AlkuSavon maakirjatPuumalan pitäjä1648 → Nimihakemisto

Puumala maakirja 1648

Nimihakemisto

Linkit osoittavat puhtaaksikirjoitetun maakirjan sivuihin.


-  A  B  C  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  VW 
 -  A  B  C  H  I  J  K  L  M  N  O  P  R  S  T  VW

(ei sukunimeä)Alkuun

(ei sukunimeä)

Carll Dirichzon (Hamula) 149

Gabriell (Kietävälä) 148

Johan J (Ligger Till Jäskes Häredh af Pomala Sochn) 150

Oluf (Hylköilä) 150

Peer Jönsson (Magnola) 146

Påål Wålmarsson (Kiettäwälä) 148

Simån Mårtenssonn (Ligger Till Jäskes Häredh af Pomala Sochn) 150

Staphan (Ninisari) 146

AAlkuun

Ahtiainen

Lars (Wesiniemi) 149

Aufwinen

Morten (Hamula) 149

Peer (Kietäwälä) 149

BAlkuun

Baranof

Mensich (Mensich Baranofz Frallse af Pomala Sochn) 150

Bengtinen

Anders A: (Kietävälä) 148

Lars (Kietävälä) 148

Peer Påålsson (Kietävälä) 148

Påål Påskason (Kietävälä) 148

CAlkuun

Caipoinen

Hans (Caipoila) 150

Peer (Caipoila) 150

Påål (Caipoila) 150

Callinen

Lars (Magnola) 146

Caupinen

Anders (Under Pomala Prästebohl) 150

Johan (Under Pomala Prästebohl) 150

Lars (Caupila) 147

Måns (Caupila) 147

Coikalain

Peer (Under Pomala Prästebohl) 150

Condiainen

Lars (Condiala) 150

Corhoinen

Madz Olufzon (Kyllöilä) 152

Cossmain

Anders (Under Pomala Prästebohl) 150

HAlkuun

Haatainen

Bertill (Kietävälä) 148

Hakulinen

Anders O: (Keriniemi) 148

Johann Johanssonn (Keriniemi) 148

Oluf Olufzon (Keriniemi) 148

Peer Peersson (Pirttimäki) 149

Påål Thomasson (Keriniemi) 148

Hamuinen

Jacob (Hamula) 149

Harmain

Påål (Under Pomala Prästebohl) 150

Harmainen

Peer Olufzon (Harmala) 149

Peer Poolsson (Harmala) 149

Pilpus (Harmala) 149

Helfwaldin

(Under Pomala Prästebohl) 150

Himainen

Anders (Ryhälä) 149

Huchkainen

Anders Wijsason (Huhkala) 146

Johan Peerson (Huhkala) 146

Larss Peersonn (Huhkala) 146

Huiainen

Peer (Råko Taifwall) 147

Hulckoinen

Michiell (Ninisari) 146

Hylcköinen

Larss (Hylköilä) 150

Peer Clemetsonn (Hylköilä) 150

Simån Larsson (Hylköilä) 150

Håttinen

Cossma (Caipoila) 150

Häifwa

Jöns (Kietävälä) 148

Hämmäläinen

Jöran (Ollickala) 147

Madz (Ollickala) 147

Härkä

Jöns (Kittula) 147, (Mietula) 148

Madz Jönsson (Lindusalo) 147

Härköinen

Madz (Ninisari) 146

IAlkuun

Ihalainen

Anders (Repoila) 147

Jönss (Condiala) 150

Larss Andersson (Ihalala) 152

Staphann (Ihalala) 152

Ikoinen

Påål Jönssonn (Ikoila) 150

Inginen

Bengdt (Hylköilä) 150

Clemet (Hylköilä) 150

Mårthen (Hylköilä) 150

JAlkuun

Janhuinen

Mårten (Ryhälä) 149

Jukarainen

Hindrich (Hurisalo) 150

KAlkuun

Kangainen

Johan (Mietula) 148

Kanunginen

Peer (Kietäwälä) 149

Karfwoinen

Hans (Caupila) 147

Kauniss

