AloitussivuSavon maakirjatJuvan pitäjä → 1637 ☰ 

Juva maakirja 1637

Huomaa: tämä on pelkkä nimihakemisto, maakirjassa on enemmänkin tietoa

Nimet aakkosjärjestyksessä

Sivu 157AAstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Jorois Fierding ♦ Joroisten neljännes
Ei kylätietoa
Peer Mårthenson Kärri
Staffan Paijain öde 635
Peer Paijainen Saxa
Jören Lar:n Kockoin
Matz Hämäläis Enkia, öde 633
Olof Kohonen öde 634
Philppus ibm öde 634
Hans Ryssäin
Eshill ibm
Pååll Hywöinen öde 634
Anders Wihoinen
Lars och Matz Colemain
Hendrih Tornioin
Olof Suhonen Mängj
Anders Colemain
Peer Pernoin
Jöns Lydinen
Nils ibm öde 634
Matz Toroin öde 635
Matz Sormuin
Gabriell Luukoin
Olof Rautaparda
Peer Lapuetelein
Bertill ibm
Lars Asikainen
Cauppi Paassoin öde 634
Peer ibm öde 634
Pååll Nijronen
Olof Leinåinen
Peer Koockainen eller Jöns ibm
Matz Kijskinen
Nils Clemett:n
Olof Ol:n Utriain
Peer ibm
Olof Lar:n ibm
And Matz:n Säckin
Markus Huckain
Hans Hynnin
Lars ibm
Peer Tukiain
Erih Tenhuinen
Olof ibm
Pååll Colemain
Nils ibm
Lars ibm
Matz Matilain öde 634
Peer Cumbulain öde 634
Knut Hyfuöinen
Henrih Tenhuin

Sivu 157BAstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Staffan Toiwakain
Anders Timoinen
Knut Tackinen
Michill Heyryin öde 633
Johan Mårthenson
Grels Heiskain öde 633
Erih Kuckoin
Knut Kackinen öde 636
Thomas Wauchoin
Påwell ibm
Hendrich Colemain öde 636
Simon Kontinen
Henrih Turpehinen
Dominicus Kanckoin
Olof Eskelinen
Lars Pöröins Enkia, öde 637
Olof Karhuinen
Olof Kärkäinen öde 634
Hendrih Puuruinen
Anders Carialain öde 635
Peer Mustoinen
Lars och Peer Nysainen öde 634
Lars Jäppinen
Olof Tomberi
Lars Laitiain
Heming ibm
Pååll ibm öde 637
Hans Haloinen
Michell ibm
Jöns Rissainen
Matz Sikainen
Ihannus Hullckoin eller Lars ibm
Jöns Leskinen öde 636
Hendrih Lappalain
Jören Olckoin
Pååll Marckain öde 635
Eskill ibm
Jacob O:n Jäppin
Axell Kärckäin
Pååll Lehikoin öde 637
Thomas Lippoin
Jöns Kilppoin
Axill Jäppin
Peer Sormuinen
Olof Caipoin
Staffan Sormuin

Sivu 158AAstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Hans Kuckoin öde 633
Henrih Rissain eller Peer
Henrih Pryssman öde 635
Knut Knutinen
Peer Per:n Markain
Lars Peer:n Oittin
Under Jorois Cappell
Wesikansa Fierding ♦ Vesikansan neljännes
Hendrih Sikainen
Mårthen Nissin
Peer ibm
Olof Larson Halikain
Olof Påålson ibm
Olof Ol:n Halikain öde 635
Eskill Ickoin
Olof Cauppin
Matz eller Thomas Cauppin
Lars eller Peer Sormuinen
Peer Olson Pisspain
Jöns ibm
Staffan Cauppin
Nils Achtinen
Henrih ibm öde 637
Pååll Tackinen
Anders Jutinen
Olof ibm
Pååll Lijkain
Thomas ibm
Wijsa Heyryinen
Peer Nyssöin
Matz Sikainen
Peer ibm
Staffan ibm Rotisko?
Rossi Cauppin
Rossi Caipahain
Rossi And:n ibm
Peer Paijain
Thomas Lindu
Thomas Cauppins Enkia
Lars Nyseinen
Pååll ibm
Henrih ibm
Johan Hurskain medh Matz ibm
Anders ibm
Nils ibm
Davidh ibm

