AloitussivuSavon maakirjatJuvan pitäjä1644 → Nimihakemisto

Juva maakirja 1644

Nimihakemisto

Linkit osoittavat puhtaaksikirjoitetun maakirjan sivuihin.


-  A  C  F  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  VW  Å  Ö 
 -  A  C  F  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  VW  Å  Ö

(ei sukunimeä)Alkuun

(ei sukunimeä)

Abraham Abrahamson (Mustola By) 130

Anderss Hanson (Såriåla By) 136

Anderss Tommeson (Palois By) 125

Bengdt Jörenson (Kilpåila By) 132

Berendt Mårtenson (Männinmäki By) 128

Christer Anderson (Kaijhomäki ) 128

Erik (Patola) 129

Erik Mikielson (Remo Järf By) 134

Hindrich Madzson (Männinmäki By) 128

Jakop Peerson (Kangankylä) 127, (Yliwesi) 128, (Randois By) 131, (Randois By): Wälbördigh Jakop Nasakz Frällsse I Jockas Sochn 137

Jöran Bengdtzson (Kilpåila By) 132

Jöran Larson (Järfwenpää) 128

Lars Peerson (Purhoila By) 126

Larss Anderson (Maifwala By) 132

Larss Eschillson (Summala By) 126

Larss Marthini (Kaijhomäki ) 128

Mårten Söfringzson (Suriniemi By) 124

Mårten Tommeson (Summala By) 126

Mårten Tönneson (Näringh By) 136

Nillss Peerson (Maifwala By) 132

Peer Zegfredson (Haikarila) 130

Påål Bengdtson (Worlax By) 133

Tommes Bertilson (Cosmala By) 132

Tommes Johanson (Ingilä By) 133

Tönne Madzson (Purhoila By) 126

AAlkuun

Achtiain

Hindrich Jakopzson (Wechmas By) 135

Ahoin

Anders (Marala By) 131

Ahoinen

Hindrich (Kiettula By) 127

Aufwin

Anderss (Mäkiöis By) 130, (Aufwila By) 133

Madz (Aufwila By) 133

Oluff (Aufwila By) 133

Peer (Aufwila By) 133

Aufwin (Wänäin Aufwin)

