AloitussivuSavon rykmenttiMajurin komppaniaPalkat → Ruotutalot 1801

Savon rykmentti: Majurin komppania

Ruotutalot: pääkatselmus 1801

102030405060708090100110120

Ruotu Kylä Talollinen
1 Såikala Michel Måndoin
Wuolingo Anders Wiljakain
Skräddare Becker
2 Kyrkiobyn Commis: Franck
Kåtala Adiutant Schlyter
Johan Hardoin
3 Kyrkiobyn Capitain Masalin
Ljeut: Webers arf:
Öfverstlieut: Tigerstedt
4 Kyrkiobyn Encke Fru Schlyter
Johan Lindbom
Encke Fru Schlyter
5 Kyrkiobyn Doctor Korssing
Major Dunker
Hyrylä Michel Tillains öde
6 Kyrkiobyn Major Jägerhorn
Inspector Grönberg
Ukonniemi Eskel Uckoin
7 Randakylä Sigfrid Ripatti
Simon Ripatti
Anders Palain
Befäl: Andersin
8 Randakylä Klockar Pelmarks arf:
Sigfrid Närväin
Påhl Viljakain
9 Randakylä Anders Laurikain
Matts Otrain
Tuckala Lars Tukain
10 Vålingo Matts Haltuin
Mihel Nykain
Ing: Möller
11 Wuolingo Anders Kurvin
Påhl Tickain
Elias Helberg
12 Wuolingo Påhl Ulmain
Hofs: Simolins aarf:
Assess: Hass
13 Wuolinga Eric Pulliain
Olof Viljakains öde
Sondara Anders Ylöin
14 Wuolingo Matts Keckoin
Myryläins öde
Påhl Käriäin
15 Wuolingo Mårten Hämelein
Soikala Sigfrid Pöurä
Watila Matts Wäisein
16 Ljukola Eric Lambin
Ljeut: Hammarbäck
Sacris Pipari
17 Ljukola Matts Uckoin
Påhl Repoin
Ripola Carl Myrylein
18 Ripola Påhl Repoin
Matts Seppelein
Äcränwesi Påhl Hämälein
Matts Tyskä
19 Taipal Ljeut: Hammarbäk
Soikala Anders Pöyry
Hinric Tilikain
20 Soikala Mårten Ripati
Eric Martin
Thomas Kaskislambi
21 Soikala Matts Mannin
Taipal Jynters Öde
Puttiala Lars Jukarain
22 Laurikala Hinric Halin
Harjuma Thomas Kovain
Henric Puko
23 Peckola Jacob Myntin
Tickala Jacob Kålari
Karstula Michel Murtoin
24 Parandala Eskel Saxa
Liukåla Johan Kuva
Väisalensari Johan Liukoin
25 Randakyklä Pastor Wesyntii Enka
Kaikola Lars Myryläin
Marjuniemi Påhl Erikain
26 Laurikala Johan Kovain
And: Hämäläin
Hahkala Adam Kilki
27 Harjuma Adam Hallin
Anders Karjalain
Hinr: Auwikain
28 Harjuma Adam Hallin
Eric Hämäläin
Thomas Hokain
29 Harjuma Adam Kirjalain
Jöran Huckain
Johan Rautiain
30 Harjuma Lars Laurikain
Nils Hockain
Joh: Veisein
31 Harjuma Michel Pylkäin
Påhl Pulliain
Jacob Bengtin
32 Harjuma Christ. Rautiain
Adam Martin
Kuckola Lars Kurki
33 Harjuma Sigfrid Wiljakain
Hinric Närväin
Hämäläin
34 Harjuma Eric Mannin
Påhl Haning
Sam: Håckain
35 Harjuma Matts Tarsain
Joseph Håckain
Joh: Håckain
36 Harjuma Sigfrid Hämäläin
Christ Otrain
Hinric Hämelein
37 Harjuma Michel Myryläin
Johan Kimari
Ihastjärvi Michel Suroin
38 Harjuma Petter Käriäin
Ihastjärvi Johan Parkin
Harjuma Matts Ikoin
39 Ihastjärvi Jöran Tarsain
Jöran Ikoin
Michel Asikain
40 Ihastjärvi Matts Väisäin
Jöran Lappalain
Wärälä Michel Tiusain
41 Värälä Johan Valkoin
Hirola Petter Uckoin
Påhl Tyllin
42 Hirola Hinric Mangoin
Petter Hytöin
Rämälä Jacob Valkoin
43 Ihastjärvi And: Hämeläin
Anders Ljukoin
Alama Anders Palkin