Sivu 158BAstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Matz Hurskainen i Wirtasalmi
Nils Mustoinen
Pååll Kächköin
Olof Häckin
Pååll ibm
Anders ibm Särkimäkj
Olof Hilduinen
Olof Tanninen
Hans Koickalain öde 633
Olof Tenhuinen
Olof Janhuinen
Erich Kerfuin
Arfuedh Rautaparda
Anders Raska
Nils Wihonen öde 636
Peer Mondoin
Nils ibm öde 637
Lars Suihkoin
Påwell Oinoin
Lars Matz:n ibm
Staffan Kuifualain
Olof Suhonen
Påwell ibm
Lars Rydköin
Jöns Pulliain
Påwell ibm
Nils Janhuin
Michill Mardikain öde 633
Matz Janhuinen
Michill Carialain öde 634
Anders ibm öde 634
Matz Hirfuoin
Frantz ibm
Michill Lambain
Mårthen ibm
Jöns Leinåin
Peer ibm
Pååll Mulckoin
Lars ibm
Olof ibm
Pååll Ollikain
Lars Ol:n Tarfuain
Mårthen ibm
Olof ibm
Matz medh Pååll ibm
Pååll Matzson ibm

Sivu 159AAstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Jören And:n Tenhuin
Olof And ibm
Pååll Olson ibm Kessj
Peer Ikoin Pelli
Michill Matilainen
Henrih Weiseinen
Peer Peerson ibm
Pååll Kurikainen
Matz Nikulainen
Olof Weisein Metzo öde 637
Anders Hotokain
Thomas Narin
Lars Pekurinen
Peer ibm
Peer Kuckoin
Sigfredh Ketäwein
Eshill Pöyhöin
Anders ibm
Lars Cauppin
Lars Kuckoin
Pååll Puhakain
Cauppi Näringh
Jöns ibm öde 633
Nils Rissain
Jacob Westeri
Anders Wenelein
Jacob Kerfuinen
Michill Hatzoinen
Mihill Lopio
Hendrih Hatzoin öde 633
Peer Ol:n Mardikainen
Pååll Jaarainen
Matz Pöxäin
Henrih ibm
Peer Cossmain öde 635
And Matzsson Lomain
Peer Jönsson Cossmain
Pååll Pennon
Lars Nousiainen
Olof Jaarain öde 637
Peer Per:n Parkoin
Lars Pudkoin
Mihill Purhoin

Sivu 159BAstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Jockas Fierdingh ♦ Juvan neljännes
Erih Lauckoin
Matz Pernoin
Peer Kinnuin
Knut Haloinen
Henrih Kijskinen
Henrih Pardain
Jöns Kerfuins Enkia
Peer Peersson Hywöinen
Nils Kijskin Kupsa
Peer Mårthenss Rångain öde 636
Erih Erihsson ibm
Matz Marttin
Zacharias Immoin öde 637
Olofoch Jöns ibm
Lukas Kijskinen
Eskill Härköin
Hans Rautiainen
Hendrih Pelginen
Peer Kanckuinen öde 633
Peer Launiainen öde 633
Anders Wihawain
Jöns Persson Haloin öde 635
Jöns Matz:n ibm
Jöns Peer:n Paasoin
Lars Ol:n Mardikain
Jöns Pedikäinen
Peer Lambains Enkia
And Ollikainen
Henrih Ollikain
Olof Turakain
Jacob Hamuin
Anders Ihalain
Hemmingh Hatzoin
Bengt Wahwoinen
Peer ibm
And Hulckoin
Lars Nulppoin Ryttare
Mårthen ibm
Jöns Pardain
Nils Summain
Jöns ibm öde 636
Lars Roottin
Påwell ibm
Lars Martinj Her
Jöns Cossmainen
Olof Tarkiain
Sigfredh Marttin