Madz (Aufwila By) 133

CAlkuun

Capain

Gräels (Remo Järf By) 134

Condia

Peer (Maifwala By) 132

Contti

Anderss (Heta Järf By) 131

Cosma

Oluff (Pochias By) 130

Cosmain

Bengdt (Pochias By) 130

Eschill (Heta Järf By) 131

Gräelss (Maifwala By) 132

Johan (Cosmala By) 128, (Heta Järf By) 131

Johan Nillson (Heta Järf By) 131

Larss (Heta Järf By) 131

Madz (Heta Järf By) 131

Simon (Heinola By) 130

Staphan (Maifwala By) 132

Cousmain

Jönss (Näringh By) 136

Madz (Näringh By) 136

Oluff (Remo Järf By) 134

Peer (Näringh By) 136

Cousman

Christer (Såriåla By) 136

FAlkuun

Fross

Hindrich (Heta Järf By) 131

HAlkuun

Hafwerin

Anderss (Mustola By) 130

Haikara

Jönss (Haikarila) 130

Halin

Nillss (Leipämäki By) 125

Halinen

Jönss (Mändyis By) 125

Haloinen

Knut (Mändyis By) 125

Mikiel (Mändyis By) 125, (Halåilanmäki) 130

Hamunen

Hanss (Lefwola): Wälbördigh Jakop Nasakz Frällsse I Jockas Sochn 138

Hannin

Jakop 129

Hapio

Anderss (Taifwall By) 128

Harkäin

Anderss (Nemihärkälä By) 126

Harmainen

Christer (Lautiala By) 126

Hatzoinen

Hemingh (Hatzola By) 129

Hatzonen

Lars (Wechmas By) 135

Mikiel (Wechmas By) 135

Mårten (Wechmas By) 135

Påål (Näringh By) 136

Heinoin

Nillss (Heinola By) 130

Oluff (Heinola By) 130

Heinonen

Lars (Laukala): Wälbördigh Jakop Nasakz Frällsse I Jockas Sochn 137

Peer (Laukala): Wälbördigh Jakop Nasakz Frällsse I Jockas Sochn 137

Simon (Paiusalmi ): Wälbördigh Jakop Nasakz Frällsse I Jockas Sochn 137

Herrainen

Hindrich (Lauckala By) 124

Hirfwoin

Madz (Wårenmäki By) 134

Madz Hanson (Wårenmäki By) 135

Peer (Wårenmäki By) 134

Hottin

Cosoi (Jokela): Wälbördigh Jakop Nasakz Frällsse I Jockas Sochn 138

Huttuin

Madz (Männinmäki By) 128

Huttunen

Jönss (Randois By): Wälbördigh Jakop Nasakz Frällsse I Jockas Sochn 137

Hyfwäin

Anderss (Järfwenpää) 128

Caupi (Mändyis By) 125

Larss (Mäkiöis By) 130

Hyfwöin

Hindrich (Järfwenpää) 128

Hyfwöinen

Peer (Hyfwölä By) 124

Hämeläin

Erik Hindrichzson (Pylckälä By) 134

Hindrich Jönson (Murdois By) 133

Ihannus (Knutilanmäki) 133

Jönss (Pättylä By) 127

Knut Hindrichzson (Murdois By) 133

Peer (Murdois By) 133

Hämeläinen

Jönss (Kilpåila By) 132

Knut (Knutilanmäki) 133

Samuel (Knutilanmäki) 133

Hämäläinen

Peer (Pochias By) 129

Hännin

Madz (Hännilä By) 135

Oluf (Maifwala By) 132

Härkä

Jönss (Caisla Järf By) 131

Madz (Marala By) 131

Oluff (Marala By) 131

Härkäin

Jakop (Leipämäki By) 125

Nills (Randois By): Wälbördigh Jakop Nasakz Frällsse I Jockas Sochn 137

Oluff (Murdois By) 133

Peer (Härkälä): Wälbördigh Jakop Nasakz Frällsse I Jockas Sochn 137

Påål (Leipämäki By) 125, (Härkälä): Wälbördigh Jakop Nasakz Frällsse I Jockas Sochn 137

Härkäinen

Eschill (Härckälä By) 124

Jakop (Caisla Järf By) 131

Peer (Härckälä By) 124

Tommes (Härckälä By) 124

Hötyläin

Abraham (Höty By) 134

Madz Cosmason (Höty By) 134

IAlkuun

Ifwoinen

Jönss (Caisla Järf By) 131

Ihalain

Anderss 129

Ikoin

Tommes (Pochias By) 130

Immoinen

Erick (Immåila By) 125

Jönss (Immåila By) 125

Oluff (Immåila By) 125

Inge

Påål (Ingilä By) 133

JAlkuun

Jaarain

Påål (Näringh By) 136

Jurfwain

Knut (Remo Järf By) 134

KAlkuun

Kallinen

Madz (Kilpåila By) 132

Kemiläin

Eschill (Mäkiöis By) 130

Kettunen

Peer (Randois By): Wälbördigh Jakop Nasakz Frällsse I Jockas Sochn 137

Kiemiläin

Tommes (Mäkiöis By) 130

Kierfwin

Hindrich (Håttila By) 127

Kierfwinen

Hindrich (Mietula): Wälbördigh Jakop Nasakz Frällsse I Jockas Sochn 138

Kiettu

Peer Madzson (Heta Järf By) 131

Kiettuin

Peer (Heta Järf By) 131

Peer Anderson (Heta Järf By) 131

Kinnuin

Arffwedh (Purhoila By) 126

Kischin Kupsa

Anderss (Kupsala By) 126

Kischinen

Anderss (Kiskilan Niemi) 126

Bertill (Kiskilä By) 125

Erick (Kiskilan Niemi) 126

Gräels (Kaskis By) 125

Mikiel (Nemihärkälä By) 126

Nills (Kaskis By) 126

Oluff Peerson (Håttila By) 127

Philpus (Härckälä By) 124, (Wechmas By) 135

Påål (Kaskis By) 126, (Kiskilan Niemi) 126

Simon (Håttila By) 127

Kiskinen

Hindrich (Mändyis By) 125

Kituin

Peer (Pochias By) 130

Kiächkoin

Lars (Pochias By) 130

Madz (Purhoila By) 127

Mikiel (Pochias By) 130

Kuifwalainen

Oluff (Pochias By) 129

Kuiku

Lars (Pochias By) 129

Kuiku (Narinen Kuiku)

