AloitussivuSavon rykmenttiPuumalan komppaniaLäänintilit, kulut → Nimiluettelot 1734

Savon rykmentti: Puumalan komppania

Sotilaiden nimiluettelot läänintileistä 1734

Tammikuu 1734: Komennuksella Lappeenrannassa

Pumala Compag: Willmanstrand 31.12.1733

Januarij Månadz Rulla uppå det Manskap af Sawolax och Nyslåtz Lähns Regemente till foth, som är Commenderat till Willmanstrandz Guarnizons förstärckning, nembl:

Ruotu Nimi Kommentti
103 Påhl Sajroin
122 Petter Jokelain

Lähde: Nide 8805 Astia

Helmikuu 1734: Komennuksella Lappeenrannassa

Pumala Compag: Willmanstrand 15.2.1734

Februarij Månadz Rulla af Sawolax och Nyslåtz Lähns Regemente till foth, som är Comenderat till Willmanstrandz Guarnizons förstärckning, för hwillka anhålles om underhåld ifrån och med d:n 15. in till Månadens Sluth, nembl:n

Ruotu Nimi Kommentti
1 Georg Krok Corp:, Rustm:
3 Petter Hujain
9 Petter Aholain
11 Thomas Syring
12 Petter Pursiain
15 Anders Juckaroin
19 Daniel Laiha
27 Jacob Heinoin
34 Anders Råckain
40 Lars Lund
42 Matz Aufwin
43 Samuel Lamain
44 Johan Bilund
51 Jöran Sipiläin
53 Matz Kinnuin
54 Jöran Kielman
62 Staffan Lauckain
66 Petter Bröms
78 Michell Biörn
80 Christopher Glödstaf
81 Thomas Ström
84 Jacob Måndoin
86 Thomas Rahkoin
87 Hind: Löppöin
90 Jöran Helpi
96 Påhl Råckanen
107 Jacob Martinen
109 Johan Hångainen
121 Påhl Wäisäin
123 Jacob Rahikain
128 Hans Repå

Lähde: Nide 8805 Astia

Maaliskuu 1734: Komennuksella Lappeenrannassa

Pumala Compag: Willmanstrand 28.2.1734

Martii Månadz Rulla uppå det Manskap af Kong: Maij:tz Sawolax och Nyslåtz Lähns regemente till foth, som är Commenderadt till Willmanstrandz Guarnizon, Nemb:n

Ruotu Nimi Kommentti
1 Georg Krok Corp:, Rustm:
3 Petter Hujain
9 Petter Aholain
11 Thomas Syring
12 Petter Pursiain
15 Anders Juckarain
19 Daniel Laiha
27 Jacob Heinoin
34 Anders Råckain
40 Lars Lund
42 Mattz Aufwin
43 Samuel Lamain
44 Johan Bilund
51 Jöran Sipiläin
53 Mattz Kinnuin
54 Jöran Kellman
62 Staffan Lauckain
66 Petter Bröms
78 Michell Biörn
80 Christopher Glödstaf
81 Thomas Ström
84 Jacob Måndoin
86 Thomas Rahkoin
87 Hind: Löppöin
90 Jöran Hellpe
96 Påhl Råckanen
107 Jacob Martinen
109 Johan Hångain
121 Påhl Wäisäin
123 Jacob Rahikain
128 Hans Repo

Lähde: Nide 8805 Astia

Huhtikuu 1734: Komennuksella Lappeenrannassa

Pumala Compag: Willmanstrand 27.3.1734

Aprill Månadz Rulla uppå det Manskap af Kong: Maij:tz Sawolax och Nyslåtz Lähns Infanterie regemente, för hwilcka anhålles om underhåld, Nemb:n

Ruotu Nimi Kommentti
1 Georg Krok Corp:, Rustm:
3 Petter Hujain
9 Petter Aholain
11 Thomas Syring
12 Petter Pursiain
15 Anders Juckarain
19 Daniel Laiha
27 Jacob Heinoin
34 Anders Råckain
40 Lars Lund
42 Mattz Aufwin
43 Samuel Lamain
44 Johan Bilund
51 Jöran Sipiläin
53 Mattz Kinnuin
54 Jöran Kellman
62 Staffan Lauckain
66 Petter Bröms
78 Michell Biörn
80 Christoph: Glödstaf
81 Thomas Ström
84 Jacob Måndoin
86 Thomas Rahkoin
87 Hindrich Löppöin
90 Jöran Helpi
96 Påhl Råckanen
107 Jacob Martinen
109 Johan Hångain
121 Påhl Wäisäin
123 Jacob Rahikain
128 Hans Repo

Lähde: Nide 8805 Astia

Toukokuu 1734: Komennuksella Lappeenrannassa

Pumala Compag: Willmanstrand 26.4.1734

Maii Månadz Rulla af Kong: Maij:tz Savolax och Nyslåtz Lähns regemente till foth och Willmanstrandz Guarnizon, för hwilcka anhålles om underhåld, Nemb:n

