AloitussivuSavon maakirjatJuvan pitäjä1648 → Nimihakemisto

Juva maakirja 1648

Nimihakemisto

Linkit osoittavat puhtaaksikirjoitetun maakirjan sivuihin.


-  A  C  F  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  VW  Ö 
 -  A  C  F  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  VW  Ö

(ei sukunimeä)Alkuun

(ei sukunimeä)

Abraham Abrahamssonn (Mustoila) 113

Anders Hanson 119

Anders Tomassonn (Palois) 109

Bärendt Mårtensson (Männinmäki) 111

Erich Jäsperssonn (Maifwala) 115

Erich Michielsson (Remoiärfwi) 116

Hendrich Madzon (Männinmäki) 111

Jacob Peersson (Randois By): Wälbördigh Jacob Nasachz Frällsse af Jockas Sochn 120

Jacob Peerssonn (Ylliwesi) 111, (Randois) 114

Jöns (Immoila) 109

Jöran Bengtsson (Killpoila) 115

Jöran Larssonn (Järfwenpää) 111

Lars Martini (Kihomäki) 112

Lars Peerssonn (Purhoila) 110

Larss Eskilsson (Summala) 110

Måns Olufzonn (Cossmala) 115

Mårten Söfringzon (Surinemi By) 108

Mårten Thomason (Summala) 110

Mårten Tönnesson (Näringh) 118

Nillss Peerssonn (Maifwala) 114

Oluf Andersson (Taifwall) 111

Peer Sigfredzon (Hackarala) 113

Påål Bengdtsson (Worilaxi) 116

Thomas Johanssonn (Ingilä) 115

Tönne Madzonn (Purhoila) 110

AAlkuun

Achtiain

Hinrich J: (Wähmais) 118

Ahoin

Anders (Maarala) 114

Ahoinen

Hendrich (Kiskilä) 109

Aufwin

Anders (Awfuila) 116

Madz (Awfuila) 116

Aufwinen

Anders (Mäkiöis) 113, (Awfuila) 116

Madz (Awfuila) 116

Oluf (Awfuila) 116

Peer (Awfuila) 116

CAlkuun

Cainulainen

Bertill (Pättylä) 111

Caipoin

Grels (Remoiärfwi) 116

Callinen

Madz (Killpoila) 115

Condia

Peer (Maifwala) 114

Contti

Anderss (Hetajärfwi) 114

Cossin

Oluf 113

Cossmain

Bengdt 113

Jöns (Näringh) 118

Lars (Hetajärfwi) 114

Madz (Näringh) 118

Cossmainen

Eskill (Hetajärfwi) 114

Grelss (Maifwala) 115

Johan (Cossmala) 112

Johan Nilsson (Hetajärfwi) 114

Johann (Hetajärfwi) 114

Madz (Hetajärfwi) 114

Oluf (Remoiärfwi) 117

Simon (Heinoila) 113

Staphan (Maifwala) 115

Cuifwalainen

Oluf (Pohiais) 112

Cämiläinen

Eskill (Mäkiöis) 113

FAlkuun

Fråst

Hendrich (Hetajärfwi) 114

HAlkuun

Hackarainen

Jöns (Hackarala) 114

Hafwerin

Anders (Mustoila) 113

Halinen

Jöns (Mändyis) 109

Knut (Mändyis) 109

Michiell (Mändyis) 109

Nills (Läipämäcki) 109

Haloinen

Michiell (Haloilamäki) 113

Hamuinen

Hans (Lefwoila): Wälbördigh Jacob Nasachz Frällsse af Jockas Sochn 121

Hanninen

Jacob 112

Hapio

Anders (Taifwall) 111

Harmainen

Christer (Lautiala) 109

Hatzoin

Påål (Näringh) 118

Hatzoinen

Hemingh (Hattzola) 112

Lars (Wähmais) 118

Michiel (Wähmais) 118

Mårten (Wähmais) 118

Heinoin

Lars (Lauckola): Wälbördigh Jacob Nasachz Frällsse af Jockas Sochn 120

