AloitussivuSavon maakirjatJuvan pitäjä1681 → Nimihakemisto

Juva maakirja 1681

Nimihakemisto

Linkit osoittavat puhtaaksikirjoitetun maakirjan sivuihin.


-  A  B  C  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  VW 
 -  A  B  C  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  VW

(ei sukunimeä)Alkuun

(ei sukunimeä)

Anders (Kuosmala) 589

Anders Bengdtsson (Yliwessj): Wälb: Claes Johan Baranoufz Fr: 597

Claes Johan Baranouf: Wälb: Claes Johan Baranoufz Fr: 596

Gorgorius Andersson (Kiskilänemj) 583

Hindrich Hindersson (Pajusalmj) 585

Johan Abramss (Järfwenpä) 580

Johan Johansson (Remojärfwj) 591

Jören Laarsson (Knutilamäkj) 590

Lars Andersson (Maifwala) 589

Matz (Kangais) 580, (Lehikola) 589

Matz Arfwedsson (Mattila) 583

Matz Påhlsson (Koickala) 585

Michell Erichsson (Lehikola) 589, : Sahl: Leut: Michell Erichzsons E:a 596

Michell Thomasson (Aufwila) 586

Måns Olofsson (Kuosmala) 589

Olof (Hietajerfwj) 584

Olof Johansson (Killpoila) 591

Olof Ollsson (Kettula) 580

Peer Påhlsson (Koickala) 585

Påhl Brusisson (Maifwala) 589

Sigfrid (Remojärfwj) 591

Sigfridus Gustavi (Wechmais) 579

Simon (Taipall) 580

Simon Thomasson (Mattila) 583

Staffan Påhlsson (Ollickala) 587

Tönnes Axellsson (Suurnemj) 581

Valentin Baltzarsson (Rokola): Wälb: Claes Johan Baranoufz Fr: 598

AAlkuun

Achoin

Matz Fillpusson (Kangais) 580

Achtiain

(Wechmais) 580

Ahoin

Anders Påhlsson (Randois) 585

Olof Fillpusson (Maarala) 585

Påhl (Maarala) 585

Aichmöller

Leonhardt (Järfwenpä) 580

Aniain

Hindrich Johansson (Männimäkj) 579

Antoin

Cnuth (Soiniemj) 584

Asilain

Anders (Kuosmala) 589

Aufwin

Anders Andersson (Aufwila) 586

Matz Andersson (Mäkiöis) 584

Matz Matzson (Aufwila) 586

Måns Olofsson (Aufwila) 586

Nills (Aufwila) 586

Peer Påhlsson (Aufwila) 586

Påhl Påhlsson (Härkälänemj) 583

Aufwinen

Simon Peersson (Soiniemj): Wälb: Erich Jesspersson Lillieskiölz Fr: 594

BAlkuun

Baranofz

Claes Johan (Pittkälax) 586

Bengdtin

(Lehikola) 590

Påhl Påhlsson (Wuorilax) 586

CAlkuun

Caupi

Johan (Wuorenma) 592

Condia

Knuth Phillpusson (Maifwala) 588

Rasmus Phillpusson (Maifwala) 588

Condiain

Hindrich Erichsson (Kaihumäkj) 579

Påhl (Mäkiöis) 584

Cuosmain

Hindrich Staffansson (Maifwala) 588

