AloitussivuSavon rykmenttiSVAR skannatut → SE/KrA/0023/0/1101

Ruotsin arkistolaitos: skannatut katselmukset

Karjalan rakuunarykmentti

SVAR lähdekoodi SE/KrA/0023/0/1101

Arkisto: Generalmönsterrullor

Lähdekoodi: SE/KrA/0023/0/1101

Joukko-osasto: Karelska dragonregementet

Vuodet: 1716

Pääkatselmus 1716 Generalmunster 1716

Sisältö Alkaen kuvasta
Pääkatselmus 1716 (Generalmunster 1716) 5
Esikunta (Staben) 7
Henkikomppania (Lijff Compagnie) 11
Esikunta - jatko (Staben - continuation) 54
Henkikomppania - jatko (Lijff Compagnie - continuation) 56
Everstiluutnantin komppania (Öfwerst Lieutnants Compagnie) 84
Everstiluutnantin komppania - jatko (Öfwerste Lieutnants Compagnie - continuation) 128
Majurin komppania (Majoren Compagnie) 156
Majurin komppania - jatko (Majoren Compagnie - continuation) 209
Erik Rökmanin komppania (Erich Bochmans Compagnie) 240
Erik Rökmanin komppania (jatko) (Erich Bochmans Compagnie - continuation) 289
Hans Erik Soldanin komppania (Soldans Compagnie) 320
Hans Erik Soldanin komppania - jatko (Soldans Compagnie - continuation) 356
Elias Myran komppania (Elias Myras Compagnie) 379
Elias Myran komppania - jatko (Myras Compagnie - continuation) 420
Tenemanin komppania (Tenemans Compagnie) 444
Tenemanin komppania - jatko (Tenemans Compagnie - continuation) 469
Nils Nykoppin komppania (Niells Nykopps Compagnie) 483
Nils Nykoppin komppania - jatko (Niels Nykoppz Compagnie - continuation) 534


Lähde: Ruotsin arkistolaitosSVAR ohje<>

© Väinö Holopainen 2023