Peer (Lauckola): Wälbördigh Jacob Nasachz Frällsse af Jockas Sochn 120

Simon (Paiusalmi): Wälbördigh Jacob Nasachz Frällsse af Jockas Sochn 120

Heinoinen

Nills (Heinoila) 113

Oluf (Heinoila) 113

Simån (Paiusalmi) 115

Herrainen

Hindrich (Laukala) 108

Hirfwoinen

Madz (Wäränmäcki) 117

Madz Hansson (Wäränmäcki) 117

Peer (Wäränmäcki) 117

Huttuin

Jöns (Randois By): Wälbördigh Jacob Nasachz Frällsse af Jockas Sochn 120

Lars (Maarala) 114

Madz (Männinmäki) 111

Hyfuöinen

Caupi (Mändyis) 109

Peer (Hyfwöilä) 108

Hyfwöin

Anders (Järfwenpää) 111

Hendrich (Järfwenpää) 111

Lars (Mäkiöis) 113

Hämmäläin

Hendrich Jönsson (Murdois) 116

Knut Hendersson (Murdois) 116

Peer 113

Hämmäläinen

Jöns 111, (Killpoila) 115

Knut (Knutilanmäcki) 116

Samuell (Knutilanmäcki) 116

Hämäläin

Erich Hendersson (Pylckälä) 117

Peer (Murdois) 116

Hännin

Madz (Hännilä) 118

Hänninen

Oluf (Maifwala) 115

Härkäin

Madz (Maarala) 114

Olli (Maarala) 114

Härkäinen

Anders (Niemihärkälä) 110

Peer (Härkälä): Wälbördigh Jacob Nasachz Frällsse af Jockas Sochn 120

Påål (Härkälä): Wälbördigh Jacob Nasachz Frällsse af Jockas Sochn 120

Härköinen

Eskill (Härckälä) 108

Jacob (Läipämäcki) 109

Jöns (Caislaiärfwi) 114

Oluf (Murdois) 116

Peer (Härckälä) 108

Påål (Läipämäcki) 109

Thomas (Härckälä) 108

Hötyläinen

Abrham (Höty) 117

Madz Cossmason (Höty) 117

IAlkuun

Ihalainen

Anders 112

Ikoinen

Thomas 113

Ilfwoinen

Jons (Caislaiärfwi) 114

Immoin

Oluf (Immoila) 109

Immoinen

Thomas (Surinemi By) 108

Inginen

Hans (Worilaxi) 115

JAlkuun

Joroin

Påål (Näringh) 118

Jurfwainen

Knut (Remoiärfwi) 116

KAlkuun

Kankuin

Erich (Karckiama) 117

Kerfuinen

Hendrich (Håttila) 110

Kestin

Oluf (Purhoila) 110

Kettuin

Peer Andersson (Hetajärfwi) 114

Kettuinen

Peer (Hetajärfwi) 114

Peer Madzon (Hetajärfwi) 114

Kiehkoin

Madz (Purhoila) 110

Kiettuinen

Peer 113

Kijskinen

Grelss (Kaskis) 109

Michiell (Niemihärkälä) 110

Kinnuinen

Arfwedh (Purhoila) 110

Kischinen

Peer 119

Kiskinen

Anders (Kiskilan Niemi) 110

Bertill (Kiskilä) 109

Erich (Kaskis) 109, (Kiskilan Niemi) 110

Hendrich (Mändyis) 109

Nillss (Kaskis) 109

Oluf Peerson (Håttila) 110

Philpus (Härckälä) 108, (Wähmais) 118

Påål (Kaskis) 109, (Kiskilan Niemi) 110

Simon (Håttila) 110

Kiskinen Kupsa

Anders (Kupsala) 110

Kiärckein

Niels (Randois By): Wälbördigh Jacob Nasachz Frällsse af Jockas Sochn 120

Kiärckäin

Påål (Näringh) 118

Kiärfwinen

Hinrich (Miettula): Wälbördigh Jacob Nasachz Frällsse af Jockas Sochn 121

Kiättuin

Peer (Randois By): Wälbördigh Jacob Nasachz Frällsse af Jockas Sochn 120

Kucko

Lars 113

Kucko (Narinen Kucko)

