720 Norala
1721 Norala
1735 Nåråla, Rämälä
1758 Norola, Rämälä
1763 Norola, Rämälä
1767 Norola, Rämälä
1772 Norola, Rämälä
1775 Norola, Rämälä
1778 Norola, Rämälä
1782 Norola, Rämälä
1785 Rämälä, Norola
1788 Rämälä, Norola
1795 Rämälä, Norola
1798 Rämälä, Norola
1801 Rämälä, Norola
1804 Rämälä, Norola

Ruotu 48: Norola, Rämälä, Rantakylä

Alkuun1102030405060708090100110120129

Vuosi Kylät
1712 Randakylä
1735 Rämälä, Randakylä
1758 Sockala, Rämälä
1763 Såikala, Rämälä, Norola
1767 Rämälä, Norola, Randakylä
1772 Rämälä, Norola, Randakylä
1775 Rämälä, Norola, Randakylä
1778 Rämälä, Norola, Randakylä
1782 Rämälä, Norola, Randakylä
1785 Rämälä, Norola, Randakylä
1788 Rämälä, Norola, Randakylä
1795 Norola, Rämälä, Randakylä
1798 Norola, Rämälä, Randakylä
1801 Norola, Rämälä, Randakylä
1804 Norola, Rämälä, Randakylä

Ruotu 49: Haapataipale, Suonsaari, Norola

Alkuun1102030405060708090100110120129

Vuosi Kylät
1712 Parandala
1735 Hapataipall, Norola
1758 Hapataipal, Norola, Suosari
1763 Hapataipal, Norola, Suosari
1767 Hapataipal
1772 Hapataipal, Suosari, Wärälä
1775 Hapataipal, Suosarij, Wärälä
1778 Hapataipal, Suosari, Wärälä
1782 Hapataipal, Suonsari, Värälä
1785 Hapataipal, Suosari, Wärälä
1788 Hapataipal, Suonsari, Wärälä
1795 Hapataipal, Sousari, Norola
1798 Hapataipal, Suosari, Norola
1801 Hapataipal, Suonsari, Norola
1804 Hapataipal, Suonsari, Norola

Ruotu 50: Norola

Alkuun11020304060708090100110120129

Vuosi Kylät
1712 Norolla
1734b St: Michels Sochen
1735 Norola
1758 Norola
1763 Norola
1767 Norola
1772 Norola
1775 Norola
1778 Norola
1782 Norola
1785 Norola
1788 Norola
1795 Norola
1798 Norola
1801 Norola
1804 Norola

Ruotu 51: Norola, Rahula

Alkuun1102030405060708090100110120129

Vuosi Kylät
1712 Norolla
1716 Norola
1719 Norola
1720 Norala
1721 Norala
1735 Norola, Rahula
1758 Norola, Rahula
1763 Norola, Rahula
1767 Norola, Rahula
1772 Norola, Rahula
1775 Norola, Rahula
1778 Norola, Rahula
1782 Norola, Rahula
1785 Norola, Rahula
1788 Norola, Rahula
1795 Norola, Rahula
1798 Norola, Rahula
1801 Norola, Rahula
1804 Norola, Rahula

Ruotu 52: Norola, Asila, Suonsaari

Alkuun1102030405060708090100110120129

Vuosi Kylät
1712 Norolla
1716 Norola
1719 Norola
1720 Norala
1721 Norala
1735 Norola, Suosarj
1758 Norola, Suosarj
1763 Norola, Suosari
1767 Norola, Suosarj, Asila
1772 Norola, Asila
1775 Norola, Asila
1778 Norola, Asila
1782 Norola, Asila
1785 Norola, Asila, Suosari
1788 Norola, Asila, Suonsari
1795 Norola, Asila, Sousari
1798 Norola, Asila, Suonsari
1801 Norola, Asila, Suonsari
1804 Norola, Asila, Suonsari

Ruotu 53: Suonsaari

Alkuun1102030405060708090100110120129

Vuosi Kylät
1712 Suosarj
1735 Suosarj
1758 Suosarj
1763 Suosari
1767 Suonsari
1772 Suosari
1775 Suosarij
1778 Suosari
1782 Suonsari
1785 Suosari
1788 Suonsari
1795 Sousari
1798 Suosari
1801 Suonsari
1804 Suonsari

Ruotu 54: Rahula, Norola, Suonsaari

Alkuun1102030405060708090100110120129

Vuosi Kylät
1712 Norolla
1735 Rahula, Norola
1758 Rahula, Norola, Wisulax
1763 Rahula, Norola, Wesulax
1767 Rahula, Norola, Wisulax
1772 Rahula, Norola, Suosari
1775 Rahula, Norola, Suosari
1778 Rahula, Norola, Suosari
1782 Rahula, Norola, Suonsari
1785 Rahula, Norola, Suosari
1788 Rahula, Norola, Suonsaari
1795 Rahula, Norola, Sousari
1798 Rahula, Norola, Suonsari
1801 Rahula, Norola, Suonsari
1804 Rahula, Norola, Suonsari

Ruotu 55: Visulahti

Alkuun1102030405060708090100110120129

Vuosi Kylät
1712 Wesulax
1716 Wanhalla
1719 Wanhala
1720 Wanhala
1721 Wanhala
1734b St: Michels Sochen
1735 Wesulax
1758 Wisulax
1763 Wesulax
1767 Wisulax
1772 Wisulax
1775 Wisulax
1778 Wisulax
1782 Visulax
1785 Wisulax
1788 Wisulax
1795 Wisulax
1798 Visulax
1801 Visulax
1804 Visulax

Ruotu 56: Seppälä

Alkuun1102030405060708090100110120129

Vuosi Kylät
1712 Säppälä
1735 Säppoila
1758 Säppälä
1763 Seppälä
1767 Seppälä
1772 Säppälä
1775 Säppälä
1778 Säppälä
1782 Seppola
1785 Säppälä
1788 Seppola
1795 Säppälä
1798 Sepälä
1801 Leppelä
1804 Seppälä

Ruotu 57: Seppälä, Vanhala

Alkuun1102030405060708090100110120129

Vuosi Kylät
1712 Säppälä
1734b St: Michels Sochen
1735 Säppoila, Vanhala
1758 Säppälä, Wanhala
1763 Seppälä, Wanhala
1767 Seppälä, Wanhala
1772 Säppälä, Wanhala
1775 Säppälä, Wanhala
1778 Säppälä, Wanhala
1782 Seppälä, Vahala
1785 Säppälä, Wanhala
1788 Seppola, Wanhala
1795 Seppälä, Wanhala
1798 Seppälä, Wanhala
1801 Leppelä, Vanhala
1804 Seppälä, Vanhala

Ruotu 58: Vanhala

Alkuun1102030405060708090100110120129

Vuosi Kylät
1712 Vanhala
1735 Wanhala
1758 Wanhala
1763 Wanhala
1767 Wanhala
1772 Wanhala
1775 Wanhala
1778 Wanhala
1782 Vanhala
1785 Wanhala
1788 Wanhala
1795 Wanhala
1798 Vanhala
1801 Vanhala
1804 Vanhala