Lars (Pochias By) 129

Kupsa

Anderss (Kupsala By) 126

Kupsa (Kischin Kupsa)

Anderss (Kupsala By) 126

Kurikain

Gräels 127

Peer (Karkiama By) 135

Kächkoin

Madz (Pochias By) 130

Mikiel (Mustola By) 130

Oluf (Mustola By) 130

Käistin

Oluff (Purhoila By) 126

LAlkuun

Laamain

Christer (Hännilä By) 135

Oluff (Kupsala By) 126

Påål Laarson (Wechmas By) 135

Laamainen

Larss (Suriniemi By) 124

Lambain

Jönss Mikielson (Wårenmäki By) 134

Mårten (Wårenmäki By) 134

Peer 129, (Wårenmäki By) 134

Lambainen

Larss (Karkiama By) 135

Larfwoin

Oluff (Wechmas By) 135

Staphan (Wechmas By) 135

Laskoin

Theins (Yliwesi) 128

Lautiainen

Anders (Cassintaipall) 127

Peer (Lautiala By) 126

Lefwoinen

Jönss (Lefwola): Wälbördigh Jakop Nasakz Frällsse I Jockas Sochn 137

Påål (Lefwola): Wälbördigh Jakop Nasakz Frällsse I Jockas Sochn 138

Lehikoin

Johan (Lehikola By) 132

Madz (Lehikola By) 132, (Lefwola): Wälbördigh Jakop Nasakz Frällsse I Jockas Sochn 138

