AlkuSavon maakirjatSulkavan pitäjä → 1662

Sulkava maakirja 1662

Huomaa: tämä on pelkkä nimihakemisto, maakirjassa on enemmänkin tietoa

Nimet aakkosjärjestyksessä

Sivu 554DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Rokonimi
Jöran Hielpi
Matz Hansson Hanska
Peer Hatainen
Peer Cardinen
Hindrich ibm Anders Munk för Aufwila
Hindrich Hinoinen optagit Mårthen Pöllins ödhe
Niels Hatains ödhe optagit aff Oloff Jacobsson
Isak Pylkinen el:r Johan Hielp
Greels Cardinen ödhe
Sipilä
Lars Sipinen
Knuth Ollsson Sipin
Olloff Jacobsson Hatain
Kardila
Peer Peersson Cardinen
Matz Larsson ibm ödhe
Måns Cardinen
Michel Cardinen
Reitieniemj
Johan Hatainen
Anders Matzson ibm
Christer Lamainen ödhe
Tannila
Laars Bertillsson Tanninen och O: ibm
Hindrich Ollsson ibm ödhe
Lars Jacobsson ibm ödhe

Sivu 555DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Sulkawa
Michel Kohoin el:r Laars Korhoin, ödhe
Lars Meloinen ödhe
Michel och Hans Condiain
Oloff Condiain
Jöns Tijtainen el:r Lars
Hasula
Olloff Hasuinen ödhe
Hindrich Kackoin
Telalax Tijondh
Ylisenaufwila
Hindrich Silfwestersson Aufun
Erich Johansson
Hindrich Matzson Hintzoin
Hintzala
Jöns Hintzainen
Aufwila
Peer Hindrichsson Hölker
Peer Peersson Aufwuinen
Olof Kiäköinen ödhe
Thomas Kieteweinen
Telataipaal
Thomas Simonsson Holopain
Anders Skumppe
Erich Ollkonen
Hans Kietewein
Lohilax
Jöns Sinkoinen
Laars Leppeinen
Lukas Mickoinen
Johan Peersson Lechwoin

Sivu 556DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Pardala Tijondh
Lingola
Niels Korhoinen (yhteinen manttaaliluku seuraavan kandda)
Lars Wateinen (yhdistetty kaarella edelliseen)
Hyfwarila
Greels Andersson Pardain
Anders Muhoinen ödhe
Mändylä
Peer Peersson Hyfwärin
Pardala
Jöran Michellsson Uckoin
1659 Partalan ja Kammolan välissä Erikkala. Tarkasta jäikö huomaamatta
Commoila
Lars Leinikoinen
Peer Andersson Commoin
Johan Mårthensson
Påhl Commoin el:r Laars, ödhe
Laars Staphansson Conoin
Johan Wenelein el:r Christer Leinikein
Laars Ollsson Wihawain
Jacob Wätein el:r Hans Erichsson
Staphan Condiain el:r Bertill, ödhe
Pulkila
Anders Peersson Wätein
Ollof Sulpå el:r Rimpi Wätein, ödhe
Wätälä
Olof Wätain Sulpå
Heikurila
Matz Peersson Heikurin
Ryhälä
Staphan Uckoin
Kariulamäkj
Christer Andersson Häiffwä
Jacob Partainen
Anders Larsson Hakalin
Peer Partainen
Haukiniemi
Matz Matzson Pöriäin

Sivu 557DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Idelax
Mårthen Kostiain ödhe
Hindrich Radikain Matz ibm el:r Johan Mähol, ödhe
Peer Mårthensson Clostarin ödhe
Sigfred ibm ödhe
Anders Clostarin el:r Greels Caipain
Peer Clostarin ödhe
Erich Sigfredsson
Caipoila
Greels Caipoinen ödhe
Peer ibm
Johan Larsson ibm
Knuth Klostarinen
Anders Caipains Enckia
Hindrich ibm ödhe
Peer Kinnainen
Laars Seppoinen
Hindrich Kostiain
Punnola
Hindrich Seppein Transporterat från Säminge
Caitais
Olof Larsson Caipain
Sigfredh Andersson Monoin
Thomas Radikain
Lars ibm
Matz Greelsson Ponoin ödhe
Augustus Marsius ödhe
Hindrich Seppoin ödhe

Sivu 558DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Marala
Erich Kuckoinen
Tunnila
Måns Peersson Tunninen ödhe
Hans Tunnain
Frantz Ollsson Mäkälein
Anders Ollsson Sepoin ödhe
Erickala
Mårthen Peersson Mullj
Af Randasalm Sochn, Haltula Tijondh
Haltula
Ollof Haltunen
Hijsmäki
Johan Peersson Ryhein
Hindrich Hyfwerin
Philpus ibm el: Michel Hindrichsson
Af Jokas Sochn
Nininmäki
Anders Monoinen
Läipämäkj
Niels Halainen
Jacob Herkeinen
Påhl ibm el:r Christer Nielsson Meloin
Mändys
Knuth Haloinen
Michel Haloinen
Jöns ibm
Peer Wihawainen
Hindrich Kiskinen ödhe

Sivu 559DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Caupi Hyfwerinen ödhe
Anders Wijhawainen
Kiskilä och Kaskis
Anders Tuchkuin
Lars Rotinen
Nähringh
Christer Cossmainen el:r Peer Ollsson Kiskin
Frällsse
Jöran Ollsson Pistolkors Norkiöpingz B: Frellse
Pardala
Matz Pardains jordh
Erikala
Påhl Peersson Erikain
Anders Heltinen
Tunnila
Jacob Bertillsson affstådt för fierdeparten
Anders Bertillsson affstådt för fierdeparten
Hindrich Arfwedsson Surmans N: B: Frellsse
Mendys
Hindrich Wijhawain
Erich Jäspersson Lillienskiöldhz N: B: Frellsse
Rotila el:r Soiniemj
Thomas Hamunen

Sivu 560DigitaaliarkistoKirjan alkuunLinkki tähän kohtaan

Etunimi Patronyymi Sukunimi Kommentit
Af Randasalmi Sochn
Hindrich Seulenbergz N: B: Frellsse
Tusmäki
Matz Tijtainen
Hijsmäki
Michel Nachkahattu
Eskill Pöllänen
Öfw:Leut: Herman von Borkhusens N: B: F:
Mendyla
Underlagde Hemman
Sulkawa
Niels Koikoins Anders, Greels och Hans Condiains Jordh. Under Prestebohl
Tannila
Simon Pölleinen Under Cappelans bohl
Hasula
Matz Uckoin Under Cappelans bohl

Lähde:
Nide 8639
Linkit viittaavat digitaaliarkiston sivuille.

Nimet aakkosjärjestyksessäSivut kylittäin

© Maija-Liisa Laakso 2021