AloitussivuSavon rykmenttiPuumalan komppaniaLäänintilit, kulut → Nimiluettelot 1735

Savon rykmentti: Puumalan komppania

Sotilaiden nimiluettelot läänintileistä 1735

Tammikuu 1735: Komennuksella Lappeenrannassa

Pumala Compag: Willmanstrand 27.12.1734

Januarij Månadz Rulla Uppå Nedan Nembde af Kung: Maij:ss Sawolax och Nyslåttz Lähns Regemente till Foth och Willmanstrandz Gwarnison för hwilka anhålles om underhåld Nemb:

Ruotu Nimi Kommentti
1 Georg Kroock Corporal, Rustmest
3 Petter Huiain
9 Petter Ahålain
11 Tohmas Syring
12 Petter Pursiain
15 Anders Jockarain
17 Petter Eckebohm
19 Daniel Laiha
27 Jacob Heinoin
40 Lars Lundh
42 Mattz Aufwin
43 Samuel Lamain
44 Johan Bylund
51 Jöran Sijpiläin
53 Mattz Kinnuin
54 Jöran Källman
62 Staffan Lauckain
66 Petter Bröms
78 Michell Biörn
80 Christoff: Glödstaf
81 Tohmas Ström
84 Jacob Måndoin
86 Tohmas Rachkoin
87 Hindrich Löppöin
90 Jöran Helpi
96 Påhl Råckain
107 Jacob Marttinen
115 Anders Råckain
121 Påhl Wäisäin
123 Jacob Rahckain

Lähde: Nide 8808 Astia

Helmikuu 1735: Komennuksella Lappeenrannassa

Pumala Compag: Willmanstrand 1.2.1735

Februarii Månads Rulla Uppå Nedannämbde af Kong: Maij:ts Safwolax och Nyslåtts Lähns Regemente till Footh och Willmanstrandz Guarnison för hwilka anhålles om underhåld Nemb:

Ruotu Nimi Kommentti
5 Staffan Aholain
8 Påhl Kaipiain
13 Hindrich Horn
16 Jacob Anderson
18 Eskiell Liukoin
20 Matts Abbor
25 Nils Sijdenberg
30 Johan Teeth
41 Anders Root
45 Jöran Karhu
46 Thomas Jordan
56 Lars Kåck
60 Hindrich Kettuin
76 Anders Narinen
77 Johan Matzström
80 Christopher Glödsta_
83 Påhl Pihl
85 Johan Kietäwäin
88 Samuell Hana
92 Petter Hultman
93 Thomas Kaipiain
97 Sigfrid Littman
99 Hindrich Biörn
110 Carl Wijman
111 Tomas Hyryläin
112 Matts Leinoin
114 Matts Jerf
120 Bertill Leinoin
127 Johan Himain

Lähde: Nide 8808 Astia

Maaliskuu 1735: Komennuksella Lappeenrannassa

Pumala Compagnie Willmanstrand 27.2.1735

Martij Månadz Rulla af Konl: Maij:tts Safwolax och Nyslåttz Lähns Infanterie Regemente, och den dehlen, som är Commenderade här wid Guarnison i Willmanstrand för hwilka anhålles om underhåll, Nemb:n

Ruotu Nimi Kommentti
5 Staffan Aholain
8 Påhl Kaipiain
13 Hindrich Horn
16 Jacob Anderson
18 Eskiell Liukoin
20 Matts Abbor
25 Nils Sidenberg
30 Johan Teeth
41 Anders Roos
45 Jöran Karhu
46 Thomas Jordan
56 Lars Kock
60 Hindrich Kettuin
76 Anders Narinen
77 Johan Matsström
80 Christopher Glödstad
83 Påhl Pihl
85 Johan Kietäwäin
88 Samuell Hana
92 Petter Hultman
93 Thomas Kaipiain
97 Sigfred Littman
99 Hindrich Biörn
110 Carl Wijman
111 Thomas Hyryläin
112 Matts Leinoin
114 Matts Järf
120 Bertill Leinoin
127 Johan Himain

Lähde: Nide 8808 Astia

Huhtikuu 1735: Komennuksella Lappeenrannassa

Pumala Compag: Willmanstrand 28.3.1735

Aprill Månadz Rulla Uppå Commenderingen i Willmanstrand af Kong: Maij:ts Safwolax och Nyslåtts Lähns Regemente till footh för hwilka anhålles om underhåld, Nemb:n