Lars 113

Kumma

Anders (Awfuila) 116

Kupsa

Anders (Kupsala) 110

Kupsa (Kiskinen Kupsa)

Anders (Kupsala) 110

Kurikainen

Peer (Karckiama) 117

Kächköin

Oluf Michielsson (Mustoila) 113

Kächöin

Madz 113

Kähköin

Lars 113

Michiell 113

Kämiläinen

Eskill (Mäkiöis) 113

Nillss (Mäkiöis) 113

LAlkuun

Lamainen

Christer (Hännilä) 118

Lars (Surinemi By) 108

Påål Larssonn (Wähmais) 118

Lambain

Mårten (Wäränmäcki) 117

Lambainen

Jöns Michielsson (Wäränmäcki) 117

Lars (Karckiama) 117

Peer 112, (Wäränmäcki) 117

Laskoinen

Teinus (Ylliwesi) 111

Laukain

Olof (Laukala) 108

Lautiainen

Anders (Casintaifwall) 111

Peer (Lautiala) 109

Lefwoin

Jöns (Lefwoila): Wälbördigh Jacob Nasachz Frällsse af Jockas Sochn 121

Påål (Lefwoila): Wälbördigh Jacob Nasachz Frällsse af Jockas Sochn 121

Lehikoin

Madz (Lefwoila): Wälbördigh Jacob Nasachz Frällsse af Jockas Sochn 121

Lehikoinen

Johann (Lehikoila By) 115

Madz (Lehikoila By) 115

Påål (Lehikoila By) 115

Leijnoinen

Michiell (Wäränmäcki) 117

Peer Jönssonn (Wäränmäcki) 117

Peer Larssonn (Tuhkala) 117

Peer Peersson (Tuhkala) 117

Leinoinen

Jöns (Såin Nemi) 110

Peer (Wäränmäcki) 117

Lipsainen

Jöns (Lefw): Wälbördigh Jacob Nasachz Frällsse af Jockas Sochn 121

Niels (Lefw): Wälbördigh Jacob Nasachz Frällsse af Jockas Sochn 121

Påål (Lefw): Wälbördigh Jacob Nasachz Frällsse af Jockas Sochn 121

Lomainen

Oluf (Kupsala) 110

Låmalainen

Michiell (Såin Nemi) 111

Längä

Jöns (Teifwala) 116

Läschinen

Anders (Näringh) 118

Hinrich (Läskälä): Wälbördigh Jacob Nasachz Frällsse af Jockas Sochn 120

Johan (Läskälä): Wälbördigh Jacob Nasachz Frällsse af Jockas Sochn 120

Jöran (Läskälä): Wälbördigh Jacob Nasachz Frällsse af Jockas Sochn 120

Madz (Läskälä): Wälbördigh Jacob Nasachz Frällsse af Jockas Sochn 120

Peer Andersonn (Wijsala): Wälbördigh Jacob Nasachz Frällsse af Jockas Sochn 120

Läskin

Johann (Maarala) 114

Påål (Paiusalmi) 115

Läskinen

Påål (Huchtima) 115

MAlkuun

Marain

Johan (Maarala) 114

Madz (Maarala) 114

Påål (Maarala) 114, (Paiusalmi) 115

Marainen

Måns (Maarala) 114

Peer (Maarala) 114

Mardikainen

Eskill (Kangahankylä) 111

Lars (Kihomäki) 112

Peer (Wähmais) 118

Martin

Johan (Caislaiärfwi) 114

Simon (Caislaiärfwi) 114

Martinen

Erich (Randois) 114

Peer (Hattzola) 112

Påål (Randois) 114

Matilain

Wijsa (Såin Nemi) 110

Matilainen

Peer (Såin Nemi) 110, (Såin Nemi) 111

Mustoinen

Nillss (Mustoila) 113

Thomas (Hattzola) 112

Mutulainen

Abraham (Järfwenpää) 111