Jöns Greelsson (Maifwala) 589

Cuossmain

Michell Johansson (Kuosmala) 589

FAlkuun

Fråst

Hindrich Laarsson (Hietajerf:): Wälb: Erich Jesspersson Lillieskiölz Fr: 594

GAlkuun

Grabbe

Berendt (Männimäkj) 579

HAlkuun

Hafwe

Knuth (Remojärfwj) 591

Haickarain

Hindrich (Maifwala) 589

Haickarin

Hindrich Jönsson (Haikarala) 585

Haloin

Abram (Maarala) 585

Jören (Haikarala) 585

Lars Michellsson (Kaskis) 582

Peer Michellsson (Halloila) 585

Peer Sigfredsson (Härkälä) 582

Påhl Peersson (Pittkelax): Wälb: Claes Johan Baranoufz Fr: 597

Hammoin

Christer (Lautiala) 582

Hannoin

Olof Jacobsson (Ollickala) 587

Harmain

Påhl Påhlsson (Hothenby) 592

Hatzains

Michell (Wechmais) 579

Hatzoin

Laars (Wechmais) 579

Påhl (Ollickala) 587

Hauska

Bengdt (Näringh) 588

Heilain

Johan Peersson (Yliwessj): Wälb: Claes Johan Baranoufz Fr: 597

Nills (Maifwala) 589

Påhl Nillsson (Yliwessj): Wälb: Claes Johan Baranoufz Fr: 597

Heinoin

(Remojärfwj) 591

Bengdt (Karkiama) 592

Laars Olofsson (Heinoila) 586

Olof Nillsson (Heinoila) 586

Oloff Laarsson (Lauckala): Wälb: Sahl: Jacob Nasakens Erf:rs Fr: 595

Peer Påhlsson (Lauckala): Wälb: Sahl: Jacob Nasakens Erf:rs Fr: 595

Simon (Pajusalmj) 585

Hemel:

Knuth Hindersson (Murdois) 589

Hemelein

Anders Erichsson (Pällkilä) 582

Herckein

Jören (Haikarala) 585

Laars Peersson (Haikarala) 585

Herkein

Matz Matzsson (Härkälänemj) 583

Peer Erichsson (Pällkilä) 582

Peer Peersson (Härkälä) 581

Thomas Oloffsson (Härkälä) 581

Herrain

Christer (Laukala) 581

Hendrich Andersson (Kiskilänemj) 583

Matz Hindersson (Yliwessj): Wälb: Claes Johan Baranoufz Fr: 597

Hirfwoin

Peer Frantzson (Wuorenma) 592

Hullkoin

Anders (Palois) 582

Anders Thomasson (Palois) 582

Hurskain

Olof (Karkiama) 592

Huttuin

Jöns Jönsson (Randois): Wälb: Sahl: Jacob Nasakens Erf:rs Fr: 594

Hyfwäin

Erich Ollsson (Rångala) 581

Peer (Rångala) 581

Hytiläin

Jacob Hansson (Hothenby) 591

Peer Abramhamsson (Hothenby) 592

Hyttin

Hindrich (Aufwila) 586

Peer Ollsson (Knutila) 590

Påhl (Killpoila) 591

Hywäin

Hindrich (Kettula) 580

Håttin

Cuosma (Jåckela): Wälb: Sahl: Jacob Nasakens Erf:rs Fr: 595

Johan Cossmasson (Håttila) 583

Häckin

Laars (Pyllckelä) 591

Hämäl:

Peer (Pohiois): Wälb: Erich Jesspersson Lillieskiölz Fr: 593

Hämäläin

Hindrich (Remojärfwj) 590

Hindrich Johansson (Näringh) 588

Jöns Jönsson (Murdois) 589

Laars Samuelsson (Knutilamäkj) 590

Nills Nilsson (Tuckela) 590

Peer Peersson (Pohiois): Wälb: Erich Jesspersson Lillieskiölz Fr: 593

Phillpus (Murdois) 589

Samuell Knutzson (Knutilamäkj) 590

Hännin

Anders Hansson (Liefwoila): Wälb: Sahl: Jacob Nasakens Erf:rs Fr: 595

Christer Matzson (Hännilä) 593

Staffan (Påhiois) 584

Staffan Ollsson (Maifwala) 588

Härckein

Carll Eskillsson (Murdois) 589

Christer (Murdois) 589

Eskill Ollofsson (Murdois) 589

Härckin

Hindrich Johansson (Kaislajärf) 585

Jöns (Kaislajärf) 585

Härckäin

Brusius Påhlsson (Näringh) 588

Matz (Randois) 585

Härkäin

Anders (Wechmais) 579

Hindrich (Mäkiöis) 584

Peer (Härkälä): Wälb: Sahl: Jacob Nasakens Erf:rs Fr: 595

Peer Nillsson (Randois): Wälb: Sahl: Jacob Nasakens Erf:rs Fr: 594

Påhl Påhlsson (Härkälä): Wälb: Sahl: Jacob Nasakens Erf:rs Fr: 595

Sigfredh Påhlsson (Pittkelax): Wälb: Claes Johan Baranoufz Fr: 596

Hötiläin

Matz (Hothenby) 591

IAlkuun

Ihalain

Anders Andersson (Ollickala) 587

Arfwedh (Ollickala) 587

Ikoin

Hans Bengdtsson (Pittkelax): Wälb: Claes Johan Baranoufz Fr: 596

Matz Matzson (Pittkelax): Wälb: Claes Johan Baranoufz Fr: 596

Matz Påhlsson (Wuorenma) 592

Ikoinen

(Koickala) 586

Ille

Johan (Hothenby) 591

Immoin

Peer Johansson (Immoila) 581

Peer Peersson (Kangais) 580

Thomas Johansson (Suurnemj) 581

Ingin

Olof Påhlsson (Tuckela) 590

JAlkuun

Jaarain

Påhl Olofzsson (Näringh) 588

Jakoin

Hindrich Peersson (Wechmais) 580

KAlkuun

Kaipain

Peer (Kangais) 580

Peer Laarsson (Randois): Sahl: Leut: Michell Erichzsons E:a 596

Kallinen

Matz Påhlsson (Killpoila) 591

Kanckuin

Matz (Rångala) 581

Kaupinen

Laars Laarsson (Näringh) 588

Keistin

Påhl Peersson (Sopala): Wälb: Sahl: Jacob Nasakens Erf:rs Fr: 595

Kemiläin

Eskill Sigfredsson (Koickala) 586

Eskill Staffansson (Mäkiöis) 584

Olof Peersson (Murdois) 589

Kettuin

Anders (Hietajerfwj) 584, (Hietajerf:): Wälb: Erich Jesspersson Lillieskiölz Fr: 594