Ruotu 59: Hyyrylä, Harjumaa

Alkuun1102030405060708090100110120129

Vuosi Kylät
1712 Hyrylä
1735 Hariuma, Hyrylä
1758 Hyrylä, Harjula
1763 Hyrylä, Harjuma
1767 Hyrylä
1772 Hyrylä, Harjunma
1775 Hyrylä, Harjuma
1778 Hyrylä, Harjuma
1782 Hyrylä, Harjuma
1785 Hyrylä, Harjuma
1788 Hyrylä, Harjuma
1795 Hyrylä, Harjunma
1798 Hyrylä, Harjuma
1801 Hyrylä, Warpama
1804 Hyrylä, Harjuma

Ruotu 60: Hyyrylä, Vanhamäki, Pietilänlahti

Alkuun11020304050708090100110120129

Vuosi Kylät
1712 Vanhala
1716 Wanhala
1735 Hyrylä, Pietila, Wanhamäkj
1758 Hyrylä, Wanhamäki, Pietilä
1763 Hyrylä, Wanhamäki, Petilä
1767 Hyrylä, Wanhamäki, Petliä
1772 Hyrylä, Wanhamäkj, Pietilä
1775 Hyrylä, Wanhamäki, Ritilä
1778 Hyrylä, Wanhamäki, Petilä
1782 Hyrylä, Vanhamäki, Petilä
1785 Hyrylä, Wanhamäki, Pietilä
1788 Hyrylä, Vanhamäki, Puttola
1795 Hyrila, Wanhamäki, Pietilä
1798 Hyrylä, Wanhamäki
1801 Myrylä, Vanhamäki, Petilä
1804 Hyrylä, Vanhamäki, Petila

Ruotu 61: Vatila, Riittilä

Alkuun1102030405060708090100110120129

Vuosi Kylät
1712 Vattila
1735 Såikala, Watiala
1758 Watila, Taipal
1763 Watila, Taipal
1767 Watila
1772 Watila
1775 Watila
1778 Watila
1782 Vattila
1785 Watila
1788 Watila
1795 Watila, Ritilä
1798 Watila, Ritilä
1801 Watila, Ritilä
1804 Vatila, Vanhamäki, Hirfvensalmi

Ruotu 62: Vatila

Alkuun1102030405060708090100110120129

Vuosi Kylät
1712 Vattila
1735 Watiala
1758 Watila
1763 Watila
1767 Watila
1772 Watila
1775 Watila
1778 Watila
1782 Vatila
1785 Watila
1788 Watila
1795 Watilta
1798 Watila
1801 Vatila
1804 Vatila

Ruotu 63: Vatila

Alkuun1102030405060708090100110120129

Vuosi Kylät
1712 Vattila
1735 Watiala
1758 Watila
1763 Watila
1767 Watila
1772 Watila
1775 Watila
1778 Watila
1782 Vatila
1785 Watila
1795 Watilta
1798 Vatila
1801 Watila
1804 Vatila

Ruotu 64: Vatila, Riittilä, Haahkala

Alkuun1102030405060708090100110120129

Vuosi Kylät
1712 Vattila
1735 Watila, Ritila
1758 Watila, Ritila, Hahkala
1763 Watila, Ritilä,Hahkala
1767 Watila, Ritilä, Hachkala
1772 Watila, Kittula, Hachkala
1775 Watila, Ritilä, Hahkala
1778 Watila, Ritila, Hachkala
1782 Vatila, Ritilä, Hahkala
1785 Watila, Ritilä, Hakkala
1788 Watila, Ritilä, Hahkala
1795 Watila, Ritilä, Hahkola
1798 Vatila, Ritilä, Hahkala
1801 Watila, Ritilä, Hakala
1804 Vatila, Ritila, Haukala

Ruotu 65: Salmenkylä, Korpijärvi

Alkuun1102030405060708090100110120129

Vuosi Kylät
1712 Salmelaisenby
1716 Sallmilaisenby
1719 Sallmeleisenby
1720 Salmelaisenby
1734b St: Michels Sochen
1735 Sallmenby, Kårpierfwi
1758 Salmenkylä, Kårpjerfwi
1763 Salmela, Kårpjerf:
1767 Salmela, Korpijärfwi
1772 Salmela, Kårpijervj
1775 Salmela, Kårpjerfvi
1778 Sallmela, Kårpjerfwi
1782 Salmela, Korpijervi
1785 Salmela, Korpijervi
1788 Salmela, Kårpijärfvi
1795 Salmela, Korpjerfvi
1798 Salmela, Korpijerwi
1801 Salmela, Korpijärvi
1804 Salmela, Korpijerfvi

Ruotu 66: Haahkala, Puttola

Alkuun1102030405060708090100110120129

Vuosi Kylät
1712 Huhtala
1734 St: Michels Sochen
1735 Hachkala, Puttola
1758 Puttola, Hahkala
1763 Pettila, Hahkala
1767 Hahkola, Puttela
1772 Hachkala, Puttola
1775 Hahkala, Puttola
1778 Hahkala, Puttola
1782 Hahkola, Puttola
1785 Hakkala, Puttola
1788 Hahkala, Puttola
1795 Hahkola, Puttola
1798 Hahkala, Puttola
1801 Hahkala, Putula
1804 Haskala, Puttola

Ruotu 67: Korpijärvi, Närvälä

Alkuun1102030405060708090100110120129

Vuosi Kylät
1712 Närfwälä
1735 Kårpierf:i, Närfwälä
1758 Kårpjerfwi, Nårfwålä
1763 Kårpjerf:, Närfwälä
1767 Korpijärfwi, Närfwälä
1772 Kårpijervi, Närvälä
1775 Kårpjerfwi, Närfvälä
1778 Kårpjerfwi, Närvälä
1782 Kårpijervi, Karvala
1785 Korpijervi, Närvälä
1788 Korpijerfvi, Närfvälä
1795 Korpjerfvi, Närfvälä
1798 Korpjärwi, Närvälä
1801 Korpijärvi, Närvälä
1804 Korpijerfvi

Ruotu 68: Korpijärvi

Alkuun1102030405060708090100110120129

Vuosi Kylät
1712 Kårpjärfwj
1735 Kårpierffwi
1758 Korpjerfwi
1763 Kårpjerf:
1767 Korpijärfwi
1772 Kårpijervi
1775 Kårpjerfvi
1778 Kårpjerfwi
1782 Kårpijervi
1785 Korpijervi
1788 Korpijerfvi
1795 Korpjerfvi
1798 Korpjerwi
1801 Korpijärvi
1804 Korpijerfvi

Ruotu 69: Kovala, Vanhamäki

Alkuun1102030405060708090100110120129

Vuosi Kylät
1712 Wanhamäkj
1735 Wanhamäkj
1758 Wanhamäki
1763 Wanhamäki
1767 Wanhamäkj
1772 Wanhamäkj
1775 Wanhamäkj
1778 Wanhamäki
1782 Vanhamäki
1785 Wanhamäki, Kåvalansari
1788 Vanhamäki, Kavalansari
1795 Kifvensari, Wanhamäki
1798 Kiwensari, Wanhamäki
1801 Koivusari, Vanhamäki
1804 Kowalansari, Vanhamäki

Ruotu 70: Vanhamäki

Alkuun11020304050608090100110120129

Vuosi Kylät
1712 Wanhamäkj
1716 Wanhamäkj
1719 Wanhala
1734 St: Michels Sochen
1735 Wanhamäkj
1758 Wanhamäki
1763 Wanhamäki
1767 Wanhamäkj
1772 Wanhamäkj
1775 Wanhamäkj
1778 Wanhamäki
1782 Vanhamäki
1785 Wanhamäki
1788 Vanhamäki
1795 Wanhamäki
1798 Wanhamäki
1801 Vanhamäki
1804 Vanhamäki

