AlkuSavon maakirjatJuvan pitäjä → 1671

Juva maakirja 1671

Huomaa: tämä on pelkkä nimihakemisto, maakirjassa on enemmänkin tietoa

Nimet aakkosjärjestyksessä

Sivu 629DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Krckioby
Lagt Under Jåckas Prestebohl
Männinmecki
Hindrich Johansson Oino

Sivu 630DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Berendt Mårthensson Grabbe Lijfztijdz Förlähning
Påål Påålsson Ryhäin
Kaihumecki
Peer Laarssonn Mardickain

Sivu 631DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Hindrich Erichsson Kondiain medh Hindrich Puttkins Hemman
Michell Larsson Paasoin
Wechmais
Reinhölt Roosenou Capit:, medh Mårthen Suters Hemman, sitt Drag: hemman tillhielp

Sivu 632DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Dito Capit: opt: Michell Hatzeins ödhe
Sigfridus Gustafwi Herr, opt: Anders Rimppis ödhe
Michell Sigfredhsson Kiskin medh Lars Hatzoins ödhe

Sivu 633DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Lars Martensson Pöndinen
Oloff Peersson Mardickain
Anders Peersson Westerinen
Hindrich Peersson Jackoinen
Påål Peersson Laamain

Sivu 634DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Poickola
Mattz Nielsson Pijk Ländzman
Pättilä
Anders Christersson Pettin medh Hielpejorden
Kettulla
Oloff Oloffsson optagit Hindrich Hyfwäins ödhe

Sivu 635DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Mattz Mårthensson Oinoin medh Anders Ullmains Uhrminnes ödhe
Kangais
Peer Peersson Immoin
Frantz Hendersson Nissinen

Sivu 636DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Thomas Jacobsson Muttulain
Mattz Philpusson Ahoin
Peer Mattsson Rimppi
Järfwenpä
Leonhart Aichmöllör Capitein
Johan Johansson Muttulain

Sivu 637DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Taipall
Simon Christierni Kyrckioheerden I Piexemecki, Herr
Oloff Andersson Taipall

Sivu 638DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Patela
Peer Hansson Tirroinen swarar för Bertill Kemilains ödhe
Thomas Brussiusson Uckoin
Hindrich Läskins ödhe

Sivu 639DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Immåila
Peer Johansson Rångain
Surniemi
Mårten Mårthensson Rångoin
Lars Larsson Lamain
Påål Mårthensson Rimppi
Thomas Johansson Immoin

Sivu 640DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Oloff Hansson Tirroin
Warpaisenranda
Hindrich Hendersson Kiskin medh Mattz Rångains Jordh
Rångala
Johan Mårtensson Paunoin el:r Matz

Sivu 641DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Jören Erichsson Rångain
Hindrich Hindersson Dito
Erich Oloffsson Hyfwerin opt Peer Hyfwerins ödhe

Sivu 642DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Laukala
Christer Hindersson Härrain medh Hans Rautianen ödhe
Peer Erichsson Lanckain medh Erich Pernins Jordh
Mattz Peersson Peernain medh Anders Peernain i Randasalmi

Sivu 643DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Härckelä
Peer Peerssonn Härckinen
Thomas Oloffss: Härckäin
Hindrich Peersson Peellgin

Sivu 644DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Peer Segfredhsson Haaloin
Pahloisby
Anders Larsson Hullkoin på Anders Thomasson Hullkoins ödhe
Pällkilä
Peer Eskillssonn Härckeinen medh Hindrich och Anders Pällkins ödhe

Sivu 645DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Anders Erichsson Hämäläin
Wäijala
Peer Segfredhsson Wäijalain
Lars Johansson Kiskinen
Killkilä
Bertill Monsson Kijskinen

Sivu 646DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Kaskis
Johan Hansson Ruotzalain medh ett annat hemman till sitt hemmans förbättringh
Niels Oloffssonn Kijskinen
Lars Michellsson Haaloin ahntagit Lars Randois ödhe

