AlkuSavon maakirjatPuumalan pitäjä1643 → Nimihakemisto

Puumala maakirja 1643

Nimihakemisto

Linkit osoittavat puhtaaksikirjoitetun maakirjan sivuihin.


-  A  B  C  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  VW 
 -  A  B  C  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  VW

(ei sukunimeä)Alkuun

(ei sukunimeä)

Bengdt Simonsonn (Hylckylä By) 147

Carll Dijrichzsonn (Hammula By) 145

Gabriel (Kietewäle By) 144

Hannss Dijrichzsonn (Wesiniemi By) 145

Påål Wolmarsonn (Kietewäle By) 143

Simon Mårtensonn (Ligger Under Jäschis Häradh aff Pommula Sochnn) 146

Staphan (Ninisarij) 141, (Kietewäle By) 144

AAlkuun

Achtiainenn

Larss (Wesiniemi By) 145

Auffwinenn

Mårtenn (Hammula By) 145

Peer (Kietewäle By) 144

BAlkuun

Baranouf

Mensich (Mensich Baranoufz Frällsse Ifrån St. Mickiellss Sochnn) 147

Bengdtinenn

Anderss Andersonn (Kietewäle By) 144

Larss (Kietewäle By) 144

Peer Påålsonn (Kietewäle By) 144

Påål Påskasonn (Kietewäle By) 144

CAlkuun

Caipanenn

Peer (Caipala By) 148

Påål (Caipala By) 148

Caunis

Antti (Piskola By) 147

Caupinen

Johan (Under Pommula Prästebool Finnes Skattmarker) 146

Condiain

Larss (Condiala By Uthom Fridzmijlen) 147

HAlkuun

Hakulinen

Peer Peersonn (Pirtimäki By) 144

Hakulinenn

Anderss Olufsonn (Kieriniemi By) 143

Johan Johansonn (Kieriniemi By) 143

Oluff Oluffsonn (Kieriniemi By) 143

Påål Tönnesonn (Kieriniemi By) 143

Halwaldain

(Under Pommula Prästebool Finnes Skattmarker) 146

Hamuinenn

Jakop (Hammula By) 145

Harkainenn

Mattz (Ninisarij) 141

Harmainen

Peer Olufsonn (Harmala By) 144

Peer Påålsonn (Harmala By) 144

Philpus (Harmala By) 144

Hatainen

Bertill (Kietewäle By) 144

Heikinens

Larss Peersonn (Ninisarij) 141

Himainen

Anderss (Ryhälä) 145

Hottainen

Cosoi (Caipala By) 148

Huckainenn

Anderss Wisasonn (Huckala By) 141

Johan Peersonn (Huckala By) 141

Larss Peersonn (Huckala By) 141

Hullkoinenn

Mikiell (Ninisarij) 141

Hwiainenn

Peer (Rakåtaiwall) 142

Hylkäin

Larss Påålsonn (Hylckylä By) 147

Oluff Larsonn (Hylckylä By) 147

Peer Clemmetzsonn (Hylckylä By) 147

Simmon Larsonn (Hylckylä By) 147

Hämäläinen

Jörann (Ollila By) 142

Mattz (Ollila By) 142

Härkä

Jönss (Kitula By) 143

Mattz Jönsonn (Lindusalå By) 143

IAlkuun

Ihalain

Jönss Olufsonn (Ihala By) 148

Larss Andersonn (Ihala By) 148

Staphann (Ihala By) 148

Ihalainenn

Anderss (Repåla By) 142

Ikoinenn

Påål Jönsonn (Ikola By) 147

Inginen

Oluff (Hylckylä By) 147

Inginenn

Clemmet (Hylckylä By) 147

JAlkuun

Jaanhuinenn

Mårtenn (Ryhälä) 145

Jukarain

Hindrich (Hurisalo) 148

Jyrkein

Swenn Peersonn (Lindusalå By) 142

KAlkuun

Kaipanenn

Hanss (Caipala By) 148

Kallinenn

Larss (Magnåla By) 142

Kangahainenn

Johan (Miettula By) 144

Kanunginenn

Peer (Kietewäle By) 145

Karfwoinenn

Hanss (Kaupila By) 142

Kaupinenn

Anderss (Under Pommula Prästebool Finnes Skattmarker) 146

Larss (Kaupila By) 142

Månss (Kaupila By) 142

Kechkänenn

Petter Hansonn (Maliala By) 147

Kiempin

Larss (Ligger Under Jäschis Häradh aff Pommula Sochnn) 146

Månss (Ligger Under Jäschis Häradh aff Pommula Sochnn) 146

Kietewäin

Hindrich Nillsonn (Hauhala By) 147

Jönnss Mattzsonn (Hauhala By) 147