Ruotu 71: Vanhamäki

Alkuun1102030405060708090100110120129

Vuosi Kylät
1712 Wanhamäkj
1735 Wanhamäkj
1758 Wanhamäki
1763 Wanhamäki
1767 Wanhamäkj
1772 Wanhamäkj
1775 Wanhamäkj
1778 Wanhamäki
1782 Vanhamäki
1785 Wanhamäki
1788 Vanhamäki
1795 Wanhamäki
1798 Wanhamäki
1801 Wanhamäki
1804 Vanhamäki

Ruotu 72: Vanhamäki

Alkuun1102030405060708090100110120129

Vuosi Kylät
1712 Wanhamäkj
1735 Wanhamäkj
1758 Wanhamäki
1763 Wanhamäki
1767 Wanhamäkj
1772 Wanhamäkj
1775 Wanhamäkj
1778 Wanhamäki
1782 Vanhamäki
1785 Wanhamäki
1788 Vanhamäki
1795 Wanhamäki
1798 Wanhamäki
1801 Vanhamäki
1804 Vanhamäki

Ruotu 73: Viljakkala

Alkuun1102030405060708090100110120129

Vuosi Kylät
1712 Wiliackala
1735 Williakala
1758 Wiljakala
1763 Wiljakala
1767 Wiljackala
1772 Wiljackala
1775 Wiljakala
1778 Willjakala
1782 Viljakala
1785 Willjackala
1788 Viljakala
1795 Wiljackala
1798 Wiljakala
1801 Wiljakalansari
1804 Viljakala

Ruotu 74: Ukonniemi, Kakriala, Viljakkala

Alkuun1102030405060708090100110120129

Vuosi Kylät
1712 Wiliackala
1735 Uckonnemj, Kackriala, Williakala
1758 Ukonnemj, Kakriala, Wiljalala
1763 Ukonnnemj, Wiljakala
1767 Ukonnemi, Wiljackala
1772 Ukoknniemj, Wiljackala
1775 Ukonnemj, Wiljakala
1778 Ukonnemi, Willjakala
1782 Ukonemi, Viljackala
1785 Uckonnemi, Kakriala, Wiljakalansari
1788 Ukonnemi, Kackriala, Wiljakalansari
1795 Uckonnemi, Kackriala, Wiljackalansari
1798 Ukonnemi, Kakriala, Wiljakalansari
1801 Uckoniemi, Kakriala, Viljakansari
1804 Ukonjemi, Kakriala, Viljakalansari

Ruotu 75: Pajula

Alkuun1102030405060708090100110120129

Vuosi Kylät
1712 Pajula
1716 Hasula
1719 Paijula
1720 Pajula
1721 Pajula
1735 Pajula
1758 Pajula
1763 Pajula
1767 Pajula
1772 Pajula
1775 Pujula
1778 Pajula
1782 Pajula
1785 Pajula
1788 Pajula
1795 Pajula
1798 Pajula
1801 Paijula
1804 Pajula

Ruotu 76: Matiskala, Haahkala

Alkuun1102030405060708090100110120129

Vuosi Kylät
1712 Håckala
1735 Matiskala, Håckala, Ollikala
1758 Matikala, Hahkala, Olikala
1763 Matiskala, Hahkala, Olkola
1767 Matiskala, Heikala
1772 Matiskala, Hachkala
1775 Matiskala, Hackala
1778 Matiskala, Hahkala
1782 Matiskala, Hakkala
1785 Matiskala, Hahkola
1788 Matiskala, Hahkala
1795 Matiskala, Hahkola
1798 Hahkala, Hackala
1801 Matiskala, Hakala
1804 Matiskala, Haukala

Ruotu 77: Tuukkala, Pietilänlahti, Norola

Alkuun1102030405060708090100110120129

Vuosi Kylät
1712 Pietilenlax
1735 Tuukala, Norola, Peitilänlax
1758 Tukala, Petilanlax, Norola
1763 Tukala, Pietilanlax, Norola
1767 Tukala, Pietilänlax, Norola
1772 Tuckala, Pietilanlax, Norola
1775 Tukala, Pietilänlax, Norola
1778 Tukala, Petilänlax, Norola
1782 Tukala, Pietilenlax, Norola
1785 Tukala, Pietilänlax, Norola
1788 Tukala, Pietilanlax, Norola
1795 Tukala, Pietilänsasri, Norola
1798 Tukala, Petilanlax
1801 Tukala, Pietilänlax, Norolla
1804 Tukala, Petinlanlax, Norola

Ruotu 78: Rieppola, Pöyry, Monikkala

Alkuun1102030405060708090100110120129

Vuosi Kylät
1712 Månnickala
1716 Kutemajerfwi
1734 St: Michels Sochen
1735 Repola, Pöyrynby
1758 Repola, Pöyry, Manikala
1763 Räpola, Poyryby, Monikala
1767 Säppola, Pöyryby, Månikala
1772 Reppola, Pöyry, Monickala
1775 Repola, Pöyryby, Monikala
1778 Repola, Pöyryby, Månickala
1782 Piepola, Pöyry, Manikala
1785 Repola, Pöyry, Månikala
1788 Repola, Pöyry, Monnickala
1795 Repola, Pöyry, Monickal
1798 Repola, Pöyry, Monckala
1801 Repola, Ljukola, Manikala
1804 Repola, Haukala

Ruotu 79: Montola, Kääriälä, Asila

Alkuun1102030405060708090100110120129

Vuosi Kylät
1712 Assila
1735 Assila, Mondola, Kärielä
1758 Mondola, Karjala, Asila
1763 Monikala, Kärjälä
1767 Mondola, Käriälä, Asila
1772 Mondola, Käriälä, Asilas
1775 Mondola, Kärjälä, Wesela
1778 Måndola, Kärjälä, Asila
1782 Måndola, Käriälä, Asila
1785 Mondola, Kärjälä, Asila
1788 Mondola, Käriälä, Asila
1795 Mondola, Kärijälä, Asila
1798 Mondola, Karjala, Asila
1801 Mondåla, Kärjälä, Asila
1804 Mondola, Karjala, Asila

Ruotu 80: Parkkila, Haahkala

Alkuun11020304050607090100110120129

Vuosi Kylät
1712 Parckoila
1735 Pietilänlax, Parkila, Parkoila
1758 Parkola, Parkila, Hachkala
1763 Parkola, Hahkala
1767 Parckila, Hahkala
1772 Parckila, Hachkala
1775 Parkila, Hachkala
1778 Parckila, Hahkala
1782 Parckila, Hahkala
1785 Parkila, Hahkala
1788 Parckila, Hahkala
1795 Ruhnemi, Parkila, Hahkola
1798 Ruhnemi, Parkila, Hahkala
1801 Rauhaniemi, Pekilä, Hakala
1804 Päckila, Hahkelea