Ruotu Nimi Kommentti
1 Georg Krok Corporal, Rustm:
3 Petter Hujain
9 Petter Aholain
11 Thomas Syring
12 Petter Pursiain
15 Anders Juckarain
19 Daniel Laiha
27 Jacob Heinoin
34 Anders Råckain
40 Lars Lund
42 Matts Aufwin
43 Samuel Lamain
44 Johan Bijlund
51 Jöran Sipiläin
53 Matts Kinnuin
54 Jöran Kellman
62 Staffan Lauckain
66 Petter Bröms
78 Michell Biörn
80 Christopher Glödstaf
81 Thomas Ström
84 Jacob Måndoin
86 Thomas Rahkoin
87 Hindrich Löppöin
90 Jöran Helpi
96 Påhl Råckanen
107 Jacob Martinen
109 Johan Hångain
121 Påhl Wäisäin
123 Jacob Rahikain
128 Hans Repo

Lähde: Nide 8805 Astia

Kesäkuu 1734: Komennuksella Lappeenrannassa

Pumala Compag: Willmanstrand 28.5.1734

Juni Månadz Rulla af Kong: Maij:tz Sawolax och Nyslåttz Lähns regemente till foth och Willmanstrandz Guarnizon, för hwilcka anhålles om underhåld, Nemb:n

Ruotu Nimi Kommentti
1 Georg Krock Corpor:, Rustmest:
3 Petter Huiain
9 Petter Ahålain
11 Thomas Syring
12 Petter Pursiain
15 Anders Juckarain
19 Daniel Laiha
27 Jacob Heinoin
34 Anders Råckain
40 Lars Lundh
42 Matts Aufwin
43 Samuel Lamain
44 Johan Bilund
51 Jöran Sipiläin
53 Matts Kinnuin
54 Jöran Källman
62 Staffan Lauckain
66 Petter Bröms
78 Michel Biörn
80 Christoff. Glödstaff
81 Thomas Ström
84 Jacob Måndoin
86 Thomas Rachkoin
87 Hindrich Löppöin
90 Jöran Helpi
96 Påhl Råckanen
107 Jacob Martin
109 Johan Hångain
121 Påhl Wäisäin
123 Jacob Rahickain
128 Hans Repo

Lähde: Nide 8805 Astia

Heinäkuu 1734: Komennuksella Lappeenrannassa

Pumala Compagnie Wilmanstrand 25.6.1734

Juli Månadz Rulla af Kong: Maij:tz Sawolax och Nyslåttz Lähns regemente och Willmanstrandz Garnizon, för hwilcka anhålles om underhåld, Nemb:n

Ruotu Nimi Kommentti
1 Georg Kroock Corporal, Rustmest:
3 Petter Huiain
9 Petter Ahålain
11 Thomas Syring
12 Petter Pursiain
15 Anders Jocckarain
19 Daniel Laiha
27 Jacob Heinoin
40 Lars Lundh
42 Matts Aufwin
43 Samuel Lamain
44 Johan Bijlundh
51 Jöran Sipiläin
53 Matts Kinnuin
54 Jöran Källman
62 Staffan Lauckain
66 Petter Bröms
78 Michel Biörn
80 Christoff. Glödstaf
81 Thomas Ström
84 Jacob Måndoin
86 Thomas Rackåin
87 Hindrich Löppöin
90 Jöran Helpi
96 Påhl Råckain
107 Jacob Martinen
109 Johan Hångain
121 Påhl Wäisäin
123 Jacob Rahickain
128 Hans Repo

Lähde: Nide 8805 Astia

Elokuu 1734: Komennuksella Lappeenrannassa

Pumala Comp: Willmanstrand 26.7.1734

Augusti Månadz Rulla af Kong: Maij:tz Sawolax och Nyslåtz Lähns regemente till foth och Willmanstrandz Garnizon, för hwilcka anhålles om underhåld, Nemb:n

Ruotu Nimi Kommentti
1 Georg Krook Corp:, Rustm:
3 Petter Huijain
9 Petter Aholain
11 Thomas Syring
12 Petter Pursiain
15 Anders Jukarain
19 Daniel Laiha
27 Jacob Heinoin
40 Lars Lund
42 Matts Aufwin
43 Samuel Lamain
44 Johan Bilund
51 Jöran Sipiläin
53 Matts Kinnuin
54 Jöran Kellman
62 Staff: Lauckain
66 Petter Bröms
78 Michell Biörn
80 Christoph: Glödstaf
81 Thomas Ström
84 Jacob Måndoin
86 Thomas Rahkoin
87 Hindrich Löppöin
90 Jöran Helpi
96 Påhl Råckain
107 Jacob Martinen
109 Johan Hångain
121 Påhl Wäisäin
123 Jacob Rahikain
128 Hans Repo

Lähde: Nide 8805 Astia

Syyskuu 1734: Komennuksella Lappeenrannassa

Pumala Compag: Willmanst: 29.8.1774

September Månadz Rulla af Kong: Maij:tz Sawolax och Nyslåts Lähns regemente till foth samt Willmanstrandz Garnison, för hwilcka anhålles om underhåld, Nemb:n

