AloitussivuSavon rykmenttiMajurin komppaniaKatselmukset → 1735

Savon rykmentti: Majurin komppania

Pääkatselmus 14.6.1735 (Savonlinna)

MiehistöEsikuntaTiedot

Ruotu Kylä(t) Sotilaan nimi Kotiseutu Ikä Palv.v. Naim. Alkaen Selite Asti Syy Tulo → Lähtö
1 Såikala,
Wuolingo
Jöran Eek Wiborg 43 23 gift
2 Kyrkioby,
Kåfwala
Lars Buxbohm Ingermanland 38 7 1/2 gift
3 Kyrkioby Johan Sönnerberg Scharaburg 35 16 1/2 gift
4 Kyrkioby,
Hachkala
Lars Fagerberg 31.5.1729 korpraaliksi → 31.5.1729 korpraaliksi
Staphan Apahl Savol: 35 6 ogift 9.6.1729 palkkamies 9.6.1729 palkkamies →
5 Kyrkioby,
Hyrylä
Johan Oxell Österbotn 30 10 gift
6 Kyrkioby,
Wkonnemj
Johan Cederbohm 16.6.1730 Karjalan rakuunaeskadroonaan → 16.6.1730 Karjalan rakuunaeskadroonaan
Lars Uggellberg Saw: 21 1 1/4 ogift 21.4.1734 palkkamies 21.4.1734 palkkamies →
7 Randakylä Erick Pihl 9.6.1730 ruotumies 25.1.1735 ruotuun 8 9.6.1730 ruotumies →
25.1.1735 ruotuun 8
Anders Pölhö 15.5.1735 ruotumies 14.6.1735 kelpaamaton 15.5.1735 ruotumies →
14.6.1735 kelpaamaton
8 Randakylä Dafvid Asph 20.5.17__ sai eron → 20.5.17__ sai eron
Lars Rämäin 20.5.17__ ruotumies kotitilan hoitoon 20.5.17__ ruotumies
→ kotitilan hoitoon
Erich Pihl Saf: 30 6 ogift ruodusta 7 ruodusta 7
9 Randakylä Michell Grahn Sawol: 41 10 gift
10 Wuolingo Jacob Tall Savol: 37 12 gift
11 Wuolingo Påhl Lindh 7.3.1729 kotitilan hoitoon → 7.3.1729 kotitilan hoitoon
Staphan Lind 12.5.1729 palkkamies 17.9.1731 kotitilan hoitoon 12.5.1729 palkkamies →
17.9.1731 kotitilan hoitoon
Erich Lind 17.9.1731 27.6.1734 kotitilan hoitoon 17.9.1731 →
27.6.1734 kotitilan hoitoon
Samuel Mäkelin Savol: 30 1 gift 27.6.1734 palkkamies 27.6.1734 palkkamies →
12 Wuolingo Petter Biörk 13 20.5.1734 hylättiin → 20.5.1734 hylättiin
Sigfred Biörkquist Savol: 27 1 gift 20.5.1734 kulkumies 20.5.1734 kulkumies →
13 Wuolingo,
Wanhamäkj
Erich Ahl 9.6.1729 ruotumies 2.9.1730 kotitilan hoitoon 9.6.1729 ruotumies →
2.9.1730 kotitilan hoitoon
Mats Ahl Savol: 26 5 1/2 ogift 2.9.1730 2.9.1730 →
14 Wuolingo Jonas Ehn 17.6.1734 kuoli → 17.6.1734 kuoli
Adam Weisenström Savol: 20 1/2 ogift 14.12.1734 palkkamies 14.12.1734 palkkamies →
15 Wuolingo Thomas Böök 18.3.1730 kotitilan hoitoon → 18.3.1730 kotitilan hoitoon
Lars Böök Savol: 24 5 ogift 18.3.1730 palkkamies 18.3.1730 palkkamies →
16 Liukola Anders Böhn Sav: 29 10 gift
17 Liukola,
Repola
Bertill Hållts 7.3.1729 sai eron → 7.3.1729 sai eron
Eskell Håltz Savol: 26 6 gift 18.9.1729 palkkamies 18.9.1729 palkkamies →
