AloitussivuSavon maakirjatIisalmen pitäjä1650 → Nimihakemisto

Iisalmi maakirja 1650

Nimihakemisto

Linkit osoittavat puhtaaksikirjoitetun maakirjan sivuihin.


-  A  C  E  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  VW  Y 
 -  A  C  E  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  VW  Y

(ei sukunimeä)Alkuun

(ei sukunimeä)

Anders Staphanssonn (Ollikala) 377

Lars Madzssonn (Ollikala) 377

Michell Philpussonn (Sälewä) 380

Oluff Nousiainen (Sulkawa) 381

Påål Olssonn (Nissilä) 379

Sigf: (Ongiwäsi) 378

AAlkuun

Asikain

Madz Matss:n (Ulmala) 381

CAlkuun

Carialainenn

Oluff (Pelawäsi) 379

Caupin

Bertill Jönssonn (Caupila) 380

Madz Grellsson (Caupila) 380

Colemain

Bertill Bertilsson (Pelawäsi) 379

Colioin

Madtz Peerssonn (Idensalmi) 379

Cossmain

Johan Pålsson (PaiuJärfw) 377

Peer (PaiuJärfw) 377

Cossmainenn

Cossma (Ongiwäsi) 377

Cumbulainen

Wijsa (Pårawäsi) 382

EAlkuun

Eshelinen

Eshell Madzon (Lupåby) 382

Påål Peersson (SångaJäsf) 380

HAlkuun

Haloin

Anders Peerssonn (Pelawäsi) 379

Harackain

Jehannus (Lapuelanmäk) 378

Heiskain

Anders Larssonn (Jumis) 380

Heiskainenn

Lars (Palois) 381

Heiskains

Peer (Palois) 381

Hilduin

Clemet (Narfuanlax) 377

Jönnss Ollssonn (Narfuanlax) 377

Michell Larssonn (Narfuanlax) 377

Mårthenn Swensson (Narfuanlax) 377

Huiain

Oluff Olsson (Lambanierf) 378

Huiainenn

Oluff (HerneJärf) 380

Huttuin

Anders Anderssonn (SångaJäsf) 380

Anders Erichss. (SångaJäsf) 380

Lars Larssonn (SångaJäsf) 380

Oluff Andersson (SångaJäsf) 380

Oluff Ollssonn (SångaJäsf) 380

Huttwin

Peer Anderssonn (Wijta) 380

Peer Larsson (Wijta) 380

Hutuin

Henrich Larsson (Suänninmäk) 380

Jacob Madzssonn (Suänninmäk) 380

Jönnss Isaacss. (Suänninmäk) 380

Lars Jönnssonn (Suänninmäk) 380

Markus M: (Suänninmäk) 380

Hyfwein

Madz Jacobssonn (Nemisierf) 381

Nills Staphanss:n (Nemisierf) 381

Oluff Hend:n (Nemisierf) 381

Oluff Peersson (HapaJärf) 382

Staffann Peersson (Nemisierf) 381

Hyfwöinen

Peer (HapaJärf) 382

Hynnin

Bertil Madzson (Palois) 381

Henrich Madzson (Jumis) 380

IAlkuun

Ikoinenn

Lars Påålsson (Ollikala) 377

JAlkuun

Junduinen

Henrich (Pårawäsi) 382

Lars (Pårawäsi) 382

Juutinen

Oluf (Sälewä) 380

KAlkuun

Karakain

Anders Jönsson (Idensalmi) 379

Eshell Jönssonn (Idensalmi) 379

Karian

Anders Matzss:n (Närckoila) 381

Kettuin