Ruotu Nimi Kommentti
5 Staffan Aholain
8 Påhl Kaipain
16 Jacob Anderson
18 Eskell Liukoin
20 Matts Abbor
25 Nils Sidenberg
30 Johan Teeth
41 Anders Roos
45 Jöran Karhu
46 Thomas Jordan
56 Lars Kock
60 Hindrich Kettuin
76 Anders Narinen
77 Johan Matström
80 Christer Glödstad
83 Påhl Pijhl
88 Samuel Hana
92 Petter Hultman
93 Thomas Kaipain
97 Sigfred Lijttman
99 Hindrich Biörn
110 Carl Wijman
111 Thomas Hyryläin
114 Matts Järf
127 Johan Himain

Lähde: Nide 8808 Astia

Toukokuu 1735: Komennuksella Lappeenrannassa

Pumala Compagnie Willmanstrand 30.4.1735

Maij Månadz Rulla Uppå Commenderingen i Willmanstrand af Kong: Maij:ts Safwolax och Nyslåtts Lähns Regemente till footh för hwilka anhålles om underhåld, Nemb:n

Ruotu Nimi Kommentti
5 Staffan Aholain
8 Påhl Kaipiain
16 Jacob Anderson
18 Eskiell Liukoin
20 Matts Abbor
25 Nils Sidenberg
30 Johan Teth
45 Jöran Karhu
46 Thomas Jordan
60 Hindrich Kettuin
76 Anders Narinen
77 Johan Mattsström
80 Christer Glödstad
83 Påhl Pihl
88 Samuell Hana
92 Petter Hultman
93 Thomas Kaipain
97 Sigfred Littman
99 Hindrich Biörn
110 Carl Wijman
111 Thomas Hyryläin
114 Matts Jerf
127 Johan Himain

Lähde: Nide 8808 Astia

Kesäkuu 1735: Komennuksella Lappeenrannassa

Pumala Compag: Willmanstrand 29.5.1735

Junj Månadz Rulla Uppå Commenderingen i Willmanstrand af Kong: Maij:ts Safwolax och Nyslåtts Lähns Regemente till footh för hwilka anhålles om underhåld, Nemb:n

Ruotu Nimi Kommentti
5 Staffan Aholain
8 Påhl Kaipain
16 Jacob Anderson
18 Eskell Liukoin
20 Mattz Abbor
25 Nils Sijdenberg
30 Johan Teeth
45 Jöran Karhu
46 Thomas Jordan
60 Hindrich Kettuin
76 Anders Narinen
77 Johan Matström
80 Christer Glödstad
83 Påhl Pijhl
88 Samuell Hana
92 Petter Hultman
93 Thomas Kaipain
97 Sigfred Littman
99 Hindrich Biörn
110 Carl Wijman
111 Thomas Hyryläin
114 Matts Järf
127 Johan Himain

Lähde: Nide 8808 Astia

Heinäkuu 1735: Komennuksella Lappeenrannassa

Pumala Compag: Willmanstrand 28.6.1735

Julii Månadz Rulla Uppå Commenderingen i Willmanstrand af Kong: Maij:ts Safwolax och Nyslåtts Lähns Regemente till footh för hwilka anhålles om underhåld, Nemb:n

Ruotu Nimi Kommentti
5 Staffan Aholain
8 Påhl Kaipain
16 Jacob Anderson
18 Eskel Lukoin
20 Mattz Abbor
25 Niels Sidenberg
30 Johan Teeth
45 Jöran Karhu
46 Thomas Jordan
60 Hind. Kettuin
76 Anders Narinen
77 Johan Matström
80 Christer Glödstad
83 Påhl Pihl
88 Samuell Hana
92 Petter Hultman
93 Thomas Kaipiain
97 Sigfred Littman
99 Hindrich Biörn
111 Thomas Hyryläin
114 Matts Järf
127 Johan Himanen

Lähde: Nide 8808 Astia

Elokuu 1735: Komennuksella Lappeenrannassa

Pumala Compag: Wilmanstrand 31.7.1735

Augusti Månadz Rulla Uppå Commenderingen i Willmanstrand af Kong: Maij:ts Safwolax och Nyslåtts Lähns Regemente till footh för hwilka anhålles om underhåld, Nemb:n