Antti (Piskoila By) 150

Kempin

Lars (Ligger Till Jäskes Häredh af Pomala Sochn) 150

Måns (Ligger Till Jäskes Häredh af Pomala Sochn) 150

Ketäuäinen

Cossma J: (Kietävälä) 148

Kietäuäinen

Anders Biörnsson (Kiettäwälä) 148

Biörn P: (Kietävälä) 148

Hindrich (Hauhola) 150

Johan O: (Kiettäwälä) 148

Jöns Madzon (Hauhola) 150

Madz C: (Kietävälä) 148

Madz O: (Kietäwälä) 149

Mårten (Kietäwälä) 149

Oluf Peerssonn (Ligger Till Jäskes Häredh af Pomala Sochn) 150

Kiliuinen

Grelss (Magnola) 146

Hindrich (Magnola) 146

Jacob Mårtenson (Magnola) 146

Lars Jönsonn (Killiula) 147

Madz Peerssonn (Killiula) 147

Nills Peersonn (Lindusalo) 147

Swen Peerssonn (Killiula) 147, (Lindusalo) 147

Kituinen

Påål Nillssonn (Kittula) 147

Kiähköinen

Hans Hanssonn (Ihalala) 152

Kiätäinen

Madz Olufzon (Mietula) 148

Kockoinen

Lars (Kockoila By) 146

Kuttinen

Måns (Magnola) 146

Kyllöin

Peer (Hurisalo) 152

Kyllöinen

Madz Christersonn (Kyllöilä) 152

Påål (Kyllälä) 149

Kächköinen

Peer Hanssonn (Maliala) 150

LAlkuun

Lafuoinen

Jost (Kietäwälä) 149

Lagerkrandz

Erich (Erich Lagerkrandz Frelsse) 148

Laitinen

Jöran (Kietävälä) 148, (Mietula) 148

Lamain

Anders (Under Pomala Prästebohl) 150

Johan (Under Pomala Prästebohl) 150

Lars (Under Pomala Prästebohl) 150

Peer (Under Pomala Prästebohl) 150

Rosi (Under Pomala Prästebohl) 150

Lamainen

Anders O: (Kietävälä) 148

Hindrich B: (Kietävälä) 148

Peer (Wesiniemi) 149

Peer Nillssonn (Wesiniemi) 149

Lambinen

Jöns (Kietävälä) 148

Påål Påålssonn (Kietävälä) 148

Lappalainen

Jons Jönssonn (Hurisalo) 152

Jönss (Piskoila By) 150

Lapueteläinen

Jöns (Ryhälä) 149

Leinoinen

Peter (Condiala) 150

Påål Larssonn (Hurisalo) 150

Lijkainen

Anders Gabrielssonn (Ollickala) 147

Madz (Lindusalo) 147

Lijmatainen

Anders Madzsonn (Limattala) 146

Hindrich (Limattala) 146

Jacob (Limattala) 146

Jöns Madzon (Limattala) 146

Mårten (Limattala) 146

Luckoinen

Anders Påålssonn (Lukoila) 146

Christer (Lukoila) 146

Hindrich Jönssonn (Lukoila) 146

Jöns Påålsonn (Lukoila) 146

Oluf Larssonn (Lukoila) 146

Lukoinen

Grelss (Kietävälä) 148

Jöns Madzon (Kittula) 147

Lars Peersonn (Lindusalo) 147, (Kittula) 147, (Under Pomala Prästebohl) 150

Larss Larsson (Under Pomala Prästebohl) 150

Madz Thomasson (Kittula) 147

Läskinen

Larss (Mietula) 148

Peer (Mietula) 148

MAlkuun

Maliasmes

Caupi (Maliala) 150

Lars (Maliala) 150

Maliassmes

Påål (Maliala) 150

Thomas (Maliala) 150

Mielikäinen

Mans (Ligger Till Jäskes Häredh af Pomala Sochn) 150

Mietin

Peer (Under Pomala Prästebohl) 150

Påål (Under Pomala Prästebohl) 150

Mietinen

Hindrich (Wesiniemi) 149

Mietuinen

Peer (Mietula) 148