Isak (Kangahankylä) 111

Månoinen

Anders (Ninimäcki) 108

Märda

Hinrich (Wähmais) 118

NAlkuun

Narin

Påål Madzon 113

Narinen

Anders (Narila) 117

Hendrich (Hackarala) 114

Lars Thomasson 113

Narinen Kucko

Lars 113

Nasach

Jacob: Wälbördigh Jacob Nasachz Frällsse af Jockas Sochn 120

Neula

Påål (Lehikoila By) 115

Nousiain

Lars (Näringh) 118

Nulpoinen

Anders 112

Påål 112

Näcki

Anders (Såin Nemi) 110

Näringh

Jacob (Näringh) 118

OAlkuun

Oijkarinen

Hendrich (Höty) 117

Jöns (Höty) 117

Lars (Remoiärfwi) 116

Oluf Larsson (Hångala) 116

Oijnoinen

Madz Mårtensson (Kiettula) 111

Mårten (Kaskis) 109

Ollikain

Måns 112

Ollikainen

Anders (Ollikala) 112

Hendrich (Ollikala) 112

Rasmus (Mändyis) 109

Orainen

Michiell Peersson (Pohiais) 112

PAlkuun

Packar

Oluf (Remoiärfwi) 117

Pafwilain

Nills (Remoiärfwi) 116

Pafwilainen

Hendrich (Laukalanlaxi) 116

Påål Jacobsonn (Remoiärfwi) 116

Pardainen

Anders (Kangahankylä) 111

Jöns (Hyfwöilä) 108, (Summala) 110

Nillss (Summala) 110

Oluf (Såin Nemi) 110, (Såin Nemi) 111

Peer (Männinmäki) 111

Pardoin

Oluf (Männinmäki) 111

Staphan (Männinmäki) 111

Pasainen

Anders (Kangahankylä) 111

Passoinen

Lars (Kihomäki) 112

Pedikäinen

Jöns (Ollikala) 112

Pekurinen

Anders 113, (Peckurila) 115

Lars (Wäränmäcki) 117

Mårten (Peckurila) 115

Pelckinen

Anders (Pelckilä) 108

Lars (Pelckilä) 108

Penoinen

Oluff (Näringh) 118

Pernäinen

Anders (Laukala) 108

Pijk

Nillss (Poikola) 112

Pulckinen

Jöns (Knutilanmäcki) 116

Purhoin

(Såin Nemi) 110

Purhoinen

Lars (Purhoila) 110

Michiell (Såin Nemi) 110

Puruinen

Peer (Heinoila) 113

Putkoinen

Hendrich (Kihomäki) 112

Puttkinen

Anders (Killpoila) 115

Pylckäinen

Clemet (Pylckälä) 117

Oluf (Pylckälä) 117

Pärnäin

Johan (Lefwoila): Wälbördigh Jacob Nasachz Frällsse af Jockas Sochn 121

Peer (Laukala) 108

Pärnäinen

Erich (Laukala) 108

Pätyinen

Christer Anderssonn (Kihomäki) 112

Pölläinen

Oluff (Pöllälä): Wälbördigh Jacob Nasachz Frällsse af Jockas Sochn 121

Pöndinen

Lars 113

Pörhöin

Anders (Kangahankylä) 111

Pörhöinen

Anders (Karckiama) 117

Eskijll (Karckiama) 117

Pöriäinen

Erich (Laukala) 108

Madz (Laukala) 108

Pörä

Anders (Pohiais) 112

Pöxäinen

Anders (Wähmais) 118

Madz (Wähmais) 118

Pöyhöinen

Lars (Karckiama) 117

RAlkuun

Randoin

Erich (Randåila) 109

Rassainen

Peer (Rasala): Wälbördigh Jacob Nasachz Frällsse af Jockas Sochn 121

Rastin

Marckus 119

Rautiainen

Hans (Laukala) 108

Rehuin

Peer (Maarala) 114