Påål (Lehikola By) 132

Leinoin

Jönss (Soijniemi By) 127

Peer Laarson (Tuchkala By) 134

Peer Peerson (Tuchkala By) 134

Leinoinen

Peer (Wårenmäki By) 135

Peer Jonson (Wårenmäki By) 135

Leinon

Mikiel (Wårenmäki By) 135

Leschinen

Hindrich (Leskelä): Wälbördigh Jakop Nasakz Frällsse I Jockas Sochn 137

Johan (Leskelä): Wälbördigh Jakop Nasakz Frällsse I Jockas Sochn 137

Jören (Leskelä): Wälbördigh Jakop Nasakz Frällsse I Jockas Sochn 137

Madz (Leskelä): Wälbördigh Jakop Nasakz Frällsse I Jockas Sochn 137

Peer Anderson (Wisala): Wälbördigh Jakop Nasakz Frällsse I Jockas Sochn 137

Påål (Huctima By) 132

Leskin

Hindrich (Paiusalmi By) 132

Johan (Marala By) 131

Lipsanen

Jönss (Lipsala): Wälbördigh Jakop Nasakz Frällsse I Jockas Sochn 138

Nillss (Lipsala): Wälbördigh Jakop Nasakz Frällsse I Jockas Sochn 138

Påål (Lipsala): Wälbördigh Jakop Nasakz Frällsse I Jockas Sochn 138

Loomalain

Mikiel (Soijniemi By) 127

Längä

Jönss (Teifwula By) 133

MAlkuun

Marain

Johan (Marala By) 131

Madz (Marala By) 131

Påål (Marala By) 131, (Paiusalmi By) 132

Marainen

Månss (Marala By) 131

Peer (Marala By) 131

Mardikain

Larss (Kaijhomäki ) 128

Peer (Wechmas By) 135

Mardikainen

Eschill (Kangankylä) 127

Marttin

Erick (Randois By) 131

Johan (Caisla Järf By) 131

Peer (Hatzola By) 129

Påål (Randois By) 131

Simon (Caisla Järf By) 131

Matilain

Wisa (Soijniemi By) 127

Mattilain Teräs

Peer (Soijniemi By) 127

Mattilainen

Peer (Soijniemi By) 127

Monoinen

Anders (Ninimäki By) 125

Mustoin

Tommes (Hatzola By) 129

Mustoinen

Nills (Mustola By) 130

Muttulain

Abraham (Järfwenpää) 128

Isack (Kangankylä) 127

NAlkuun

Narin

Hindrich (Haikarila) 130

Påål Madzson (Pochias By) 130

Narinen

Anderss (Narila By) 135

Larss Tommeson (Pochias By) 129

Narinen Kuiku

Lars (Pochias By) 129

Nasak

Jacop: Wälbördigh Jakop Nasakz Frällsse I Jockas Sochn 137

Neula

Påål (Lehikola By) 132

Nousiain

Larss (Näringh By) 136

Nulpoin

Anderss 129

Påål 129

Näringh

Jakop (Näringh By) 136

OAlkuun

Oikarin

Lars (Remo Järf By) 134

Oluff Larson (Hångala By) 133

Oinoinen

Morten (Kaskis By) 125

Olikainen

Rasmus (Mändyis By) 125

Ollikain

Anders (Ollikala By) 129

Hindrich (Ollikala By) 129

Måns 129

Orain

Mikiel Peerson (Pochias By) 129

PAlkuun

Pafwilain

Hindrich (Laukalanlax) 133

Påål Jakopzson (Remo Järf By) 134

Pakar

Oluff (Remo Järf By) 134

Pardain

Anderss Anderson (Kangankylä) 127

Jönss (Summala By) 126

Nills (Summala By) 126

Oluff (Soijniemi By) 127, (Männinmäki By) 128

Peer (Männinmäki By) 128

Staphan (Männinmäki By) 128

Pardainen

Jönss (Hyfwölä By) 124

Pasainen

Larss (Kaijhomäki ) 128

Pedikein

Jönss (Ollikala By) 129

Pekurinen

Anderss (Pochias By) 129

Lars (Wårenmäki By) 135

Mårten (Pekurila By) 132

Pelgkinen

Anders (Pelckilä By) 124

Lars (Pelckilä By) 124

Pennanen

Oluff (Näringh By) 136

Pijk

Nillss (Poikola By) 128

Pulckin

Bengdt (Knutilanmäki) 133

Purhoin

(Soijniemi By) 127

Mikiel (Soijniemi By) 127

Oluff (Soijniemi By) 127

Purhoinen

Lars (Purhoila By) 126

Puruin

Peer (Heinola By) 130

Putkin

Hindrich (Kaijhomäki ) 128

Pylckäin

Clemmedt (Pylckälä By) 134

Oluff (Pylckälä By) 134

Päfwilain

Nills (Remo Järf By) 134

Pärnäin

Anderss (Lauckala By) 124

Pärnäinen

Erick (Lauckala By) 124, (Lauckala By) 125

Madz (Lauckala By) 124

Pärnänen