Ruotu Nimi Kommentti
8 Påhl Kaipain
16 Jacob Anderson
18 Eskel Lukoin
20 Mattz Abbor
25 Niels Sidenberg
30 Johan Teth
45 Jöran Karhu
46 Thomas Jordan
60 Hindrich Kettuin
76 Anders Narinen
77 Johan Mattzström
80 Christ Glödstaf
83 Påhl Pihl
88 Samuel Hana
92 Petter Hultman
93 Thomas Kaipiain
97 Sigfred Littman
99 Hind. Biörn
111 Thomas Hyryläin
114 Matts Järf
127 Johan Himain

Lähde: Nide 8808 Astia

Elokuu 1735: Komennuksella Lappeenrannassa

Pumala Comp: Willmanstrand 12.8.1735

Augusti Månadz Namn Rulla på det Manskap af wolax och Nyslåttz lähns Regemente till Foot som Destinerat at af gå till landet; Men sedermera är Commenderat qwar blifwa, och der före anhålles om 2/3:dels aug: Månadz Underhåld som för dem återstår, Nemb:

Ruotu Nimi Kommentti
16 Jacob Anderss
20 Matts Abbor
25 Niels Sidenberg
76 And. Narinen
83 Påhl Pihl
88 Samuel Hana

Lähde: Nide 8808 Astia

Syyskuu 1735: Komennuksella Lappeenrannassa

Pumala Compagnie Willmanstrand 27.8.1735

September Månadz Nampn Rulla på detta Manskapp af Safwolax och Nyslåtz läns Regemente till foth, som äro Comenderade till Willmanstsrandz Garnisons förstärkning för hwilcka anhålles om Septemb: Månadz underhåld, Nemb:

Ruotu Nimi Kommentti
16 Jacob Andersson
20 Mattz Abbor
25 Niels Sidenberg
46 Thomass Jordan
76 Anders Narinen
77 Johan Matström
80 Christer Glödstad
83 Påhl Pjhl
88 Samuel Hana
97 Sigfred Litman

Lähde: Nide 8808 Astia

Lokakuu 1735: Komennuksella Lappeenrannassa

Pumala Compag: Willmanstrand 23.9.1735

October Månadz Nampn Rulla på detta Manskapp af Safwolax och Nyslåtz läns Regemente till foth, som äro Comenderade till Willmanstsrandz Garnisons förstärkning för hwilcka anhålles om October Månadz underhåld, Nemb:

Ruotu Nimi Kommentti
16 Jacob Andersson
20 Mattz Abbor
25 Niels Sidenberg
46 Thomass Jordan
76 Anders Narinen
77 Johan Matström
80 Christer Glödstad
83 Påhl Pjhl
88 Samuel Hana
97 Sigfred Litman

Lähde: Nide 8808 Astia

Marraskuu 1735: Komennuksella Lappeenrannassa

Pumala Compag: Willmanstrand 25.10.1735

November Månadz Rulla uppå Commenderingen af Kong: Maij:tz Safwolax och Nyslåtz lähns Regemente till Foth, här i Willmanstrandz Guarnison för hwilka anhålles om underhåld, Nemb:n

Ruotu Nimi Kommentti
16 Jacob Andersson
20 Mattz Abbår
25 Niels Sidenberg
46 Thomass Jordan
76 Anders Narinen
77 Johan Matström
80 Christer Glödstaf
83 Påhl Pihl
88 Samuel Hana
97 Sigfred Litman

Lähde: Nide 8808 Astia

Joulukuu 1735: Komennuksella Lappeenrannassa

Pumala Compag: Willmanstrand 26.11.1735

December Månadz Namn Rulla På de af Kong: Maij:tz Safwolax och Nyslåttz Lähns Regemente till Footh, som äro Commenderade till Willmanstrandz Gwarnizons förstärckning, för hwilcka nu anhålles om åfwan nemde Månadz underhåld, N:n

Ruotu Nimi Kommentti
20 Mattz Abbor
25 Niels Sidenberg
46 Thomass Jordan
76 And. Narinen
77 Johan Matzström
80 Christer Glödstad
83 Påhl Pihl
88 Samuel Hana
97 Sigfred Littman

Lähde: Nide 8808 Astia

© Väinö Holopainen 2023