Remoin

Oluf (Remoiärfwi) 117

Peer (Remoiärfwi) 117

Peer Hanssonn (Remoiärfwi) 117

Remåinen

Abraham (Remoiärfwi) 116

Rimpi

Anders (Wähmais) 118

Madz (Kangahankylä) 111

Peer (Wähmais) 118

Rissain

Markus (Maarala) 114

Ruthu

Peer (Knutilanmäcki) 116

Råkoinen

Eskill (Såin Nemi) 110

Rångainen

Erich (Hyfwöilä) 108

Hindrich (Hyfwöilä) 108

Johann (Immoila) 109

Madz Jönssonn (Surinemi By) 108

Mårtenn (Surinemi By) 108

Peer (Surinemi By) 108

Påål (Hyfwöilä) 108

Thomas (Knutilanmäcki) 116

Råthinen

Lars 119

Råttzalainen

Anders (Pohiais) 112

SAlkuun

Safwolainen

Thomas 113

Schadewidz

Mathias (Killpoila) 115

Smedh

Thomas (Patola) 112

Sorioin

Hans Andersson 119

Suikainen

Nills (Hackarala) 114

Sullu

Peer (Remoiärfwi) 116

Såickain

Mårten 119

Sålcki

Nills (Tuhkala) 117

Såpain

Hinrich (Såpala By): Wälbördigh Jacob Nasachz Frällsse af Jockas Sochn 120

Såpainen

Johan (Såpala By): Wälbördigh Jacob Nasachz Frällsse af Jockas Sochn 120

Peer (Såpala By): Wälbördigh Jacob Nasachz Frällsse af Jockas Sochn 120

Sårioin

Mårten 119

Sårioinen

Lars A. 119

Påål 119

TAlkuun

Takiainen

Oluf (Hattzola) 112

Tarfwainen

Påål (Narila) 117

Tarkiain

Niels (Näringh) 118

Tarkiainen

Cossma (Cossmala) 115

Philpus (Worilaxi) 116

Påål (Cossmala) 115

Teifwainen

Johann (Teifwala) 116

Oluf (Teifwala) 116

Tenhuin

Lars (Mäkiöis) 113

Tenhuinen

Oluf (Mäkiöis) 113

Staphan (Mäkiöis) 113

Tijlikain

Peer (Remoiärfwi) 116

Tirroinen

Hans 111

Oluf Hansson (Surinemi By) 108

Tuhkainen

Oluf (Tuhkala) 117

Tuhkoinen

Anders (Kaskis) 109

Turakain

Oluf Hemminghsson (Turakala) 112

Turakainen

Oluf Henderssonn (Hattzola) 112

Peer (Turakala) 112

Turkia

Jöns (Maifwala) 115

UAlkuun

Uckoinen

Thomas (Patola) 112

Ulmain

Anders (Kiettula) 111

Ulmainen

Oluf (Kiettula) 111

VWAlkuun

Waldoin

Anders (Jokela): Wälbördigh Jacob Nasachz Frällsse af Jockas Sochn 121

Wasara

Peer (Kaskis) 109

Wehmainen

Niels (Wähmais) 118

Wehurin

Peer Bengtson 112

Weijalainen

Peer Sigfredzon (Kiskilä) 109

Westerinen

Jacob (Wähmais) 118

Wihauainen

Hendrich (Mändyis) 109

Peer (Mändyis) 109

Wittzikainen

Simon (Ingilä) 115

Wäisäinen

Eskill 112

Wänäinen

Peer (Surinemi By) 108

Wänäläin

Anders (Näringh) 118

Mårten (Mäkiöis): Wälbördigh Jacob Nasachz Frällsse af Jockas Sochn 121

Wätäinen

Hendrich (Tyrinmäki) 109

Jacob (Summala) 110

ÖAlkuun

Örröj

Anders (Hetajärfwi) 114

 

Tässä luettelossa on 366 nimeä

Sivut kylittäin

© Maija-Liisa Laakso 2023