Sivu 647DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Erich Michellssonn Kijskinen
Niels Greelsson Dito
Peer Anderss:n Wasara

Sivu 648DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Tirimecki
Johan Hendersson Wätäin
Lautiala
Lars Peersson Lautiain medh 1 SkMk Christer Hammains ödhes Jordh till förbättringh
Håttila
Johan Cuosmasson Håttin

Sivu 649DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Jacob Peersson Wäätäin
Mattila
Sijmon Töönessonn

Sivu 650DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Purhåla
Lars Larsson Purhoinen
Lars Peersson Purhoinen
Summala
Thomas Johanssonn Pardain

Sivu 651DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Jacob Johansson Pardain opt: Lars Pardains ödhe
Johan Johansson Wätäin
Härckeläniemi
Mattz Mattsson Härckäin
Pål Paalssonn Aufwinen

Sivu 652DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Kiskiläniemi
Gorgorius Erichss Kiskinen
Johan Påålsson Kijskinen
Hindrich Anderssonn Herrain
Peer Larsson Laakoinen

Sivu 653DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Påål Hinderssonn Kupsainen
Låmala
Greels Jacobssonn Laamain med Michell Lamains ödhe som han till hielpp bekommit hafwer
Kaskentaipall
Johan Andersson Laitinen

Sivu 654DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Pohiois
Lars Thomassonn Marinen
Hindrich Larsson Kuckoin
Oloff Anderssonn Suickoin
Oloff Andersson Wachwoin

Sivu 655DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Meckiös
Niels Michellssonn Kämälain
Eskill Staffanssonn Kämälainen medh Niels Kämäläins ödhe sampt Mårten Wänälains ödhe
Mattz Andersson Aufwinen
Oloff Larssonn Tenhuin medh Lars Tenhuins ödhe

Sivu 656DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Soiniemi
Oloff Peerssonn Pardain
Lars Mårthensson Såria på Pendins Hem:n
Hindrich Peersson Tarckiain på Knuth Anttoins ödhe
Hietaierfwi
Niels Mattsson Puhackain

Sivu 657DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Mårthen Peersson Kettuin
Oloff Jacobsson Dito
Anders Anderssonn Kettuin medh Peer Kettuins ödhe
Kaislaiäfwi
Hindrich Johansson Herckein

Sivu 658DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Wijsala
Anders Peerssonn Leskinen
Paijusallmj
Hindrich Sijmonssonn Harmain medh Sijmon Heinoins Jordh
Randois
Jacob Greelssonn Maarain

Sivu 659DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Sijmon och Ifwar Marttins ödhe
Anders Påålssonn Ahoin på Markus Raasains ödhe

Sivu 660DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Påål Johanssonn Martinen
Michell Erichssonn Marttinen el:r Mattz Mårtensson Oinoin
Marala
Oloff Philipssonn Ahoin medh Påål Ahoins ödhe
Måns Pålssonn Maarain

Sivu 661DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Jöns Månssonn Marain
Halola
Peer Michellsson Haloin
Haikarala
Hendrich Jönsson Haikarin

Sivu 662DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Lars Larsson Roiskoin
Lars Peersson Karckäin

Sivu 663DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Peer Mårtenssonn Pullkein
Koickala
Peer Månsson Marain opt: nu aff Mattz, Påål och Johan Maarains ödhe medh Jacob Peerssons ödhe
Eskill Segfredhsson Kämälain optagit Michell Marains ödhe

Sivu 664DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Anders Jönsson Längäin
Anders Thomasson Mustoin opt: Niels Mustoins ödhe
Heinola
Lars Oloffsson Häinoin

Sivu 665DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Oloff Nielssonn Dito
Pittkelax
Under Welb: Maijor Claes Baranofz Rustienst
Mattz Mattssonn Tåijain till Drag: Rustningz Förbättringh
Worilax
Påål Påålssonn Bengtinen

Sivu 666DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Mattz Staffanssonn Tarkiainen
Auwila
Michell Thomasson medh den Hielp Jorden i Hadtzoila
Anders Andersson Aufwinen medh Peer Kettuins ödhe