Ruotu 81: Syväsmäki, Vanhamäki, Ohensalo

Alkuun1102030405060708090100110120129

Vuosi Kylät
1712 Åhensalo
1735 Sydenma, Wanhamäkj, Åhensahlo
1758 Syfwenmäki, Wanhamäki, Åhensalo
1763 Syfwemäki, Wechmais, Ohensalo
1767 Syfwämäki, Wanhamäki, Åhensalo
1772 Syvänmäkj, Wanhamäkj, Åhensaloo
1775 Syfvenmakj, Wanhamäkj, Åhensalo
1778 Syfwämäki, Wanhamäki, Åhensalo
1782 Syvämäki, Vanhamäki, Åhensalo
1785 Syvämäki, Wanhamäki, Åhensalo
1788 Syvämäki, Hauhamäki, Åhensalo
1795 Sywämäki, Vanhamäki, Ohensalo
1798 Syvänmäki, Wanhamaki, Ohensalo
1801 Sepänmäki, Vanhamäki, Ohensalo
1804 Syvamäki, Vanhamäki, Åhensalo

Ruotu 82: Kutemajärvi (Kangasniemi)

Alkuun1102030405060708090100110120129

Vuosi Kylät
1712 Kutemajerf
1735 Kutemajerf:i
1758 Kutemajerfwi
1763 Kutemajerfwi
1767 Kutemajärfwi
1772 Kutemajervi
1775 Kutemajerf:
1778 Kutemajerfwi
1782 Kutemajervi
1785 Kutemajervi
1788 Kutemajervi
1795 Kutemajärfvi
1798 Kutumajärwi
1801 Kutamajärvi
1804 Kutemajerfvi

Ruotu 83: Kutemajärvi (Kangasniemi)

Alkuun1102030405060708090100110120129

Vuosi Kylät
1712 Kutemajerf
1719 Kutemajärfwi
1735 Kutemaierfwi
1758 Kutemajerfwi
1763 Kutemajerfwi
1767 Kutemajärfwi
1772 Kutemajervi
1775 Kutemajerfvi
1778 Kutemajerfwi
1782 Kutemajervi
1785 Kutemajervi
1788 Kutemajervi
1795 Kutemajärfvi
1798 Kutumajerwi
1801 Kutamajärvi
1804 Kutemajerfvi

Ruotu 84: Kutemajärvi (Kangasniemi)

Alkuun1102030405060708090100110120129

Vuosi Kylät
1712 Kutemajerf
1719 Kutemajärfwi
1735 Kutemaierfwi
1758 Kutemajerfwi
1763 Kutemajerfwi
1767 Kutemajärfwi
1772 Kutemajervi
1775 Kutemajerfvi
1778 Kutemajerfwi
1782 Kutemajervi
1785 Kutemajervi
1788 Kutemajervi
1795 Kutemajärfvi
1798 Kutumajerwi
1801 Kutamajärvi
1804 Kutemajervi

Ruotu 85: Kutemajärvi (Kangasniemi)

Alkuun1102030405060708090100110120129

Vuosi Kylät
1712 Kutemajerf
1716 Kutemajerfwij
1719 Kutemajärfwi
1720 Kutemajärfwi
1721 Kutemajerfwi
1735 Kutemaierfwi
1758 Kutemajerfwi
1763 Kutemajerfwi
1767 Kutemajärfwi
1772 Kutemajervi
1775 Kutemajerfvi
1778 Kutemajerfwi
1782 Kutemajervi
1785 Kutemajervi
1788 Kutemajervi
1795 Kutemajärfvi
1798 Kutumajerfwi
1801 Kutamajärvi
1804 Kutemajerfvi

Ruotu 86: Pölläkkä (Kangasniemi)

Alkuun1102030405060708090100110120129

Vuosi Kylät
1712 Pölläkämäkj
1716 Pulukumäkj
1719 Pellakanmäki
1735 Kutemaierfwi, Pölläkämäkj
1758 Kutemajerfwi, Pölläkamäkj
1763 Kutemajerfwi, Pollakanmäki
1767 Kutemajärfwi, Pölläkämäki
1772 Kutemajervi, Pölläckämökj
1775 Kutemajerf:, Pölläkämäkj
1778 Kutemajerfwi, Pölläkämäki
1782 Kutemajervi, Pölläkämäki
1785 Kutemajervi, Pölläckämäki
1788 Kutemajervi, Pollackamäki
1795 Pölläckä
1798 Polläckä
1801 Pölläkä
1804 Kutemajerfvi

Ruotu 87: Harjunmaa (Kangasniemi), Rauhajärvi (Kangasniemi)

Alkuun1102030405060708090100110120129

Vuosi Kylät
1712 Harjuma
1716 Harjuma
1719 Harjuma
1735 Hariuma
1758 Rauhajerfwi
1763 Rauhajerf:
1767 Harjuma
1772 Harjunma
1775 Harjuma
1778 Harjuma
1782 Harjuma
1785 Harjuma, Raukajervi
1788 Harjuma, Rauhajervi
1795 Harjunma, Rauhajerfvi
1798 Harjuma, Rauhajerwi
1801 Harjuma, Rauhajärvi
1804 Harjunma, Ruhajerfvi

Ruotu 88: Hokanniemi (Kangasniemi)

Alkuun1102030405060708090100110120129

Vuosi Kylät
1712 Håckannemj
1719 Håckanemi
1720 Håckaneimj
1721 Håkanniemi
1734 Kangasniemi Sochen
1735 Håckannemj
1758 Hakannemi
1763 Håkannemj
1767 Håkanniemi
1772 Hokanniemi
1775 Håkannemj
1778 Håkannemi
1782 Håkannemi
1785 Håckannemi
1788 Håkannemi
1795 Hockannemi
1798 Hokannemi
1801 Hokannjemi
1804 Hockanjemi

Ruotu 89: Hokanniemi (Kangasniemi)

Alkuun1102030405060708090100110120129

Vuosi Kylät
1712 Håckannemj
1720 Håckaneimj
1721 Håckeniemi
1735 Håckannemj
1758 Hakannemi
1763 Håkannemj
1767 Håkanniemi
1772 Hokanniemi
1775 Håkannemj
1778 Håkannemi
1782 Håkannemi
1785 Håckannemi
1788 Håkannemi
1795 Hockannemi
1798 Hokannemi
1801 Hokannjemi
1804 Hockanjemi

Ruotu 90: Hokanniemi (Kangasniemi)

Alkuun11020304050607080100110120129

Vuosi Kylät
1712 Håckannemj
1716 Håckaniemi
1719 Håckanemi
1720 Håckaniemi
1721 Håckeniemi
1735 Håckannemj
1758 Hakannemi
1763 Håkannemj
1767 Håkanniemi
1772 Hokanniemi
1775 Håkannemj
1778 Håkannemi
1782 Håkannemi
1785 Håckannemi
1788 Håkannemi
1795 Hockannemi
1798 Hokannemi
1801 Hokannjemi
1804 Hockaniemi

Ruotu 91: Hokanniemi (Kangasniemi)

Alkuun1102030405060708090100110120129

Vuosi Kylät
1712 Håckannemj
1735 Håkaniemj
1758 Hakannemi
1763 Håkannemj
1767 Håkanniemi
1772 Hokanniemi
1775 Håkannemj
1778 Håkannemi
1782 Håkannemi
1785 Håckannemi
1788 Håkannemi
1795 Hockannemi
1798 Hokannemi
1801 Hokannjemi
1804 Hockaniemi

Ruotu 92: Hokanniemi (Kangasniemi)