44 Randala Henric Valkoin
Jacob Malilain
Hyrylä Henric Asikain
45 Herola Pist: smed: Rosenblad
Rämälä Eric Myntin
Påhl Myryläin
46 Rämälä Jöran Kompa
Major Malons arf:
Volingo Lars Spaf
Markains öde
47 Rämälä Simon Valkoin
Norola Ljeut: Orbinski
Matts Peckoin
48 Norola Matts Tjusain
Rämälä Ljeut: Tavaststjerna
Randakylä Matts Kilki
Matts Kakriain
49 Hapataipal Jöran Kaipiain
Suonsari Capit. Veber
Norola Petter Launiain
50 Norola Matts Valjaka
Petter Pulkin
Simon Parkin
Abrah: Parkin
51 Norola Anders Pulkin
Vänains öde
Rahula Jacob Kuwa
52 Norola Ingen: Heinricius
Asila Bengt Laurikain
Suonsari Eric Saxa
53 Suonsari Johan Tiusain
Hinric Kawain
Capit: Masalin
54 Rahula Matts Uimi
Norola Audit: Jägerhorn
Suonsari Hinric Kovain
55 Visulax General Jägerhorn
Öfverste Furumarks arf:
Major Malons arf:
56 Leppelä Jöran Mukoin
Länsm: Brummer
Capit: Tigerstedt
57 Leppelä Jöran Mukoin
Staph: Martin
Påhl Ulmain
Vanhala Anders Kuwa
Anders Auwikain
58 Vanhala Anders Vanhain
Jöran Martin
Johan Ripati
59 Hyrylä Johan Tupain
Matts Himain
Warpama Jöran Toivaka
60 Myrylä Sungrens öde
Vanhamäki Matts Auwikain
Petilä Capit: Haugberg
61 Watila Lars Hallinen
Magnus Tukain
Ritilä Henric Ripati
62 Vatila Påhl Vaisain
Pastor Brusin
Pahl Luckoin
63 Watila Hinric Palain
Eskel Laitiain
Thomas Kilki
64 Watila Anders Tukain
Ritilä Påhl Palain
Hakala Laitins öde
65 Salmela Johan Repoin
Petter Salmelain
Korpijärvi Mårten Hapain
66 Hahkala Michel Pylkäin
Capit: Hougberg
Putula Simon Hasain
67 Korpijärvi Eric Kompa
Närvälä Jonas Mannin
Sigfrid Närväin
68 Korpijärvi Hinric Pastin
Eric Kuwa
Adam Himain
69 Koivusari Thomas Kuituin
Vanhamäki Påhl Reinikain
Lars Arpoin
70 Vanhamäki Lars Närväin
Olof Hämäläin
Hinric Kaupin
71 Wanhamäki Anders Muinoin
Mårten Muinoin
Såg skrif. Rosenström
72 Vanhamäki Påhl Pylvänäin
Hans Arpain
Thomas Martin
73 Wiljakalansari Påhl Viljakain
Mårt Wiljakain
Hinr Viljakain
74 Uckoniemi Påhl Kuituin
Kakriala Joseph Kackripain
Viljakansari Eric Karjalain
75 Paijula Anders Säppäläin
Matts Käriain
Joseph Pullain
76 Matiskala Capit: Masalin
Hakala Mårten Sitari
Johan Lång
77 Tukala Påhl Tukain
Pietilänlax Matts Keckoin
Norolla Major Jägerhorn
78 Repola Olof Ljukoin
Ljukola Hinric Hasain
Manikala Thomas Wäisein
79 Mondåla Matts Mondoin
Kärjälä Johan Siskoin
Asila Påhl Pulkin
80 Rauhaniemi Befal: Molander
Pekilä Henric Purdin
Hakala Joh: Ljukoin
81 Sepänmäki Eric Hongoin
Vanhamäki Matts Murdoin
Ohensalo Serg: von Becker
82 Kutamajärvi Bokh: Krook
Notarien Stenman
Patts Pylvänein
83 Kutamajärvi Thomas Hännin
Markus Suroin
Hinric Hockoin
84 Kutamajärvi Johan Lukoin
Thomas Lahikain
Thomas Laitiain
85 Kutamajärvi Henric Suroin
Lars Laurikain
Sigfrid Laurikain
86 Pölläkä Jöran Laitiain
Johan Ursinus
Samuel Laitiain
87 Harjuma Samuel Albrekt
Rauhajärvi Lars Sitari
Abraham Pulliain
88 Hokannjemi Johan Hockain
Henric Hockain