Sivu 667DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Niels Oloffssonn Aufwinen
Mattz Matsson Aufwinen
Peer Påålssonn Dito

Sivu 668DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Täifwala
Jöns Jönsson Längäin opt: Jöns Langains ödhe medh 1 Crono Öde
Anders Oloffssonn Teifwain
Peer Oloffsson Oickarain

Sivu 669DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Niels Mattssonn Täifwain
Michell Michellsson Teifwoin
Ollikala
Bengdt Peerssonn Wachwoin medh Andrers Rasains ödhe honom wedh Generall Munstringen till hielp gifwit ähr

Sivu 670DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Anders Andersson Ihalain el:r Arfwedh
Luukas Christersson Ollickain medh Mattz Lapweteläins och Måns Ollickains ödhe som han på Generall Munstringen 661 till sin Drag: Rustningz förbättring bekommit hafwer
Oloff Jacobssonn Hammuinen medh en halff aff Påål Hattzoins ödhe
Jörren Jörensson Pitkein
Oloff Peerssonn Lambain medh En halff Påål Hattssoins ödhe
Påål Larsson Nullpoin

Sivu 671DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Lars Martensson Nullpoin
Eskill Eskillsson Weisein el:r Staffan Påhlsson Tarkiain
Hatzoila
Niels Johansson Tarckiain
Mattz Oloffsson Räiseinen

Sivu 672DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Lars Thomasson Mustoin
Oloff Oloffss Turrakainen
Bertill Mattsson Pudtkoin

Sivu 673DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Näringh
Eskill Cossmasson Tarkiain
Peer Påhlsson Kärkämulli
Hindrich Johansson Hämäläin Opt: Jöns Pedickäins ödhe

Sivu 674DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Peer Matzson Cossmamuicko
Anders Påhlsson Kärkäin medh Petter Rimpis ödhe som han till sin Drag: Rustningz förbettring bekommit
Oluff Jacobsson Weneläin medh Kaupi Näring ödhe

Sivu 675DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Peer Påhlsson Ropoin
Laars Larsson Caupinen Opt: Anders Leskins Öde att hålla dragoun före
Påhl Olufsson Jarain

Sivu 676DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Turackala
Oluff Peersson Turackain medh Oluff Turackains ödhe
Maijfwala
Jören Persson Lambinen
Knuth Fillpusson Kondiain

Sivu 677DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Staphan Ollsson Hämäläin
Hindrich Staphansson Cossmain
Jöns Greelsson Cossmain
Nils Ollsson Heilainen el:r Staphan Tarckiain

Sivu 678DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Murdois
Oluff Peersson Kemiläin mz: hielpejorden ifrån Remojärfwiby
Eskill Oluffzson Härkäin medh hielpejorden
Knuth Hindrichsson Hämäläin medh hielpejorden

Sivu 679DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Jöns Jönsson Hämäläin
Cuossmala
Måns Ollsson Cossmain
Matz Johansson Dito

Sivu 680DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Jöns Jönsson Tarkiain
Peer Laarsson Pafwilain Antagit 4 SkatteMk:r undan Måns Ollssons Rustienst

Sivu 681DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Lehikola
Jöran Påhlsson Lehikoin oppå Johan Matzson Lehikoins ödhe
Michell Ersson Sahl: Leut:, Enckia
Laars Påhlsson Neula

Sivu 682DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Ingilä
Matz Thomasson Pistol Smedh
Knutilamäkj
Samuel Knutzson Hämäläin
Hindrich Blasiusson Pafwilain
Laars Samuelsson Hämäläin

Sivu 683DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Pullckila
Peer Johansson Pullkinen
Knutila
Peer Ollsson Hyttinen
Tuckela
Oluff Påhlsson Inginen
Matz Nilsson Solcki

Sivu 684DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Peer Matzson Luukoin Opt: aff Matz Muukoins ödhe
Påhl Peersson Wänäinen
Matz Påhlsson Tuchkalain
Remojärfwi
Oluff Staphansson Pekurin