Laars Matzson (Hietajerf:): Wälb: Erich Jesspersson Lillieskiölz Fr: 594

Mårten Peersson (Hietajerfwj) 584

Olof (Hietajerfwj) 584

Olof Jacobsson (Hietajerfwj) 584

Peer (Aufwila) 586, (Pohiois): Wälb: Erich Jesspersson Lillieskiölz Fr: 593

Killkj

Laars (Purhoila) 583

Killpoin

Christer (Killpoila) 591

Jören Jörensson (Killpoila) 591

Kipriein

Laars (Tuckela) 590, (Remojärfwj) 591

Kiskin

Anders (Kiskilänemj) 583

Bertill Mänsson (Kijskilä) 582

Erich Michellsson (Kaskis) 582

Hindrich (Warpaisenranda) 581

Laars Johansson (Ollickala) 587

Michell Sigfredsson (Wechmais) 579

Nills Greelsson (Kaskis) 582

Nills Olofsson (Kaskis) 582

Kiskinen

Johan Påhlsson (Kiskilänemj) 583

Matz Johansson (Weijala) 582

Kittuin

Laars Oloffsson (Yliwessj): Wälb: Claes Johan Baranoufz Fr: 597

Kiukas

Jöns Andersson (Pittkelax): Wälb: Claes Johan Baranoufz Fr: 596

Laars Erichsson (Karkiama) 592

Kiäräin

Peer Peersson (Pullkila): Wälb: Claes Johan Baranoufz Fr: 598

Korhoin

Jören Hansson (Yliwessj): Wälb: Claes Johan Baranoufz Fr: 597

Korhuin

Eskill Ollsson (Yliwessj): Wälb: Claes Johan Baranoufz Fr: 597

Kosmain

Måns Ollsson (Kuosmala) 589

Kosoin

Anders (Ollickala) 587

Kotilain

Thomas Olofsson (Soiniemj): Wälb: Erich Jesspersson Lillieskiölz Fr: 594

Kuckoin

(Pohiois): Wälb: Erich Jesspersson Lillieskiölz Fr: 593

Eskill (Soiniemj) 584

Hindrich Laarsson (Påhiois) 584

Kuifwalain

Oloff (Pohiois): Wälb: Erich Jesspersson Lillieskiölz Fr: 593

Kuosma Muiko

Peer Johansson (Näringh) 588

Kuosmain

Peer (Pohiois): Wälb: Erich Jesspersson Lillieskiölz Fr: 593

Simon (Pohiois): Wälb: Erich Jesspersson Lillieskiölz Fr: 593

Kupssa

(Kiskilänemj) 583

Kupssain

Påhl Hendersson (Kiskilänemj) 583

Kurki

Peer (Karkiama) 592

Kåsoin

Eskill (Hietajerfwj) 584

Laars (Hietajerfwj) 584

Kåssmain

Matz Johansson (Kuosmala) 589

Kächkoin

Oloff (Pittkelax): Wälb: Claes Johan Baranoufz Fr: 596

Kächköin

Laars Michellsson (Pohiois): Wälb: Erich Jesspersson Lillieskiölz Fr: 593

Matz (Pohiois): Wälb: Erich Jesspersson Lillieskiölz Fr: 593

Matz Hindersson (Pohiois): Wälb: Erich Jesspersson Lillieskiölz Fr: 593

Olof Michellsson (Pohiois): Wälb: Erich Jesspersson Lillieskiölz Fr: 593

Käckj

Laars (Jåckela): Wälb: Sahl: Jacob Nasakens Erf:rs Fr: 595

Käckäläin

(Wuorenma) 592

Kämiläin

Nills (Håttila) 583

Nills Michellsson (Mäkiöis) 584

Nilss (Mäkiöis) 584

Kärkein Mullj

Peer Påhlsson (Näringh) 588

LAlkuun

Laakoin

Peer Laarsson (Kiskilänemj) 583

Lahmain

Matz Peersson (Remojärfwj) 591

Laitin

Staffan Johansson (Under Ahola Sättegårdh): Wälb: Sahl: Jacob Nasakens Erf:rs Fr: 594