Anders Anderss: (Werämäierfwi) 379

Anders Olssonn (Werämäierfwi) 379

Hinrich Pålsson (Walkiainen) 379

Oluff Pålsson (Walkiainen) 379

Åeer Larssonn (Walkiainen) 379

Kijskin

Peer Philpusson (Kuriuwäsi) 382

Kijskinen

Michell (Sulkawa) 381

Kockainenn

Erich (PaiuJärfw) 377

Koifwelain

Henrich (Pelawäsi) 379

Kurfwin

Hanns Peersson (Werämäierfwi) 379

Kuttilain

Oluff Olssonn (Pardala) 379

Kåckain

Peer Peersson (Heinämäcki) 378

Kåckinen

Eskell (Kuriuwäsi) 382

Kåckoin

Henrich (PaiuJärfw) 377

Kånoinen

Oluff (Lupåby) 382

Påål (Lupåby) 381

Kåppoinen

Sigfredh (PaiuJärfw) 377

Kächkoin

Anders Ollsson (Sälewä) 380

Käckoin

Jönns Olsson (Kalliåiärf) 381

Oluf (Närckoila) 381

Peer Larss:n (Närckoila) 381

Peer Madzsson (Närckoila) 381

Peer Olufzon (Kalliåiärf) 381

Thomas Olufson (Kalliåiärf) 381

Kämäräinenn

Peer (Lupåby) 381

Kärckain

Oluff Nillssonn (Hautaiarf) 381

Oluff Persson (Hautaiarf) 381

Peer Ollssonn (Hautaiarf) 381

LAlkuun

Lamainenn

Oluff (Sulkawa) 381

Lapal:

Mårthen Hend:n (HapaJärf) 382

Lappal:

Hans Hendersson (Ongiwäsi) 378

Lappalain

Erich (HapaJärf) 382

Henrich Henderss:n (HapaJärf) 382

Lars Madzon (HapaJärf) 382

Lars Ollssonn (PaiuJärfw) 377

Oluff Hendersson (Kuriuwäsi) 382

Thomas Hendersson (HapaJärf) 382

Lapwelein

Madz And:n (SångaJäsf) 380

Lapwet:

Erich (Lapuelanmäk) 378

Erich Andersson (Lapuelanmäk) 378

Madz (Lapuelanmäk) 378

Lapwetel

Pål Engwadz:n (Ongiwäsi) 377

Lapwetel:

Anders Peersson (Pörsenmäki) 378

Lapweteläinen

Henrich Pålssonn (Lapuelanmäk) 378

Madz Mårtensson (Lapuelanmäk) 378

Thomass (Lapuelanmäk) 378

Lapwetl:

Henrich Peerss: (Lapuelanmäk) 378

Lautapard

Anders Jöranssonn (Pörsenmäki) 378

Bertill Bertilsson (Pörsenmäki) 378

Erich Ifwarss: (Pörsenmäki) 378

Johann Carellssonn (Pörsenmäki) 378

Lippoin

Mårthenn (Heinämäcki) 378

Lippoinenn

Oluff (Heinämäcki) 378

Luckarinen

Lars (PaiuJärfw) 377

Låpel: (Mäki Låpel:)

Henrich Madsson (HapaJärf) 382

MAlkuun

Mackoin

Lars Larssonn (Salåmi) 379

Påål Eshellssonn (Salåmi) 379

Martikain

Christer Larssonn (Ongiwäsi) 378

Peer Olufsson (Ongiwäsi) 378

Peer Persson (Ongiwäsi) 378

Marttickain

Jacob (Ollikala) 377

Peer Peerssonn (Ollikala) 377

Mattilainen

Michell (Suänninmäk) 380

Månda Neufwoin

Suuenn (Lambanierf) 378

Mäki Låpel:

Henrich Madsson (HapaJärf) 382

NAlkuun

Neufwoin (Månda Neufwoin)