18 Repola,
Såikala,
Äkräwäsi
Hind Hägg 4.12.1734 sai eron → 4.12.1734 sai eron
Påhl Käiturj 15.5.1735 palkkamies 14.6.1735 kelpaamaton 15.5.1735 palkkamies →
14.6.1735 kelpaamaton
Michell Rewallie 14.6.1735 rumpali 14.6.1735 rumpali →
19 Såikala,
Taipalby
Christer Hassell Savol: 38 11 gift
20 Såikala Mats Widh 7.3.1729 erotettiin → 7.3.1729 erotettiin
Mats Widh Savol: 36 6 gift 12.5.1729 palkkamies 12.5.1729 palkkamies →
21 Såikala,
Taipalby,
Putola
Jöran Tryhl Savol: 29 8 gift
22 Laurikala,
Harjuma
Petter Leijon 7.3.1729 sai eron → 7.3.1729 sai eron
Lars Leijon Vasbo 35 19 gift 31.5.1729 ruodusta 4 31.5.1729 ruodusta 4
23 Peckola,
Tickala,
Kyrkioby
Thomas Parde 7.3.1729 sai eron → 7.3.1729 sai eron
Johan Parde 9.6.1729 ruotumies 2.9.1730 kotitilan hoitoon 9.6.1729 ruotumies →
2.9.1730 kotitilan hoitoon
Cnuth Parde Sav: 24 5 ogift 2.9.1730 palkkamies 2.9.1730 palkkamies →
24 Parandala,
Liukola,
Wäisälä
Simon Pantter Österbotn 33 14 gift
25 Parandala,
Laikola,
Randakylä
Lars Tiger Savol: 24 7 ogift
26 Läfwala,
Laurikala
Pher Camel 12.7.1734 kuoli → 12.7.1734 kuoli
27 Harjuma Anders Elephant Österbotn 31 8 gift
28 Harjuma Påhl Ehnhörning Tavastland 36 16 gift
29 Harjuma Påhl Biörn 7.3.1729 ruotuun 124 → 7.3.1729 ruotuun 124
Lars Biörn Savol: 25 6 9.6.1729 otettu 9.6.1729 otettu →
30 Harjuma Lars Wargh 30.10.1729 piiskuriksi → 30.10.1729 piiskuriksi
Otto Reinhold Bånde 1.3.1730 otettu 31.7.1733 Everstiluutnantin komppaniaan 1.3.1730 otettu →
31.7.1733 Everstiluutnantin komppaniaan
Grels Bindqwist 2.4.1734 otettu 4.12.1734 sai eron 2.4.1734 otettu →
4.12.1734 sai eron
Petter Assikain Savol: 27 3.5.1735 palkkamies 3.5.1735 palkkamies →
31 Harjuma Mats Räf Savol: 39 12 gift
32 Kärrremäki,
Hariuma,
Peckola
Johan Järf Savol: 30 11 gift
33 Harjuma Jacob Fihlfras Savol: 25 11 gift
34 Harjuma Olof Biur Sav: 28 11 gift 14.6.1735 hylättiin → 14.6.1735 hylättiin
35 Harjuma Carl Bäfver Sav: 27 7 gift
36 Harjuma,
Harjumasari
Hindrich Utter Sav: 36 12 gift
37 Hariumas: Hindrich Sabell Sav: 30 11 gift
38 Hariuma,
Ihastjerf:i
Mats Mårdh Sav: 31 12 gift
39 Hariuma Mattz Härmeljn Sav: 31 11
40 Hariuma,
Wärälä
Johan Elgh Sav: 28 11 gift
41 Wärälä,
Hirola
Jöran Råbåck Savol: 30 6
42 Hirola,
Rämälä
Nils Hiorth Sav: 36 10 gift
43 Ihastiärfwi,
Alama
Petter Rehn Sav: 28 11
44 Rämälä,
Hirola
Petter Sier 7.9.1733 hukkui → 7.9.1733 hukkui
Erich Wilhelm Fieandt 13.11.173_ 13.11.173_ →
45 Hirola,