Sivu 160AAstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Jöns Leinåinen
Olof Pardain
Olof Wlmain
Matz Söfringzson Marttin
Peer Wänäin
Thomas Patolain
Jacob Wäätein udj Koickala
Grels Hartwicksson
And Pelgjnen
Lars ibm
Olof Purhonen
Koickala Fierding ♦ Koikkalan neljännes
Bengt Marttin
Henrih Narinen
Jöns Matz:n ibm
Lars Sorioinen
Anders Lamainen
Hans ibm
Mongns ibm
Staffan Pöndins Enkia
Eskill Kemiläinen
Peer Maarainen
Michill Haloin
Olof Tenhuinen
Lars ibm öde 633
Peer ibm öde 636
Matz Aufuinen öde 635
Peer Philpusson Afuin
Grels Cossmainen
Staffan ibm
Matz Puhakain
Johan ibm
Erih Marttinen
Pååll ibm
Eskill Cossmainen
Peer Hemelein eller Hendrih
Peer ibm eller Jöns
Anders Råkolain
Thomas Ikoin
Olof Hänninen
Tönne Matzson Rytt
Nils Heinåin
Olof ibm
Jöns Haikara
Matz Kettu
Peer ibm
Peer And:n ibm
Lars Hend Fråst
Mårthen Pekurin
Matz Kallin
Peer Pekurin
Simon Heinoin
Peer Sigfredhsson
Matz Tolfuain
Olof ibm

Sivu 160BAstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Påll Jören Lehikain
Johan Leikain
Ryttare ♦ Ratsastalot
Olof Mognson
Anders Hapio öde 636
Axill Afuinen
Johan ibm
And ibm
Pååll ibm
Peer Larson
Johan Bertillson
Olof Hörköinen
Michill Kijskin
Thomas Hämäläin
Ped Weijålainen
Jacob Härköin
Peer ibm
Ped Turakain
Nils Pijck
And Olsson
Peer Pardain
Jören Bengtson Kallin
And Ilmar
Mongs Maarain
Gabriell Muttulain
Lars L:n Purhonen
Lars Peersson ibm
Eskill Weisein
Nils Person
Lars And:n
Olof Heilain
Hans Inginen
Hend Matz:n Pardain
Bernt Mårthensson
Lars Lamain eller Kyllöin
Hendrih Rångainen
Olof Mårthensson Rångain
Gorgonius Kijskin
Johan Härköin
Olof Wäätäin öde 633
Ped Lambain
Henrih And Kijskin
Cossma Tarkiain
Philpus ibm
Jöns ibm Smedh
Peer Haloin
Henrih Ahojnen
Nils Halinen
Grels Pernoin
Eskill Wechmoin
Lars Laudiainen
Grels Leskinen

Sivu 161AAstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Lars Peerson Lambain
Henrih Wäätein
Nils Ol:n Kijskin
Matz Huttuin
Bengt Tuchkuin
Pååll Bengtin
Cosma Kijskin eller Håttin
And Lamain eller Sorioin
Henrih Heyryin
Hakon Loustinen
Peer Nillsson
Matz Oinoin
Jacob Peerson Mustoin
Olof Erihson Rongain
Peder Condia
W: Jacob Natzakz Frelsse ♦ Nassokinin läänitys
Wijsa Leskinen
Jöns Huttuin
Hans Rastoinen
Peer Rastoin
Peer Nopoinen
Peer Rasainen
Henrih Sopain
Johan ibm
Lars Heinoin
Olof Larson Heinoin
Philpus Nutinen
Jören Matz:n Leskin
Johan Leskin
Jöns And Leskin
Pååll Orain
Peer Orain
Henrih Härköin
Peder Härköin
Påuell Härkein
Peder ibm
Simon Narinen
Matz Th:n ibm
Fredrih Nazack
Philpus Ahonen
Anders Ahonen
Simon Caipoin
Jöns ibm
Pååll ibm
Rossi ibm
Lars ibm
Olof Rastoinen
Olof Pååll:n ibm
Pååll Rastoin Nils och Jöns ibm
And Rastoin eller Piskoin
Knut Mauckunen
Pååll Mietyinen

Sivu 161BAstiaKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Jöns Lewoinen
Pååll Lewoinen
Hans Hamuin
Pååll Ylettyin
Hans And Hamuin
Matz Lehikojnen
Jöns Jäppinen

Lähde:

Viipurin ja Savonlinnan läänin tilejä - 8552 Maakirja 1637-1637, sivut 157-161
Kansallisarkisto Astia
Digihakemisto 8552

Nimet aakkosjärjestyksessäSivut kylittäin16361638

© Maija-Liisa Laakso 2023