Suuenn (Lambanierf) 378

Nijrain

Peer Andersson (Pårawäsi) 382

Nijrinenn

Madz (Kuriuwäsi) 382

Niskain

Oluff Larssonn (Pelawäsi) 379

Oluff Peersson (Pelawäsi) 379

Niskainenn

Anders (Pelawäsi) 379

Isaac (Pelawäsi) 378

Nissinen

Jörann (HerneJärf) 380

Mångns Jönsson (SångaJäsf) 380

Oluff Erichsson (Sälewä) 380

Nissinenn

Jönnss Jonssonn (Nissilä) 379

Jörenn Olufssonn (Nissilä) 379

Nils Ollssonn (Werämäierfwi) 379

Oluff Olssonn (Nissilä) 379

Påål Plssonn (Nissilä) 379

Niutains

(HerneJärf) 380

OAlkuun

Ollikain

Bertill Hinderss (Ollikala) 377

Henrich Persson (Ongiwäsi) 377

Jönns Peerssonn (Ollikala) 377

Lars Hindersson (Ollikala) 377

Lars Påålssonn (Ollikala) 377

Oluff Ollsson (SångaJäsf) 380

Påål Ollssonn (Ollikala) 377

Thomas (Ongiwäsi) 378

PAlkuun

Pardain

Anders Jönsson (Pardala) 379

Lars Jönnssonn (HapaJärf) 382

Lars Michelsson (HapaJärf) 382

Minhell Ollssonn (Pardala) 379

Påål Jönsson (Pelawäsi) 379

Påål Peerssonn (HapaJärf) 382

Wijssa Jönsson (Lambanierf) 378

Pardainen

Anders (Ongiwäsi) 377

Michell (Lupåby) 382

Peer Peersson (HerneJärf) 380

Pardainenn

Lars (SångaJäsf) 380

Parfwiain

Peer Pålsson (Pelawäsi) 379

Pedikainenn

Henrich (Sulkawa) 381

Lars (Pelawäsi) 379

Pernainen

Christer (Kalliåiärf) 381

Henrich (Kalliåiärf) 381

Jörann Eskelsson (Kalliåiärf) 381

Pickainenn

Madz (Lambanierf) 378

Pinkarainen

Michell (Pörsenmäki) 378

Pisstolkors

Jören: Adle och Wälb: Jören Pistolkors Frälse 382

Pyllikos

Anders And:n (Wijta) 380

Markuss Jönssonn (Wijta) 380

Pölläin

Peer P: (SångaJäsf) 380

RAlkuun

Remexin

Jönss Jönssonn (Remexilä): Adle och Wälb: Jören Pistolkors Frälse 382

Lars Jönssonn (Remexilä): Adle och Wälb: Jören Pistolkors Frälse 382

Madz Andersson (Remexilä): Adle och Wälb: Jören Pistolkors Frälse 382

Rycheinenn

Peer (SångaJäsf) 380

Ryneinenn

Peer (Ollikala) 377

Rynäin

Erich Bertillssonn (Ongiwäsi) 377

Henrich Ollssonn (Ongiwäsi) 377

Rynäinenn

Oluff (Ongiwäsi) 377

Ryttkoin

Peer Påålsson (Sulkawa) 381

Ryttkoinen

Påål (Pelawäsi) 378

Ryttkoinenn

Peer (Pelawäsi) 379

Ryttköinen

Henrich (Pelawäsi) 379

Rådzalain

Anders Peersson (Pelawäsi) 379

Nills Peersson (Pelawäsi) 379

Peckå (Ongiwäsi) 378

Påål (Ongiwäsi) 378

Råtzalain

Madz Peersson (Ongiwäsi) 377

Nills Peerssonn (Ongiwäsi) 377

Rönckö

Anders And. (SångaJäsf) 380

Madz And. (SångaJäsf) 380

Peer Erichsson (Pelawäsi) 379

Rönkö

Lars Andersson (SångaJäsf) 380

SAlkuun

Saarainen

Madz (Sulkawa) 381

Silfwenoinen

Thomass (Sulkawa) 381

Soikoin

Pål Michelsson (Lambanierf) 378

Soikoinenn

Michell M: (Lambanierf) 378

Sormuin

Oluff Bentgsson (Pelawäsi) 379

Suripå

Peer (Lambanierf) 378

Suttin

Anders Peersson (PaiuJärfw) 377

Nills Anderssonn (PaiuJärfw) 377

Suuripää

Påål (Lambanierf) 378

TAlkuun

Tapanainenn

Bertill (HapaJärf) 382

Tenhuinen

Anders (Sulkawa) 381

Tickain

Hintza Påålsson (Kuriuwäsi) 382

Tijainen

Henrich Nilss (Pelawäsi) 378

Tijkainenn

Peer (Pelawäsi) 379

Tijkoin

(Ulmala) 381

Toifwainenn

Michell (Sälewä) 380

Tossawain

Påål (Pelawäsi) 379

Tossawainen

Lars (Pelawäsi) 378

Madz (Pelawäsi) 379

Turuinenn

Lars (SångaJäsf) 380

UAlkuun

Ullmain

Jönss Jönssonn (Närckoila) 381

Nils Pålsson (Ulmala) 381

Påål Jönssonn (Närckoila) 381

Ulmoin

Christer Olss:n (Ulmala) 381

Oluff Olsson (Ulmala) 381

Uttrain

Nilss Andersson (Heinämäcki) 378

Uttriain

Bertill (Heinämäcki) 378

Christer Christ: (SångaJäsf) 380

Nills Nilssonn (Pelawäsi) 379

Påål Eshelsson (Heinämäcki) 378

VWAlkuun

Watains

(HerneJärf) 380

Weisainenn

Påål Peerssonn (Ongiwäsi) 378

Staphann (Ongiwäsi) 377

Wettan

Anders Hansson (Heinämäcki) 378

YAlkuun

Yriänäinen

Madz (Sulkawa) 381

 

Tässä luettelossa on 225 nimeä

Sivut kylittäin

© Väinö Holopainen 2023