Rämälä
Petter Gam 7.3.1729 sai eron → 7.3.1729 sai eron
Jöran Trana Tavastland 39 29 gift 19.5.1729 ruodusta 47 19.5.1729 ruodusta 47
46 Rämälä,
Wuolingo
Lars Stårck Willmanst: 41 23 gift
47 Nåråla,
Rämälä
Jöran Trana 19.5.1729 ruotuun 45 → 19.5.1729 ruotuun 45
Jacob Ollensten Sav: 20 1 20.5.1729 palkkamies 20.5.1729 palkkamies →
48 Rämälä,
Randakylä
Hans Rosendahl 7.3.1729 sai eron → 7.3.1729 sai eron
Sigfred Mattljn Sav: 24 2/3 21.10.1734 otettu 21.10.1734 otettu →
49 Hapataipall,
Norola
Carl Johan Tawast 17.6.1730 vapaaehtoinen 5.12.1731 ruotuun 54 17.6.1730 vapaaehtoinen →
5.12.1731 ruotuun 54
Adam Fick Sav: 40 10 2/3 gift 5.12.1731 ruodusta 54 5.12.1731 ruodusta 54
50 Norola Jacob Kårp 4.12.1734 erotettiin → 4.12.1734 erotettiin
Nils Weissberg Sav: 20 1/2 5.12.1734 otettu 5.12.1734 otettu →
51 Norola,
Rahula
Petter Tieder 7.3.1729 sai eron → 7.3.1729 sai eron
Johan Tieder 5.6.1729 otettu 3.9.1730 kotitilan hoitoon 5.6.1729 otettu →
3.9.1730 kotitilan hoitoon
Jacob Tieder Sav: 24 4 1/2 3.9.1730 palkkamies 3.9.1730 palkkamies →
52 Norola,
Suosarj
Johan Orre 7.3.1729 sai eron → 7.3.1729 sai eron
Ellias Orre Sav: 26 5 18.3.1730 palkkamies 18.3.1730 palkkamies →
53 Suosarj Hindrich Jerpe 20.5.1734 sai eron → 20.5.1734 sai eron
Thomas Käriein 20.5.1734 ruotumies 3.5.1735 esitti miehen tilalleen 20.5.1734 ruotumies →
3.5.1735 esitti miehen tilalleen
Mattz Ouder Sav: 20 3.5.1735 palkkamies 3.5.1735 palkkamies →
54 Rahula,
Norola
Adam Fick 31.12.17__ ruotuun 49 → 31.12.17__ ruotuun 49
Johan Tawast 31.12.17__ vapaaehtoinen 25.1.1735 ruotuun 88 31.12.17__ vapaaehtoinen →
25.1.1735 ruotuun 88
-
55 Wesulax Petter Giöck 4.12.1734 sai eron → 4.12.1734 sai eron
Hindrich Kåfvain 16.5.1735 ruotumies 14.6.1735 kelpaamaton 16.5.1735 ruotumies →
14.6.1735 kelpaamaton
56 Säppoila Erich Höök 18.9.1731 kelpaamaton → 18.9.1731 kelpaamaton
Johan Höök Sav: 20 4 18.9.1731 ruotumies 18.9.1731 ruotumies →
57 Säppoila,
Vanhala
Anders Martinen 20.5.1734 4.12.1734 kelpaamaton 20.5.1734 →
4.12.1734 kelpaamaton
Mårten Pyllkein 15.5.1735 ruotumies 15.5.1735 ruotumies →
58 Wanhala Hans Öhrn Saf: 38 12 gift
59 Hariuma,
Hyrylä
Jonas Glada 20.5.1734 hylättiin → 20.5.1734 hylättiin
Christer Säppain Sav: 28 1 20.5.1734 tilan mies 20.5.1734 tilan mies →
60 Hyrylä,
Pietila,
Wanhamäkj
Anders Skrika Österbåtn 34 11
61 Såikala,
Watiala
Lars Läder 14.3.1734 kuoli → 14.3.1734 kuoli
Lars Mangelberg Saw: 36 1 gift 11.4.1734 palkkamies 11.4.1734 palkkamies →