Påål Peersson (Mietula) 148

Munck

Anders Erichsonn (Ninisari) 146

Måndoin

Johann (Under Pomala Prästebohl) 150

Påål (Under Pomala Prästebohl) 150

Måndoinen

Påål (Kietävälä) 148

Måndåin

Oluf (Under Pomala Prästebohl) 150

NAlkuun

Nasak

Jacob (Wälbör: Jacob Nasakz Frelse) 150

Neki

Anders (Wesiniemi) 149

OAlkuun

Ollikain

Michill (Ligger Till Jäskes Häredh af Pomala Sochn) 150

Mårten (Ligger Till Jäskes Häredh af Pomala Sochn) 150

PAlkuun

Partainen

Knut (Ryhälä) 149

Peer (Ryhälä) 149

Påål (Ryhälä) 149

Pellin

Anderss (Ligger Till Jäskes Häredh af Pomala Sochn) 150

Oluf (Ligger Till Jäskes Häredh af Pomala Sochn) 150

Peer (Ligger Till Jäskes Häredh af Pomala Sochn) 150

Pellinen

Jöran (Keriniemi) 148

Oluf Madzonn (Pellilä) 149

Oluf Olufzonn (Pellilä) 149

Peer Anderssonn (Pellilä) 150

Pettyinen

Anders Staphansson (Limattala) 146

Piskoinen

Anders Hanssonn (Piskoila By) 150

Christer Christerssonn (Piskoila By) 150

Larss (Piskoila By) 150

Päiköinen

Lars (Kietävälä) 148

RAlkuun

Repoin

Mårten (Under Pomala Prästebohl) 150

Repoinen

Mårten (Kittula) 147

Reponen

Mårten (Under Pomala Prästebohl) 150

Ryhäinen

Anders (Hamula) 149

Råckainen

Anders (Kittula) 147

Peer (Kittula) 147

SAlkuun

Safwolainen

Michiell (Kittula) 147

Saijkoinen

Lars O: (Kittula) 147

Måns (Kittula) 147

Mårten Larssonn (Wesiniemi) 149

Saikoinen

Hindrich (Ligger Till Jäskes Häredh af Pomala Sochn) 150

Salla

Peter (Piskoila By) 150

Påål (Condiala) 150

Sipinen

Hindrich Hansson (Pellilä) 150

Lars (Ligger Till Jäskes Häredh af Pomala Sochn) 150

Smolander

Michiell Nillssonn (Keriniemi) 148

Suliu

Bengdt (Hamula) 149

Suma

Christer (Piskoila By) 150

Summainen

Jöns Peerssonn (Råko Taifwall) 147

Sålla

Peter (Kyllöilä) 152

Såmalainen

Madz (Hamula) 149

TAlkuun

Taifuainen

Hindrich Poolssonn (Ligger Till Jäskes Häredh af Pomala Sochn) 150

Samuell (Wesiniemi) 149

Teräwäins

Peer (Ligger Till Jäskes Häredh af Pomala Sochn) 150

Timmoinen

Hans (Condiala) 150

Turkiainen

Bertill (Ninisari) 146

Peer Hendersson (Ninisari) 146

VWAlkuun

Waldoinen

Anders Christerson (Kietäwälä) 149

Waldåins

Oluf (Ligger Till Jäskes Häredh af Pomala Sochn) 150

Walkoin

Caupi (Ligger Till Jäskes Häredh af Pomala Sochn) 150

Hindrich (Ligger Till Jäskes Häredh af Pomala Sochn) 150

Johan (Ligger Till Jäskes Häredh af Pomala Sochn) 150

Philpus (Ligger Till Jäskes Häredh af Pomala Sochn) 150

Påål (Ligger Till Jäskes Häredh af Pomala Sochn) 150

Wanhain

Anders (Ligger Till Jäskes Häredh af Pomala Sochn) 150

Witikainen

Peer (Lindusalo) 147

Wåldoinen

Påål (Kietävälä) 148

 

Tässä luettelossa on 207 nimeä

Sivut kylittäin

© Maija-Liisa Laakso 2020