AlkuSavon maakirjatSulkavan pitäjä1662 → Nimihakemisto

Sulkava maakirja 1662

Nimihakemisto

Linkit osoittavat puhtaaksikirjoitetun maakirjan sivuihin.


-  A  B  C  E  H  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  VW 
 -  A  B  C  E  H  K  L  M  N  O  P  R  S  T  U  VW

(ei sukunimeä)Alkuun

(ei sukunimeä)

Anders Bertillsson (Tunnila) 559

Bertill (Commoila) 556

Erich Johansson (Ylisenaufwila) 555

Erich Sigfredsson (Idelax) 557

Hans Erichsson (Commoila) 556

Jacob Bertillsson (Tunnila) 559

Johan Mårthensson (Commoila) 556

Laars (Commoila) 556

Lars (Sulkawa) 555

Michel Hindrichsson (Hijsmäki) 558

Oloff Jacobsson (Rokonimi) 554

AAlkuun

Aufun

Hindrich Silfwestersson (Ylisenaufwila) 555

Aufwuinen

Peer Peersson (Aufwila) 555

BAlkuun

Borkhusen (von Borkhusen)

Herman (Öfw:Leut: Herman von Borkhusens N: B: F:) 560

CAlkuun

Caipain

Anders (Caipoila) 557

Greels (Idelax) 557

Hindrich (Caipoila) 557

Olof Larsson (Caitais) 557

Caipoinen

Greels (Caipoila) 557

Johan Larsson (Caipoila) 557

Peer (Caipoila) 557

Cardinen

Greels (Rokonimi) 554

Hindrich (Rokonimi) 554

Matz Larsson (Kardila) 554

Michel (Kardila) 554

Måns (Kardila) 554

Peer (Rokonimi) 554

Peer Peersson (Kardila) 554

Clostarin

Anders (Idelax) 557

Peer (Idelax) 557

Peer Mårthensson (Idelax) 557

Sigfred (Idelax) 557

Commoin

Peer Andersson (Commoila) 556

Påhl (Commoila) 556

Condiain

Anders (Sulkawa) 560

Greels (Sulkawa) 560

Hans (Sulkawa) 555, (Sulkawa) 560

Michel (Sulkawa) 555

Oloff (Sulkawa) 555

Staphan (Commoila) 556

Conoin

Laars Staphansson (Commoila) 556

Cossmainen

Christer (Nähringh) 559

EAlkuun

Erikain

Påhl Peersson (Erikala) 559

HAlkuun

Hakalin

Anders Larsson (Kariulamäkj) 556

Halainen

Niels (Läipämäkj) 558

Haloinen

Jöns (Mändys) 558

Knuth (Mändys) 558

Michel (Mändys) 558

Haltunen

Ollof (Haltula) 558

Hamunen

Thomas (Rotila el:r Soiniemj) 559

Hanska

Matz Hansson (Rokonimi) 554

Hasuinen

Olloff (Hasula) 555

Hatain

Niels (Rokonimi) 554

Olloff Jacobsson (Sipilä) 554

Hatainen

Anders Matzson (Reitieniemj) 554

Johan (Reitieniemj) 554

Peer (Rokonimi) 554

Heikurin

Matz Peersson (Heikurila) 556

Heltinen

Anders (Erikala) 559

Herkeinen

Jacob (Läipämäkj) 558

Påhl (Läipämäkj) 558

Hielp

Johan (Rokonimi) 554

Hielpi

Jöran (Rokonimi) 554

Hinoinen

Hindrich (Rokonimi) 554

Hintzainen

Jöns (Hintzala) 555

Hintzoin

Hindrich Matzson (Ylisenaufwila) 555

Holopain

Thomas Simonsson (Telataipaal) 555

Hyfwerin

Hindrich (Hijsmäki) 558

Philpus (Hijsmäki) 558

Hyfwerinen

Caupi (Mändys) 559

Hyfwärin

Peer Peersson (Mändylä) 556

Häiffwä

Christer Andersson (Kariulamäkj) 556

Hölker

Peer Hindrichsson (Aufwila) 555

KAlkuun

Kackoin

Hindrich (Hasula) 555

Kietewein

Hans (Telataipaal) 555

Kieteweinen

Thomas (Aufwila) 555

Kinnainen

Peer (Caipoila) 557

Kiskin

Peer Ollsson (Nähringh) 559

Kiskinen

Hindrich (Mändys) 558

Kiäköinen

Olof (Aufwila) 555

Klostarinen

Knuth (Caipoila) 557