Oluff Peersonn (Ligger Under Jäschis Häradh aff Pommula Sochnn) 146

Kietewäinen

Mattz Christerson (Kietewäle By) 144

Kietewäinenn

Anderss Biörnsonn (Kietewäle By) 143

Biörn Peersonn (Kietewäle By) 143

Cosma Johansonn (Kietewäle By) 143

Johann Olufsonn (Kietewäle By) 143

Mattz Oluffsonn (Kietewäle By) 145

Mattz Olufson (Miettula By) 144

Mårtenn (Kietewäle By) 144

Kiliuinen

Grälls Jönsonn (Magnåla By) 142

Hindrich Laarsonn (Magnåla By) 142

Jakop Mårtenson (Magnåla By) 142

Peer Jönsonn (Magnåla By) 142

Swenn Peersonn (Lindusalå By) 142

Kiliuinenn

Larss Jönsonn (Kiliula By) 142

Mattz Peersonn (Kiliula By) 142

Nillss Peersonn (Lindusalå By) 142

Swenn Peersonn (Kiliula By) 142

Kiluila

Jönss Jönsons (Magnåla By) 142

Kituinen

Påål Nillson (Kitula By) 143

Korhoin

Mattz Olufson (Kyllölä By) 148

Kutinen

Månss Jönson (Magnåla By) 142

Kyllen

Peer (Hurisalo) 148

Kyllönenn

Påål (Kyllölä) 145

Kyllönänn

Mattz Christersonn (Kyllölä By) 148

Kåckoinenn

Lars (Kåckala By) 141

Kåikäläin

Peer (Under Pommula Prästebool Finnes Skattmarker) 146

Kåtrå

Christer (Kieriniemi By) 143

Kächkönen

Hanss Hanson (Ihala By) 148

LAlkuun

Laitiainenn

Jörann (Kietewäle By) 144

Lamain

Anders (Under Pommula Prästebool Finnes Skattmarker) 146

Johan (Under Pommula Prästebool Finnes Skattmarker) 146

Lasse (Under Pommula Prästebool Finnes Skattmarker) 146

Peer (Under Pommula Prästebool Finnes Skattmarker) 146

Peer Nillsonn (Wesiniemi By) 145

Lamainenn

Anderss Olufsonn (Kietewäle By) 144

Hindrich Hindrichzsonn (Kietewäle By) 144

Peer (Wesiniemi By) 145

Lambinenn

Jönss (Kietewäle By) 144

Påål Påålsonn (Kietewäle By) 144

Lappalain

Anderss Jönsonn (Piskola By) 147

Jönss Jönson (Hurisalo) 148

Lapweteläin

Jönss (Ryhälä) 145

Lawoinenn

Joost (Hurisalo) 145

Leingonenn

Peer (Ihala By) 148

Leinonen

Peether (Condiala By Uthom Fridzmijlen) 147

Påål Larson (Hurisalo) 148

Leskin

Lars (Miettula By) 144

Peer (Miettula By) 144

Lewiä

Jönss (Kietewäle By) 143

Lijkainen

Anderss Gabrielson (Ollila By) 142

Lijkainenn

Mattz (Lindusalå By) 143

Likainen

Anders Gabriels: (Ollila By) 142

Limmattain

Mårten (Limmattala By) 142

Limmattainen

Anderss Mattzsonn (Limmattala By) 141

Hindrich (Limmattala By) 141

Jakoph (Limmattala By) 141

Jönnss Mattzsonn (Limmattala By) 141

Mårttenn (Limmattala By) 141

Liukainen

Larss Peersonn (Kitula By) 143

Liukoin

Lars Larson (Under Pommula Prästebool Finnes Skattmarker) 146

Lars Peersonn (Under Pommula Prästebool Finnes Skattmarker) 146

Liukoinen

Larss Peersonn (Lindusalå By) 143

Mattz Jönsonn (Lindusalå By) 143

Luckainen

Jönnss Mattzsonn (Kitula By) 143

Mattz Tommesonn (Kitula By) 143

Luckoinenn

Christer (Luckoila By) 141

Hindrich Jönsonn (Luckoila By) 141

Jönss Påhlsonn (Luckoila By) 141

Oluff Laarsonn (Luckoila By) 141

Luckoins

Anderss Peersonn (Luckoila By) 141

Luckonenn

Gräelss (Kietewäle By) 143

MAlkuun

Maliasmies

Caupi (Maliala By) 147

Larss (Maliala By) 147

Peer (Maliala By) 147

Tommes (Maliala By) 147

Metinen

Larss (Under Pommula Prästebool Finnes Skattmarker) 146

Peer (Under Pommula Prästebool Finnes Skattmarker) 146

Påål (Under Pommula Prästebool Finnes Skattmarker) 146

Mielikein