62 Watiala Hindrich Kaija Saf: 34 10 gift
63 Watiala Påhl Stare 7.3.1729 sai eron → 7.3.1729 sai eron
Anders Stare Saw: 37 5 1/2 gift 7.12.1729 otettu 7.12.1729 otettu →
64 Watila,
Ritila
Mårten Steglitza Sawol: 32 7 gift
65 Sallmenby,
Kårpierfwi
Isack Jack 29.10.1729 ruotuun 88 → 29.10.1729 ruotuun 88
Nils Phenie Scharaborg 35 19 gift 29.10.1729 ruodusta 81 29.10.1729 ruodusta 81
66 Hachkala,
Puttola
Lars Gåås 20.5.1734 hylättiin → 20.5.1734 hylättiin
Påhl Erikain Safol: 24 1 gift 20.5.1734 ruotumies 20.5.1734 ruotumies →
67 Kårpierf:i,
Närfwälä
Sigfred Anka 6.3.1733 kotitilan hoitoon → 6.3.1733 kotitilan hoitoon
Lars Anka Safv: 20 2 1/4 6.3.1733 palkkamies 6.3.1733 palkkamies →
68 Kårpierffwi Nils Willgåås Savol: 32 8
69 Wanhamäkj Nils And Saf: 38 8 gift
70 Wanhamäkj Matz Måsa Saf: 52 12 gift 14.6.1735 saa eron → 14.6.1735 saa eron
Hans Måsas Safwolax 15 14.6.1735 14.6.1735 →
71 Wanhamäkj Hindrich Svärtha 6.10.1729 erotettiin → 6.10.1729 erotettiin
Michell Svärthe Safvol: 24 5 3/4 gift 6.10.1729 palkkamies 6.10.1729 palkkamies →
72 Wanhamäkj Marcus Påfågell 10.9.1729 ruotumies 14.6.1735 kelpaamaton 10.9.1729 ruotumies →
14.6.1735 kelpaamaton
Thomas Påfågell Safwolax 18 14.3.1735 palkkamies 14.3.1735 palkkamies →
73 Williakala Hindrich Kalkon 20.5.1734 hylättiin → 20.5.1734 hylättiin
Johan Wijnberg Saf: 25 1 gift 5.6.1734 otettu 5.6.1734 otettu →
74 Uckonnemj,
Kackriala,
Williakala
Anders Tupp Sawol: 42 12 gift
75 Pajula Petter Kapun Saf: 24 5 gift 18.3.1730 otettu 18.3.1730 otettu →
76 Matiskala,
Håckala,
Ollikala
Lars Dufva 9.6.1729 ruotumies 1.9.1731 kotitilan hoitoon 9.6.1729 ruotumies →
1.9.1731 kotitilan hoitoon
Thomas Dufva Savol: 24 3 1/2 1.9.1731 palkkamies 1.9.1731 palkkamies →
77 Tuukala,
Norola,
Peitilänlax
Jöran Swala Saf: 21 7 gift
78 Repola,
Pöyrynby
Järan Särlå Saf: 38 11 gift 14.6.1735 hylätään → 14.6.1735 hylätään
79 Assila,
Mondola,
Kärielä
Arfved Fryfäldh 7.3.1729 erotettiin → 7.3.1729 erotettiin
Joseph Lohm Saf: 24 5 3/4 10.9.1729 otettu 10.9.1729 otettu →
80 Pietilänlax,
Parkila,
Parkoila
Petter Pynnöin 20.5.1734 otettu karkasi 20.5.1734 otettu
→ karkasi
-
81 Sydenma,
Wanhamäkj,
Åhensahlo
Nils Steenberg 29.10.1729 ruotuun 65 → 29.10.1729 ruotuun 65
Petter Pihlberg Saw: 20 1 1/4 gift 12.1.1734 otettu 12.1.1734 otettu →
82 Kutemajerf:i Simon Domherre Saf: 32 13 gift
83 Kutemaierfwi Johan Bofincke 9.11.1734 kuoli → 9.11.1734 kuoli