Ruotu Nimi Kommentti
1 Georg Krok Corp:, Rustm:
3 Petter Hujain
9 Petter Aholain
11 Thomas Syring
12 Petter Pursiain
15 Anders Jukarain
17 Petter Eekbhom
19 Daniel Laiha
27 Jacob Heinoin
40 Lars Lundh
42 Matts Aufwin
43 Samuel Lamain
44 Johan Bilund
51 Jöran Sipiläin
53 Matts Kinnuin
54 Jöran Kellman
62 Staffan Lauckain
66 Petter Bröms
78 Michell Biörn
80 Christoph: Glödstaf
81 Thomas Ström
84 Jacob Måndoin
86 Thomas Rachkoin
87 Hindrich Löppöin
90 Jöran Helpi
96 Påhl Råckain
107 Jacob Martinen
109 Johan Hångain
121 Påhl Wäisäin
123 Jacob Rahikain
128 Hans Repå

Lähde: Nide 8805 Astia

Lokakuu 1734: Komennuksella Lappeenrannassa

Pumala Comp: Willmanstrand 30.9.1734

October Månads Rulla uppå Nedannembde af Kong: Maij:tz Sawolax och Nyslåts Lähns regemente till foth ovh Willmanstrandz Garnison, för hwilcka anhålles om underhåld, Nemb:n

Ruotu Nimi Kommentti
1 Georg Krok Corp:, Rustm:
3 Petter Huijain
9 Petter Ahol:n
11 Thomas Syring
12 Petter Pursiain
15 Anders Jukarain
17 Petter Eekbohm
19 Daniel Laiha
27 Jacob Heinoin
40 Lars Lund
42 Matts Aufwin
43 Samuel Lamain
44 Johan Bilund
51 Jöran Sipiläin
53 Matts Kinnuin
54 Jöran Kellman
62 Staffan Lauckain
66 Petter Bröms
78 Michell Biörn
80 Christoph: Glödstaf
81 Thomas Ström
84 Jacob Måndoin
86 Thomas Rahkoin
87 Hindrich Löppöin
90 Jöran Helpi
96 Påhl Råckain
107 Jacob Martinen
109 Johan Hångain
121 Påhl Wäisäin
123 Jacob Rahikain
128 Hans Repå

Lähde: Nide 8805 Astia

Marraskuu 1734: Komennuksella Lappeenrannassa

Pumala Compag: Willmanstrand 26.10.1734

November Månads Rulla uppå nedannembde af Kong: Maij:tz Sawolax och Nyslåts Lähns Infanterie Regemente och Willmanstrandz Garnison, för hwilcka anhålles om underhåld, Nemb:n

Ruotu Nimi Kommentti
1 Georg Krok Corp:, Rustm:
3 Petter Huijain
9 Petter Aholain
11 Thomas Syring
12 Petter Pursiain
15 Anders Jukarain
17 Petter Ekenbohm
19 Daniel Laiha
27 Jacob Heinoin
40 Lars Lund
42 Matts Aufwin
43 Samuel Lamain
44 Johan Bilund
51 Jöran Sipiläin
53 Matts Kinnuin
54 Jöran Kellman
62 Staffan Lauckain
66 Petter Bröms
78 Michell Biörn
80 Christoph: Glödstaf
81 Thomas Ström
84 Jacob Måndoin
86 Thomas Rahkoin
87 Hindrich Löppöin
90 Jöran Helpi
96 Påhl Råckain
107 Jacob Martinen
109 Johan Hångain
115 Anders Råckain
121 Påhl Wäisäin
123 Jacob Rahikain
128 Hans Repå

Lähde: Nide 8805 Astia

Joulukuu 1734: Komennuksella Lappeenrannassa

Pumala Compag: Willmanst: 26.11.1734

December Månadz Rulla Uppå Nedannemde af Kong: Maij:tz Sawolax och Nyslåts Lähns Regemente till foth och Willmanstrandz Garnison, för hwilcka anhålles om underhåld, Nemb:n

Ruotu Nimi Kommentti
1 Georg Krock Corp:, Rustmast:
3 Petter Huiain
9 Petter Ahålain
11 Tohmas Syring
12 Petter Pursiain
15 Anders Jockarain
17 Petter Eckebohm
19 Daniel Laiha
27 Jacob Heinoin
40 Lars Lund
42 Mattz Afwin
43 Samuel Lamain
44 Johan Bilund
51 Jöran Sipilain
53 Mattz Kinnuin
54 Jöran Kälman
62 Staffan Lauckain
66 Petter Bröms
78 Mihel Biörn
80 Christoff: Glödstaf
81 Tohmas Ström
84 Jacob Måndoin
86 Tohmas Rachkoin
87 Hindrich Löppöin
90 Jöran Helpi
96 Påhl Råckain
107 Jacob Martinen
109 Johan Hångain
115 Anders Råckain
121 Påhl Wäisäin
123 Jacob Rahickain

Lähde: Nide 8805 Astia

© Väinö Holopainen 2023