Manss (Ligger Under Jäschis Häradh aff Pommula Sochnn) 146

Miettuinenn

Peer (Miettula By) 144

Påål Peersonn (Miettula By) 144

Mietuinenn

Hindrich (Wesiniemi By) 145

Mondoinenn

Påål (Kietewäle By) 144

Munck

Anderss Erichzsonn (Ninisarij) 141

Måndoin

Johan (Under Pommula Prästebool Finnes Skattmarker) 146

Oluff (Under Pommula Prästebool Finnes Skattmarker) 146

Påål (Under Pommula Prästebool Finnes Skattmarker) 146

NAlkuun

Nassaken

Jakop (Jakop Nassakens af Jockas S:n Frällsse inom Fridzmijlen) 148

Nirainenn

Peer (Wesiniemi By) 145

OAlkuun

Olkoin

Mikell (Ligger Under Jäschis Häradh aff Pommula Sochnn) 146

Mårtenn (Ligger Under Jäschis Häradh aff Pommula Sochnn) 146

PAlkuun

Patrain

Knutt (Ryhälä) 145

Peer (Ryhälä) 145

Påål (Ryhälä) 145

Pellin

Anderss (Ligger Under Jäschis Häradh aff Pommula Sochnn) 146

Oluff (Ligger Under Jäschis Häradh aff Pommula Sochnn) 146

Peer (Ligger Under Jäschis Häradh aff Pommula Sochnn) 146

Pellinenn

Oluff Mattzsonn (Pellilä) 145

Oluff Olufsonn (Pellilä) 145

Peer Andersonn (Pellilä) 145

Pettyinen

Anderss Staphanssonn (Limmattala By) 142

Piskonenn

Anderss Hansonn (Piskola By) 147

Christer Christersonn (Piskola By) 147

Pöykeinenn

Larss (Kietewäle By) 144

RAlkuun

Repoin

Morten (Under Pommula Prästebool Finnes Skattmarker) 146

Peer (Under Pommula Prästebool Finnes Skattmarker) 146

Repoinenn

Mårtenn (Kitula By) 143

Rockainenn

Larss (Kitula By) 143

Paulus (Kitula By) 143

Ryhäinenn

Anderss (Hammula By) 145

SAlkuun

Saffwolainenn

Mikiel (Kitula By) 143

Saikoin

Hindrich (Ligger Under Jäschis Häradh aff Pommula Sochnn) 146

Saikoinen

Larss Olufsonn (Kitula By) 143

Saikoinenn

Mårtenn Larsonn (Wesiniemi By) 145

Salå

Petter (Piskola By) 147

Saukoinenn

Månss (Kitula By) 143

Sipari

Larss (Ligger Under Jäschis Häradh aff Pommula Sochnn) 146

Sipinenn

Hindrich Hansonn (Pellilä) 145

Smolander

Mikiell Nillson (Kieriniemi By) 143

Somalainenn

Madz (Hammula By) 145

Suliu

Bengdt (Hammula By) 145

Summainen

Jönss Peersonn (Rakåtaiwall) 142

Sålla

Peer (Ihala By) 148

Påål Mattzsonn (Condiala By Uthom Fridzmijlen) 147

TAlkuun

Tause

Johan (Ligger Under Jäschis Häradh aff Pommula Sochnn) 146

Terewäin

Peer (Ligger Under Jäschis Häradh aff Pommula Sochnn) 146

Timonen

Hanss (Condiala By Uthom Fridzmijlen) 147

Toifwain

Hindrich Påålssonn (Ligger Under Jäschis Häradh aff Pommula Sochnn) 146

Turkiainenn

Bertill (Ninisarij) 141

Peer Hindrichzsonn (Ninisarij) 141

VWAlkuun

Waldoin

Oluff (Ligger Under Jäschis Häradh aff Pommula Sochnn) 146

Waldoinenn

Anders Christersonn (Kietewäle By) 145

Påfwall (Kietewäle By) 144

Walkoin

Caupi (Ligger Under Jäschis Häradh aff Pommula Sochnn) 146

Hindrich (Ligger Under Jäschis Häradh aff Pommula Sochnn) 146

Johan (Ligger Under Jäschis Häradh aff Pommula Sochnn) 146

Philpus (Ligger Under Jäschis Häradh aff Pommula Sochnn) 146

Påål (Ligger Under Jäschis Häradh aff Pommula Sochnn) 146

Wanhainenn

Anderss (Ligger Under Jäschis Häradh aff Pommula Sochnn) 146

Wistinen

Johan (Miettula By) 144

Witikainen

Peer (Lindusalå By) 142

Wästerfinck

Christer Christersonn (Piskola By) 147

 

Tässä luettelossa on 214 nimeä

Sivut kylittäin

© Maija-Liisa Laakso 2020