Sivu 685DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Gustaff Erichsson Silf:rarm
Abram Erichsson Remoin
Dawedh Andersson Remoin

Sivu 686DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Jacob Påhlsson Pafwilain medh Nils Pafwilains ödhe
Johan Johansson Wanhain Opt: Knut Jurfwains el:r Matz Hafwes ödhe

Sivu 687DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Johan Hindersson Remåin Opt: Greels Kaipains Ödhe
Oluff och Peer Rimpins ödhe
Pyllckälä
Peer Påhlsson Neula

Sivu 688DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Christer Grellsson Pylkäin
Pekurila
Mårthen Staphansson Pekurin medh Anders Pekurins hemman som han Tillhielp bekommit haf:r
Killpoila
Oluf Peersson Lambinen medh Hielpe jorden ifrån Remojärfwij

Sivu 689DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Påhl Matzson Kallinen
Jöran Jöransson Kilpoin
Christer Mårthensson Killpoin medh Hindrich Andersson Suttkoin

Sivu 690DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Matz Skadewidz Cornet
Hyötenby
Jacob Andersson Hytiläin medh Matz ibm:s och Johan Lilles ödhe Tillhielp
Peer Abramsson Hötyläin

Sivu 691DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Påhl Påhlsson Harmain
Karkiama
Laars Erichsson Kiukass
Eskill Andersson Pöhäin

Sivu 692DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Eskill Nilsson Pöyhöin
Matz Påhlsson Ropoin medh Peer Kurkins ödhe
Anders Andersson Pöyhöin
Wårenma
Peer Philpusson Oikarin

Sivu 693DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Peer Frandzson Hirfwoin
Påhl Påhlsson Lambainen
Jöns Michellsson Lambain

Sivu 694DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Lars Mårthensson Tarfwoinen
Laars Peersson Läinoin Opt: Michell Läinoins ödhe
Thomas Andersson Narain
Lars Mårtensson Nissinen
Mattz Peersson Martikain

Sivu 695DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Mattz Påhlsson Ikoin
Narila
Anders Påålsson Tarwain
Mattz Oloffssonn Paunoin

Sivu 696DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Hännilä
Christer Mattzson Hanninen
Frällsse
Walb:ne Erich Jäspersson Lillieskiöldz Frallsse
Pohioisby
Lars Michellsson Käykoin
Mattz Kuckoins Ödhe
Oloff Kufwalains och Peer Hämäleins Ödhe

Sivu 697DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Thomas Safwolain och Påål Noroins Ödhe
Lars Marains Kuckoins Ödhe
Anders Peckurins Ödhe

Sivu 698DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Oloff Cuosmain och Peer Kettuins Ödhe
Oloff Michellsson Kecköin Ödhe
Peer Peersson Hämäläin
Sijmon Cuosmains Ödhe

Sivu 699DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Mattz Hinderssonn Keehkein
Mattila
Måns Månsson Pöndinen
Oloff Mattsson Pernainen

Sivu 700DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Mattz Michellsson Rasainen
Soinniemi
Peer Michellssonn Tirroins Ödhe
Sijmon Peerssonn Aufwinen el:r Johan Michellssonn Purhoinen

Sivu 701DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Thomas Oloffsson Kottilain medh 2 SkMk:r Oloff Pardains Ödhe
Eskill Kuckoins Uhrminnes ödhe
Hietaierwi
Mattz Andersson Lijmattain

Sivu 702DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Anders Konttins Ödhe
Hindrich Larsson Frost
Lars och Eskill Kosoins Ödhe

Sivu 703DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Lars Mattsson Kettuin
Marala
Johan Andersson Paasoin
Maifwala
Påål Brusisson Kaipain

Sivu 704DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Lars Anderssons Ödhe
Sahl: Welb: Jacob Nazakens Erf:r
Under Ahola Sättägardh
Lagt under Ahola Sättegårdh