Gustaf Hockain
89 Hokannjemi Nils Tullo
Matts Hämalain
Hinric Hockain
90 Hokannjemi Gustaf Pylvänäin
Påhl Suroin
Matts Hockain
91 Hokannjemi Johan Mannin
Petter Reinikain
Thomas Hockain
92 Hokannjemi Johan Säppäin
Thomas Säppäin
Bertil Pulliain
93 Hokannjemi Matts Parti
Mannila Anders Mannin
Salmen Probst: Molander
94 Mannila Påhl Suroin
Sigfrid Pylwönäin
Petter Mannin
95 Pylwänälä Jöran Pylwänäin
Mannila Lars Hockain
Unnuckala Hinric Suroin
96 Pylwänälä Anders Pylvänäin
Joseph Kinnuin
Christ Pulliain
97 Kaihelamäki Petter Hämeläin
Johan Kuituin
Christ Pylvänäin
98 Kaihilamäki Christ Pynnäin
Hinric Toiwaka
Laitila Lars Purdin
99 Tihola Anders Tihoin
Påhl Hockain
Äckröntaipal Lars Vänäin
100 Äckröntaipal Direct: Orraeus
Thomas Kuituin
Pastor Hoffrens arf:
101 Papala Thomas Papain
And: Mjeskoin
Joh: Vinikain
102 Laitiala Michel Laitiain
Nousiala And: Nousiain
Kaihialamäki And: Hämäläin
103 Äckrönmäki Matts Pynnäin
Kaihilamäki Joseph Pynnäin
Äckröntaipal Hinric Meskoin
104 Wehmais Matts Toivacko
Matts Mannin
Johan Huiko
105 Mackola Jöran Mannin
Matts Rautiain
Kowasmäki Matts Pylvänäin
106 Mackola Lars Pylvänäin
Matts Vinikain
Staffan Kyrölain
107 Orola Thomas Oroin
Rytkälä Christer Pynnäin
Räkola Jöran Vinikain
108 Sensiälä Lars Laurikain
Orola Carl Oroin
Synsiö Samuel Hoikain
109 Mulajärvi Thomas Hämäläin
Murdois Johan Vänäläin
Kutamajärwi Eric Ylöin
110 Synsiö Anders Laitiain
Synsiöranda Anders Kohvaka
Bef: Nordwiks arf:
111 Synsiälä Lars Pynnäin
Lars Huiskain
Kuitila Luckarin arf:
112 Synsiö Petter Manin
Synsiälä Anders Oroin
Matts Hockain
113 Synsiö Sigfrid Laitiain
Synsiälä Eric Nojain
Synsiö Petter Mannin
114 Pöuhylä Capit: Gisselkors
Hyrilä Hinric Hockain
Michel Pynnäin
115 Haltula Christ: Siskoin
Påhl Haltuin
Magnus Suroin
116 Hongomäki Samuel Makoin
Petter Makoin
Matts Laitiain
117 Wärälä Michel Laitiain
Heijala Henric Hoikain
Wärälä Matts Kinturi
118 Kaupila Zacris Tissari
Heijala Matts Himottu
Murdois Matts Ylöin
119 Salmen Jöran Tissari
Samuel Martin
Reinickala Capit: Tigerstedt
120 Kaupila Capit: Lemke
Ikola Anders Ikoin
Seppelä Christer Seppein
121 Seppelä Matts Hockain
Pjekilä Jacob Mackoin
Seppelä Direct: Orraeus
122 Harjuma Johan Suroin
Seppelä Aprah: Seppein
Reinickala Capit: Tigerstedt
123 Surula Fältv: Järnefelt
Hakannjemi Jöran Hockain
Ekröntaipal Johan Mannin
124 Väijala Joseph Martin
Kutamajärwi Matts Reinikain
Lusniemi Sam: Himottu
125 Lusniemi Abrah: Hockain
Lars Kimari
Mich: Sitari
126 Lusniemi Thomas Mannin
Påhl Mannin
Johan Ljukoin
127 Kutamajärvi Johan Hackarin
Öfversteljeutenant Tigerstedt
Anders Tihoin
128 Kutamajärwi Hemming Parti
Hokkaniemi Johan Hockain
Reinickala Capit: Tigerstedt
129 Kähkölä Matts Vinikain
Kaihilamäki Serg: von Becker
Värälä Sigfrid Laitin

Lähde: Pääkatselmus 1801

NimetKatselmuksetSotilaita henkikirjoissa

© Väinö Holopainen 2023