Alkuun1102030405060708090100110120129

Vuosi Kylät
1712 Håckanemj
1719 Håckanemi
1720 Hackaniemi
1721 Håckaniemi
1735 Håkaniemj
1758 Hakannemi
1763 Håkannemj
1767 Håkanniemi
1772 Hokanniemi
1775 Håkannemj
1778 Håkannemi
1782 Håkannemi
1785 Håckannemi
1788 Håkannemi
1795 Hockannemi
1798 Hokannemi
1801 Hokannjemi
1804 Hockanjemi

Ruotu 93: Hokanniemi (Kangasniemi), Mannila (Kangasniemi), Salmenkylä (Kangasniemi)

Alkuun1102030405060708090100110120129

Vuosi Kylät
1712 Håckanemj
1734 Kangasniemi Sochen
1735 Sallmenby, Håkannemj, Mannila
1758 Salmenby, Mannila, Hakannemj
1763 Salmenby, Mannila, Håkannemj
1767 Salmenby, Mannila, Håkanniemi
1772 Salmenby, Mannila, Hockaniemi
1775 Salmenby, Mannila, Håkannemj
1778 Sallmenby, Mannila, Håkannemi
1782 Salmenby, Mannila, Hakannemi
1785 Salmenby, Mannila, Håckannemi
1788 Salmenby, Mannila, Håkannemi
1795 Hockannemi, Mannila, Salmen by
1798 Hokannemi, Mannila, Salmenby
1801 Hokannjemi, Mannila, Salmen
1804 Mannila, Salmenby, Hockanjemi

Ruotu 94: Mannila (Kangasniemi)

Alkuun1102030405060708090100110120129

Vuosi Kylät
1712 Mannila
1719 Mannila
1720 Mannila
1735 Mannila
1758 Mannila
1763 Mannila
1767 Mannila
1772 Mannila
1775 Mannila
1778 Mannila
1782 Mannila
1785 Mannila, Unuckala
1788 Mannila, Unnuckala
1795 Mannila
1798 Mannila
1801 Mannila
1804 Mannila

Ruotu 95: Pylvänälä (Kangasniemi), Mannila (Kangasniemi), Unnukkala (Kangasniemi)

Alkuun1102030405060708090100110120129

Vuosi Kylät
1712 Mannila
1719 Mannila
1735 Mannila, Rumukala, Pylfwenälä
1758 Minkilä, Pylwänälä, Mannila
1763 Minkilä, Pylfwänälä, Mannila
1767 Wunuckala, Mannila
1772 Wunnockala, Pylvänälä, Mannila
1775 Unnuckala, Pylfvänälä, Mannila
1778 Unnokala, Pylfwänälä, Mannila
1782 Surrola, Pylfvänälä, Mannila
1785 Unuckala, Pylvänälä, Mannila
1788 Unnuckala, Pylvänälä, Mannila
1795 Pylfvänälä, Mannika, Onnickala
1798 Pylwänälä, Mannila, Unnuckala
1801 Pylwänälä, Mannila, Unnuckala
1804 Pylfvänälä, Mannila, Unnukala

Ruotu 96: Pylvänälä (Kangasniemi)

Alkuun1102030405060708090100110120129

Vuosi Kylät
1712 Pylfwänälä
1716 Pyllfwämälä
1719 Pyllwänälä
1720 Pyllwänälä
1721 Pylfwänälä
1735 Pylfwänälä
1758 Pylwänälä
1763 Pylfwänälä
1767 Pylfwänälä
1772 Pylvänälä
1775 Pylfvänälä
1778 Pylfwänälä
1782 Pylfvänälä
1785 Pylvänälä
1788 Pylfvänälä
1795 Pylfvänälä
1798 Pylwänälä
1801 Pylwänälä
1804 Pylfvänälä

Ruotu 97: Kaihlamäki (Kangasniemi)

Alkuun1102030405060708090100110120129

Vuosi Kylät
1712 Kaihilamäkj
1735 Kahilamäkj
1758 Kahilamäki
1763 Kahilamäki
1767 Kahilamäki
1772 Kahilamäkj
1775 Kahilamäkj
1778 Kahilamäki
1782 Kahilamäki
1785 Kahilamäki
1788 Kahilamäki
1795 Kahilamäki
1798 Kahilamäki
1801 Kaihelamäki
1804 Kahilanmäki

Ruotu 98: Kaihlamäki (Kangasniemi), Laitiala (Kangasniemi)

Alkuun1102030405060708090100110120129

Vuosi Kylät
1712 Kaihilamäkj
1735 Laitiala, Kahilamäkj
1758 Laitiala, Kahilamäki
1763 Laitiala, Kahilamäki
1767 Laitiala, Kahilanmäki
1772 Laitiala, Kahilamäkj
1775 Laitiala, Kahilamäkj
1778 Laitiala, Kahilamäki
1782 Laitiala, Kahilamäki
1785 Laitjala, Kahilamäki
1788 Laitiala, Kahilamäki
1795 Kahilamäki, Laitiala
1798 Kahilamäki, Laitiala
1801 Kaihilamäki, Laitila
1804 Kahilanmäki, Laitiala

Ruotu 99: Tiihola (Kangasniemi), Äkryntaipale (Kangasniemi)

Alkuun1102030405060708090100110120129

Vuosi Kylät
1712 Tijhola
1716 Tijhola
1719 Tihola
1720 Tihjola
1721 Tihola
1735 Tihola, Äkrontaipale
1758 Tjhola, Äkröntaipal
1763 Tijhola, Akröntaipal
1767 Tihjola, Äkrönmäki
1772 Tihola, Äkrönmäkj
1775 Tihola, Äkrömäkj
1778 Tihola, Äkronmäki
1782 Tihola, Äkrönmäki
1785 Tikola, Äkrönmäki
1788 Tihola, Äkrönmäki
1795 Tihola, Äkröntaipal
1798 Tihola, Äkröntaipal
1801 Tihola, Äckröntaipal
1804 Äkrentaipal, Tihola

Ruotu 100: Äkryntaipale (Kangasniemi)

Alkuun1102030405060708090110120129

Vuosi Kylät
1712 Äkrontaipal
1735 Äkrontaipale
1758 Äkröntaipal
1763 Akröntaipal
1767 Äkröntaipal
1772 Äkröntaipal
1775 Äkröntaiwal
1778 Äkröntaipal
1782 Äkrönttaipal
1785 Äkröntaipal
1788 Äkröntaipal
1795 Äkröntaipal
1798 Äkröntaipal
1801 Äckröntaipal
1804 Äkröntaipal

Ruotu 101: Paappala (Kangasniemi)

Alkuun1102030405060708090100110120129

Vuosi Kylät
1712 Pappala
1716 Pappala
1719 Papula
1720 Papola
1721 Papala
1735 Papala
1758 Paappala
1763 Papala
1767 Papala
1772 Pappala
1775 Papala
1778 Papala
1782 P__la
1785 Papala
1788 Papala
1795 Papala
1798 Papala
1801 Papala
1804 Papala

Ruotu 102: Nousiala (Kangasniemi), Kaihlamäki (Kangasniemi)