Lars Laitinen Saf: 20 16.5.1735 palkkamies 16.5.1735 palkkamies →
84 Kutemaierfwi Sigfred Nächtergal Saf: 25 12 1/3 gift
85 Kutemaierfwi Joseph Sparf 7.3.1729 sai eron → 7.3.1729 sai eron
Jöran Sparf 9.6.1729 palkkamies 2.9.1730 ruotuun 127 9.6.1729 palkkamies →
2.9.1730 ruotuun 127
Johan Behm 2.9.1730 ruodusta 127 10.3.1732 kuoli 2.9.1730 ruodusta 127
→ 10.3.1732 kuoli
Hindrich Sparf Saw: 25 3 30.6.1732 30.6.1732 →
86 Kutemaierfwi,
Pölläkämäkj
Bertill Gröning Saf: 36 12 gift
87 Hariuma Johan Wilskman Skarabårg 36 20 gift
88 Håckannemj Matz Cavaler 9.10.1729 kuoli → 9.10.1729 kuoli
Isac Jack 29.10.1729 ruodusta 65 4.12.1734 hylättiin 29.10.1729 ruodusta 65
→ 4.12.1734 hylättiin
Carl Joh: Tawast 25.1.1735 ruodusta 54 25.1.1735 ruodusta 54
89 Håckannemj Sigfred Caball Saf: 30 7 gift
90 Håckannemj Sigfred Häst Saf: 44 24 gift
91 Håkaniemj Anders Walack Saf: 39 12 1/3 gift
92 Håkaniemj Olof Oxe Saf: 29 6
93 Sallmenby,
Håkannemj,
Mannila
Måns Smedfeldt Saf: 42 19 gift
94 Mannila Lars Studt Saf: 31 12
95 Mannila,
Rumukala,
Pylfwenälä
Isack Kubling Saf: 42 12 gift
96 Pylfwänälä Stafan Wädur Ingerma: 40 22 gift
97 Kahilamäkj Petter Gumbse 7.3.1729 sai eron → 7.3.1729 sai eron
Jacob Gumse 8.9.1729 otettu 14.11.1734 kuoli 8.9.1729 otettu →
14.11.1734 kuoli
Johan Häinoin 20.5.1735 ruotumies 14.6.1735 kelpaamaton 20.5.1735 ruotumies →
14.6.1735 kelpaamaton
98 Laitiala,
Kahilamäkj
Påhl Bagge Saf: 40 7 gift
99 Tihola,
Äkrontaipale
Lars Bässe Saf: 33 8 gift
100 Äkrontaipale Påhl Båck 4.12.1734 kotitilan hoitoon → 4.12.1734 kotitilan hoitoon
Isac Håfberg Saf: 26 1/2 4.12.1734 otettu 4.12.1734 otettu →
101 Papala Matz Killing 7.3.1729 erotettiin → 7.3.1729 erotettiin
Lars Killing Saf: 26 5 18.5.1730 otettu 18.5.1730 otettu →
102 Kahilamäki,
Laitiala,
Nåusiala
Mattz Råne Saf: 33 13 gift
103 Åkröntaipal,
Kahilamäkj
Thomas Galdt 7.3.1729 sai eron → 7.3.1729 sai eron
Eskell Galdt Saf: 30 6 gift 9.6.1729 otettu 9.6.1729 otettu →
104 Wächmais Sigfred Igelkått Saf: 32 12 gift
105 Mackoila,
Kufwasmäkj
Thomas Katt 20.5.1734 hylättiin → 20.5.1734 hylättiin
Christer Mallberg Saf: 30 1 20.5.1734 palkkamies 20.5.1734 palkkamies →
106 Mackoila Thomas Kanjn Saf: 39 22 gift
107 Orala,
Rickala,
Ryttkölä
Thomas Hare 2_.9.1730 erotettiin → 2_.9.1730 erotettiin
Lars Hare Saf: 20 5 2_.9.1730 palkkamies 2_.9.1730 palkkamies →
108 Årala,
Synsiö
Lars Eckorn Saf: 35 13 gift
109 Kutemaierfwi,
Murdois
Lars Jerpe Skarab: 41 20
110 Synsiö Lars Hvallfisk Saf: 35 13 gift