Sivu 705DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Staffan Johansson Laitinen
Eskill Påålsson Pullkinen
Bönder i Randois
Jöns Jönsson Huttuinen
Peer Nielsson Harckein

Sivu 706DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Läskelä
Anders Johansson Läskinen
Jöns Hendersson Dito
Mattz Johansson Dito
Härckelä
Påål Påålsson Harckäin medh Per Harckeins Ödhe

Sivu 707DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Miettilä
Peer Andersson Ruokolain
Läfwola
Anders Hanssonn Hänninen
Oloff Påålsson Lefwoinen
Peer Hendersson Dito medh Johan Pernains Ödhe
Jöns Jönsson Lefwoinen
Såpoila
Påål Peerssonn Keistinen

Sivu 708DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Hindrich Johanssonn Soppain
Rasala
Peer Michellssonn Rasainen
Laukala
Oloff Larssonn Häinoinen

Sivu 709DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Peer Oloffsson Dito
Wijsala
Wijsa Peerssonn Läskinen
Jockela
Cuosma Hattin och Pijspas Ödhe el:r Lars Kocki
Pölläla
Lars Eskillssonn Pölläin

Sivu 710DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Lipssala
Påål Påålsson och Jöns Lipsain medh Påål och Jöns Lipsains Ödhe
Sahl: Leut: Michell Erichsonns Enkie Fruu
Håttila
Johan Cuosmassonn Hattin for Oloff Peerssonn Kiskins ödhe
Remoierfwi
Mattz Peerssonn Leinoinen
Randois
Peer Larssonn Kaipainen Innehafwer occh Skattar förr i Puumala
Welb: Jöns Rosenscmittz Fr:
Patela
Peer Hanssonn Tirroinen

Sivu 712DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Cuosmala
Michell Johansson Hämäläin
Tukala
Niels Nielssonn Hämäläin opt: Oloffz ödhe
Welb: Claes Johan Baranoufz Frällsse
Pitkelax
Jöns Månsson Paasoinen

Sivu 713DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Thomas Mattsson Pedickein
Mattz Staffansson Ikoinen
Hans Bengdtsson Ikoins Ödhe
Segfredh Peerssonn Herckeinen

Sivu 714DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Anders Bengtsson Pullkins Ödhe
Oloff Kaickoins Ödhe
Jöns Andersson Kiukas
Peer Jönsson Längoin
Peer Mattsson Råpoin el:r Hindrich Råpoins Ödhe

Sivu 715DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Pååll Mattsson Pedickein
Mattz Mattsson Dito
Påål Mattssonn Wänäin
Anders Greelsson Säilandh

Sivu 716DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Peer Jönsson ibm
Christer Hansson Uckoin
Påål Peersson Haloinen
Yliwessi
Hindrich Peersson Sååckinen

Sivu 717DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Mattz Hinderssonn Härkäin
Påål Nielsson Heiluinen

Sivu 718DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Anders Peerssonn Parckinen
Peer Peersson Tolffwainen
Oloff Jacobssonn Lijmatain medh Anders Bengtssons Ödhe

Sivu 719DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Johan Peersson Häilainen
Eskill Oloffssonn Korhoinen
Jörren Hansson Korhoinen
Laars Oloffsson Kittuinen
Pullkilä
Jöns Bengdtsson Pullkinen

Sivu 720DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Påål Peerssonn Pullkinen
Peer Peerssonn Käriäin
Anders Bengdtsson Pullkinen

Sivu 721DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Rokola
Laars Andersson Råckolain
Michell Peersson ibm
Hans Hansson ibm

Sivu 722DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Christer Hansson Mondoin
Walentin Baltzarss:n medh Huttulains Peldo Uhrminnes Ödhe, Amptman

Sivu 723DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Koickala
Peer Hansson Noppoinen

Lähde:
Nide 8666
Linkit viittaavat digitaaliarkiston sivuille.

Nimet aakkosjärjestyksessäSivut kylittäin

© Maija-Liisa Laakso 2020