AlkuSavon maakirjatJuvan pitäjä → 1655

Juva maakirja 1655

Huomaa: tämä on pelkkä nimihakemisto, maakirjassa on enemmänkin tietoa

Nimet aakkosjärjestyksessä

Sivu 232BDigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Suriniemi
Peer Wenäinen
Per Lamain el:r Lars
Matz Jönss. Rongain
Mårt: ibm el:r Peer Pikinen och Per Råskoin
Thomas Immoin
Mårten Söfringss.
Olof Hansson Tirroin
Hyfwälä
Påhl Rångain
Erich ibm
Hindrich Rångain
Peer Hyfwöin
Jöns Pardain
Pelkilä
Larss Pelloinen
Hind: och And:s And: ibm
Härkälä
Thomas Härkäin
Eskill ibm el:r Per Pelgin
Peer ibm el:r Pelgin
Philpus Kiskinenn
Laukala
Matz Pärmain
Christer Harmain i Purhola

Sivu 233ADigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Erich Laukain
Hans Rautiain
Hindrich Hermoin
And: Pernäin brukar __ Peer Pernäins ödhe
Erich Pärnäin på Olli Lauckains ödhe
Palois
And. Thomass. Hulkoin
Immola
Olof Immoinen
Johan Rångain
Jöns Immoin
Mändyis
Anders Kånsti
Kiskilä
Peer Weijalain el:r Hindrich Achoin
Peer Sigfredss. ibm
Bertill Kiskinen
Kaskis
Grels Kiskinen
Peer Wasara
Erich Mich: Kiskin
Niels Kiskinen
Påhl ibidem
Randois
Erich Randoin

Sivu 233BDigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Tyrymäki
Hindrich Wätäin
Lautiala
Peer Lautiainen
Nemihärkälä
And:s Härkäin el:r Peer
Michell Kiskin el:r Paiain
Kiskiläniemi
Påhl Kiskinen
Erich Gorgiuss. ibm
Anders ibm
Kopsalaby
Anders Kopsa
Påhl Kopsa
Olof Lomoin
Summala
Niels Pardain
Johan ibm
Jacob Wätäin
Lars Erichss. Lampin Erich Immoin
Mårt: Thomasson
Purhola
Lars L. Purhoin
Lars Per: Dito
Thönne Matzsson
Hättilä
Simon Håtti el:r Kiskinen

Sivu 234ADigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Hindrich Kerfuin
Kasintaipal
And:s Lautiain Kurki
Soiniemi
Knut Antoin el:r Anders Neekj
Kangankylä
Eskell Mardikain
Isack Muttilain
Matz Rimppi
And:s Pardain el:r Isaak Muttilain
Anders Pasain
And:s Pärinains E:a
Kettula
Matz Mårt. Oinoin
Olof Ullmain
Anders ibm
Pätylä
Jöns Hämäläin
Kurikala
Bertel Kainulain
Järfwenpä
Abram Mutulain
Lars Jöran: Påsa
And:s Hyfwains Jordh stycke Koifwasenranda Pelkimä Saurinpää

Sivu 234BDigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Hind: Hyfuäin Sawenpeldo el:r And:s Konstj
Taipall
Olof And: Taipall
And:s Hapio el:r H:r Simon
Menninmäki
Peer Pardain el:r Niels
Matz Hinderssonn
Bärndt Mårt: Grabbe
Stafan Pardain
Olof ibm
Matz Huttuin eller Brusi Uckoin
Yliwesi Pitkälax
Jacob Peerss. Nasak
Teinus Laskoin
Stafan Matz: Täwualain el:r Simon Hämäläin
Kaihumäki
Lars Mardikain H:r
Lars Mardikain
Peer Pasain
Hind: Putkinen
Christer And: Pätyin
Poikola
Niels Pijk
Cosmala
Peer Cosmain
Johan ibm

Sivu 235ADigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Hatsola
Olof Hemmingss. Turakain
Hemming Hatzoin
Peer Martin
Thomas Mustoin
Oluf Tarkiains E:a
Ollikala
Anders Ollikain
Matz Lapweteläin
Jöns Pedikäin
Patela
Thomas Smedh el:r Hindrich Leskin
Matz Toifuain O. Oikoin
Ollikkala
And:s Nulpoin el:r Lars
Påhl ibm el:r Larss
Anders Ihalain
Jacob Hamuin
Peer Lambin
Eskill Wäisäin
Måns Ollikains E:a
Per Bengt: Wachwain
Turakala
Christ: Turakain el:r Peer
Isack Ryss eller Oluf Turekin
Poihasby
And:s Ruotzalain el:r Suickain