Alkuun1102030405060708090100110120129

Vuosi Kylät
1712 Råusiala
1735 Kahilamäki, Laitiala, Nåusiala
1758 Nosila, Laitiala, Kahilamäki
1763 Mosila, Laitiala, Kahilamäki
1767 Nousiala, Laitiala, Kahilanmäki
1772 Nousiala, Kahilamäkj
1775 Nousiala, Kahilamäkj
1778 Nousiala, Kahilamäki
1782 N__la, Kahilamäki
1785 Nousiala, Kahilamäki
1788 Nousiala, Kahilamäki
1795 Laitiala, Nousiala, Kahilamäki
1798 Laitiala, Nousiala, Kahilameki
1801 Laitiala, Nousiala, Kaihialamäki
1804 Nousiala, Kaihlamäki

Ruotu 103: Äkrynmäki (Kangasniemi), Kaihlamäki (Kangasniemi), Äkryntaipale (Kangasniemi)

Alkuun1102030405060708090100110120129

Vuosi Kylät
1712 Kaihilamäkj
1735 Åkröntaipal, Kahilamäkj
1758 Kahilamäki, Äkröntaipal
1763 Kahilamäki, Äkrontaipal
1767 Äckrönmäki, Kahilamäki, Äkröntaipal
1772 Äkrönmäkj, Kahilamäkj, Äkröntaipal
1775 Äkrömäkj, Kahillamäkj, Äkröntaipal
1778 Äkrönmäki, Kahilamäki, Äkröntaipal
1782 Äkrönmäki, Kahilamäki, Äkröntaipal
1785 Kahilamäki, Äkrönmäki, Äkröntaipal
1788 Kahilamäki, Äkrönmäki,, Äkröntaipal
1795 Äkrönmäki, Kahilamäki, Äkröntaipal
1798 Äkrönmäki, Kahilamäki, Äkröntaipal
1801 Äckrönmäki, Kaihilamäki, Äckröntaipal
1804 Kaihlamäki, Äkröntaipal

Ruotu 104: Vehmaskylä (Kangasniemi)

Alkuun1102030405060708090100110120129

Vuosi Kylät
1712 Wähmais
1735 Wächmais
1758 Wehmais
1763 Wechmais
1767 Wechmais
1772 Wehmais
1775 Wechmeis
1778 Wechmais
1782 Vehmais
1785 Wehmais
1788 Wehmais
1795 Vehmais
1798 Wehmas
1801 Wehmais
1804 Vehmais, Makkola

Ruotu 105: Makkola (Kangasniemi), Kuvasmäki (Kangasniemi)

Alkuun1102030405060708090100110120129

Vuosi Kylät
1712 Mackola
1735 Mackoila, Kufwasmäkj
1758 Mackola, Karramäkj
1763 Makola
1767 Mackola
1772 Mackola, Kuasmäkj
1775 Mackola, Kuwasmakj
1778 Mackola, Kufwasmäki
1782 Mackola, Kuvasmäki
1785 Mackola, Kuvasmäki
1788 Mackola, Kuvasmäki
1795 Mackola, Kufvasmäki
1798 Mackola, Kufwasmäki
1801 Mackola, Kowasmäki
1804 Makkola, Kuvasmäki

Ruotu 106: Makkola (Kangasniemi)

Alkuun1102030405060708090100110120129

Vuosi Kylät
1712 Mackola
1719 Mackola
1720 Mackola
1721 Mackola
1735 Mackoila
1758 Mackola
1763 Kowaismäki, Makola
1767 Mackola
1772 Mackola
1775 Makala
1778 Mackola
1782 Mackola
1785 Mackola
1788 Mackola
1795 Mackola
1798 Mackoila
1801 Mackola
1804 Makkola

Ruotu 107: Orala (Kangasniemi), Rytkölä (Kangasniemi), Rekola (Kangasniemi)

Alkuun1102030405060708090100110120129

Vuosi Kylät
1712 Räkola
1735 Orala, Rickala, Ryttkölä
1758 Rytkölä, Orala, Rockala
1763 Rytkolä, Orala, Råkala
1767 Årala, Rytkölä, Käkölä
1772 Orala, Rytkölä, Räkola
1775 Årala, Rytkölä, Tukala
1778 Årala, Rytkölä, Räkola
1782 Årala, Rytkölä, Rekola
1785 Årala, Rytkölä, Rekola
1788 Åravela, Rytkölä, Rekola
1795 Orala, Rytkölä, Rekola
1798 Orala, Rytkölä, Reckola
1801 Orola, Rytkälä, Räkola
1804 Orala

Ruotu 108: Synsiölä (Kangasniemi), Orala (Kangasniemi), Synsiö (Kangasniemi)

Alkuun1102030405060708090100110120129

Vuosi Kylät
1712 Synsiäby
1735 Årala, Synsiö
1758 Orala, Synsiälä, Synsiö
1763 Årala, Synsiälä, Synsie
1767 Synsiö, Årala, Synsiälä
1772 Årala, Synsiä
1775 Synsiälä, Årala, Synsiö
1778 Synsiö, Årala
1782 Myntilä, Årala
1785 Årala, Synsiö
1788 Årala, Synsiö
1795 Synsiälä, Orala, Synsiö
1798 Synsiälä, Orala, Synsiö
1801 Sensiälä, Orola, Synsiö
1804 Orala, Synsjälä

Ruotu 109: Kutemajärvi (Kangasniemi), Murtoinen (Kangasniemi)

Alkuun1102030405060708090100110120129

Vuosi Kylät
1712 Kutemajerf
1719 Kutemajärfwi
1720 Kutemajerfwi
1721 Kutemajerfwij
1735 Kutemaierfwi, Murdois
1758 Murdois, Kutemajerfwi
1763 Murdois, Kutemajerf: Majerf:
1767 Kutemajärfwi, Murdois
1772 Kutemajervi, Murdois
1775 Kutemajerfvi, Murdois
1778 Kytemajerfwi, Murdois
1782 Kutemajervi, Murdois
1785 Kutemajervi, Murdois
1788 Kutemajervi, Murdois
1795 Kutemajerfvi, Murdois
1798 Kutemajerwi, Murdois
1801 Mulajärvi, Murdois, Kutamajärwi
1804 Kutemajerfvi, Murdois

Ruotu 110: Synsiö (Kangasniemi), Synsiöranta (Kangasniemi)

Alkuun1102030405060708090100120129

Vuosi Kylät
1712 Kåittila
1716 Kuitila
1719 Kåtila
1720 Kåtila
1721 Kåtila
1735 Synsiö
1758 Synsiö, Synsiöranda
1763 Synsio, Synsieranda
1767 Synsiöranda, Synsiö
1772 Synsianranda, Synsio
1775 Synsiö, Synsiöranda
1778 Synsiä, Synsiöranda
1782 Synsiö, Synsiöranda
1785 Synsiö, Synsiöranda
1788 Synsiö, Synsiöranda
1795 Synsiö, Synsiöranda
1798 Synsiö, Synsiönranda
1801 Synsiö, Synsiöranda
1804 Synsiö

Ruotu 111: Synsiölä (Kangasniemi), Koittila (Kangasniemi)

Alkuun1102030405060708090100110120129

Vuosi Kylät
1712 Synsiäby
1735 Synsiöby, Laitila
1758 Kåtila, Synsiönranda
1763 Kåtila, Synsieranda
1767 Synsiälä, Katila
1772 Synsiälä, Kaitiala
1775 Synsiälä, Koittila
1778 Synsiälä, Koittila
1782 Synsiölä, Koittila
1785 Synsiälä, Kuitila
1788 Synsiälä, Koittila
1795 Synsiälä, Koitila
1798 Synsiölä, Koitila
1801 Synsiälä, Kuitila
1804 Synsiö, Koitila