111 Synsiöby,
Laitila
Marcus Störe Saf: 46 12 gift
112 Hångamäkj,
Synsiöby
Påhl Siähl Saf: 30 12
113 Synsiälä,
Synsiöby
Matz Lax Saf: 31 13
114 Hyrylä Isac Tårsk Saf: 42 12 gift
115 Haltula Petter Brax 7.3.1729 sai eron → 7.3.1729 sai eron
Jöran Brax Saf: 31 6 gift 15.5.1729 otettu 15.5.1729 otettu →
116 Hangamäkj Olof Idh Saf: 41 12 gift
117 Hyrylä,
Wärälä
Anders Sjk 7.3.1729 sai eron → 7.3.1729 sai eron
Marcus Sijk Saf: 24 6 gift 19.7.1729 otettu 19.7.1729 otettu →
118 Kaupila,
Hyrylä,
Murdois
Jacob Sill Saf: 38 13 gift
119 Sallmenby,
Reinikala
Simon Gädda Saf: 31 13 gift 14.6.1735 kelpaamaton → 14.6.1735 kelpaamaton
120 Såpålå,
Kaupila,
Ikoila
Jöran Göös 13.3.1734 kuoli → 13.3.1734 kuoli
Johan Partj Saf: 21 1 20.5.1734 20.5.1734 →
121 Säppälä,
Äkröntaipall
Helge Hellquist Skarab: 41 19 gift
122 Hariuma,
Säppälä,
Reinikala
Eskell Mörth Saf: 33 13 gift
123 Surola,
Håckaniemj,
Äkröntaipal
Christer Simpa Saf: 30 13 gift
124 Waialax,
Luusnemj,
Kutemaierf:i
Sigfred Flundra 7.3.1729 sai eron → 7.3.1729 sai eron
Påhl Flundra ruodusta 29 20.5.1734 hylättiin ruodusta 29
→ 20.5.1734 hylättiin
Ellias Tåitenberg Saf: 21 1 20.5.1734 otettu 20.5.1734 otettu →
125 Luusnemj Johan Abbor _.2.1729 kuoli → _.2.1729 kuoli
Olof Abbor Saf: 24 6 19.6.1729 palkkamies 19.6.1729 palkkamies →
126 Luusnemj Elias Nättling 20.5.1734 hylättiin → 20.5.1734 hylättiin
Jacob Mämmendahl Saf: 28 1 20.5.1734 otettu 20.5.1734 otettu →
127 Kutemaierfwi Mattz Nårs 17.6.1730 hylättiin → 17.6.1730 hylättiin
Johan Bohm 17.6.1730 siirretty 2.9.1730 ruotuun 85 17.6.1730 siirretty →
2.9.1730 ruotuun 85
Simon Nårs Saf: 30 6 gift 2.9.1730 ruodusta 85 2.9.1730 ruodusta 85
128 Reinikala,
Kutemaierfwi,
Håkannemj
Johan Girs Saf: 33 13 gift
129 Kächkölä Olof Löija 2.9.1730 → 2.9.1730
Mattz Löija Saf: 23 4 1/2 gift 2.9.1730 palkkamies 2.9.1730 palkkamies →

EsikuntaMiehistöTiedot

Palkka Sotilaan nimi Arvo Alkaen Selite Asti Syy Tulo → Lähtö
1. rumpali Johan Bohm 1:sta Trumbslagare 17.6.1730 ruotuun 127 → 17.6.1730 ruotuun 127
Michell Revallie 1:sta Trumbslagare 17.6.1730 otettu 17.6.1730 otettu →
2. rumpali Olof Wirvell 2:dra Trumbslagare 15.3.1729 sai eron → 15.3.1729 sai eron
Abram Tapto 2:dra Trumbslagare 17.6.1730 otettu 17.6.1730 otettu →

TiedotMiehistöEsikunta

Alkuperäinen katselmusluettelo sisältää seuraavat sarakkeet:

Lähteet:

NimetSotilaat ruoduittainRuotutalotVirkatalot ja torpatKatselmus 1734bKatselmus 1749_5

© Väinö Holopainen 2023