Sivu 235BDigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Hindrich Pöxäin
Michel Mustasu el:r Peer Marainen
Bengdt Cossmain
Lars Thom: Marin
Anders Pekurin
Thoms Ikoinen
Lars Poudinenn
Mäkiöis
Eskill Kemiläin
Oluf Tenhuin
Staffan ibm
Anders Ilmarj
And:s Rasain eller Eschill Kemiläin
Niels Kemiläin
Lars Tenhuin
Lars Hyfwäin
Heinola
Simon Kosmain
Heinola
Olof Heinoin
Niels ibm
Peer Puruin eller Lars Pöndin
Mustola
Abram Abramss:
Niels Mustoin el:r Hindrich

Sivu 236ADigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Haloila
Michel Haloin el:r Peer Michellssonn
Haikurala
Peer Sigfredss. Kärkj
Jören Jön: Haikarain
Niels Suikoin el:r Mårt. Pulkain Orain
Randois
Erich Martin el:r Bengdt Anttoinen
Påhl ibidem
Jacob Peerssonn
Hietajärfwi
And:s Orroij Kettuin
Matz Persson Kettu
Peer Perssonn ibm
Matz Johanss. Kosmain
Lars Fråstj
Kaislajärfwi
Johan Härköin
Simon och Ifwar Martins Ödhe
Paiusalm
Hind: Leskin el:r Simon Heinoin och Påhl Marains ödhe
Marala
Per Månsson Marain eller Månss

Sivu 236BDigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Olof och Matz Härköin
Peer Marain el:r Måns
Matz, Phål och Johann Marain
Johan Leskinen
Markus Rasain och Johan Herttuain
Anders Ahoin el:r Peer Rehuin
Kållmalachden pöllys
Maiwala
Jöran Ihalambin
Peer Condia el:r Brusi
Olof Henninen
Stafan Cossmann
Grels ibm
Erich Jespersson
Jöns Turkia
Kilpola
Mathias Skadewitz
Jöran Bengdtssonn
Anders Putkin
Matz Kallinen
Jöns Hämäläin
Pekurila
Mårten Pekurin
Anders Ihalain

Sivu 237ADigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Cosmala
Påhl Tarkiain
Måns Olofssonn
Lehikola
Påhl Lehikoinen
Pååll ibm Neula
Joh: el:r Brusi Lehikoin
Matz ibm
Ingila
Simon Wainckain el:r Brusi Lamain
Thomas Johanss. el:r Matz Hanss: Ingin
Hans Inginen
Wuorilax
Påhl Bengdtinen
Philpus Tarkia
Aufuila
Matz Wänäin And:s Kuma el:r Thoms Bert:
Matz Aufuin el:r Lars
Lars And:s Aufuin
Oloff Aufwin
Peer Aufuinenn
And:s och Matz ibm
Teifwala
Olof Teifwain
Jöns Längä

Sivu 237BDigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Murdois
Oluf Härköin
Hind: Hämäläin
Per Hämäläins E:a el:r Olof ibm
Knut Hind: Hämäläin
Oluf Larss: Oikarinen el:r Mårt: Nielssonn Ihalain
Hind: Pafuilain
Knutilanmäkj
Knut Hämeläin
Samuel ibm
Peer Rutu
Jöns Pelkinen
Ihannus Hämeläin Thomas Rångoin
Remojärfui
Påfuel Pafulain
Erich Michellssonn
Abram Remoin el:r Staffan
Lars Oikarin
Niels Pafuilain el:r Paunoin
Peer Tijlikain
Grels Kaupin

Sivu 238ADigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Peer Poutia el:r Niels Hämäläin
Knut Jurfwain
Ollj och Peer Remoin
Peer Hanss: el:r And:s Remoin
Olof Pakar eller Olof Inginen
Pitkälä
Olof Pylköin
Clemet ibm
Erich Hämäläin el:r Bertill Pylköin
Tuchkala
Olof Tuchkalain
Niels Solckj
Per Jönss. Leinoin
Hotysby
Matz Cossmass. Hotyläin
Hindrich Hotyläin
Abram ibidem
Wuorenma Tijendh
Wesikansa
Peer Lambin el:r Påhl
Jöran Michell: ibm

Sivu 238BDigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Mårten Lambin
Matz Matz: Hirfuoin
Matz Hanss. ibm
Peer ibm
Lars Pekurin el:r Matz Påhl: Repoin
Peer Linoin
Michell ibm
Per Jönss. Leinoin
Lars Leinoinen
Karkiama
Lars Lambin eller Eskill Niels: Pöyhäin
Eskill Niels: Pöyhäin
Anders ibm
Per Kurkin eller Hind: Peerssonn
Lars Pöyhäin
Niels Pöyhäin el:r Per Jon: Kurikain
Narila
Anders Narinen
Thomas ibm
Påhl Tarfwain
Hamula
Christer Lamain el:r Matz Heinoins E:a
Randois
Peer Kettuin