Ruotu 112: Synsiö (Kangasniemi), Synsiölä (Kangasniemi)

Alkuun1102030405060708090100110120129

Vuosi Kylät
1712 Synsiäby
1735 Hångamäkj, Synsiöby
1758 Synsiälä, Synsiö
1763 Synsialä, Synsiö
1767 Synsiälä, Synsiö
1772 Synsiälä, Synsiö
1775 Synsiö, Synsiälä
1778 Synsiö, Synsiöranda
1782 Synsiö, Synsiöranda
1785 Synsiöranda, Synsiö
1788 Synsiöranda, Synsiö
1795 Synsiö, Synsiälä
1798 Synsiö, Synsiölä
1801 Synsiö, Synsiälä
1804 Synsiö

Ruotu 113: Synsiö (Kangasniemi), Synsiölä (Kangasniemi)

Alkuun1102030405060708090100110120129

Vuosi Kylät
1712 Synsiäby
1735 Synsiälä, Synsiöby
1758 Synsiö
1763 Synsiö
1767 Synsiö
1772 Synsiö
1775 Synsiö
1778 Synsiö
1782 Synsiö
1785 Synsiö
1788 Synsiö
1795 Synsiö, Synsiälä
1798 Synsiö, Synsiölä
1801 Synsiö, Synsiälä
1804 Synsiö, Koitila

Ruotu 114: Pöyhö (Kangasniemi), Hyyrylä (Kangasniemi)

Alkuun1102030405060708090100110120129

Vuosi Kylät
1712 Pöyhölä
1735 Hyrylä
1758 Hyrylä, Pöyhölä
1763 Hyrylä, Peyholä
1767 Hyrylä, Pöyhölä
1772 Hyrölä, Pöyhölä
1775 Pöyhölä, Häyrylä
1778 Pöyhölä, Hyrylä
1782 Pöyhölä, Hyrylä
1785 Hyrylä, Pöyhälä
1788 Hyrylä, Pöyhölä
1795 Pöyhö, Hyrilä
1798 Pöyhö, Hyrilä
1801 Pöuhylä, Hyrilä
1804 Pöyhölä, Hyrilä

Ruotu 115: Halttula (Kangasniemi)

Alkuun1102030405060708090100110120129

Vuosi Kylät
1712 Halttula
1735 Haltula
1758 Haltula
1763 Haltula
1767 Haltula
1772 Haltula
1775 Haltula
1778 Haltula
1782 Haltula
1785 Haltula
1788 Haltula
1795 Haltula
1798 Haltula
1801 Haltula
1804 Haltula

Ruotu 116: Hankamäki (Kangasniemi)

Alkuun1102030405060708090100110120129

Vuosi Kylät
1712 Hangamäkj
1719 Hangamäki
1720 Hangamäki
1721 Håckaniemi
1735 Hangamäkj
1758 Hangamäki
1763 Hangamäki
1767 Hangamäki
1772 Hongamäkj
1775 Hangamäkj
1778 Hangamäki
1782 Hangamäki
1785 Hangamäki
1788 Hangamäki
1795 Hangamäki
1798 Hangamäki
1801 Hongomäki
1804 Hangasmäki

Ruotu 117: Väärälä (Kangasniemi), Heijala (Kangasniemi)

Alkuun1102030405060708090100110120129

Vuosi Kylät
1712 Wärälä
1716 Wärälä
1719 Wärälä
1720 Wärälä
1721 Werälä
1735 Hyrylä, Wärälä
1758 Hajala, Wärälä
1763 Haijala, Wärälä
1767 Hangamäki
1772 Hongamäkj
1775 Wärälä, Häijala
1778 Wärälä, Heijala
1782 Värälä, Häijala
1785 Heijala, Wärälä
1788 Heijala, Värälä
1795 Wärälä, Heijala
1798 Wärälä, Heijala
1801 Wärälä, Heijala
1804 Haijala, Värälä

Ruotu 118: Kauppila (Kangasniemi), Heijala (Kangasniemi), Murtoinen (Kangasniemi)

Alkuun1102030405060708090100110120129

Vuosi Kylät
1712 Höylä
1735 Kaupila, Hyrylä, Murdois
1758 Kaipiala, Hajala, Murdois
1763 Kaipiala, Haijala, Murdois
1767 Kaupila, Heijala, Murdois
1772 Kaupila, Hajala, Murdois
1775 Kaupila, Murdois, Hejala
1778 Kaupila, Murdois, Heijala
1782 Kaupila, Murdois, Heijala
1785 Kaupila, Haijala, Murdois
1788 Kaupila, Heijala, Murdois
1795 Kaupila, Heijala, Murdois
1798 Kaupila, Heijala, Murdois
1801 Kaupila, Heijala, Murdois
1804 Kaupila, Murdois, Höytiälä

Ruotu 119: Salmenkylä (Kangasniemi), Reinikkala (Kangasniemi)

Alkuun1102030405060708090100110120129

Vuosi Kylät
1712 Salmenby
1735 Sallmenby, Reinikala
1758 Salmenby, Reinikala
1763 Salmenby, Reinikala
1767 Salmenby, Reinickala
1772 Salmenby, Reinickala
1775 Salmenby, Reinikala
1778 Reinickala, Salmenby
1782 Reinikala, Salmenby
1785 Reinickala, Salmenby
1788 Reinickala, Salmenby
1795 Salmen by, Reinickala
1798 Salmenby, Reinickala
1801 Salmen, Reinickala
1804 Reinikala, Salmenby

Ruotu 120: Kauppila (Kangasniemi), Ikola (Kangasniemi), Seppälä (Kangasniemi)

Alkuun1102030405060708090100110129

Vuosi Kylät
1712 Säppälä
1735 Såpålå, Kaupila, Ikoila
1758 Seppälä, Kaupila, Ikola
1763 Säppälä, Kaupila, Ickola
1767 Kaupila, Seppälä, Ikola
1772 Kauppila, Säppälä, Ikola
1775 Kaupila, Kähkölä, Säppälä
1778 Kaupila, Seppälä, Ikåla
1782 Kaupila, Sekkälä, Ikola
1785 Kaupila, Seppälä, Ikola
1788 Kaupila, Säppälä, Ikola
1795 Kaupila, Ikoila, Seppälä
1798 Kaupila, Ikoila, Seppälä
1801 Kaupila, Ikola, Seppelä
1804 Kaupila, Seppälä, Ikoila

Ruotu 121: Seppälä (Kangasniemi), Rekola (Kangasniemi)

Alkuun1102030405060708090100110120129

Vuosi Kylät
1712 Säppälä
1735 Säppälä, Äkröntaipall
1758 Seppälä, Rockala
1763 Säppälä, Rikola
1767 Säppälä, Äkröntaipal
1772 Säppälä, Äkröntaip:
1775 Säppälä, Räkola
1778 Seppälä, Rekola
1782 Seppälä, Rokola
1785 Seppälä, Rekola
1788 Säppälä, Rekola
1795 Seppälä, Rekoila
1798 Seppälä, Rokoila
1801 Seppelä, Pjekilä
1804 Seppälä, Äkröntaipal