Kohoin

Michel (Sulkawa) 555

Koikoin

Niels (Sulkawa) 560

Korhoin

Laars (Sulkawa) 555

Korhoinen

Niels (Lingola) 556

Kostiain

Hindrich (Caipoila) 557

Mårthen (Idelax) 557

Kuckoinen

Erich (Marala) 558

LAlkuun

Lamainen

Christer (Reitieniemj) 554

Lechwoin

Johan Peersson (Lohilax) 555

Leinikein

Christer (Commoila) 556

Leinikoinen

Lars (Commoila) 556

Leppeinen

Laars (Lohilax) 555

Lillienskiöldh

Erich Jäspersson (Erich Jäspersson Lillienskiöldhz N: B: Frellsse) 559

MAlkuun

Marsius

Augustus (Caitais) 557

Meloin

Christer Nielsson (Läipämäkj) 558

Meloinen

Lars (Sulkawa) 555

Mickoinen

Lukas (Lohilax) 555

Monoin

Sigfredh Andersson (Caitais) 557

Monoinen

Anders (Nininmäki) 558

Muhoinen

Anders (Hyfwarila) 556

Mullj

Mårthen Peersson (Erickala) 558

Munk

Anders (Rokonimi) 554

Mähol

Johan (Idelax) 557

Mäkälein

Frantz Ollsson (Tunnila) 558

NAlkuun

Nachkahattu

Michel (Hijsmäki) 560

OAlkuun

Ollkonen

Erich (Telataipaal) 555

PAlkuun

Pardain

Greels Andersson (Hyfwarila) 556

Matz (Pardala) 559

Partainen

Jacob (Kariulamäkj) 556

Peer (Kariulamäkj) 556

Pistolkors

Jöran Ollsson (Jöran Ollsson Pistolkors Norkiöpingz B: Frellse) 559

Ponoin

Matz Greelsson (Caitais) 557

Pylkinen

Isak (Rokonimi) 554

Pölleinen

Simon (Tannila) 560

Pöllin

Mårthen (Rokonimi) 554

Pöllänen

Eskill (Hijsmäki) 560

Pöriäin

Matz Matzson (Haukiniemi) 556

RAlkuun

Radikain

Hindrich (Idelax) 557

Lars (Caitais) 557

Matz (Idelax) 557

Thomas (Caitais) 557

Rimpi Wätein

(Pulkila) 556

Rotinen

Lars (Kiskilä och Kaskis) 559

Ryhein

Johan Peersson (Hijsmäki) 558

SAlkuun

Sepoin

Anders Ollsson (Tunnila) 558

Seppein

Hindrich (Punnola) 557

Seppoin

Hindrich (Caitais) 557

Seppoinen

Laars (Caipoila) 557

Seulenberg

Hindrich (Hindrich Seulenbergz N: B: Frellsse) 560

Sinkoinen

Jöns (Lohilax) 555

Sipin

Knuth Ollsson (Sipilä) 554

Sipinen

Lars (Sipilä) 554

Skumppe

Anders (Telataipaal) 555

Sulpå

Ollof (Pulkila) 556

Sulpå (Wätain Sulpå)

Olof (Wätälä) 556

Surman

Hindrich Arfwedsson (Hindrich Arfwedsson Surmans N: B: Frellsse) 559

TAlkuun

Tanninen

Hindrich Ollsson (Tannila) 554

Laars Bertillsson (Tannila) 554

Lars Jacobsson (Tannila) 554

O: (Tannila) 554

Tijtainen

Jöns (Sulkawa) 555

Matz (Tusmäki) 560

Tuchkuin

Anders (Kiskilä och Kaskis) 559

Tunnain

Hans (Tunnila) 558

Tunninen

Måns Peersson (Tunnila) 558

UAlkuun

Uckoin

Jöran Michellsson (Pardala) 556

Matz (Hasula) 560

Staphan (Ryhälä) 556

VWAlkuun

Wateinen

Lars (Lingola) 556

Wenelein

Johan (Commoila) 556

Wihawain

Laars Ollsson (Commoila) 556

Wihawainen

Peer (Mändys) 558

Wijhawain

Hindrich (Mendys) 559

Wijhawainen

Anders (Mändys) 559

von Borkhusen

Herman (Öfw:Leut: Herman von Borkhusens N: B: F:) 560

Wätain Sulpå

Olof (Wätälä) 556

Wätein

Anders Peersson (Pulkila) 556

Jacob (Commoila) 556

Wätein (Rimpi Wätein)

(Pulkila) 556

 

Tässä luettelossa on 160 nimeä

Sivut kylittäin

© Maija-Liisa Laakso 2021