Lamain

Laars Laarsson (Suurnemj) 581

Påhl Peersson (Wechmais) 580

Sigfredh (Wechmais) 580

Lambain

Oloff Peersson (Ollickala) 587

Påhl Påhlsson (Wuorenma) 592

Lambiein

Jöns Michellsson (Wuorenma) 593

Lambinen

Jören Peersson (Maifwala) 588

Olof Peersson (Killpoila) 591

Langoin

Peer Jönsson (Pittkelax): Wälb: Claes Johan Baranoufz Fr: 596

Lapweteläin

Matz (Ollickala) 587

Laukain

Peer Erichsson (Laukala) 581

Lautiain

Johan Andersson (Kassentaipall) 584

Laars Peersson (Lautiala) 582

Lefwoin

Jöns Jönsson (Liefwoila): Wälb: Sahl: Jacob Nasakens Erf:rs Fr: 595

Oloff Påhlsson (Liefwoila): Wälb: Sahl: Jacob Nasakens Erf:rs Fr: 595

Peer Hindersson (Liefwoila): Wälb: Sahl: Jacob Nasakens Erf:rs Fr: 595

Lehikoin

Johan (Lehikola) 589

Jören Påhlsson (Lehikola) 589

Leinoin

Laars Peersson (Wuorenma) 592

Michell (Wuorenma) 592

Leskin

Anders (Näringh) 588

Hindrich (Pattela) 581

Leskinen

Anders Johansson (Leskelä): Wälb: Sahl: Jacob Nasakens Erf:rs Fr: 595

Anders Peersson (Wijssala) 585

Jöns Hindersson (Leskelä): Wälb: Sahl: Jacob Nasakens Erf:rs Fr: 595

Matz Johansson (Leskelä): Wälb: Sahl: Jacob Nasakens Erf:rs Fr: 595

Wissa Peersson (Wissala): Wälb: Sahl: Jacob Nasakens Erf:rs Fr: 595

Lestus

Laars (Wuorenma) 592

Lijmatain

Christer (Randois) 585

Matz Andersson (Hietajerf:): Wälb: Erich Jesspersson Lillieskiölz Fr: 594

Oloff Jacobsson (Yliwessj): Wälb: Claes Johan Baranoufz Fr: 597

Lilius

Hindrich (Wuorenma) 592

Lillieskiöld

Erich Jesspersson: Wälb: Erich Jesspersson Lillieskiölz Fr: 593

Lillius

Hindrich (Näringh) 588

Lipsain

Jöns (Lipsala): Wälb: Sahl: Jacob Nasakens Erf:rs Fr: 595

Påhl Påhlsson (Lipsala): Wälb: Sahl: Jacob Nasakens Erf:rs Fr: 595

Lohmain

Michell (Låchmala) 583

Luckarin

Peer (Tuckela) 590

Luuckoin

Peer Månsson (Tuckela) 590

Låhmain

Greels Jacobsson (Låchmala) 583

Längäin

Anders Jönsson (Koickala) 586

Jöns (Teifwala) 586

Jöns Jönsson (Teifwala) 586

MAlkuun

Maarain

Anders Thomasson (Koickala) 586

Laars (Pohiois): Wälb: Erich Jesspersson Lillieskiölz Fr: 593

Michel (Koickala) 586

Nills (Koickala) 586

Marain

Johan (Koickala) 585

Måns Påhlsson (Maarala) 585

Peer Månsson (Koickala) 585

Mardickain

Oloff Peersson (Wechmais) 579

Peer Laarsson (Kaihumäkj) 579

Mardikain

Matz Påhlsson (Wuorenma) 592

Marrain

Jöns Månsson (Maarala) 585

Matz (Maarala) 585

Marttin

Ifwar (Randois) 585

Michell (Randois) 585

Simon (Randois) 585

Muckoin

Matz (Tuckela) 590

Muiko

Peer Johansson (Näringh) 588

Muiko (Kuosma Muiko)

Peer Johansson (Näringh) 588

Mullj

Michell (Wuorenma) 592

Peer Påhlsson (Näringh) 588

Mullj (Kärkein Mullj)

Peer Påhlsson (Näringh) 588

Mustoin

(Lauckala): Wälb: Sahl: Jacob Nasakens Erf:rs Fr: 595

Erich (Wuorenma) 592

Laars Thomasson (Hatzoila) 587

Muttulain

Johan (Järfwenpä) 580

Thomas Isacksson (Kangais) 580

Måndoin

Christer Hansson (Rokola): Wälb: Claes Johan Baranoufz Fr: 597

NAlkuun

Narin

Laars Thomasson (Påhiois) 584

Narinen

Thomas Greelsson (Randois) 585

Nasaken

Jacob: Wälb: Sahl: Jacob Nasakens Erf:rs Fr: 594

Neula

Laars Påhlsson (Lehikola) 590

Neulain

Peer Påhlsson (Pyllckelä) 591

Nissin

Laars Mårthensson (Wuorenma) 592

Peer (Kangais) 580

Nissinen

Frantz Hendersson (Kangais) 580

Noroin

Påhl (Pohiois): Wälb: Erich Jesspersson Lillieskiölz Fr: 593

Nullpoin

Laars Mårthensson (Ollickala) 587

Påhl Laarsson (Ollickala) 587

Nåpoin

Peer Hansson (Koickala): Wälb: Claes Johan Baranoufz Fr: 598

Nårein

Thomas Andersson (Wuorenma) 592

Näring

Kaupi (Näringh) 588

OAlkuun

Oickarin

Peer Ollofsson (Teifwala) 586

Peer Phillpusson (Wuorenma) 592

Oinoin

Matz (Randois) 585

Matz Mårthensson (Kettula) 580

Mårten (Mäkiöis) 584

Sigfredh Mårthensson (Kettula) 580

Ollickain

Luckas Christersson (Ollickala) 587

Måns (Ollickala) 587

Orain

Hind: (Tuckela) 590

Ottin

Matz (Pällkilä) 582

PAlkuun

Paasain

Johan Andersson (Maarala): Wälb: Erich Jesspersson Lillieskiölz Fr: 594

Pafwil:

Jacob Påhlsson (Remojärfwj) 591

Pafwilain

Hindrich (Knutilamäkj) 590

Nills (Remojärfwj) 591

Peer Peersson (Kuosmala) 589

Pardain

Jacob Johansson (Summala) 583

Laars (Summala) 583

Olof Peersson (Soiniemj) 584

Thomas Johansson (Summala) 583

Parkinen

Anders Peersson (Yliwessj): Wälb: Claes Johan Baranoufz Fr: 597

Passain

Jöns Månsson (Pittkelax): Wälb: Claes Johan Baranoufz Fr: 596

Michell Laarsson (Kaihumäkj) 579

Paunoin

Johan (Rångala) 581

Matz Oloffsson (Narila) 593

Pawilain

(Soiniemj): Wälb: Erich Jesspersson Lillieskiölz Fr: 594

Peckurin

Anders (Peckurila) 591, (Pohiois): Wälb: Erich Jesspersson Lillieskiölz Fr: 593

Olof Staffansson (Remojärfwj) 590

Pekurin

Mårthen Staffansson (Peckurila) 591

Pelgin

Anders (Pällkilä) 582

Hindrich (Pällkilä) 582

Johan Peersson (Härkälä) 582

Pernain

Anders (Laukala) 581

Erich (Laukala) 581

Johan (Liefwoila): Wälb: Sahl: Jacob Nasakens Erf:rs Fr: 595

Matz Peersson (Laukala) 581

Oloff Matzson (Mattila): Wälb: Erich Jesspersson Lillieskiölz Fr: 594

Piedickäin

Jöns (Näringh) 588

Thomas Matzson (Pittkelax): Wälb: Claes Johan Baranoufz Fr: 596

Piedikäin

Matz Matzson (Pittkelax): Wälb: Claes Johan Baranoufz Fr: 596

Påhl Matzson (Pittkelax): Wälb: Claes Johan Baranoufz Fr: 596

Pijck

Matz (Poickola) 580

Pispa

(Jåckela): Wälb: Sahl: Jacob Nasakens Erf:rs Fr: 595

Pistolsmedh

Matz Thomasson (Ingilä) 590

Pittkäin

Jören Jörensson (Ollickala) 587

Puhakain

Nills Matzson (Hietajerfwj) 584

Pullckin

Peer Johansson (Pullkila) 590

Pullkin

Anders Bengdtsson (Pittkelax): Wälb: Claes Johan Baranoufz Fr: 596, (Pullkila): Wälb: Claes Johan Baranoufz Fr: 598

Eskill Påhlsson (Under Ahola Sättegårdh): Wälb: Sahl: Jacob Nasakens Erf:rs Fr: 594

Jöns Bengdtsson (Pullkila): Wälb: Claes Johan Baranoufz Fr: 598

Peer (Haikarala) 585

Påhl Peersson (Pullkila): Wälb: Claes Johan Baranoufz Fr: 598

Purhoin

Laars (Purhoila) 583

Laars Laarsson (Purhoila) 583

Puttkin

Anders Påhlsson (Narila) 593

Hindrich (Kaihumäkj) 579

Puttkoin

Bertill Matzson (Hatzoila) 588

Pyllkäin

Christer Clemetsson (Pyllckelä) 591

Pättin

Anders Erichsson (Pättilä) 580

Pölläin

Laars Eskillsson (Pöllälä): Wälb: Sahl: Jacob Nasakens Erf:rs Fr: 595

Pöndin

(Soiniemj) 584

Johan (Wechmais) 579

Laars Mårthensson (Wechmais) 579

Pöndinen

Måns Månsson (Mattila): Wälb: Erich Jesspersson Lillieskiölz Fr: 594

Pöyhäin

Anders Andersson (Karkiama) 592

Eskill Andersson (Karkiama) 592

Eskill Nillsson (Karkiama) 592

RAlkuun

Ramu

Olof (Tuckela) 590

Rasain

Peer Michellsson (Rassala): Wälb: Sahl: Jacob Nasakens Erf:rs Fr: 595

Rasainen

Matz Michellsson (Mattila): Wälb: Erich Jesspersson Lillieskiölz Fr: 594

Rasoin

Markus (Randois) 585

Rassain

Påhl Johansson (Randois) 585

Rautiain

Thomas (Summala) 583

Reissein

Matz Olofsson (Hatzoila) 587

Remoin

Abram Erichsson (Remojärfwj) 590

Anders (Wechmais) 579

Dawedh Andersson (Remojärfwj) 591

Johan Staffansson (Remojärfwj) 591

Rimpi

(Kaskis) 582

Oloff Peersson (Remojärfwj) 591

Peer (Näringh) 588

Peer Matzson (Kangais) 580

Rimpj

Påhl (Suurnemj) 581

Roikoin

Laars Peersson (Haikarala) 585

Rokol:

Peer Andersson (Miettilä): Wälb: Sahl: Jacob Nasakens Erf:rs Fr: 595

Rokolain

Hans Hansson (Rokola): Wälb: Claes Johan Baranoufz Fr: 597

Laars Andersson (Rokola): Wälb: Claes Johan Baranoufz Fr: 597

Michell Peersson (Rokola): Wälb: Claes Johan Baranoufz Fr: 597

Ropoin

Hindrich (Pittkelax): Wälb: Claes Johan Baranoufz Fr: 596

Matz Påhlsson (Karkiama) 592

Peer Matzson (Pittkelax): Wälb: Claes Johan Baranoufz Fr: 596

Påhl Påhlsson (Näringh) 588

Rosenou

(Wechmais) 579

Routzalain

Johan Hansson (Kaskis) 582

Ryhäin

Påhl Påhlsson (Männimäkj) 579

Rångain

Hindrich Hindersson (Rångala) 581

Matz (Warpaisenranda) 581

Mårten Mårthensson (Suurnemj) 581

Oloff (Suurnemj) 581

Rängain

Peer Erichsson (Rångala) 581

SAlkuun

Safwolain

Thomas (Pohiois): Wälb: Erich Jesspersson Lillieskiölz Fr: 593

Seiloin

Anders Greelsson (Pittkelax): Wälb: Claes Johan Baranoufz Fr: 597

Peer Jönsson (Pittkelax): Wälb: Claes Johan Baranoufz Fr: 597

Påhl (Pittkelax): Wälb: Claes Johan Baranoufz Fr: 597

Sillfwerarm

Gustaff (Remojärfwj) 590

Skadewidz

Matthias (Killpoila) 591

Swantte (Killpoila) 591

Sollckj

Erich (Tuckela) 590

Sopain

Johan Hindersson (Sopala): Wälb: Sahl: Jacob Nasakens Erf:rs Fr: 595

Soriain

Laars Mårthensson (Soiniemj) 584

Suikoin

Hindrich (Påhiois) 584

Suthar

Mårthen (Wechmais) 579

Säckin

Hindrich Peersson (Yliwessj): Wälb: Claes Johan Baranoufz Fr: 597

TAlkuun

Taipall

Oloff Andersson (Taipall) 580

Tarckiain

Matz (Wuorilax) 586

Staffan (Maifwala) 589

Staffan Matzson (Wuorilax) 586

Tarfwoin

Laars Mårthensson (Wuorenma) 592

Tarkiain

Eskill Cuossmasson (Näringh) 588

Hindrich Peersson (Soiniemj) 584

Jöns Jönsson (Kuosmala) 589

Nills Johansson (Hatzoila) 587

Teifwain

Anders Ollsson (Teifwala) 586

Michell Michellsson (Teifwala) 587

Nills Matzson (Teifwala) 587

Tenhuin

Laars (Mäkiöis) 584

Thenhuin

Oloff Laarsson (Mäkiöis) 584

Tirroin

Oloff Hansson (Suurnemj) 581

Peer Hansson (Pattela) 580

Toijain

Matz (Pittkälax) 586

Tollfwain

Peer Peersson (Yliwessj): Wälb: Claes Johan Baranoufz Fr: 597

Tuchkalain

Matz Påhlsson (Tuckela) 590

Turakain

Axell (Männimäkj) 579

Olof (Ollickala) 587, (Turakala) 588

Olof Peersson (Turakala) 588

Oloff Ollsson (Hatzoila) 587

Töröin

Peer Michellsson (Soiniemj): Wälb: Erich Jesspersson Lillieskiölz Fr: 594

UAlkuun

Uckoin

Christer Hansson (Pittkelax): Wälb: Claes Johan Baranoufz Fr: 597

Thomas Brusisson (Pattela) 580

Ullmain

Anders (Kettula) 580

VWAlkuun

Wachwain

Bengdt Laarsson (Ollickala) 587

Wachwoin

Laars (Ollickala) 587

Wasarain

Peer Andersson (Kaskis) 582

Waukoin

Oloff Andersson (Påhiois) 584

Weijalein

Peer Sigfredsson (Weijala) 582

Westarin

Anders Peersson (Wechmais) 579

Wäisäin

Eskill Eskillsson (Ollickala) 587

Wänäin

Bengt (Wuorenma) 592

Påhl Matzson (Pittkelax): Wälb: Claes Johan Baranoufz Fr: 597

Wänäläin

Isack (Näringh) 588

Mårten (Mäkiöis) 584

Olof Isacksson (Näringh) 588

Påhl Peersson (Tuckela) 590

Wätäin

Jacob Peersson (Håttila) 583

Johan Andersson (Tyrimäkj) 582

Johan Johansson (Summala) 583

 

Tässä luettelossa on 454 nimeä

Sivut kylittäin

© Maija-Liisa Laakso 2023