Ruotu 122: Harjunmaa (Kangasniemi), Seppälä (Kangasniemi), Reinikkala (Kangasniemi)

Alkuun1102030405060708090100110120129

Vuosi Kylät
1712 Kangasnemj
1716 Kangasjerfwi
1719 Kangasjärfwi
1735 Hariuma, Säppälä, Reinikala
1758 Reinikala, Seppälä, Hångamäki
1763 Reinikala, Säppälä, Hongamäkj
1767 Reinickala, Säppälä, Haukamäki
1772 Reinickala, Säppälä, Hauckemä
1775 Harjuma, Säppälä, Reinickala
1778 Harjuma, Säppälä, Reinikala
1782 Harjuma, Seppälä, Reinikala
1785 Haukamäki, Seppälä, Reinickala
1788 Hangamäki, Seppälä, Reinickala
1795 Harjunma, Seppälä, Reinickala
1798 Harjuma, Seppälä, Reinickala
1801 Harjuma, Seppelä, Reinickala
1804 Reinikala, Seppälä, Hankamäki

Ruotu 123: Suurola (Kangasniemi), Hokanniemi (Kangasniemi), Äkryntaipale (Kangasniemi)

Alkuun1102030405060708090100110120129

Vuosi Kylät
1712 Äkronmäkj
1735 Surola, Håckaniemj, Äkröntaipal
1758 Hakannemj, Surola, Äkröntaipal
1763 Håkannemj, Säpälä, Äkrontaipal
1767 Håkanniemi, Surola
1772 Hokanniemj, Äkröntaip:, Surola
1775 Äkröntaipal, Hakonnemj, Surola
1778 Äkröntaipal, Håkannemi, Surola
1782 Äkröntaipal, Hakanniemi, Surola
1785 Håckannemi, Surola, Äkröntaipal
1788 Håkannemi, Surola, Äkröntaipal
1795 Surola, Hockannemi, Äkröntaipal
1798 Surola, Hakannemi, Äkröntaipal
1801 Surula, Hakannjemi, Ekröntaipal
1804 Hockanjemi, Äkröntaipal

Ruotu 124: Vuojalahti (Kangasniemi), Kutemajärvi (Kangasniemi), Luusniemi (Kangasniemi)

Alkuun1102030405060708090100110120129

Vuosi Kylät
1712 Luusnemj
1719 Luusnemi
1735 Waialax, Luusnemj, Kutemaierf:i
1758 Wuojalax, Lusnemj, Kutemajärfwj
1763 Wuojalax, Lusnemj, Kutemajerf:
1767 Wuolingo, Kutemajärfwi, Lusniemi
1772 Wuojolax, Kuttemajervi, Lusniemi
1775 Wuojalax, Kutemajerfvi, Luusnemj
1778 Wojalax, Kutemajerfwi, Lusnemi
1782 Vojalax, Kutemajervi, Lusnemi
1785 Wuojalax, Kutemajervi, Lusnemi
1788 Vuojalax, Kutemajervi, Lusnemi
1795 Wojalax, Kutemajerfvi, Lusnemi
1798 Weijala, Kutemajerwiw, Lusnemi
1801 Väijala, Kutamajärwi, Lusniemi
1804 Vohalax, Kutemajerfvi, Luusnjemi

Ruotu 125: Luusniemi (Kangasniemi)

Alkuun1102030405060708090100110120129

Vuosi Kylät
1712 Luusnemj
1735 Luusnemj
1758 Lusnemi
1763 Lusnemj
1767 Lusniemi
1772 Lusniemi
1775 Luusnemj
1778 Lusnemi
1782 Lusnemi
1785 Lusnemi
1788 Lusnemi
1795 Lusnemi
1798 Lusnemi
1801 Lusniemi
1804 Lusniemi

Ruotu 126: Luusniemi (Kangasniemi)

Alkuun1102030405060708090100110120129

Vuosi Kylät
1712 Luusnemj
1716 Lunsniemj
1719 Luusnemi
1720 Luusnemi
1721 Luuniemi
1735 Luusnemj
1758 Lusnemi
1763 Lusnemj
1767 Lusniemi
1772 Lusniemi
1775 Luusnemj
1778 Lusnemi
1782 Lusnemi
1785 Lusnemi
1788 Lusnemi
1795 Lusnemi
1798 Lusnemi
1801 Lusniemi
1804 Lusniemi

Ruotu 127: Kutemajärvi (Kangasniemi)

Alkuun1102030405060708090100110120129

Vuosi Kylät
1712 Kutemjerf
1719 Kutemajärfwi
1720 Kutemajärfwi
1721 Kutemajerfwi
1735 Kutemaierfwi
1758 Kutemajärfwi
1763 Kutemajerf:
1767 Kutemajärfwi
1772 Kutemajerwi
1775 Kutemajerfvi
1778 Kutemajerfwj
1782 Kutemajervi
1785 Kutemajervi
1788 Kutemajervi
1795 Kutemajerfvi
1798 Kutemajerwi
1801 Kutamajärvi
1804 Kutemajerfvi

Ruotu 128: Kutemajärvi (Kangasniemi), Hokanniemi (Kangasniemi), Reinikkala (Kangasniemi)

Alkuun1102030405060708090100110120129

Vuosi Kylät
1712 Reinickala
1719 Reinickala
1735 Reinikala, Kutemaierfwi, Håkannemj
1758 Reinikala, Kutemajärfwi, Håkanemi
1763 Reinikala, Kutemajerf:, Håkannemj
1767 Reinicka, Hokanniemi, Kutemajärfvi
1772 Reinikala, Hokaniemi, Kutemajervj
1775 Håckannemj, Kutemajerfwi, Reinikala
1778 Reinikala, Håkannemi, Kutemjerfwi
1782 Reinikala, Hokannemi, Kutemajervi
1785 Reinikala, Håckannemi, Kutemajervi
1788 Reinickala, Håkannemi, Kutemajervi
1795 Kutemajerfvi, Hockannni, Reinickala
1798 Kutemajerwi, Hakannemi, Reinickala
1801 Kutamajärwi, Hokkaniemi, Reinickala
1804 Reinikala, Håckaniemi, Kutemajerfvi

Ruotu 129: Kähkölä (Kangasniemi), Kaihlamäki (Kangasniemi), Väärälä (Kangasniemi)

Alkuun1102030405060708090100110120

Vuosi Kylät
1712 Kaihilamäkj
1735 Kächkölä
1758 Kähkölä, Wärälä, Kahilamäki
1763 Kyhkylä, Wärälä, Kahilamäkj
1767 Wärälä, Kähkölä, Kahilamäki
1772 Wärälä, Kähkölä, Kahilamäkj
1775 Kahilamäkk, Kähkölä, Wärälä
1778 Kahilamäki, Kächkölä, Wärälä
1782 Kahilamaki, Kähkölä, Värälä
1785 Wärälä, Kehkola, Kahilamäki
1788 Värälä, Kähkölä, Kahilamäki
1795 Kähkölä, Kahilamäki, Wärälä
1798 Kähkölä, Kahilamäki, Wärälä
1801 Kähkölä, Kaihilamäki, Värälä
1804 Värälä Kehkola, Kahilanmäki

Osa ruoduista puuttuu joistakin katselmuksista.

KatselmuksetNykyaikaiset kylännimetSotilaiden nimet

© Väinö Holopainen 2023