Johan (Lefwola): Wälbördigh Jakop Nasakz Frällsse I Jockas Sochn 138

Pölläinen

Oluff (Pöllölä): Wälbördigh Jakop Nasakz Frällsse I Jockas Sochn 137

Pöndin

Lars (Pochias By) 130

Pöräin

Anderss (Pochias By) 129

Pöxänen

Anderss (Wechmas By) 135

Madz (Wechmas By) 135

Pöyhoin

Anderss (Karkiama By) 135

Eschill (Karkiama By) 135

Pöyhöin

Lars (Karkiama By) 135

Nillss (Karkiama By) 135

RAlkuun

Randainen

Erik (Randoila By) 126

Rasain

Markus (Marala By) 131

Rasanen

Peer (Rasala): Wälbördigh Jakop Nasakz Frällsse I Jockas Sochn 138

Rastan

Markus (Såriåla By) 136

Rastoin

Anderss (Mäkiöis By) 130

Rauthiainen

Hanss (Lauckala By) 124

Rehuin

Peer (Marala By) 131

Remoin

Abraham (Remo Järf By) 134

Oluf (Remo Järf By) 134

Peer (Remo Järf By) 134

Peer Hanson (Remo Järf By) 134

Rimppi

Anderss (Wechmas By) 135

Madz (Kangankylä) 127

Peer (Wechmas By) 135

Roikoin

Eschill (Soijniemi By) 127

Rongain

Erik (Hyfwölä By) 124

Hindrich (Hyfwölä By) 124

Madz Jönson (Suriniemi By) 124

Mårten (Suriniemi By) 124

Påål (Hyfwölä By) 124

Rotinen

Lars (Såriåla By) 136

Rotzalainen

Anderss (Pochias By) 129

Ruthu

Peer (Knutilanmäki) 133

Ryss

Isack (Turokala) 129

Ryttare

Oluff Anderson (Taifwall By) 128

Rångain

Jönss (Suriniemi By) 124

Rångainen

Peer (Suriniemi By) 124

SAlkuun

S

Larss Anderson (Såriåla By) 136

Safwolainen

Tommes (Pochias By) 129

Sariain

Påål (Såriåla By) 136

Schadewidtz

Mathias (Kilpåila By) 132

Smedh

Tönies (Patola) 129

Soikainen

Morten (Såriåla By) 136

Solcki

Nillss (Tuchkala By) 134

Suliain

Peer (Remo Järf By) 134

Swikain

Nillss (Haikarila) 130

Såpainen

Hindrich (Såpala By): Wälbördigh Jakop Nasakz Frällsse I Jockas Sochn 137

Johan (Såpala By): Wälbördigh Jakop Nasakz Frällsse I Jockas Sochn 137

Såriain

Hanss Anderson (Såriåla By) 136

Månss (Såriåla By) 136

TAlkuun

Tarkiain

Cosma (Cosmala By) 132

Nills (Näringh By) 136

Oluff (Hatzola By) 129

Philpus (Worlax By) 133

Påål (Cosmala By) 132

Teenhuin

Larss (Mäkiöis By) 130

Oluff (Mäkiöis By) 130

Staphan (Mäkiöis By) 130

Teifwain

Johan (Teifwula By) 133

Oluff (Teifwula By) 133

Teräs

Peer (Soijniemi By) 127

Teräs (Mattilain Teräs)

Peer (Soijniemi By) 127

Tilikain

Peer (Remo Järf By) 134

Tirroin

Oluf Hanson (Suriniemi By) 124

Tuchkalain

Oluff (Tuchkala By) 134

Tuchkuin

Anderss (Kaskis By) 125

Turakainen

Peer (Turokala) 129

Turkia

Jönss (Maifwala By) 132

Turukain

Oluff Hemingzson (Hatzola By) 129

Tärfwanen

Påål (Narila By) 135

UAlkuun

Ulmain

Anderss (Kiettula By) 127

Oluff (Kiettula By) 127

VWAlkuun

Wachwoin

Peer Bengdtzson 129

Wainikain

Simon (Ingilä By) 133

Wasara

Peer (Kaskis By) 125

Wechmain

Nillss (Wechmas By) 135

Weijalain

Peer Peerson (Kiskilä By) 125

Peer Zegfredson (Kiskilä By) 125

Westerinen

Jakop (Wechmas By) 135

Wihawainoinen

Peer (Mändyis By) 125

Wijhawainoin

Hindrich (Mändyis By) 125

Wäisäin

Eschill 129

Wäneläin

Anderss (Näringh By) 136

Mårten (Mäkiös By): Wälbördigh Jakop Nasakz Frällsse I Jockas Sochn 138

Wänäin Aufwin

Madz (Aufwila By) 133

Wänäinen

Peer (Suriniemi By) 124

Wätäin

Hindrich (Tyrynmäki) 126

Jakop (Summala By) 126

ÅAlkuun

Åikarinen

Hindrich (Höty By) 134

Jönss (Höty By) 134

ÖAlkuun

Örrö

Anderss (Heta Järf By) 131

 

Tässä luettelossa on 357 nimeä

Sivut kylittäin

© Maija-Liisa Laakso 2023