Sivu 239ADigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Wechmais
And:s Pöxäinen
Matz Tijain el:r Pöxäinen
Lars Hatzain el:r Jacob Persson
Jacob Wester
Peer Mardikain
Påhl Larss. Lamain
Per Rimpi el:r Lapweteläin
Niels Wehmoin el:r Pijck
Michell Hatzoin
Mårt: ibm Sutar
Hindrich Ochtoin
Anders Rimppi
Olof och Staffan Kerfwin eller Hindrich Merda
Näringh
Niels Tarckoin
Lars Nousiain el:r Peer Påhl Råpain
Peer Kosmain och Anders Leskinen
Cauppi Näringh
Olof Pennoin
Matz Kosma Muiku

Sivu 239BDigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Johan Koskmain Lillj
Påhl Kärkäin Mullj
Påhl Jaroin
And:s Wenäläin
Påhl Hatzain
Jöns Per:käin och Lars Jaroins Jordh och Mullj Kärckäins håfd
Frälse Efter Norkiopingz Besluth
Sahl: Afanaci Nasakz Erfwingar efter Kongl: Bref Dat: d: 23 Julij 613 och Confirmation aff den 2 Septembris 1648
Sätterij: Rähula, Achola, Palkala, Marala, Summala
Randois
Jöns Huttuin
Niels Härköin
Jacob Peerssonn
Såpala
Peer Såpainen
Johan ibidem

Sivu 240ADigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Laukala
Lars Heinoin
Peer ibm
Paiusalm
Simon Heinoin
Leskelälä
Jöran Leskin el:r Oloff
Johan Leskinenn
Matz Härkain eller Hindrich Leskinen
Härkälä
Påhl Härköin
Peer ibm
Wijsala
Per And:n Leskin el:r Wijsa
Pöllälä
Olof Pölläinen
Lefuola
Jöns Leinoin
Påhl ibm el:r Olof
Hans Hanninen
Matz Lehikoin el:r Peer
Johan Pärnäin
Rasala
Peer Rasainen
Jokela
Cåsma Håttijn eller Anders Wåldain

Sivu 240BDigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Påhl Pijspain Pispa ödhe
Lipsala
Niels Lipsainen
Påhl ibidem
Jöns ibm
Mälkiös
Mårten Wenäläin el:r Peer Leifwoin
Miettylä
Hindrich Kerfwin
Commissarien Wälb: Erich Jespersson Lillieskiöldh efter Kongl: Bref Dat: d: 9 Augustij 647 och 17 Decemb: 651
Pohias
Olof Kuifwalain
Thomas Safwolain
Lars Narinkucko
Matz Käköin
Olof Kossmain
Peer Kituinenn
Lars och Mich: Käköin
Påhl Matzsson Narin
Peer Hämeläin
Soininiemi
Peer Matilain
Michell Lamalain

Sivu 241ADigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Mich. Purhoin el:r Simon Afuin
Matz Rasainen
Thomas Kotilain
Olof Pardain
Eschill Råikoinen
Wisa Matilain af Purhoins Ödhe
Mäkiös
Anders Hafwerin
Marala
Anders Achoin och Peer Rehuinenn
Hetaiärfwi
Peer Anderss Kerfwuin
Lars Kosmain och Eshill Kosmain brukas af Peer Rehuin
Stafan Månoin
Matz Cosmain el:r Påhl Huippo
Anders Kånstj
Purhola
Matz Hinderssonn
Olof Koistin
Arfwedh Kinnuin
Mustoila
Olof och Michel Käköin
And:s Hafwerin el:r Påhl Ryheinenn

Sivu 241BDigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Leut: Hindrich Arfwedhsson Efter Kongl: Bref Dat: d: 13 Decemb: Anno 1650
Teifuala
Jöns Teifwain
Corp: Markus Jacobsson Efter Kongl: Breff Dat: den 13 Decembris A:o 650
Sonniniemi
Oloff Pardainenn
Maioren Wälb: Jöns Rosensmitt Efter Kongl: Breff Dat: den 5 Feb: A:o 1651
Cosmala
Cosma Tarkiain
Kurickala
Hans Tirroinen
Remojarfwj
Olof Rimi
Leut: Michell Erichsson Efter Kongl: Bref Dat: den
Kaislaiärf
Jacob Ifwanain
Hottila
Oloff Persson Kijskin

Sivu 242ADigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Wuorenma
Peer Peersson Linoin Tendia
ÖfwerstL: Mårten Brennefält Efter Kongl: Breff Dat: den 20 Martij A:o 1651
Hötylä
Jöns Oikarin
Underlagde Hemman och Ränttor
Taipal
Under Prästebohl
Wechmanäring
Philpus Kijskinenn

Lähde:
Nide 8615
Linkit viittaavat digitaaliarkiston sivuille.

Nimet aakkosjärjestyksessäSivut kylittäin

© Maija-Liisa Laakso 2020